Detail produktu

ČSN 06 1950 - Průmyslová tepelná zařízení na plynná paliva. Technické předpisy

ČSN 06 1950 - Průmyslová tepelná zařízení na plynná paliva. Technické předpisy

Vaše cena s DPH
446 Kč
Vaše cena bez DPH
405 Kč
Počet
 ks

Informace o normě (Náhled)

Označení normy:ČSN 06 1950
Třídící znak:061950
Katalogové číslo:24783
Počet stran:48
Převzetí: Norma je vydána v českém jazyce (popř. ve slovenském jazyce pouze u norem vydaných před rokem 1993)

Stručný popis normy – anotace

ČSN 06 1950


ČSN 06 1950 Norma platí pro konstrukci, výrobu a zkoušení, tepelných zařízení na plynná paliva, používaných pro různé technologické účely v průmyslu, v zemědělství, ve službách, a částí na plynná paliva kombinovaných tepelných zařízení používaných pro technologické účely. Platí i pro zařízení z dovozu. Norma neplatí pro: tepelná zařízení, určená pro spalování hořlavých plynů, které nejsou plynnými palivy ve smyslu ČSN 38 5502 a pro konstrukci, výrobu, zkoušení a provoz průmyslových plynových pecí, používaných v hutnickém, strojírenském, chemickém, sklářském a cihlářském průmyslu. Zařízení vyrobená před nabytím účinnosti této normy se nemusí upravovat. Rozsáhlá technická norma (48 stran) už ve všeobecné části (čl. 52 o technické dokumentaci) požaduje upozornění na příslušné bezpečnostní a hygienické předpisy. Část technické požadavky, vedle drobnějších odkazů v některých článcích na zajištění potřebné bezpečnosti, obsahuje zvláštní - poměrně rozsáhlou - kapitolu: Provoz, bezpečnost a ochrana životního prostředí. V této kapitole, a to v čl. 94 až 123, jsou normalizovány zejména požadavky na plynovou bezpečnost, např. požadavky na bezpečné zapálení paliva, na hlídání plamene, bezpečné vypnutí, pojistky plamene, a další. čl. 116 se požaduje max. hladina zvuku A při provozu zařízení 85 dB(A). Dále jsou normalizovány požadavky na povrchové teploty a v čl. 119 síly pro ovládání celkem 11 ovládačů, a to od 2,5 do 200 N jednak podle druhu ovládače, jednak podle toho, jakým způsobem jsou obsluhovány. Vysloveně ekologické požadavky normalizovány nejsou. Snad se ochranou životního prostředí rozumí ochrana před haváriemi (pojistky plamene, stálost plamene apod.). Konečně jsou stanoveny požadavky i na elektrickou bezpečnost. V části o zkoušení se např. normalizuje max. obsah CO ve spalinách na ±5.10-5 a dále zkoušky k některým normalizovaným technickým požadavkům. Pokud jde o hluk, je jeho měření věnován čl. 188. Odkazuje se v něm na ČSN 01 1603, ČSN 01 1604, ČSN 01 1605 a ČSN 01 1606. Za pozornost stojí v Dodatku uvedený soubor hygienických a bezpečnostních předpisů, platných v době schválení normy. ČSN 06 1950 byla schválena 10.5.1991 a nabyla účinnosti od 1.4.1992.
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat