Sponzorovaný odkaz

TPG - strana 3

Technická pravidla TPG

Seřadit podle: 
Počet: 
TPG 702 09 - Opravy plynovodů a přípojek z oceli s nejvyšším provozním tlakem nad 5 bar do 40 bar včetně 
Katalogové číslo:  TP97
TPG 702 09  - Opravy plynovodů a přípojek z oceli s nejvyšším provozním tlakem nad 5 bar do 40 bar včetně
TPG 702 09 Tato technická pravidla stanovují podmínky, za kterých je možné provádět opravy plynovodů a přípojek z oceli, s nejvyšším provozním tlakem nad 5 bar do 40 bar včetně. V pravidlech jsou za
dodání 10 - 14 dní
Cena:  342,- Kč
TPG 983 02 - Plynové hospodářství bioplynových stanic 
Katalogové číslo:  TD21
TPG 983 02 - Plynové hospodářství bioplynových stanic
TPG 983 02 Tato technická pravidla stanovují základní technické požadavky na zařízení pro výrobu bioplynu. Cílem tohoto dokumentu je definovat technická pravidla vedoucí k bezpečnému provozu bioplyn
Cena:  693,- Kč
TPG 920 23 - Ochrana kovových objektů a zařízení proti atmosférické korozi 
Katalogové číslo:  TP100
TPG 920 23 - Ochrana kovových objektů a zařízení proti atmosférické korozi
TPG 920 23 Jedním ze základních materiálů konstrukcí používaných v plynárenském průmyslu jsoukonstrukční oceli, které bez dostatečné protikorozní ochrany při expozici v atmosféře korodují, což může v
Cena:  352,- Kč
TPG 982 02 - Podmínky provozu, oprav, údržby, kontroly, vystavování a prodeje motorových vozidel s pohonným systémem CNG 
Katalogové číslo:  P50
TPG 982 02 - Podmínky provozu, oprav, údržby, kontroly, vystavování a prodeje motorových vozidel s pohonným systémem CNG
TPG 98202 Tato technická pravidla stanovují požadavky a podmínky provozu, oprav, údržby, kontroly, vystavování a prode­je vozidel s pohonným systémem na stlačený zemní plyn (CNG). Technické a organiz
Cena:  686,- Kč
TPG 700 04 - Stanovení technického stavu vysokotlakých plynovodů. Diagnostické metody 
Katalogové číslo:  P52
TPG 700 04 - Stanovení technického stavu vysokotlakých plynovodů. Diagnostické metody
TPG 700 04 Tato technická pravidla popisují systém diagnostiky provozovaných úseků VTL plynovodů. Systém diagnostiky těchto plynovodů je rozdělen na posuzování technického stavu plynovodů vnější a vn
dodání 10 - 14 dní
Cena:  559,- Kč
TPG 982 03 - Plnicí zařízení pro motorová vozidla s pohonným systémem CNG 
Katalogové číslo:  TP101
TPG 982 03 - Plnicí zařízení pro motorová vozidla s pohonným systémem CNG
TPG 98201 Tato technická pravidla stanovují základní podmínky pro umísťování, provedení a provoz plnicích zařízení pro motorová vozidla s pohonem na zemní plyn. V pravidlech jsou uvedeny požadavky na
Cena:  194,- Kč
TPG 609 01 - Regulátory tlaku plynu pro vstupní přetlak do 0,4 MPa. Umísťování a provoz. 
Katalogové číslo:  TP11
TPG 609 01 - Regulátory tlaku plynu pro vstupní přetlak do 0,4 MPa. Umísťování a provoz.
TPG 609 01 Technická pravidla TPG 609 01 reagují na současný technický vývoj směřující ke zvyšování kvality v současnosti vyráběných regulátorů a souvisejících výrobků a materiálů, který dovoluje nov
dodání 10 - 14 dní
Cena:  185,- Kč
TPG 700 24 - Označování plynovodů, přípojek a jejich příslušenství 
Katalogové číslo:  TP14
TPG 700 24 - Označování plynovodů, přípojek a jejich příslušenství
TPG 700 24 Tato technická pravidla stanovují rozsah a způsob označování plynovodů, přípojek a jejich příslušenství, jejichž výstavba se řídí TPG 702 01 a TPG 702 04. Způsob a rozsah označování musí
dodání 10 - 14 dní
Cena:  165,- Kč
TPG 704 01 : 2013 - Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách 
Katalogové číslo:  TP40
TPG 704 01 : 2013 - Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách
TPG 704 01 Technická pravidla TPG 704 01 vycházející z ustanovení ČSN EN 1775:2008 (38 6441) „Zásobování plynem – Plynovody v budovách – Nejvyšší provozní tlak ≤ 5 bar – Provozní požadavky“ stanovují
dodání 10 - 14 dní
Cena:  990,- Kč
TPG 901 01 - Přepočty dodávek plynů na energetické jednotky 
Katalogové číslo:  TP43
TPG 901 01 - Přepočty dodávek plynů na energetické jednotky
TPG 901 01  V souvislosti s dodávkami zemního plynu rozdílné energetické hodnoty bylo nutno tímto TPG 901 01 přistoupit k jednotnému řešení fakturace dodávek plynu, jak je běžné v některých evropskýc
dodání 10 - 14 dní
Cena:  3 030,- Kč
TPG 918 01 - Odorizace zemního plynu 
Katalogové číslo:  TP60
TPG 918 01 - Odorizace zemního plynu
TPG 918 01 Tato technická pravidla řeší provoz a výstavbu odorizačních stanic, zásady zabezpečení odorizace zemního plynu (tj. zajištění jeho charakteristického zápachu) rozváděného místními plynovod
dodání 10 - 14 dní
Cena:  600,- Kč
TPG 920 24 - Zásady pro provádění jiskrových zkoušek ochranných povlaků vysokým napětím. 
Katalogové číslo:  TP81
TPG 920 24 - Zásady pro provádění jiskrových zkoušek ochranných povlaků vysokým napětím.
TPG 920 24 Protikorozní ochrana Zásady provádění jiskrových zkoušek ochranných povlaků vysokým napětím Tato technická pravidla platí pro provádění jiskrových zkoušek vysokým napětím protikorozních
Cena:  549,- Kč
TPG 921 02 - Vizuální hodnocení svarových spojů plastů 
Katalogové číslo:  TP46
TPG 921 02 - Vizuální hodnocení svarových spojů plastů
TPG 921 02 Tato technická pravidla nahrazují TPG 921 02 schválená 11. 2. 1999.   Změny proti předchozím TPG   Technická pravidla stanovují zásady pro vizuální hodnocení svarových spojů u metod sv
Cena:  188,- Kč
TPG 927 03 - Odborné kurzy. Příprava osob k získání odborné způsobilosti ke kontrole izolací plynových zařízení ukládaných do země nebo uložených v zemi 
Katalogové číslo:  TP50
TPG 927 03 - Odborné kurzy. Příprava osob k získání odborné způsobilosti ke kontrole izolací plynových zařízení ukládaných do země nebo uložených v zemi
TPG 927 03 Technická pravidla TPG 927 03 stanoví zásady pro přípravu osob k získání odborné způsobilosti ke kontrole izolací plynových zařízení ukládaných do země nebo uložených v zemi.   TPG 927 0
Cena:  215,- Kč
TPG 934 01 - Plynoměry. Umísťování, připojování a provoz 
Katalogové číslo:  TP28
TPG 934 01 - Plynoměry. Umísťování, připojování a provoz
TPG 934 01 Tato technická pravidla stanovují podmínky pro připojování, umísťování a provoz plynoměrů a plynoměrových sestav pro účely obchodního a provozního měření. Pravidla zahrnují podmínky pro př
Cena:  242,- Kč
TPG 304 02 - Plnící stanice stlačeného zemního plynu pro motorová vozidla 
Katalogové číslo:  TD4
TPG 304 02 - Plnící stanice stlačeného zemního plynu pro motorová vozidla
TPG 304 02 Tato TPG 304 02 stanovují základní podmínky pro stavbu nových a rekonstrukce stávajících plnicích stanic, jejich umísťování, provedení a provoz. Platí pro plnicí stanice stlačeného zemního
dodání 10 - 14 dní
Cena:  300,- Kč
TPG 941 02 - Komíny, kouřovody, odtahy spalin  
Katalogové číslo:  TP96
TPG 941 02 - Komíny, kouřovody, odtahy spalin
TPG 941 02 Tato technická pravidla TPG 941 02 se zaměřují na problematiku odtahů spalin od spotřebičů na plynná paliva. Tato pravidla navazují na vyhlášku č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích n
Cena:  226,- Kč
TPG 918 02 - Konkrétní požadavky na odoranty zemního plynu a metody jejich zkoušení.  
Katalogové číslo:  TP99
TPG 918 02 - Konkrétní požadavky na odoranty zemního plynu a metody jejich zkoušení.
TPG 918 02 Tato technická pravidla TPG 918 02 řeší konkrétní požadavky na odoranty zemního plynu a metody jejich zkoušení. Odorizace zemního plynu patří k základním podmínkám bezpečnosti rozvodu a po
Cena:  167,- Kč
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat