Sponzorovaný odkaz

Normy vodního TNV a odpadového TNO hospodářství - strana 3

Odvětvové technické normy vodního hospodářství (TNV) zpracované v rámci úseku vodního hospodářství Ministerstva zemědělství, normy zpracované v rámci odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí a normy odpadového hospodářství (TNO) zpracované v rámci odboru odpadů MŽP.

Seřadit podle: 
Počet: 
TNV 75 7055 Jakost vod – Odběr vzorků – Návod pro odběr vzorků ke stanovení těkavých organických látek (VOC) 
Katalogové číslo:  TNV 757055
TNV 75 7055 Jakost vod – Odběr vzorků – Návod pro odběr vzorků ke stanovení těkavých organických látek (VOC)
Jakost vod – Odběr vzorků – Návod pro odběr vzorků ke stanovení těkavých organických látek (VOC)
Cena:  216,- Kč
TNV 75 5520 Svařování plastů - Svařovací metody 
Katalogové číslo:  TNV 755520
TNV 75 5520 Svařování plastů - Svařovací metody
Svařování plastů - Svařovací metody
Cena:  399,- Kč
TNV 75 2102 Úpravy potoků 
Katalogové číslo:  TNV 752102
TNV 75 2102 Úpravy potoků
Úpravy potoků
Cena:  415,- Kč
TNV 75 2322 Zařízení pro migraci ryb a dalších vodních živočichů přes překážky v malých vodních tocích 
Katalogové číslo:  TNV 752322
TNV 75 2322 Zařízení pro migraci ryb a dalších vodních živočichů přes překážky v malých vodních tocích
Zařízení pro migraci ryb a dalších vodních živočichů přes překážky v malých vodních tocích
Cena:  272,- Kč
TNV 75 2415 Suché nádrže 
Katalogové číslo:  TNV 752415
TNV 75 2415 Suché nádrže
Suché nádrže
Cena:  272,- Kč
TNV 75 2935 Posuzování bezpečnosti vodních děl při povodních 
Katalogové číslo:  TNV 752935
TNV 75 2935 Posuzování bezpečnosti vodních děl při povodních
Posuzování bezpečnosti vodních děl při povodních
Cena:  243,- Kč
TNV 75 4933 Údržba závlahových zařízení 
Katalogové číslo:  TNV 754933
TNV 75 4933 Údržba závlahových zařízení
NORMA VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ : TNV 75 4933 : 2016 Údržba závlahových zařízení
Cena:  330,- Kč
TNV 75 5891 Vodárenské filtrační písky 
Katalogové číslo:  TNV 755891
TNV 75 5891 Vodárenské filtrační písky
Vodárenské filtrační písky
Cena:  135,- Kč
TNV 75 5931 Vodárenství - Laboratorní technologické zkoušky úpravy 
Katalogové číslo:  TNV 755931
TNV 75 5931 Vodárenství - Laboratorní technologické zkoušky úpravy
Vodárenství - Laboratorní technologické zkoušky úpravy vod - Koagulace
Cena:  257,- Kč
TNV 75 5940 Mikroskopické posuzování separační účinnosti vodárenské technologie 
Katalogové číslo:  TNV 755940
TNV 75 5940 Mikroskopické posuzování separační účinnosti vodárenské technologie
Mikroskopické posuzování separační účinnosti vodárenské technologie
Cena:  186,- Kč
TNV 75 5950 Provozní řád vodovodu 
Katalogové číslo:  TNV 755950
TNV 75 5950 Provozní řád vodovodu
Provozní řád vodovodu
Cena:  157,- Kč
TNV 75 6614 Navrhování aeračních systémů čistíren odpadních vod. Mechanická aerace 
Katalogové číslo:  TNV 756614
TNV 75 6614 Navrhování aeračních systémů čistíren odpadních vod. Mechanická aerace
Navrhování aeračních systémů čistíren odpadních vod. Mechanická aerace
Cena:  215,- Kč
TNV 75 7231 Jakost vod – Metoda stanovení toxického rizika povrch.vod 
Katalogové číslo:  TNV 757231
TNV 75 7231 Jakost vod – Metoda stanovení toxického rizika povrch.vod
Jakost vod – Metoda stanovení toxického rizika povrch.vod
Cena:  114,- Kč
TNV 75 7408 Jakost vod - Stanovení barya metodami atomové absorpční spektrometrie 
Katalogové číslo:  TNV 757408
TNV 75 7408 Jakost vod - Stanovení barya metodami atomové absorpční spektrometrie
Jakost vod - Stanovení barya metodami atomové absorpční spektrometrie
Cena:  200,- Kč
TNV 75 7549 Jakost vod – Stanovení potenciálu trihalomethanů (PTHM) za normalizovaných podmínek jejich vzniku 
Katalogové číslo:  TNV 757549
TNV 75 7549 Jakost vod – Stanovení potenciálu trihalomethanů (PTHM) za normalizovaných podmínek jejich vzniku
Jakost vod – Stanovení potenciálu trihalomethanů (PTHM) za normalizovaných podmínek jejich vzniku
Cena:  172,- Kč
TNV 75 7961 Stanovení zahušťovacích a odvodňovacích vlastností kalů 
Katalogové číslo:  TNV 757961
TNV 75 7961 Stanovení zahušťovacích a odvodňovacích vlastností kalů
Stanovení zahušťovacích a odvodňovacích vlastností kalů
Cena:  243,- Kč
TNV 75 8090 Hygienizace kalů v čistírnách odpadních vod 
Katalogové číslo:  TNV 758090
TNV 75 8090 Hygienizace kalů v čistírnách odpadních vod
Hygienizace kalů v čistírnách odpadních vod
Cena:  325,- Kč
TNV 75 7552 Jakost vod - Stanovení těkavých organických látek (VOC) – Metoda zakoncentrování mikroextrakcí tuhou fází (SPME) z parního prostoru (head space) a stanovení plynovou chromatografií 
Katalogové číslo:  TNV 757552
TNV 75 7552 Jakost vod - Stanovení těkavých organických látek (VOC) – Metoda zakoncentrování mikroextrakcí tuhou fází (SPME) z parního prostoru (head space) a stanovení plynovou chromatografií
Jakost vod - Stanovení těkavých organických látek (VOC) – Metoda zakoncentrování mikroextrakcí tuhou fází (SPME) z parního prostoru (head space) a stanovení plynovou chromatografií
Cena:  293,- Kč
TNV 75 5402 Výstavba vodovodních potrubí 
Katalogové číslo:  TNV 755402
TNV 75 5402 Výstavba vodovodních potrubí
Výstavba vodovodních potrubí
Cena:  229,- Kč
TNV 75 5518 Vizuální hodnocení svarových spojů 
Katalogové číslo:  TNV 755518
TNV 75 5518 Vizuální hodnocení svarových spojů
Vizuální hodnocení svarových spojů
Cena:  263,- Kč
TNV 75 7769 Jakost vod – Metoda stanovení chronických účinků znečištění povrchových vod 
Katalogové číslo:  TNV 757769
TNV 75 7769 Jakost vod – Metoda stanovení chronických účinků znečištění povrchových vod
Jakost vod – Metoda stanovení chronických účinků znečištění povrchových vod
Cena:  393,- Kč
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat