Menu
0
Celková cena
0 Kč
Cena s DPH / bez DPH

EAL

Měna
Cena s DPH / bez DPH
Cena s DPH
Výkladový dokument normy ISO/IEC 17025 pro zkušební metody CEC
Kalibrace pístových tlakoměrů (Calibration of Pressure Balances, JULY 1997)
K alibrace osciloskopů (Calibration of Oscilloscopes, JUNE 1997)
Politika EA týkající se programů posuzování shody (oborových programů) (EA Policy for Conformity Assessment Schemes (Sector Schemes), JAN 2006)
Postup pro regionální ILC v oblasti kalibrací na podporu multilaterální dohody o vzájemném uznávání v rámci EA (Procedure for Regional Calibration ILCs in Support of the EA MLA, June 2008)
Postup pro regionální ILC v oblasti kalibrací na podporu multilaterální dohody o vzájemném uznávání v rámci EA (Procedure for Regional Calibration ILCs in Support of the EA MLA, June 2008)
Vyjadřování nejistot měření při kalibracích (Expressions of the Uncertainty of Measurements in Calibration (previously EAL- R2), DEC 1999)
Návaznost měřicího a zkušebního zařízení na státní etalony
Akreditace laboratoří působících v oblasti senzorické ho zkoušení (Accreditation for Sensory Testing Laboratories (previously EAL-G16), JULY 2003)
Akreditace mikrobilogických laboratoří (Accreditation for Microbiological Laboratories (previously EAL G18), JULY 2002)
Výběr a užití referenčních materiálů ( The Selection and Use of Reference Materials, FEB 2003)
Akreditace v oblasti nedestruktivního zkoušení (Accreditation for Bodies Performing non-Destructive Testing, FEB 2003)
Zpracování dat
Schovat