Sponzorovaný odkaz

Normy vodního TNV a odpadového TNO hospodářství - strana 2

Odvětvové technické normy vodního hospodářství (TNV) zpracované v rámci úseku vodního hospodářství Ministerstva zemědělství, normy zpracované v rámci odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí a normy odpadového hospodářství (TNO) zpracované v rámci odboru odpadů MŽP.

Seřadit podle: 
Počet: 
TNV 75 8052 Chemický a fyzikální rozbor kalů - Stanovení nepolárních extrahovatelných látek metodou infračervené spektrometrie (NELIR) 
Katalogové číslo:  TNV 758052
TNV 75 8052 Chemický a fyzikální rozbor kalů - Stanovení nepolárních extrahovatelných látek metodou infračervené spektrometrie (NELIR)
Chemický a fyzikální rozbor kalů - Stanovení nepolárních extrahovatelných látek metodou infračervené spektrometrie (NELIR)
Cena:  229,- Kč
TNV 75 4320 Závlahové kanály 
Katalogové číslo:  TNV 754320
TNV 75 4320 Závlahové kanály
Závlahové kanály
Cena:  431,- Kč
TNV 75 5408 Bloky vodohospodářských potrubí 
Katalogové číslo:  TNV 755408
TNV 75 5408 Bloky vodohospodářských potrubí
 Bloky vodohospodářských potrubí
Cena:  329,- Kč
TNV 75 0230 Hydraulické výpočty při navrhování úpraven vody 
Katalogové číslo:  TNV 750230
TNV 75 0230 Hydraulické výpočty při navrhování úpraven vody
Hydraulické výpočty při navrhování úpraven vody
Cena:  242,- Kč
Soubor norem ČSN 83 80xx pro skládkování odpadů 2018 
Katalogové číslo:  P68
Soubor norem ČSN 83 80xx pro skládkování odpadů 2018
Soubor norem pro skládkování odpadů novelizovaných v roce 2018 obsahuje - ČSN 83 8030:2018 Skládkování odpadů - Základní podmínky pro navrhování, výstavbu a provoz     skládek Tato norma stanoví zák
Cena:  1 412,- Kč
TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami 
Katalogové číslo:  TNV 759011
TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami
Hospodaření se srážkovými vodami
Cena:  930,- Kč
TNV 75 2005 Pozorování a měření konstrukcí vodních děl 
Katalogové číslo:  TNV 752005
TNV 75 2005 Pozorování a měření konstrukcí vodních děl
Pozorování a měření konstrukcí vodních děl
Cena:  241,- Kč
TNV 75 2303 Jezy a stupně 
Katalogové číslo:  TNV 752303
TNV 75 2303 Jezy a stupně
Jezy a stupně
Cena:  272,- Kč
TNV 75 2925 Provoz a údržba vodních toků 
Katalogové číslo:  TNV 752925
TNV 75 2925 Provoz a údržba vodních toků
Provoz a údržba vodních toků
Cena:  200,- Kč
TNV 75 4307 Závlahová zařízení podrobná pro postřik  
Katalogové číslo:  TNV 754307
TNV 75 4307 Závlahová zařízení podrobná pro postřik
Závlahová zařízení podrobná pro postřik
Cena:  550,- Kč
TNV 75 4922 Údržba odvodňovacích zařízení 
Katalogové číslo:  TNV 754922
TNV 75 4922 Údržba odvodňovacích zařízení
NORMA VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ : TNV 75 4922 : 2016 Údržba odvodňovacích zařízení
Cena:  308,- Kč
TNV 75 5933 Vodárenství - Laboratorní technologické zkoušky úpravy vod - Sorpce 
Katalogové číslo:  TNV 755933
TNV 75 5933 Vodárenství - Laboratorní technologické zkoušky úpravy vod - Sorpce
Vodárenství - Laboratorní technologické zkoušky úpravy vod - Sorpce
Cena:  100,- Kč
TNV 75 6611 Stanovení oxygenační kapacity aeračního zařízení.' Stanovení v čisté vodě 
Katalogové číslo:  TNV 756611
TNV 75 6611 Stanovení oxygenační kapacity aeračního zařízení.' Stanovení v čisté vodě
Stanovení oxygenační kapacity aeračního zařízení.' Stanovení v čisté vodě
Cena:  143,- Kč
TNV 75 6911 Provozní řád kanalizace 
Katalogové číslo:  TNV 756911
TNV 75 6911 Provozní řád kanalizace
Provozní řád kanalizace
Cena:  385,- Kč
TNV 75 6930 Obsluha a údržba čistíren odpadních vod 
Katalogové číslo:  TNV 756930
TNV 75 6930 Obsluha a údržba čistíren odpadních vod
Obsluha a údržba čistíren odpadních vod
Cena:  418,- Kč
TNV 75 5910 Zkoušky vodárenských objektů a zařízení 
Katalogové číslo:  TNV 755910
TNV 75 5910 Zkoušky vodárenských objektů a zařízení
Zkoušky vodárenských objektů a zařízení
Cena:  262,- Kč
TNV 75 4221 Regulace a retardace odtoku na zemědělských pozemcích odvodněných trubkovou drenáží 
Katalogové číslo:  TNV 754221
TNV 75 4221 Regulace a retardace odtoku na zemědělských pozemcích odvodněných trubkovou drenáží
Regulace a retardace odtoku na zemědělských pozemcích odvodněných trubkovou drenáží
Cena:  630,- Kč
TNV 75 0144 Terminologie pozemkových úprav 
Katalogové číslo:  TNV 750144
TNV 75 0144 Terminologie pozemkových úprav
Terminologie pozemkových úprav
Cena:  400,- Kč
TNV 75 2010 Klimatické údaje prostorů vodních děl 
Katalogové číslo:  TNV 752010
TNV 75 2010 Klimatické údaje prostorů vodních děl
Klimatické údaje prostorů vodních děl
Cena:  128,- Kč
TNV 75 2321 Zprůchodňování migračních bariér rybími přechody 
Katalogové číslo:  TNV 752321
TNV 75 2321 Zprůchodňování migračních bariér rybími přechody
Zprůchodňování migračních bariér rybími přechody
Cena:  386,- Kč
TNV 75 2401 Vodní nádrže a zdrže 
Katalogové číslo:  TNV 752401
TNV 75 2401 Vodní nádrže a zdrže
Vodní nádrže a zdrže
Cena:  215,- Kč
TNV 75 2931 Povodňové plány 
Katalogové číslo:  TNV 752931
TNV 75 2931 Povodňové plány
Povodňové plány
Cena:  486,- Kč
TNV 75 4931 Provozní řád závlah 
Katalogové číslo:  TNV 754931
TNV 75 4931 Provozní řád závlah
NORMA VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ TNV 75 4931: 2016 Provozní řád závlah
Cena:  462,- Kč
TNV 75 5516 Svařování vodovodního a kanalizačního potrubí z plastů 
Katalogové číslo:  TNV 755516
TNV 75 5516 Svařování vodovodního a kanalizačního potrubí z plastů
Svařování vodovodního a kanalizačního potrubí z plastů
Cena:  253,- Kč
TNV 75 5934 Vodárenství - Laboratorní technologické zkoušky úpravy vod - Dezinfekce 
Katalogové číslo:  TNV 755934
TNV 75 5934 Vodárenství - Laboratorní technologické zkoušky úpravy vod - Dezinfekce
Vodárenství - Laboratorní technologické zkoušky úpravy vod - Dezinfekce
Cena:  157,- Kč
TNV 75 5941 Mikroskopické posuzování jakosti vody dopravované potrubím 
Katalogové číslo:  TNV 755941
TNV 75 5941 Mikroskopické posuzování jakosti vody dopravované potrubím
Mikroskopické posuzování jakosti vody dopravované potrubím
Cena:  400,- Kč
TNV 75 6613 Navrhování aeračních systémů čistíren odpadních vod. Pneumatická aerace 
Katalogové číslo:  TNV 756613
TNV 75 6613 Navrhování aeračních systémů čistíren odpadních vod. Pneumatická aerace
Navrhování aeračních systémů čistíren odpadních vod. Pneumatická aerace
Cena:  215,- Kč
TNV 75 7121 Jakost vod. Požadavky na jakost vody dopravované potrubím 
Katalogové číslo:  TNV 757121
TNV 75 7121 Jakost vod. Požadavky na jakost vody dopravované potrubím
Jakost vod. Požadavky na jakost vody dopravované potrubím. K normě je možné objednat výpočetní program.
Cena:  435,- Kč
TNV 75 7476 Jakost vod – Stanovení rozpuštěných síranů –Gravimetrická metoda s chloridem barnatým 
Katalogové číslo:  TNV 757476
TNV 75 7476 Jakost vod – Stanovení rozpuštěných síranů –Gravimetrická metoda s chloridem barnatým
Jakost vod – Stanovení rozpuštěných síranů –Gravimetrická metoda s chloridem barnatým
Cena:  200,- Kč
TNV 75 7741 Mikrometoda stanovení toxicity a trofického potenciálu řasovým testem 
Katalogové číslo:  TNV 757741
TNV 75 7741 Mikrometoda stanovení toxicity a trofického potenciálu řasovým testem
Mikrometoda stanovení toxicity a trofického potenciálu řasovým testem
Cena:  215,- Kč
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat