Sponzorovaný odkaz

Třídy norem ČSN - strana 1297

České technické normy ČSN

Technická norma je podrobný předpis, který stanoví důležité parametry či vlastnosti materiálu, výrobku, součásti nebo pracovního postupu. Technické normy nejsou obecně závazné, jsou to však odborně kvalifikované předpisy, na které se mohou odkazovat smluvní strany při specifikaci předmětu smlouvy nebo státní autorita ve svých obecně závazných předpisech. Umožňují například výměnu výrobků nebo zaměnitelnost součástek a tím zlepšují hospodárnost výroby i bezpečnost výrobků. Stanovením závazných parametrů výrobků přispívají také k ochraně spotřebitele.

Zdroj: www.unmz.cz

 

Technické normy nejsou volně šiřitelné a poskytují se za úplatu. 

 

Normy se podle rozsahu platnosti mohou rozdělovat na:

  • Mezinárodní normy světové (ISO, IEC) nebo evropské (EN), které platí přes hranice jednotlivých států

  • Národní normy, jako např. ČSN, DIN, BSI, NF.. s celostátní platností, které shrnují široký okruh problematik. Tyto normy se postupně uvádějí do souladu (harmonizují) s normami mezinárodními, tím že přebírají a překládají texty mezinárodních norem. Tyto normy se potom zavádějí do národních normalizačních soustav jako např. ČSN EN xxxxx, ČSN EN ISO xxxxxx

  • Oborové normy (ON) - tyto byly v ČR zrušeny k 31.12.1993 a částečně nahrazeny normami podnikovými (PN)

  • Podnikové normy (PN) - tyto normy si vydávají jednotliví výrobci, skupiny výrobců nebo podniky pro vlastní potřebu

České národní normy ČSN jsou označovány, v případě převzatých mezinárodních (ČSN ISO, ČSN IEC..) a evropských (ČSN EN) norem číslem převzaté normy a třídícím znakem, v případě "čistých" ČSN norem pouze třídícím znakem.

 

Třídicí znak

Třídicí znak slouží k přiřazení norem k určité třídě a skupině norem. Skládá se z 6 číslic XX YYZZ.

První dvě číslice XX označují třídu 01 - 99 (např. 01 - Obecná třída, 73 - Navrhování a provádění staveb).

Druhé dvě číslice YY označují skupinu v rámci třídy (např. 2740 - Výtahy, všeobecně).

Poslední dvě číslice ZZ jsou pouze pořadové. 

Seznam tříd norem Vás provede jednotlivými kategoriemi a podkategoriemi.

Pokud nevíte, jakou normu právě potřebujete, její zatřídění do skupiny a podskupiny Vás dovede až ke konkrétní normě.

V našem e-shopu jsou pro snadnější orientaci uvedeny pouze platné normy ČSN.

Pokud požadovanou normu nenajdete jedná se o normu zrušenou, popř. neexistující. Na tel./mailový/faxový dotaz Vám rádi sdělíme datum zrušení nebo náhradní normu.

 

Seřadit podle: 
Počet: 
Třídící znakNázev
ČSN EN 50672 - Ekologické požadavky na počítače a počítačové servery 
Katalogové číslo:  504896
ČSN EN 50672 - Ekologické požadavky na počítače a počítačové servery
ČSN EN 50672ČSN EN 50672 Evropská norma poskytuje metody, pomocí zkoušek, měření a/nebo výpočtu, pro určení: - spotřeby energie stolních počítačů, integrovaných stolních počítačů a notebooků v r
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO/IEC 27035-2 - Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Řízení incidentů bezpečnosti informací - Část 2: Směrnice pro plánování a přípravu odezvy na incidenty 
Katalogové číslo:  504884
ČSN ISO/IEC 27035-2 - Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Řízení incidentů bezpečnosti informací - Část 2: Směrnice pro plánování a přípravu odezvy na incidenty
ČSN ISO/IEC 27035-2ČSN ISO/IEC 27035-2 Tato část ISO/IEC 27035 poskytuje směrnice pro plánování a přípravu odezvy na incidenty. Směrnice vycházejí z fází "Plánování a příprava" a "Poučení se z minu
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 1568-3 ed. 2 - Hasiva - Pěnidla - Část 3: Technické podmínky pro pěnidla na těžkou pěnu k aplikaci na povrch kapalin nemísitelných s vodou 
Katalogové číslo:  505036
ČSN EN 1568-3 ed. 2 - Hasiva - Pěnidla - Část 3: Technické podmínky pro pěnidla na těžkou pěnu k aplikaci na povrch kapalin nemísitelných s vodou
ČSN EN 1568-3 ed. 2ČSN EN 1568-3 ed. 2 (38 9833) This European Standard specifies requirements for chemical and physical properties, and minimum performance requirements of low expansion foams suit
Cena:  605,- Kč
ČSN EN ISO 19017 - Návod na gamaspektrometrii radioaktivních odpadů 
Katalogové číslo:  504331
ČSN EN ISO 19017 - Návod na gamaspektrometrii radioaktivních odpadů
ČSN EN ISO 19017ČSN EN ISO 19017 This International Standard is applicable to gamma radiation measurements on radioactive waste. Radioactive waste can be found in different forms and exhibit a
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 10028-4 - Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely - Část 4: Oceli legované niklem s předepsanými vlastnostmi při nízkých teplotách 
Katalogové číslo:  505041
ČSN EN 10028-4 - Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely - Část 4: Oceli legované niklem s předepsanými vlastnostmi při nízkých teplotách
ČSN EN 10028-4ČSN EN 10028-4 Tato evropská norma stanovuje požadavky na ploché výrobky pro tlakové nádoby a zařízení vyrobené z ocelí legovaných niklem uvedených v tabulce 1.
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 13909-3 - Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 3: Uhlí - Vzorkování ze stacionárních celků 
Katalogové číslo:  504864
ČSN ISO 13909-3 - Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 3: Uhlí - Vzorkování ze stacionárních celků
ČSN ISO 13909-3ČSN ISO 13909-3 (44 1314) Tato část ISO 13909 specifikuje postupy pro mechanické vzorkování uhlí ze stacionárních celků, například z vagonů, nákladních člunů, lodí a hromad (skládek)
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 15534-6+A1 - Kompozity na bázi dřeva a termoplastů (obvykle nazývané kompozity plast-dřevo (WPC) nebo kompozity s přírodními vlákny (NFC)) - Část 6: Specifikace pro profily a prvky na oplocení 
Katalogové číslo:  504349
ČSN EN 15534-6+A1 - Kompozity na bázi dřeva a termoplastů (obvykle nazývané kompozity plast-dřevo (WPC) nebo kompozity s přírodními vlákny (NFC)) - Část 6: Specifikace pro profily a prvky na oplocení
ČSN EN 15534-6+A1ČSN EN 15534-6+A1 This part of EN 15534 specifies the characteristics of fencing profiles and elements made from cellulose-based materials and thermoplastics, usually called wood
Cena:  347,- Kč
ČSN 65 7222-3 - Asfalty a asfaltová pojiva - Silniční modifikované asfalty - Část 3: Speciální polymerem modifikované asfalty 
Katalogové číslo:  504895
ČSN 65 7222-3 - Asfalty a asfaltová pojiva - Silniční modifikované asfalty - Část 3: Speciální polymerem modifikované asfalty
ČSN 65 7222-3ČSN 65 7222-3 V této normě je proveden výběr druhů a charakteristik pro speciální polymerem modifikované asfalty s elastomerem, které nejsou pokryty částí 1 a částí 2 ČSN 65 7222. Js
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 787-21 - Obecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 21: Porovnání tepelné stability pigmentů s použitím pojiv pro vypalovací nátěrové hmoty 
Katalogové číslo:  504353
ČSN EN ISO 787-21 - Obecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 21: Porovnání tepelné stability pigmentů s použitím pojiv pro vypalovací nátěrové hmoty
ČSN EN ISO 787-21ČSN EN ISO 787-21 This part of IS0 787 specifies a general method of test for comparing the heat stability of the pigment under test against that of an agreed sample. NOTE - Whe
Cena:  232,- Kč
ČSN P ISO 6707-2 - Pozemní a inženýrské stavby - Terminologie - Část 2: Termíny pro smlouvy a zakázky 
Katalogové číslo:  504809
ČSN P ISO 6707-2 - Pozemní a inženýrské stavby - Terminologie - Část 2: Termíny pro smlouvy a zakázky
ČSN P ISO 6707-2ČSN P ISO 6707-2 (73 0000) Tato část ISO 6707 definuje terminologii pro smlouvy a zakázky použitelnou v pozemních a inženýrských stavbách.
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 13501-6 - Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 6: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň elektrických kabelů 
Katalogové číslo:  505021
ČSN EN 13501-6 - Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 6: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň elektrických kabelů
ČSN EN 13501-6ČSN EN 13501-6 (73 0860) Tato evropská norma určuje postup pro klasifikaci podle reakce na oheň pro elektrické kabely. POZNÁMKA - Pro účely této evropské normy zahrnuje termín "ele
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 12697-35 - Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 35: Laboratorní výroba směsi 
Katalogové číslo:  505039
ČSN EN 12697-35 - Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 35: Laboratorní výroba směsi
ČSN EN 12697-35ČSN EN 12697-35 Tato evropská norma popisuje laboratorní míchání asfaltových materiálů pro výrobu vzorků. Tato norma specifikuje referenční teploty hutnění pro míchání podle gradace
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 10075-1 - Ergonomické zásady týkající se duševní práce - Část 1: Obecné otázky a koncepty, termíny a definice 
Katalogové číslo:  504371
ČSN EN ISO 10075-1 - Ergonomické zásady týkající se duševní práce - Část 1: Obecné otázky a koncepty, termíny a definice
ČSN EN ISO 10075-1ČSN EN ISO 10075-1 This document defines terms in the field of mental workload, covering mental stress and mental strain, and short- and long-term, positive and negative consequ
Cena:  347,- Kč
ČSN ETSI EN 303 276 V1.1.1 - Námořní širokopásmový rádiový spoj provozovaný v pásmech 5 852 MHz až 5 872 MHz a/nebo 5 880 MHz až 5 900 MHz pro lodní a pobřežní instalace provádějící koordinované činnosti - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU 
Katalogové číslo:  504703
ČSN ETSI EN 303 276 V1.1.1 - Námořní širokopásmový rádiový spoj provozovaný v pásmech 5 852 MHz až 5 872 MHz a/nebo 5 880 MHz až 5 900 MHz pro lodní a pobřežní instalace provádějící koordinované činnosti - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU
ČSN ETSI EN 303 276 V1.1.1ČSN ETSI EN 303 276 V1.1.1 Tento dokument stanovuje technické vlastnosti a metody měření pro rádiová zařízení námořních mobilních širokopásmových radiokomunikačních systém
Cena:  358,- Kč
ČSN ETSI EN 300 698 V2.2.1 - Radiotelefonní vysílače a přijímače pro pohyblivou námořní službu provozované v pásmech VHF, používané na vnitrostátních vodních cestách - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článků 3.2 a 3.3(g) Směrnice 2014/53/EU 
Katalogové číslo:  504125
ČSN ETSI EN 300 698 V2.2.1 - Radiotelefonní vysílače a přijímače pro pohyblivou námořní službu provozované v pásmech VHF, používané na vnitrostátních vodních cestách - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článků 3.2 a 3.3(g) Směrnice 2014/53/EU
ČSN ETSI EN 300 698 V2.2.1ČSN ETSI EN 300 698 V2.2.1 The present document specifies technical characteristics and methods of measurements for VHF radio transmitters and receivers operating on board
Cena:  545,- Kč
ČSN ETSI EN 303 447 V1.1.1 - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Systémy indukčních smyček pro robotické sekačky v kmitočtovém rozsahu 0 Hz až 148,5 kHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU 
Katalogové číslo:  504870
ČSN ETSI EN 303 447 V1.1.1 - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Systémy indukčních smyček pro robotické sekačky v kmitočtovém rozsahu 0 Hz až 148,5 kHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU
ČSN ETSI EN 303 447 V1.1.1ČSN ETSI EN 303 447 V1.1.1 Tento dokument stanovuje technické vlastnosti a metody měření pro robotické sekačky se systémy indukčních smyček (RMI) pod 148,5 kHz. Tyto typ
Cena:  446,- Kč
ČSN ISO 13373-7 - Monitorování stavu a diagnostika strojů - Monitorování stavu vibrací - Část 7: Diagnostické metody pro soustrojí ve vodních a přečerpávacích elektrárnách 
Katalogové číslo:  505235
ČSN ISO 13373-7 - Monitorování stavu a diagnostika strojů - Monitorování stavu vibrací - Část 7: Diagnostické metody pro soustrojí ve vodních a přečerpávacích elektrárnách
ČSN ISO 13373-7ČSN ISO 13373-7 Tento dokument dává pokyny pro specifické postupy, které mají být uváženy při provádění diagnostiky různých typů soustrojí ve vodních elektrárnách a přečerpávacích el
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 16407-1 - Elektronický výběr poplatků - Posouzení shody zařízení s ISO 17575-1 - Část 1: Struktura zkušební sestavy a cíle zkoušek 
Katalogové číslo:  504469
ČSN EN ISO 16407-1 - Elektronický výběr poplatků - Posouzení shody zařízení s ISO 17575-1 - Část 1: Struktura zkušební sestavy a cíle zkoušek
ČSN EN ISO 16407-1ČSN EN ISO 16407-1 The ISO 16407 series of standards specifies a suite of tests in order to assess the Front End and Back End behaviour compliancy towards the requirements liste
Cena:  1 155,- Kč
ČSN EN ISO 9455-11 - Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 11: Rozpustnost zbytků tavidel 
Katalogové číslo:  505248
ČSN EN ISO 9455-11 - Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 11: Rozpustnost zbytků tavidel
ČSN EN ISO 9455-11ČSN EN ISO 9455-11 Tento dokument specifikuje kvalitativní metodu pro stanovení rozpustnosti zbytků tavidla ve vybraném rozpouštědle. Zkouška je použitelná pro všechna tavidla t
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 9606-1 - Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 1: Oceli 
Katalogové číslo:  505242
ČSN EN ISO 9606-1 - Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 1: Oceli
ČSN EN ISO 9606-1ČSN EN ISO 9606-1 Tato evropská norma definuje zkoušky svářečů pro tavné svařování oceli. Poskytuje soubor technických pravidel pro systematické zkoušky svářečů a umožňuje jednotné
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 3580 - Svařovací materiály - Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování žáropevných ocelí - Klasifikace 
Katalogové číslo:  505139
ČSN EN ISO 3580 - Svařovací materiály - Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování žáropevných ocelí - Klasifikace
ČSN EN ISO 3580ČSN EN ISO 3580 Norma stanovuje požadavky pro klasifikaci obalených elektrod, pro ruční svařování elektrickým obloukem, feritických a martenzitických žáropevných ocelí a nízkolegovan
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 61784-3-8 ed. 2 - Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3-8: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace pro CPF 8 
Katalogové číslo:  504481
ČSN EN 61784-3-8 ed. 2 - Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3-8: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace pro CPF 8
ČSN EN 61784-3-8 ed. 2ČSN EN 61784-3-8 ed. 2 This part of the IEC 61784 3 series specifies a safety communication layer (services and protocol) based on CPF 8 of IEC 61784 1, IEC 61784-2 and IEC 61
Cena:  803,- Kč
ČSN EN 1907 - Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Terminologie 
Katalogové číslo:  504505
ČSN EN 1907 - Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Terminologie
ČSN EN 1907ČSN EN 1907 This document specifies general terms used in the European standards on safety requirements for cableway installations designed to carry persons. The document concerns t
Cena:  803,- Kč
ČSN EN 2135 - Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PL61 - Nauhličená, kalená a popouštěná - Tyče - De <= 40 mm 
Katalogové číslo:  504512
ČSN EN 2135 - Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PL61 - Nauhličená, kalená a popouštěná - Tyče - De <= 40 mm
ČSN EN 2135ČSN EN 2135 This European Standard specifies the requirements relating to: Steel FE-PL61 Carburized, hardened and tempered Bar De
Cena:  171,- Kč
ČSN CLC/TS 61400-26-1 - Větrné elektrárny - Část 26-1: Časová dostupnost systémů větrných turbín 
Katalogové číslo:  504515
ČSN CLC/TS 61400-26-1 - Větrné elektrárny - Část 26-1: Časová dostupnost systémů větrných turbín
ČSN CLC/TS 61400-26-1ČSN CLC/TS 61400-26-1 This part of IEC 61400 defines generic information categories to which fractions of time can be assigned for a wind turbine generating system (WTGS) con
Cena:  605,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat