Sponzorovaný odkaz

Třídy norem ČSN - strana 1301

České technické normy ČSN

Technická norma je podrobný předpis, který stanoví důležité parametry či vlastnosti materiálu, výrobku, součásti nebo pracovního postupu. Technické normy nejsou obecně závazné, jsou to však odborně kvalifikované předpisy, na které se mohou odkazovat smluvní strany při specifikaci předmětu smlouvy nebo státní autorita ve svých obecně závazných předpisech. Umožňují například výměnu výrobků nebo zaměnitelnost součástek a tím zlepšují hospodárnost výroby i bezpečnost výrobků. Stanovením závazných parametrů výrobků přispívají také k ochraně spotřebitele.

Zdroj: www.unmz.cz

 

Technické normy nejsou volně šiřitelné a poskytují se za úplatu. 

 

Normy se podle rozsahu platnosti mohou rozdělovat na:

  • Mezinárodní normy světové (ISO, IEC) nebo evropské (EN), které platí přes hranice jednotlivých států

  • Národní normy, jako např. ČSN, DIN, BSI, NF.. s celostátní platností, které shrnují široký okruh problematik. Tyto normy se postupně uvádějí do souladu (harmonizují) s normami mezinárodními, tím že přebírají a překládají texty mezinárodních norem. Tyto normy se potom zavádějí do národních normalizačních soustav jako např. ČSN EN xxxxx, ČSN EN ISO xxxxxx

  • Oborové normy (ON) - tyto byly v ČR zrušeny k 31.12.1993 a částečně nahrazeny normami podnikovými (PN)

  • Podnikové normy (PN) - tyto normy si vydávají jednotliví výrobci, skupiny výrobců nebo podniky pro vlastní potřebu

České národní normy ČSN jsou označovány, v případě převzatých mezinárodních (ČSN ISO, ČSN IEC..) a evropských (ČSN EN) norem číslem převzaté normy a třídícím znakem, v případě "čistých" ČSN norem pouze třídícím znakem.

 

Třídicí znak

Třídicí znak slouží k přiřazení norem k určité třídě a skupině norem. Skládá se z 6 číslic XX YYZZ.

První dvě číslice XX označují třídu 01 - 99 (např. 01 - Obecná třída, 73 - Navrhování a provádění staveb).

Druhé dvě číslice YY označují skupinu v rámci třídy (např. 2740 - Výtahy, všeobecně).

Poslední dvě číslice ZZ jsou pouze pořadové. 

Seznam tříd norem Vás provede jednotlivými kategoriemi a podkategoriemi.

Pokud nevíte, jakou normu právě potřebujete, její zatřídění do skupiny a podskupiny Vás dovede až ke konkrétní normě.

V našem e-shopu jsou pro snadnější orientaci uvedeny pouze platné normy ČSN.

Pokud požadovanou normu nenajdete jedná se o normu zrušenou, popř. neexistující. Na tel./mailový/faxový dotaz Vám rádi sdělíme datum zrušení nebo náhradní normu.

 

Seřadit podle: 
Počet: 
Třídící znakNázev
ČSN EN 3475-603 - Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 603: Odolnost proti šíření oblouku ve vlhku 
Katalogové číslo:  506360
ČSN EN 3475-603 - Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 603: Odolnost proti šíření oblouku ve vlhku
ČSN EN 3475-603ČSN EN 3475-603 This European Standard specifies a method of assessing the behaviour of cable insulation subject to an electric arc initiated and maintained by contaminating fluid
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 2880 - Letectví a kosmonautika - Samojistné matice k přinýtování, odolné palivu, těsněné, posuvné, dvoustranné, s válcovým zahloubením, z legované oceli, kadmiované, s mazivem MoS2 - Třída: 900 MPa (při teplotě okolí) / 120 °C 
Katalogové číslo:  506352
ČSN EN 2880 - Letectví a kosmonautika - Samojistné matice k přinýtování, odolné palivu, těsněné, posuvné, dvoustranné, s válcovým zahloubením, z legované oceli, kadmiované, s mazivem MoS2 - Třída: 900 MPa (při teplotě okolí) / 120 °C
ČSN EN 2880ČSN EN 2880 This European standard specifies the characteristics of self-locking, fuel resistant, sealing, floating, two lug anchor nuts, with counterbore, in alloy steel, cadmium plated
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 12215-4 - Malá plavidla - Konstrukce trupu a rozměry - Část 4: Dílna a výroba 
Katalogové číslo:  506620
ČSN EN ISO 12215-4 - Malá plavidla - Konstrukce trupu a rozměry - Část 4: Dílna a výroba
ČSN EN ISO 12215-4ČSN EN ISO 12215-4 This part of ISO 12215 specifies workshop conditions, material storage and handling, and require-ments for the manufacturing of the craft. It applies, to smal
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 8849 - Malá plavidla - Drenážní čerpadla s elektrickým pohonem na stejnosměrný proud 
Katalogové číslo:  506610
ČSN EN ISO 8849 - Malá plavidla - Drenážní čerpadla s elektrickým pohonem na stejnosměrný proud
ČSN EN ISO 8849ČSN EN ISO 8849 This International Standard specifies requirements for electrically operated direct-current bilge pumps intended for use in removing bilge water from small craft with
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 8469 - Malá plavidla - Neohnivzdorné palivové hadice 
Katalogové číslo:  506611
ČSN EN ISO 8469 - Malá plavidla - Neohnivzdorné palivové hadice
ČSN EN ISO 8469ČSN EN ISO 8469 This International Standard specifies general requirements and physical tests for non-fire-resistant hoses for conveying petrol or petrol blended with ethanol and die
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 50126-1 ed. 2 - Drážní zařízení - Stanovení a prokázání bezporuchovosti, pohotovosti, udržovatelnosti a bezpečnosti (RAMS) - Část 1: Generický proces RAMS 
Katalogové číslo:  506768
ČSN EN 50126-1 ed. 2 - Drážní zařízení - Stanovení a prokázání bezporuchovosti, pohotovosti, udržovatelnosti a bezpečnosti (RAMS) - Část 1: Generický proces RAMS
ČSN EN 50126-1 ed. 2ČSN EN 50126-1 ed. 2 Tato část 1 EN 50126 - bere v úvahu RAMS, které chápe jako bezporuchovost, pohotovost, udržovatelnost a bezpečnost a jejich vzájemné interakce; - bere
Cena:  803,- Kč
ČSN IEC 60502-2 - Kabely s výtlačně lisovanou izolací a jejich příslušenství pro jmenovitá napětí od 1 kV (Um=1,2 kV) do 30 kV (Um=36 kV) - Část 2: Kabely pro jmenovitá napětí od 6 kV (Um=7,2 kV) do 30 kV (Um=36 kV) 
Katalogové číslo:  506839
ČSN IEC 60502-2 - Kabely s výtlačně lisovanou izolací a jejich příslušenství pro jmenovitá napětí od 1 kV (Um=1,2 kV) do 30 kV (Um=36 kV) - Část 2: Kabely pro jmenovitá napětí od 6 kV (Um=7,2 kV) do 30 kV (Um=36 kV)
ČSN IEC 60502-2ČSN IEC 60502-2 Tato část souboru norem definuje konstrukci, rozměry a zkušební požadavky kabelů s výtlačně lisovanou izolací pro jmenovitá napětí od 6 kV do 30 kV včetně pro pevné
Cena:  655,- Kč
ČSN EN IEC 60794-4-20 ed. 2 - Optické vláknové kabely - Část 4-20: Nadzemní optické kabely podél elektrických silových vedení - Rodová specifikace pro optické kabely ADSS (plně dielektrický, samonosný) 
Katalogové číslo:  507044
ČSN EN IEC 60794-4-20 ed. 2 - Optické vláknové kabely - Část 4-20: Nadzemní optické kabely podél elektrických silových vedení - Rodová specifikace pro optické kabely ADSS (plně dielektrický, samonosný)
ČSN EN IEC 60794-4-20 ed. 2ČSN EN IEC 60794-4-20 ed. 2 Tato rodová specifikace pokrývá optické telekomunikační kabely obvykle s jednovidovými vlákny používané hlavně v aplikacích venkovních elektri
Cena:  446,- Kč
ČSN EN IEC 61290-4-4 - Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 4-4: Parametry přechodného zisku - Jednokanálové optické zesilovače s řízeným ziskem 
Katalogové číslo:  506954
ČSN EN IEC 61290-4-4 - Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 4-4: Parametry přechodného zisku - Jednokanálové optické zesilovače s řízeným ziskem
ČSN EN IEC 61290-4-4ČSN EN IEC 61290-4-4 Tato norma se týká optických zesilovačů (OA) a opticky zesilujících elementárních subsystémů. Konkrétně se jedná o OA používající aktivní vlákna (optické
Cena:  347,- Kč
ČSN EN IEC 62442-2 ed. 2 - Energetická náročnost ovládacích zařízení pro světelné zdroje - Část 2: Ovládací zařízení pro vysokotlaké výbojky (kromě zářivek) - Metoda měření účinnosti ovládacího zařízení 
Katalogové číslo:  506980
ČSN EN IEC 62442-2 ed. 2 - Energetická náročnost ovládacích zařízení pro světelné zdroje - Část 2: Ovládací zařízení pro vysokotlaké výbojky (kromě zářivek) - Metoda měření účinnosti ovládacího zařízení
ČSN EN IEC 62442-2 ed. 2ČSN EN IEC 62442-2 ed. 2 Tato část souboru IEC 62442 definuje metodu měření energetických ztrát elektromagnetických ovládacích zařízení, celkového příkonu a ztrát v pohotovo
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO/IEC 30107-1 - Informační technologie - Detekce biometrického prezentačního útoku - Část 1: Rámec 
Katalogové číslo:  506835
ČSN ISO/IEC 30107-1 - Informační technologie - Detekce biometrického prezentačního útoku - Část 1: Rámec
ČSN ISO/IEC 30107-1ČSN ISO/IEC 30107-1 ISO/IEC 30107-1:2016 stanoví termíny a definice, které jsou užitečné při specifikaci, charakterizaci a hodnocení metod detekce prezentačního útoku. V posled
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 19085-4 - Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 4: Svislé kotoučové pily na řezání formátů 
Katalogové číslo:  506742
ČSN EN ISO 19085-4 - Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 4: Svislé kotoučové pily na řezání formátů
ČSN EN ISO 19085-4ČSN EN ISO 19085-4 Tento dokument uvádí bezpečnostní požadavky a opatření pro svislé kotoučové pily na řezání formátů s ručním zakládáním a odebíráním, dále jen uváděné jako "st
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 18451-2 - Pigmenty, barviva a plniva - Terminologie - Část 2: Klasifikace barviv podle koloristických a chemických aspektů 
Katalogové číslo:  506370
ČSN EN ISO 18451-2 - Pigmenty, barviva a plniva - Terminologie - Část 2: Klasifikace barviv podle koloristických a chemických aspektů
ČSN EN ISO 18451-2ČSN EN ISO 18451-2 This document applies to the industry producing colouring materials and the consumer who uses the products of this industry. In this document, the colouring mat
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 14596 - Nádrže na přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení nádrží - Ventil pro nouzové uvolňování tlaku 
Katalogové číslo:  506376
ČSN EN 14596 - Nádrže na přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení nádrží - Ventil pro nouzové uvolňování tlaku
ČSN EN 14596ČSN EN 14596 This document covers the emergency pressure relief valve. It specifies the performance requirements and the critical dimensions of the emergency pressure relief valve. It
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 17110 - Nádrže na přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení nádrží - Odvzdušňovací ventil rozdělovače par 
Katalogové číslo:  506375
ČSN EN 17110 - Nádrže na přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení nádrží - Odvzdušňovací ventil rozdělovače par
ČSN EN 17110ČSN EN 17110 This document covers the vapour manifold vent valve used to provide controlled venting of the vapour manifold to atmosphere. It specifies the performance requirements and
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 16907-1 - Zemní práce - Část 1: Zásady a obecná pravidla 
Katalogové číslo:  507042
ČSN EN 16907-1 - Zemní práce - Část 1:  Zásady a obecná pravidla
ČSN EN 16907-1ČSN EN 16907-1 This European Standard (Part 1) gives definitions, principles and general rules for the planning, design and specification of earthworks. It introduces the other part
Cena:  1 320,- Kč
ČSN EN 17101 - Tepelněizolační výrobky pro budovy - Metody identifikace a zkušební metody pro jednosložkové polyuretanové lepicí pěny pro vnější tepelněizolační systémy (ETICS) 
Katalogové číslo:  506380
ČSN EN 17101 - Tepelněizolační výrobky pro budovy - Metody identifikace a zkušební metody pro jednosložkové polyuretanové lepicí pěny pro vnější tepelněizolační systémy (ETICS)
ČSN EN 17101ČSN EN 17101 This Standard specifies methods of identification and test methods for the performance evaluation of one-component PU foams used as adhesive foam. Other foams are not cov
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 20700 - Směrnice pro poradenské služby v oblasti managementu 
Katalogové číslo:  506383
ČSN EN ISO 20700 - Směrnice pro poradenské služby v oblasti managementu
ČSN EN ISO 20700ČSN EN ISO 20700 This document provides guidelines for the effective delivery of management consultancy services. NOTE: Refer to Annex A for supplementary information on ISO st
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 12131 - Peří a prachové peří - Zkušební metody - Zjišťování kvantitativního podílu peří a prachového peří (ruční metoda) 
Katalogové číslo:  506389
ČSN EN 12131 - Peří a prachové peří - Zkušební metody - Zjišťování kvantitativního podílu peří a prachového peří (ruční metoda)
ČSN EN 12131ČSN EN 12131 This European Standard specifies a method for the determination of the composition of feather and/or down fit for or constituting filled manufactured articles in order to l
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 16167 - Půdy, upravený bioodpad a kaly - Stanovení polychlorovaných bifenylů (PCB) plynovou chromatografií s detekcí hmotnostní spektrometrií (GC-MS) a plynovou chromatografií s detektorem elektronového záchytu (GC-ECD) 
Katalogové číslo:  507007
ČSN EN 16167 - Půdy, upravený bioodpad a kaly - Stanovení polychlorovaných bifenylů (PCB) plynovou chromatografií s detekcí hmotnostní spektrometrií (GC-MS) a plynovou chromatografií s detektorem elektronového záchytu (GC-ECD)
ČSN EN 16167ČSN EN 16167 Tato norma specifikuje metodu kvantitativního stanovení sedmi vybraných polychlorovaných bifenylů (PCB28, PCB52, PCB101, PCB118, PCB138, PCB153 a PCB180) v kalech, uprave
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 18125 - Tuhá biopaliva - Stanovení spalného tepla a výhřevnosti 
Katalogové číslo:  506931
ČSN EN ISO 18125 - Tuhá biopaliva - Stanovení spalného tepla a výhřevnosti
ČSN EN ISO 18125ČSN EN ISO 18125 Norma ČSN EN ISO 18125 popisuje metodu stanovení spalného tepla tuhého biopaliva při konstantním objemu a referenční teplotě 25 °C v kalorimetrické tlakové nádobě k
Cena:  545,- Kč
ČSN ETSI EN 319 522-4-2 V1.1.1 - Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Služby elektronického doporučeného doručování - Část 4: Vazby - Podkapitola 2: Důkazy a identifikační vazby 
Katalogové číslo:  506947
ČSN ETSI EN 319 522-4-2 V1.1.1 - Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Služby elektronického doporučeného doručování - Část 4: Vazby - Podkapitola 2: Důkazy a identifikační vazby
ČSN ETSI EN 319 522-4-2 V1.1.1ČSN ETSI EN 319 522-4-2 V1.1.1 Tento dokument specifikuje vazby důkazů a identifikací elektronického doporučeného doručování (ERD), jejichž sémantika je definována v E
Cena:  171,- Kč
ČSN ETSI EN 319 532-3 V1.1.1 - Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Služby doporučené elektronické pošty (REM) - Část 3: Formáty 
Katalogové číslo:  506952
ČSN ETSI EN 319 532-3 V1.1.1 - Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Služby doporučené elektronické pošty (REM) - Část 3: Formáty
ČSN ETSI EN 319 532-3 V1.1.1ČSN ETSI EN 319 532-3 V1.1.1 Tento dokument specifikuje formáty zpráv, které jsou vytvářeny a zpracovávány službou doporučené elektronické pošty (REM) podle konceptů a
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 23999 - Pružné podlahové krytiny - Zjišťování rozměrové stálosti a zvlnění po zahřátí 
Katalogové číslo:  506982
ČSN EN ISO 23999 - Pružné podlahové krytiny - Zjišťování rozměrové stálosti a zvlnění po zahřátí
ČSN EN ISO 23999ČSN EN ISO 23999 Tato evropská norma specifikuje metodu pro zjišťování rozměrové stability a zvlnění po vystavení teplu u pružných podlahových krytin ve tvaru návinů, dlaždic nebo d
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 13451-10 - Vybavení plaveckých bazénů - Část 10: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro skokanské plošiny, skokanská prkna a přidružená vybavení 
Katalogové číslo:  506400
ČSN EN 13451-10 - Vybavení plaveckých bazénů - Část 10: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro skokanské plošiny, skokanská prkna a přidružená vybavení
ČSN EN 13451-10ČSN EN 13451-10 This part of the EN 13451 series specifies safety requirements for diving platforms, diving springboards and associated equipment in addition to the general safety re
Cena:  358,- Kč
ČSN IEC/TR 61340-1 OPRAVA 1 - Elektrostatika - Část 1: Elektrostatické jevy - Principy a měření 
Katalogové číslo:  505422
ČSN IEC/TR 61340-1 OPRAVA 1 - Elektrostatika - Část 1: Elektrostatické jevy - Principy a měření
ČSN IEC/TR 61340-1 OPRAVA 1
Cena:  0,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat