Sponzorovaný odkaz

Normy vodního TNV a odpadového TNO hospodářství

Odvětvové technické normy vodního hospodářství (TNV) zpracované v rámci úseku vodního hospodářství Ministerstva zemědělství, normy zpracované v rámci odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí a normy odpadového hospodářství (TNO) zpracované v rámci odboru odpadů MŽP.

Seřadit podle: 
Počet: 
TNV 75 0211 Navrhování vodovodního a kanalizačního potrubí uloženého v zemi – Statický výpočet 
Katalogové číslo:  TNV 750211
TNV 75 0211 Navrhování vodovodního a kanalizačního potrubí uloženého v zemi – Statický výpočet
Navrhování vodovodního a kanalizačního potrubí uloženého v zemi – Statický výpočet
Cena:  539,- Kč
TNV 75 0910 Dovolené průsaky uzávěrů vodních děl 
Katalogové číslo:  TNV 750910
TNV 75 0910 Dovolené průsaky uzávěrů vodních děl
Dovolené průsaky uzávěrů vodních děl
Cena:  114,- Kč
TNV 75 2103 Úpravy řek 
Katalogové číslo:  TNV 752103
TNV 75 2103 Úpravy řek
Úpravy řek
Cena:  679,- Kč
TNV 75 2910 Manipulační řády vodních děl na vodních tocích 
Katalogové číslo:  TNV 752910
TNV 75 2910 Manipulační řády vodních děl na vodních tocích
Manipulační řády vodních děl na vodních tocích
Cena:  243,- Kč
TNV 75 4102 Pedologický průzkum pro meliorační opatření 
Katalogové číslo:  TNV 754102
TNV 75 4102 Pedologický průzkum pro meliorační opatření
Pedologický průzkum pro meliorační opatření
Cena:  229,- Kč
TNV 75 4934 Provoz a údržba závlahových čerpacích stanic 
Katalogové číslo:  TNV 754934
TNV 75 4934 Provoz a údržba závlahových čerpacích stanic
Provoz a údržba závlahových čerpacích stanic
Cena:  330,- Kč
TNV 75 5922 Provoz a údržba potrubí vodovodů 
Katalogové číslo:  TNV 755922
TNV 75 5922 Provoz a údržba potrubí vodovodů
Provoz a údržba potrubí vodovodů
Cena:  149,- Kč
TNV 75 5932 Vodárenství - Laboratorní technologické zkoušky úpravy 
Katalogové číslo:  TNV 755932
TNV 75 5932 Vodárenství - Laboratorní technologické zkoušky úpravy
Vodárenství - Laboratorní technologické zkoušky úpravy vod – Odželezování a odmanganování
Cena:  100,- Kč
TNV 75 6011 Ochrana prostředí kolem kanalizačních zařízení 
Katalogové číslo:  TNV 756011
TNV 75 6011 Ochrana prostředí kolem kanalizačních zařízení
Ochrana prostředí kolem kanalizačních zařízení
Cena:  243,- Kč
TNV 75 6616 Biologické odstraňování fosforu v aktivačních nádržích 
Katalogové číslo:  TNV 756616
TNV 75 6616 Biologické odstraňování fosforu v aktivačních nádržích
Biologické odstraňování fosforu v aktivačních nádržích
Cena:  229,- Kč
TNV 75 7389 Jakost vod – Stanovení rozpuštěné mědi,olova,kadmia,selenu,thalia,kobaltu,niklu,chromu a rtuti rozpouštěcí (stripping) voltametrií 
Katalogové číslo:  TNV 757389
TNV 75 7389 Jakost vod – Stanovení rozpuštěné mědi,olova,kadmia,selenu,thalia,kobaltu,niklu,chromu a rtuti rozpouštěcí (stripping) voltametrií
Jakost vod – Stanovení rozpuštěné mědi,olova,kadmia,selenu,thalia,kobaltu,niklu,chromu a rtuti rozpouštěcí (stripping) voltametrií
Cena:  257,- Kč
TNV 75 7431 Jakost vod – Stanovení rozpuštěných fluoridů – Spektrofotometrická metoda se zirkonalizarinem 
Katalogové číslo:  TNV 757431
TNV 75 7431 Jakost vod – Stanovení rozpuštěných fluoridů – Spektrofotometrická metoda se zirkonalizarinem
Jakost vod – Stanovení rozpuštěných fluoridů – Spektrofotometrická metoda se zirkonalizarinem
Cena:  172,- Kč
TNV 75 7621 Jakost vod - Stanovení radia 228 srážecí metodou 
Katalogové číslo:  TNV 757621
TNV 75 7621 Jakost vod - Stanovení radia 228 srážecí metodou
Jakost vod - Stanovení radia 228 srážecí metodou
Cena:  143,- Kč
TNO 83 8039 Skládkování odpadů - Provozní řád skládek 
Katalogové číslo:  TNO 838039
TNO 83 8039 Skládkování odpadů - Provozní řád skládek
Skládkování odpadů - Provozní řád skládek
Cena:  219,- Kč
TNV 94 0920-1 Bezpečnost bazénů, koupališť a aquaparků - Část 1: Personální zajištění bezpečnosti návštěvníků 
Katalogové číslo:  TNV 940920-1
TNV 94 0920-1 Bezpečnost bazénů, koupališť a aquaparků - Část 1: Personální zajištění bezpečnosti návštěvníků
NORMA VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ TNV 94 0920-1 : 2015 Bezpečnost bazénů, koupališť a aquaparků - Část 1: Personální zajištění bezpečnosti návštěvníků
Cena:  171,- Kč
TNV 25 9305 - Měřicí systémy proteklého objemu vody v profilech s volnou hladinou 
Katalogové číslo:  TNV 259305
TNV 25 9305 - Měřicí systémy proteklého objemu vody v profilech s volnou hladinou
Měřicí systémy proteklého objemu vody v profilech s volnou hladinou
Cena:  308,- Kč
TNV 75 5517 Kurzy pro svařování a lepení plastů 
Katalogové číslo:  TNV 755517
TNV 75 5517 Kurzy pro svařování a lepení plastů
Kurzy pro svařování a lepení plastů
Cena:  253,- Kč
TNV 75 0747 Ochranná zábradlí na objektech vodovodů a kanalizací 
Katalogové číslo:  TNV 750747
TNV 75 0747 Ochranná zábradlí na objektech vodovodů a kanalizací
Ochranná zábradlí na objektech vodovodů a kanalizací
Cena:  186,- Kč
TNV 75 0951 Označování potrubí podle protékající látky ve vodohospodářských provozech 
Katalogové číslo:  TNV 750951
TNV 75 0951 Označování potrubí podle protékající látky ve vodohospodářských provozech
Označování potrubí podle protékající látky ve vodohospodářských provozech
Cena:  80,- Kč
TNV 75 2131 Odběrné a výpustné objekty na vodních tocích 
Katalogové číslo:  TNV 752131
TNV 75 2131 Odběrné a výpustné objekty na vodních tocích
Odběrné a výpustné objekty na vodních tocích
Cena:  198,- Kč
TNV 75 2920 Provozní řád hydrotechnických vodních děl 
Katalogové číslo:  TNV 752920
TNV 75 2920 Provozní řád hydrotechnických vodních děl
Provozní řád hydrotechnických vodních děl
Cena:  215,- Kč
TNV 75 4112 Hydrogeologický průzkum pro meliorace a zemědělské 
Katalogové číslo:  TNV 754112
TNV 75 4112 Hydrogeologický průzkum pro meliorace a zemědělské
Geologický průzkum pro zemědělské využívání krajiny
Cena:  386,- Kč
TNV 75 4310 Závlahová zařízení pro mikrozávlahy 
Katalogové číslo:  TNV 754310
TNV 75 4310 Závlahová zařízení pro mikrozávlahy
Závlahová zařízení pro mikrozávlahy
Cena:  750,- Kč
TNV 75 5405 Sanace vodovodních sítí 
Katalogové číslo:  TNV 755405
TNV 75 5405 Sanace vodovodních sítí
Sanace vodovodních sítí včetně Změny 1 z 06/2010
Cena:  429,- Kč
TNV 75 6262 Odlehčovací komory a separátory 
Katalogové číslo:  TNV 756262
TNV 75 6262 Odlehčovací komory a separátory
Odlehčovací komory a separátory
Cena:  257,- Kč
TNV 75 6910 Zkoušky kanalizačních objektů a zařízení 
Katalogové číslo:  TNV 756910
TNV 75 6910 Zkoušky kanalizačních objektů a zařízení
Zkoušky kanalizačních objektů a zařízení
Cena:  525,- Kč
TNV 75 6925 Obsluha a údržba stok 
Katalogové číslo:  TNV 756925
TNV 75 6925 Obsluha a údržba stok
Obsluha a údržba stok
Cena:  243,- Kč
TNV 75 7340 Jakost vod – Metody orientační senzorické analýzy 
Katalogové číslo:  TNV 757340
TNV 75 7340 Jakost vod – Metody orientační senzorické analýzy
Jakost vod – Metody orientační senzorické analýzy
Cena:  240,- Kč
TNV 75 7466 Jakost vod – Stanovení fosforu po rozkladu kyselinou dusičnou a chloristou (pro stanovení ve znečištěných vodách 
Katalogové číslo:  TNV 757466
TNV 75 7466 Jakost vod – Stanovení fosforu po rozkladu kyselinou dusičnou a chloristou (pro stanovení ve znečištěných vodách
Jakost vod – Stanovení fosforu po rozkladu kyselinou dusičnou a chloristou (pro stanovení ve znečištěných vodách
Cena:  86,- Kč
TNV 75 7768 Jakost vod – Hodnocení účinnosti čištění průmyslových odpadních vod pomocí toxikologického stanovení 
Katalogové číslo:  TNV 757768
TNV 75 7768 Jakost vod – Hodnocení účinnosti čištění průmyslových odpadních vod pomocí toxikologického stanovení
Jakost vod – Hodnocení účinnosti čištění průmyslových odpadních vod pomocí toxikologického stanovení
Cena:  243,- Kč
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat