Sponzorovaný odkaz

Třídy norem ČSN - strana 1301

České technické normy ČSN

Technická norma je podrobný předpis, který stanoví důležité parametry či vlastnosti materiálu, výrobku, součásti nebo pracovního postupu. Technické normy nejsou obecně závazné, jsou to však odborně kvalifikované předpisy, na které se mohou odkazovat smluvní strany při specifikaci předmětu smlouvy nebo státní autorita ve svých obecně závazných předpisech. Umožňují například výměnu výrobků nebo zaměnitelnost součástek a tím zlepšují hospodárnost výroby i bezpečnost výrobků. Stanovením závazných parametrů výrobků přispívají také k ochraně spotřebitele.

Zdroj: www.unmz.cz

 

Technické normy nejsou volně šiřitelné a poskytují se za úplatu. 

 

Normy se podle rozsahu platnosti mohou rozdělovat na:

  • Mezinárodní normy světové (ISO, IEC) nebo evropské (EN), které platí přes hranice jednotlivých států

  • Národní normy, jako např. ČSN, DIN, BSI, NF.. s celostátní platností, které shrnují široký okruh problematik. Tyto normy se postupně uvádějí do souladu (harmonizují) s normami mezinárodními, tím že přebírají a překládají texty mezinárodních norem. Tyto normy se potom zavádějí do národních normalizačních soustav jako např. ČSN EN xxxxx, ČSN EN ISO xxxxxx

  • Oborové normy (ON) - tyto byly v ČR zrušeny k 31.12.1993 a částečně nahrazeny normami podnikovými (PN)

  • Podnikové normy (PN) - tyto normy si vydávají jednotliví výrobci, skupiny výrobců nebo podniky pro vlastní potřebu

České národní normy ČSN jsou označovány, v případě převzatých mezinárodních (ČSN ISO, ČSN IEC..) a evropských (ČSN EN) norem číslem převzaté normy a třídícím znakem, v případě "čistých" ČSN norem pouze třídícím znakem.

 

Třídicí znak

Třídicí znak slouží k přiřazení norem k určité třídě a skupině norem. Skládá se z 6 číslic XX YYZZ.

První dvě číslice XX označují třídu 01 - 99 (např. 01 - Obecná třída, 73 - Navrhování a provádění staveb).

Druhé dvě číslice YY označují skupinu v rámci třídy (např. 2740 - Výtahy, všeobecně).

Poslední dvě číslice ZZ jsou pouze pořadové. 

Seznam tříd norem Vás provede jednotlivými kategoriemi a podkategoriemi.

Pokud nevíte, jakou normu právě potřebujete, její zatřídění do skupiny a podskupiny Vás dovede až ke konkrétní normě.

V našem e-shopu jsou pro snadnější orientaci uvedeny pouze platné normy ČSN.

Pokud požadovanou normu nenajdete jedná se o normu zrušenou, popř. neexistující. Na tel./mailový/faxový dotaz Vám rádi sdělíme datum zrušení nebo náhradní normu.

 

Seřadit podle: 
Počet: 
Třídící znakNázev
ČSN EN ISO 11357-3 - Plasty - Diferenciální snímací kalorimetrie (DSC) - Část 3: Stanovení teploty a entalpie tání a krystalizace 
Katalogové číslo:  505541
ČSN EN ISO 11357-3 - Plasty - Diferenciální snímací kalorimetrie (DSC) - Část 3: Stanovení teploty a entalpie tání a krystalizace
ČSN EN ISO 11357-3ČSN EN ISO 11357-3 This document specifies a method for the determination of the temperatures and enthalpies of melting and crystallization of crystalline or partially crystalline
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 16785-2 - Produkty z biologického materiálu - Obsah biologického materiálu - Část 2: Stanovení obsahu biologického materiálu pomocí metody materiálové bilance 
Katalogové číslo:  505543
ČSN EN 16785-2 - Produkty z biologického materiálu - Obsah biologického materiálu - Část 2: Stanovení obsahu biologického materiálu pomocí metody materiálové bilance
ČSN EN 16785-2ČSN EN 16785-2 This part of EN 16785 specifies a method of determining the bio-based content in products using the material balance applied to a representative product batch in a pr
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 6270-1 - Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti vlhkosti - Část 1: Kondenzace (expozice z jedné strany) 
Katalogové číslo:  506009
ČSN EN ISO 6270-1 - Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti vlhkosti - Část 1: Kondenzace (expozice z jedné strany)
ČSN EN ISO 6270-1ČSN EN ISO 6270-1 Norma specifikuje metodu stanovení odolnosti nátěrových filmů, nátěrových systémů a obdobných výrobků v podmínkách kondenzace podle požadavků specifikace nátěru n
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 16497-2 - Komíny - Betonové systémové komíny - Část 2: Uzavřené (vyvážené) aplikace 
Katalogové číslo:  506026
ČSN EN 16497-2 - Komíny - Betonové systémové komíny - Část 2: Uzavřené (vyvážené) aplikace
ČSN EN 16497-2ČSN EN 16497-2 Tato evropská norma určuje materiálové, rozměrové a funkční požadavky pro přímé systémové komíny z betonu pro uzavřené aplikace, které se skládají z betonové komínové v
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 12274-5 - Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 5: Stanovení minimálního obsahu pojiva a odolnosti vůči opotřebení 
Katalogové číslo:  506184
ČSN EN 12274-5 - Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 5: Stanovení minimálního obsahu pojiva a odolnosti vůči opotřebení
ČSN EN 12274-5ČSN EN 12274-5 Tato evropská norma stanoví zkušební metodu pro navrhování kalové směsi, založenou na stanovení minimálního obsahu pojiva ve směsi a odolnosti vůči opotřebení prováděné
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 20418-1 - Textilie - Kvalitativní a kvantitativní proteomická analýza vláken ze srsti některých zvířat - Část 1: Detekce peptidů pomocí LC-ESI-MS s redukcí bílkoviny 
Katalogové číslo:  505552
ČSN EN ISO 20418-1 - Textilie - Kvalitativní a kvantitativní proteomická analýza vláken ze srsti některých zvířat - Část 1: Detekce peptidů pomocí LC-ESI-MS s redukcí bílkoviny
ČSN EN ISO 20418-1ČSN EN ISO 20418-1 This document specifies a qualitative and quantitative testing method to determine the content of wool, cashmere, yak fibres and their blends in textiles by mic
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 144-1 - Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Ventily plynových lahví - Část 1: Vstupní připojení 
Katalogové číslo:  506195
ČSN EN 144-1 - Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Ventily plynových lahví - Část 1: Vstupní připojení
ČSN EN 144-1ČSN EN 144-1 Tato evropská norma je první částí třídílné normy týkající se připojení ventilů plynových lahví pro ochranné prostředky dýchacích orgánů. Tento dokument specifikuje rozměry
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 11260 - Kvalita půdy - Stanovení kationtové výměnné kapacity při pH půdy a výměnných kationtů za použití roztoku chloridu barnatého 
Katalogové číslo:  505554
ČSN EN ISO 11260 - Kvalita půdy - Stanovení kationtové výměnné kapacity při pH půdy a výměnných kationtů za použití roztoku chloridu barnatého
ČSN EN ISO 11260ČSN EN ISO 11260 This document specifies a method for the determination of the cation exchange capacity (CEC) at the pH of the soil and for the determination of the content of excha
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 14607 - Neaktivní chirurgické implantáty - Prsní implantáty - Zvláštní požadavky 
Katalogové číslo:  505564
ČSN EN ISO 14607 - Neaktivní chirurgické implantáty - Prsní implantáty - Zvláštní požadavky
ČSN EN ISO 14607ČSN EN ISO 14607 This document specifies particular requirements for mammary implants. With regard to safety, this document specifies requirements for intended performance, design
Cena:  545,- Kč
ČSN EN ISO 28319 - Stomatologie - Svařování laserem a výplňové materiály 
Katalogové číslo:  505566
ČSN EN ISO 28319 - Stomatologie - Svařování laserem a výplňové materiály
ČSN EN ISO 28319ČSN EN ISO 28319 This document specifies requirements and test methods for laser welding and the filler materials thereto used in the dental laboratory for welding of metallic resto
Cena:  347,- Kč
ČSN ETSI EN 319 411-2 V2.2.2 - Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Požadavky politiky a bezpečnosti na poskytovatele důvěryhodných služeb vydávající certifikáty - Část 2: Požadavky na poskytovatele důvěryhodných služeb vydávající kvalifikované certifikáty EU 
Katalogové číslo:  505571
ČSN ETSI EN 319 411-2 V2.2.2 - Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Požadavky politiky a bezpečnosti na poskytovatele důvěryhodných služeb vydávající certifikáty - Část 2: Požadavky na poskytovatele důvěryhodných služeb vydávající kvalifikované certifikáty EU
ČSN ETSI EN 319 411-2 V2.2.2ČSN ETSI EN 319 411-2 V2.2.2 The present document specifies policy and security requirements for the issuance, maintenance and life-cycle management of EU qualified ce
Cena:  358,- Kč
TNI CEN ISO/TR 16401-1 - Elektronický výběr poplatků - Posouzení shody zařízení s ISO/TS 17575-2 - Část 1: Struktura zkušební sestavy a cíle zkoušek 
Katalogové číslo:  504999
TNI CEN ISO/TR 16401-1 - Elektronický výběr poplatků - Posouzení shody zařízení s ISO/TS 17575-2 - Část 1: Struktura zkušební sestavy a cíle zkoušek
TNI CEN ISO/TR 16401-1TNI CEN ISO/TR 16401-1 This document covers the test purposes for Front End Communications API covering functionalities related to instance handling, session handling, communi
Cena:  1 320,- Kč
ČSN 01 4931 ZMĚNA Z1 - Rýhování a vroubkování. Vroubkování pravoúhlé 
Katalogové číslo:  506266
ČSN 01 4931 ZMĚNA Z1 - Rýhování a vroubkování. Vroubkování pravoúhlé
ČSN 01 4931 ZMĚNA Z1
Cena:  73,- Kč
ČSN ISO 80000-1 OPRAVA 2 - Veličiny a jednotky - Část 1: Obecně 
Katalogové číslo:  506446
ČSN ISO 80000-1 OPRAVA 2 - Veličiny a jednotky - Část 1: Obecně
ČSN ISO 80000-1 OPRAVA 2
Cena:  0,- Kč
ČSN EN 60081 ZMĚNA A11 - Zářivky pro všeobecné osvětlování - Požadavky na provedení 
Katalogové číslo:  506212
ČSN EN 60081 ZMĚNA A11 - Zářivky pro všeobecné osvětlování - Požadavky na provedení
ČSN EN 60081 ZMĚNA A11
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 18095 - Monitorování stavu a diagnostika výkonových transformátorů 
Katalogové číslo:  506294
ČSN ISO 18095 - Monitorování stavu a diagnostika výkonových transformátorů
ČSN ISO 18095ČSN ISO 18095(01 1462) Tento dokument poskytuje pokyny pro metody monitorování, které mají být uváženy při sestavování programu monitorování stavu výkonových transformátorů, a obsahu
Cena:  446,- Kč
ČSN ISO 128-43 - Technická dokumentace produktu (TPD) - Pravidla zobrazování - Část 43: Metody promítání na stavebních výkresech 
Katalogové číslo:  506269
ČSN ISO 128-43 - Technická dokumentace produktu (TPD) - Pravidla zobrazování - Část 43: Metody promítání na stavebních výkresech
ČSN ISO 128-43ČSN ISO 128-43 Tato část ISO 128 stanovuje dvě metody promítání, přímé pravoúhlé promítání a zrcadlové pravoúhlé promítání, které se užívají na výkresech ve stavitelství. Je uveden zp
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO 13444 - Technická dokumentace produktu (TPD) - Kótování a označování rýhování 
Katalogové číslo:  506264
ČSN ISO 13444 - Technická dokumentace produktu (TPD) - Kótování a označování rýhování
ČSN ISO 13444ČSN ISO 13444 Technická norma ČSN ISO 13444 stanovuje rozměry pro přímé a kosoúhlé rýhování, která má rýhy s danou roztečí rovnoběžné s osou válcové součásti, nebo zhotovené pod úhlem
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 17427-1 - Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Část 1: Role a odpovědnosti v kontextu architektury kooperativních ITS 
Katalogové číslo:  506325
ČSN EN ISO 17427-1 - Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Část 1: Role a odpovědnosti v kontextu architektury kooperativních ITS
ČSN EN ISO 17427-1ČSN EN ISO 17427-1 Tato evropská norma obsahuje detailní popis rolí a odpovědností zúčastněných stran/aktérů požadovaných pro nasazení a provozování kooperativních ITS (C-ITS). Po
Cena:  605,- Kč
ČSN EN ISO 15618-1 - Zkoušky svářečů pod vodou - Část 1: Hyperbarické svařování za mokra 
Katalogové číslo:  506475
ČSN EN ISO 15618-1 - Zkoušky svářečů pod vodou - Část 1: Hyperbarické svařování za mokra
ČSN EN ISO 15618-1ČSN EN ISO 15618-1 Tato část ISO 15618 určuje základní požadavky, rozsahy oprávnění, podmínky zkoušky, požadavky pro schválení a certifikaci pro provedení kvalifikační zkoušky svá
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 1440+A1 - Zařízení a příslušenství na LPG - Znovuplnitelné běžné svařované a pájené ocelové lahve na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) - Periodická kontrola 
Katalogové číslo:  505767
ČSN EN 1440+A1 - Zařízení a příslušenství na LPG - Znovuplnitelné běžné svařované a pájené ocelové lahve na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) - Periodická kontrola
ČSN EN 1440+A1ČSN EN 1440+A1 This European Standard specifies procedures for the periodic inspection and testing, of transportable refillable LPG cylinders with a water capacity from 0,5 l up to
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 13001-3-1+A2 - Jeřáby - Obecný návrh - Část 3-1: Mezní stavy a prokázání způsobilosti ocelových konstrukcí 
Katalogové číslo:  506300
ČSN EN 13001-3-1+A2 - Jeřáby - Obecný návrh - Část 3-1: Mezní stavy a prokázání způsobilosti ocelových konstrukcí
ČSN EN 13001-3-1+A2ČSN EN 13001-3-1+A2 Tato evropská norma se používá spolu s EN 13001-1 a EN 13001-2, které uvádějí všeobecné podmínky, požadavky a metody, aby se u jeřábů při navrhování a při t
Cena:  803,- Kč
ČSN EN 115-1 - Bezpečnost pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků - Část 1: Konstrukce a montáž 
Katalogové číslo:  506197
ČSN EN 115-1 - Bezpečnost pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků - Část 1: Konstrukce a montáž
ČSN EN 115-1ČSN EN 115-1 Tato evropská norma platí pro nové pohyblivé schody a pohyblivé chodníky (s paletami nebo pásy) uvedené v kapitole 3. Tato evropská norma pojednává o všech závažných nebe
Cena:  803,- Kč
ČSN EN 16186-2 - Železniční aplikace - Kabina strojvedoucího - Část 2: Sdružování obrazovek, ovládačů a ukazatelů 
Katalogové číslo:  506051
ČSN EN 16186-2 - Železniční aplikace - Kabina strojvedoucího - Část 2: Sdružování obrazovek, ovládačů a ukazatelů
ČSN EN 16186-2ČSN EN 16186-2 Tato evropská norma je platná pro ucelené jednotky s elektrickým a dieselovým pohonem, železniční vozy, lokomotivy, řídicí vozy. Není určena k použití pro vozidla metra
Cena:  605,- Kč
ČSN IEC 60050-732+A1+A2 - Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 732: Technologie počítačových sítí 
Katalogové číslo:  506255
ČSN IEC 60050-732+A1+A2 - Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 732: Technologie počítačových sítí
ČSN IEC 60050-732+A1+A2ČSN IEC 60050-732+A1+A2 Tato část IEC 60050 uvádí termíny a definice používané v technikách souvisících s ustavením, řízením, provozováním a používáním počítačových sítí. T
Cena:  1 155,- Kč
ČSN EN IEC 60034-4-1 - Točivé elektrické stroje - Část 4-1: Metody určování veličin elektricky buzených synchronních strojů ze zkoušek 
Katalogové číslo:  506497
ČSN EN IEC 60034-4-1 - Točivé elektrické stroje - Část 4-1: Metody určování veličin elektricky buzených synchronních strojů ze zkoušek
ČSN EN IEC 60034-4-1ČSN EN IEC 60034-4-1 Norma platí pro trojfázové synchronní stroje o jmenovitém výkonu 1 kVA a vyšším. Většina metod je určena k použití pro stroje s budicím vinutím napájeným po
Cena:  605,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat