Sponzorovaný odkaz

Třídy norem ČSN - strana 1301

České technické normy ČSN

Technická norma je podrobný předpis, který stanoví důležité parametry či vlastnosti materiálu, výrobku, součásti nebo pracovního postupu. Technické normy nejsou obecně závazné, jsou to však odborně kvalifikované předpisy, na které se mohou odkazovat smluvní strany při specifikaci předmětu smlouvy nebo státní autorita ve svých obecně závazných předpisech. Umožňují například výměnu výrobků nebo zaměnitelnost součástek a tím zlepšují hospodárnost výroby i bezpečnost výrobků. Stanovením závazných parametrů výrobků přispívají také k ochraně spotřebitele.

Zdroj: www.unmz.cz

 

Technické normy nejsou volně šiřitelné a poskytují se za úplatu. 

 

Normy se podle rozsahu platnosti mohou rozdělovat na:

  • Mezinárodní normy světové (ISO, IEC) nebo evropské (EN), které platí přes hranice jednotlivých států

  • Národní normy, jako např. ČSN, DIN, BSI, NF.. s celostátní platností, které shrnují široký okruh problematik. Tyto normy se postupně uvádějí do souladu (harmonizují) s normami mezinárodními, tím že přebírají a překládají texty mezinárodních norem. Tyto normy se potom zavádějí do národních normalizačních soustav jako např. ČSN EN xxxxx, ČSN EN ISO xxxxxx

  • Oborové normy (ON) - tyto byly v ČR zrušeny k 31.12.1993 a částečně nahrazeny normami podnikovými (PN)

  • Podnikové normy (PN) - tyto normy si vydávají jednotliví výrobci, skupiny výrobců nebo podniky pro vlastní potřebu

České národní normy ČSN jsou označovány, v případě převzatých mezinárodních (ČSN ISO, ČSN IEC..) a evropských (ČSN EN) norem číslem převzaté normy a třídícím znakem, v případě "čistých" ČSN norem pouze třídícím znakem.

 

Třídicí znak

Třídicí znak slouží k přiřazení norem k určité třídě a skupině norem. Skládá se z 6 číslic XX YYZZ.

První dvě číslice XX označují třídu 01 - 99 (např. 01 - Obecná třída, 73 - Navrhování a provádění staveb).

Druhé dvě číslice YY označují skupinu v rámci třídy (např. 2740 - Výtahy, všeobecně).

Poslední dvě číslice ZZ jsou pouze pořadové. 

Seznam tříd norem Vás provede jednotlivými kategoriemi a podkategoriemi.

Pokud nevíte, jakou normu právě potřebujete, její zatřídění do skupiny a podskupiny Vás dovede až ke konkrétní normě.

V našem e-shopu jsou pro snadnější orientaci uvedeny pouze platné normy ČSN.

Pokud požadovanou normu nenajdete jedná se o normu zrušenou, popř. neexistující. Na tel./mailový/faxový dotaz Vám rádi sdělíme datum zrušení nebo náhradní normu.

 

Seřadit podle: 
Počet: 
Třídící znakNázev
ČSN EN ISO 15138 - Naftový a plynárenský průmysl - Produkční zařízení v moři - Vytápění, větrání a klimatizace 
Katalogové číslo:  505947
ČSN EN ISO 15138 - Naftový a plynárenský průmysl - Produkční zařízení v moři - Vytápění, větrání a klimatizace
ČSN EN ISO 15138ČSN EN ISO 15138 This document specifies requirements and provides guidance for the design, testing, installation and commissioning of heating, ventilation, air-conditioning and p
Cena:  1 320,- Kč
ČSN EN 16952 - Zemědělské stroje - Terénní pracovní plošiny pro provoz v sadech (WPO) - Bezpečnost 
Katalogové číslo:  505949
ČSN EN 16952 - Zemědělské stroje - Terénní pracovní plošiny pro provoz v sadech (WPO) - Bezpečnost
ČSN EN 16952ČSN EN 16952 This European Standard, when used together with EN ISO 4254-1 and EN 15811, specifies safety requirements and measures for self-propelled rough-terrain work platforms for
Cena:  655,- Kč
ČSN EN ISO 10927 - Plasty - Stanovení molekulové hmotnosti a distribuce molekulových hmotností polymerů hmotnostní spektroskopií technikou desorpce a ionizace laserem za přítomnosti matrice s analyzátorem doby letu (hmotnostní spektroskopie v modifikaci MALDI-TOF-MS) 
Katalogové číslo:  505954
ČSN EN ISO 10927 - Plasty - Stanovení molekulové hmotnosti a distribuce molekulových hmotností polymerů hmotnostní spektroskopií technikou desorpce a ionizace laserem za přítomnosti matrice s analyzátorem doby letu (hmotnostní spektroskopie v modifikaci MALDI-TOF-MS)
ČSN EN ISO 10927ČSN EN ISO 10927 This document specifies a general method for determining the average molecular mass and molecular mass distribution of polymers (see Reference [1]) from 2 000 g .
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 17041 - Hnojiva - Stanovení boru v koncentracích <= 10 % s využitím spektrometrie s azomethinem-H 
Katalogové číslo:  505958
ČSN EN 17041 - Hnojiva - Stanovení boru v koncentracích <= 10 % s využitím spektrometrie s azomethinem-H
ČSN EN 17041ČSN EN 17041 This European Standard specifies a method for the determination of total and water extractable boron in mineral fertilizers containing less than or equal to 10 % boron. The
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 4259-2 - Ropa a ropné výrobky - Preciznost metod a výsledků měření - Část 2: Výklad a použití preciznosti údajů ve vztahu ke zkušebním metodám 
Katalogové číslo:  505854
ČSN EN ISO 4259-2 - Ropa a ropné výrobky - Preciznost metod a výsledků měření - Část 2: Výklad a použití preciznosti údajů ve vztahu ke zkušebním metodám
ČSN EN ISO 4259-2ČSN EN ISO 4259-2 Tento dokument specifikuje metodiku pro použití odhadů preciznosti zkušební metody odvozené z normy ISO 4259-1. Definuje zejména postupy pro stanovení limitů spec
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 12972 - Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Zkoušení, kontrola a značení kovových nádrží 
Katalogové číslo:  505962
ČSN EN 12972 - Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Zkoušení, kontrola a značení kovových nádrží
ČSN EN 12972ČSN EN 12972 This document specifies testing, inspection and marking for the type approval, initial inspection, periodic inspection, intermediate inspection and exceptional check of met
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 1366-11 - Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 11: Systémy ochrany kabelových rozvodů a příslušenství proti požáru 
Katalogové číslo:  506443
ČSN EN 1366-11 - Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 11: Systémy ochrany kabelových rozvodů a příslušenství proti požáru
ČSN EN 1366-11ČSN EN 1366-11 Tato evropská norma popisuje metodu pro posouzení vlastnosti systému ochrany proti požáru kabelových rozvodů a přípojnic zachovat funkčnost při požáru pro klasifikaci
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 13285 ed. 2 - Nestmelené směsi - Specifikace 
Katalogové číslo:  505968
ČSN EN 13285 ed. 2 - Nestmelené směsi - Specifikace
ČSN EN 13285 ed. 2
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 16727-1 - Železniční aplikace - Kolej - Protihlukové zábrany a souvisící zařízení proti šíření zvuku vzduchem - Neakustický přenos - Část 1: Mechanický výkon za statického zatížení - Výpočetní a zkušební metody 
Katalogové číslo:  505975
ČSN EN 16727-1 - Železniční aplikace - Kolej - Protihlukové zábrany a souvisící zařízení proti šíření zvuku vzduchem - Neakustický přenos - Část 1: Mechanický výkon za statického zatížení - Výpočetní a zkušební metody
ČSN EN 16727-1ČSN EN 16727-1 This document applies only to noise barriers composed of posts as structural elements and panels as acoustic elements (fabricated for example from metal, timber, plasti
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 1793-6 - Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Zkušební metody stanovení akustických vlastností - Část 6: Vnitřní charakteristiky - Určení vzduchové neprůzvučnosti in situ v podmínkách přímého zvukového pole 
Katalogové číslo:  505969
ČSN EN 1793-6 - Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Zkušební metody stanovení akustických vlastností - Část 6: Vnitřní charakteristiky - Určení vzduchové neprůzvučnosti in situ v podmínkách přímého zvukového pole
ČSN EN 1793-6ČSN EN 1793-6 This document describes a test method for measuring a quantity representative of the intrinsic characteristics of airborne sound insulation for traffic noise reducing d
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 12453 - Vrata - Bezpečnost při používání motoricky ovládaných vrat - Požadavky a zkušební metody 
Katalogové číslo:  506534
ČSN EN 12453 - Vrata - Bezpečnost při používání motoricky ovládaných vrat - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 12453ČSN EN 12453 Tato norma specifikuje požadavky a zkušební metody pro bezpečnost při používání motoricky ovládaných vrat, bran a závor určených k montáži do míst s pohybem osob, jejichž
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 16779-1 - Textilní výrobky pro péči o dítě - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro přikrývky do dětských postýlek - Část 1: Přikrývka (bez povlečení) 
Katalogové číslo:  506755
ČSN EN 16779-1 - Textilní výrobky pro péči o dítě - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro přikrývky do dětských postýlek - Část 1: Přikrývka (bez povlečení)
ČSN EN 16779-1ČSN EN 16779-1 Tato evropská norma specifikuje bezpečnostní požadavky na přikrývky do dětských postýlek, bez vyměnitelného povlečení, používané v prostředí, kde spí děti (tj. nikoliv
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 20697 - Sterilní drenážní katetry a příslušenství pro jedno použití 
Katalogové číslo:  505988
ČSN EN ISO 20697 - Sterilní drenážní katetry a příslušenství pro jedno použití
ČSN EN ISO 20697ČSN EN ISO 20697 This document specifies requirements for sterile, single use drainage catheters, wound and fluid accumulation drainage systems, surgical drainage catheters and th
Cena:  545,- Kč
ČSN ETSI EN 305 174-5-1 V1.3.1 - Přístup, koncová zařízení, přenos a multiplexování (ATTM) - Širokopásmové instalace a management prostředků životního cyklu - Část 5: Infrastruktury sítí zákazníka - Podčást 1: Obytné prostory (s jedním nájemníkem) 
Katalogové číslo:  506521
ČSN ETSI EN 305 174-5-1 V1.3.1 - Přístup, koncová zařízení, přenos a multiplexování (ATTM) - Širokopásmové instalace a management prostředků životního cyklu - Část 5: Infrastruktury sítí zákazníka - Podčást 1: Obytné prostory (s jedním nájemníkem)
ČSN ETSI EN 305 174-5-1 V1.3.1ČSN ETSI EN 305 174-5-1 V1.3.1 Tento dokument stanovuje obecné zásady navrhování různých širokopásmových infrastruktur za účelem umožnění co nejefektivnějšího manage
Cena:  446,- Kč
ČSN ETSI EN 305 200-2-3 V1.1.1 - Přístup, koncová zařízení, přenos a multiplexování (ATTM) - Management hospodaření s energií - Provozní infrastruktury - Globální KPI - Část 2: Specifické požadavky - Podčást 3: Mobilní širokopásmové přístupové sítě 
Katalogové číslo:  506524
ČSN ETSI EN 305 200-2-3 V1.1.1 - Přístup, koncová zařízení, přenos a multiplexování (ATTM) - Management hospodaření s energií - Provozní infrastruktury - Globální KPI - Část 2: Specifické požadavky - Podčást 3: Mobilní širokopásmové přístupové sítě
ČSN ETSI EN 305 200-2-3 V1.1.1ČSN ETSI EN 305 200-2-3 V1.1.1 Tento dokument stanovuje požadavky na globální KPI pro management hospodaření s energií (KPIEM) a jeho podpůrné cílené KPI zabývající
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 17036 - Ochrana kulturního dědictví - Urychlené stárnutí ošetřených nebo neošetřených povrchů porézních anorganických materiálů simulovaným slunečním zářením 
Katalogové číslo:  505992
ČSN EN 17036 - Ochrana kulturního dědictví - Urychlené stárnutí ošetřených nebo neošetřených povrchů porézních anorganických materiálů simulovaným slunečním zářením
ČSN EN 17036ČSN EN 17036 This document assesses the long-term susceptibility to light of materials and treatments used in conservation of porous inorganic materials. Examples may include material
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 50556 ZMĚNA Z2 - Systémy silniční dopravní signalizace 
Katalogové číslo:  506940
ČSN EN 50556 ZMĚNA Z2 - Systémy silniční dopravní signalizace
ČSN EN 50556 ZMĚNA Z2
Cena:  34,- Kč
ČSN ISO 10003 - Management kvality - Spokojenost zákazníka - Směrnice pro externí řešení sporů organizace 
Katalogové číslo:  506790
ČSN ISO 10003 - Management kvality - Spokojenost zákazníka - Směrnice pro externí řešení sporů organizace
ČSN ISO 10003ČSN ISO 10003 This document gives guidelines for an organization to plan, design, develop, operate, maintain and improve an effective and efficient dispute-resolution process for com
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 11699-2 - Nedestruktivní zkoušení - Filmy pro průmyslovou radiografii - Část 2: Kontrola zpracování filmu pomocí referenčních hodnot 
Katalogové číslo:  506849
ČSN EN ISO 11699-2 - Nedestruktivní zkoušení - Filmy pro průmyslovou radiografii - Část 2: Kontrola zpracování filmu pomocí referenčních hodnot
ČSN EN ISO 11699-2ČSN EN ISO 11699-2 Tento dokument určuje postup pro kontrolu systémů pro zpracování filmů uživateli zpracováním předexponovaných filmových proužků. Tyto filmové proužky jsou pře
Cena:  232,- Kč
ČSN P CEN/TS 17184 - Inteligentní dopravní systémy - eSafety - Vysokoúrovňové aplikační protokoly na eCall (HLAP) s využitím IMS sítí s přepojováním paketů 
Katalogové číslo:  506809
ČSN P CEN/TS 17184 - Inteligentní dopravní systémy - eSafety - Vysokoúrovňové aplikační protokoly na eCall (HLAP) s využitím IMS sítí s přepojováním paketů
ČSN P CEN/TS 17184ČSN P CEN/TS 17184 Tento dokument stanoví vysokoúrovňové aplikační protokoly, postupy a procesy požadované k poskytování služby eCall prostřednictvím bezdrátových komunikačních sí
Cena:  605,- Kč
ČSN EN IEC 60721-2-7 - Klasifikace podmínek prostředí - Část 2-7: Podmínky vyskytující se v přírodě - Fauna a flóra 
Katalogové číslo:  506277
ČSN EN IEC 60721-2-7 - Klasifikace podmínek prostředí - Část 2-7: Podmínky vyskytující se v přírodě -  Fauna a flóra
ČSN EN IEC 60721-2-7ČSN EN IEC 60721-2-7 Tato norma je zaměřena na výskyt fauny a flóry včetně jejich hlavních vlivů na elektrotechnické výrobky. Působení fauny a flóry a škody jimi způsobené se mo
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 8434-1 - Kovové trubkové spojky pro hydraulické systémy a obecné použití - Část 1: 24° kónické spojky 
Katalogové číslo:  506348
ČSN EN ISO 8434-1 - Kovové trubkové spojky pro hydraulické systémy a obecné použití - Část 1: 24° kónické spojky
ČSN EN ISO 8434-1ČSN EN ISO 8434-1 This document specifies the general and dimensional requirements for 24° cone connectors using cutting ring and O ring seal cone (referred to as DKO) suitable f
Cena:  605,- Kč
ČSN EN ISO 7590 - Dopravní pásy s ocelovým kordem - Metody pro stanovení celkové tloušťky a tloušťky krycí vrstvy 
Katalogové číslo:  506093
ČSN EN ISO 7590 - Dopravní pásy s ocelovým kordem - Metody pro stanovení celkové tloušťky a tloušťky krycí vrstvy
ČSN EN ISO 7590ČSN EN ISO 7590 This document specifies three methods for the measurement of total belt thickness and the thickness of covers of steel cord conveyor belts. Methods A1 and A2 (micro
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 81-28 - Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 28: Dálková nouzová signalizace u výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů 
Katalogové číslo:  506290
ČSN EN 81-28 - Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 28: Dálková nouzová signalizace u výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů
ČSN EN 81-28ČSN EN 81-28 Tato evropská norma platí pro systémy nouzové signalizace ALARM u všech druhů výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů, na které se vztahuje soubor norem EN 81.
Cena:  232,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat