Detail produktu

ČSN 46 2200-3 - Brambory. Část 3: Konzumní brambory ranné

ČSN 46 2200-3 - Brambory. Část 3: Konzumní brambory ranné

Vaše cena s DPH
76 Kč
Vaše cena bez DPH
66 Kč
Počet
 ks

Informace o normě (Náhled)

Označení normy:ČSN 46 2200-3
Třídící znak:462200
Katalogové číslo:19520
Vydáno:1.5.1996
Počet stran:4
Převzetí: Norma je vydána v českém jazyce (popř. ve slovenském jazyce pouze u norem vydaných před rokem 1993)

Stručný popis normy – anotace

ČSN 46 2200-3


ČSN 46 2200-3 Kapitoly 3 a 5 této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., od 1.6.1996, závazné v rozsahu působnosti Ministerstva zemědělství ČR na základě jeho požadavku. Výjimku ze závazného ustanovení této normy může na žádost povolit jen neopomenutelný účastník. Čl.4.1 a 4.2 této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., od 1.6.1996, závazné v rozsahu působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR na základě jeho požadavku. Výjimku ze závazného ustanovení této normy může na žádost povolit jen neopomenutelný účastník. ČSN 46 2200 sestává z šesti částí: Část 1: Společná ustanovení, Část 2: Vzorkování a zkoušení konzumních, průmyslových a krmných brambor, Část 3: Konzumní brambory rané, Část 4: Konzumní brambory pozdní, Část 5: Průmyslové brambory, Část 6: Krmné brambory. Tato třetí část normy stanoví vlastnosti konzumních brambor raných. Tyto vlastnosti mají splňovat všechny odrůdy a kříženci brambor odrůd Solanum tuberosum L. v přirozeném stavu, určené k lidské výživě, při dodávkách anebo po jejich úpravě a zabalení po konečné spotřebitele. Neplatí pro konzumní brambory pozdní, pro průmyslové brambory, krmné brambory, pro sadbu brambor. Za konzumní brambory rané se považují brambory odrůd a kříženců velmi raných a dalších vhodných odrůd a kříženců, jejichž hlízy jsou sklízeny před dosažením úplné zralosti hlíz, u kterých lze snadno odstranit slupku a jsou dodány bezprostředně po sklizni. Normalizovány jsou následující kapitoly: 3 - Technické požadavky, 4 - Zdravotní nezávadnost, 5 - Dodávání, 6 - Všeobecná ustanovení. Články, zezávazněné Ministerstvem zdravotnictví se týkají zdravotní nezávadnosti brambor i jejich obalů s tím , že musí být prosté patogenních i podmíněně patogenních zárodků (čl.4.1), a dále, že konzumní brambory musí odpovídat mikrobiologickým požadavků a požadavkům na nejvyšší přípustný obsah cizorodých látek (čl.4.2). K tomu se výslovně stanoví, že tyto požadavky i přípustný obsah látek stanoví příslušné ústřední orgány. Při tom se odkazuje na ČSN 46 2200-1. kde je (u čl.3.3, také zezávazněného Ministerstvem zdravotnictví) odkaz jednak na směrnice č. 50/1978 sb. Hyg. předp. (cizorodé látky), jednak na výnos č. 75/1990 sb. Hyg. předp. (mikrobiologické požadavky). ČSN 46 2200-3 byla vydána v květnu 1996. Nahradila oddíl A v kapitole II. ČSN 46 2211 z 23.2.1987.
dotazhlídací peshodnocení
Hlídání cen Vám umožní sledovat změny vybraného zboží v našem e-shopu, dle jednoduchého zadání podmínek. Přihlášený uživatel má k dispozici přehled všech hlídaných položek a může je rušit. Nepřihlášenému uživateli bude při splnění podmínek zaslán e-mail.

Aktuální cena produktu je 76 Kč s dph

Oznámit, až cena klesne pod: s dph
Oznámit každou změnu ceny  
 Váš e-mail: 
   
Více informaci obratem - pokud si přejete obdržet další informace, které jste zde nenašli, uveďte svůj kontakt a my se vám ozveme.

váš e-mail:

váš telefon:


' '
Opište kód z obrázku:

Vaše hodnocení  

Hodnocení je možnost návštěvníků vyjádřit svou spokojenost s tímto produktem a svůj zájem o něj.


01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision