Sponzorovaný odkaz

Třídy norem ČSN - strana 1302

České technické normy ČSN

Technická norma je podrobný předpis, který stanoví důležité parametry či vlastnosti materiálu, výrobku, součásti nebo pracovního postupu. Technické normy nejsou obecně závazné, jsou to však odborně kvalifikované předpisy, na které se mohou odkazovat smluvní strany při specifikaci předmětu smlouvy nebo státní autorita ve svých obecně závazných předpisech. Umožňují například výměnu výrobků nebo zaměnitelnost součástek a tím zlepšují hospodárnost výroby i bezpečnost výrobků. Stanovením závazných parametrů výrobků přispívají také k ochraně spotřebitele.

Zdroj: www.unmz.cz

 

Technické normy nejsou volně šiřitelné a poskytují se za úplatu. 

 

Normy se podle rozsahu platnosti mohou rozdělovat na:

  • Mezinárodní normy světové (ISO, IEC) nebo evropské (EN), které platí přes hranice jednotlivých států

  • Národní normy, jako např. ČSN, DIN, BSI, NF.. s celostátní platností, které shrnují široký okruh problematik. Tyto normy se postupně uvádějí do souladu (harmonizují) s normami mezinárodními, tím že přebírají a překládají texty mezinárodních norem. Tyto normy se potom zavádějí do národních normalizačních soustav jako např. ČSN EN xxxxx, ČSN EN ISO xxxxxx

  • Oborové normy (ON) - tyto byly v ČR zrušeny k 31.12.1993 a částečně nahrazeny normami podnikovými (PN)

  • Podnikové normy (PN) - tyto normy si vydávají jednotliví výrobci, skupiny výrobců nebo podniky pro vlastní potřebu

České národní normy ČSN jsou označovány, v případě převzatých mezinárodních (ČSN ISO, ČSN IEC..) a evropských (ČSN EN) norem číslem převzaté normy a třídícím znakem, v případě "čistých" ČSN norem pouze třídícím znakem.

 

Třídicí znak

Třídicí znak slouží k přiřazení norem k určité třídě a skupině norem. Skládá se z 6 číslic XX YYZZ.

První dvě číslice XX označují třídu 01 - 99 (např. 01 - Obecná třída, 73 - Navrhování a provádění staveb).

Druhé dvě číslice YY označují skupinu v rámci třídy (např. 2740 - Výtahy, všeobecně).

Poslední dvě číslice ZZ jsou pouze pořadové. 

Seznam tříd norem Vás provede jednotlivými kategoriemi a podkategoriemi.

Pokud nevíte, jakou normu právě potřebujete, její zatřídění do skupiny a podskupiny Vás dovede až ke konkrétní normě.

V našem e-shopu jsou pro snadnější orientaci uvedeny pouze platné normy ČSN.

Pokud požadovanou normu nenajdete jedná se o normu zrušenou, popř. neexistující. Na tel./mailový/faxový dotaz Vám rádi sdělíme datum zrušení nebo náhradní normu.

 

Seřadit podle: 
Počet: 
Třídící znakNázev
ČSN EN IEC 62561-2 ed. 2 - Součásti systémů ochrany před bleskem (LPSC) - Část 2: Požadavky na vodiče a zemniče 
Katalogové číslo:  506240
ČSN EN IEC 62561-2 ed. 2 - Součásti systémů ochrany před bleskem (LPSC) - Část 2: Požadavky na vodiče a zemniče
ČSN EN IEC 62561-2 ed. 2ČSN EN IEC 62561-2 ed. 2 Část 2 normy IEC 62561 specifikuje požadavky a zkoušky pro kovové vodiče (jiné než "přirozené" vodiče), které tvoří součást jímacího systému a systé
Cena:  358,- Kč
ČSN EN IEC 60286-5 ed. 3 - Balení součástek pro automatickou montáž - Část 5: Maticové nosiče 
Katalogové číslo:  506491
ČSN EN IEC 60286-5 ed. 3 - Balení součástek pro automatickou montáž - Část 5: Maticové nosiče
ČSN EN IEC 60286-5 ed. 3ČSN EN IEC 60286-5 ed. 3 Tato norma popisuje obecné rozměry, tolerance a charakteristiky nosiče. To znamená pouze ty rozměry, které jsou podstatné pro manipulaci s nosiči
Cena:  446,- Kč
ČSN EN IEC 62386-207 ed. 2 - Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 207: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Moduly LED (zařízení typ 6) 
Katalogové číslo:  506471
ČSN EN IEC 62386-207 ed. 2 - Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 207: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Moduly LED (zařízení typ 6)
ČSN EN IEC 62386-207 ed. 2ČSN EN IEC 62386-207 ed. 2 Tato část souboru IEC 62386 specifikuje sběrnicový systém pro řízení digitálních signálů elektronického osvětlovacího zařízení, který je v so
Cena:  358,- Kč
ČSN EN IEC 60268-3 ed. 3 - Elektroakustická zařízení - Část 3: Zesilovače 
Katalogové číslo:  506493
ČSN EN IEC 60268-3 ed. 3 - Elektroakustická zařízení - Část 3: Zesilovače
ČSN EN IEC 60268-3 ed. 3ČSN EN IEC 60268-3 ed. 3 Tato norma se vztahuje na analogové nízkofrekvenční zesilovače a jejich části. Obecně specifikuje metody měření, které se vztahují přímo na jejich v
Cena:  655,- Kč
ČSN 36 9791 ed. A - Information technology - Country Verifying Certification Authority Key Management Protocol for SPOC 
Katalogové číslo:  505875
ČSN 36 9791 ed. A - Information technology - Country Verifying Certification Authority Key Management Protocol for SPOC
ČSN 36 9791 ed. AČSN 36 9791 ed. A Machine readable travel documents (MRTD) support advanced security mechanisms for the protection of the data stored in the MRTD. One of these mechanisms is the ex
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 10207 - Oceli pro jednoduché tlakové nádoby - Technické dodací požadavky pro plechy, pásy a tyče 
Katalogové číslo:  506281
ČSN EN 10207 - Oceli pro jednoduché tlakové nádoby - Technické dodací požadavky pro plechy, pásy a tyče
ČSN EN 10207ČSN EN 10207 Norma určuje technické dodací požadavky pro ploché výrobky a tyče zhotovené z oceli podle specifikací pro tlakové součásti v jednoduchých tlakových nádobách, jak stanovuje
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 29988-2 - Plasty - Polyoxymethylen (POM) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností 
Katalogové číslo:  505742
ČSN EN ISO 29988-2 - Plasty - Polyoxymethylen (POM) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností
ČSN EN ISO 29988-2ČSN EN ISO 29988-2 This document specifies the methods of preparation of test specimens and the test methods to be used in determining the properties of polyoxymethlene (POM) moul
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 21225-2 - Plastové potrubní systémy pro bezvýkopovou výměnu potrubí uložených v zemi - Část 2: Výměna mimo otevřenou rýhu řízeným horizontálním vrtáním a krtkováním (impact moling) 
Katalogové číslo:  505747
ČSN EN ISO 21225-2 - Plastové potrubní systémy pro bezvýkopovou výměnu potrubí uložených v zemi - Část 2: Výměna mimo otevřenou rýhu řízeným horizontálním vrtáním a krtkováním (impact moling)
ČSN EN ISO 21225-2ČSN EN ISO 21225-2 This document specifies requirements and test methods for pipes and fittings which are part of plastics piping systems for the trenchless replacement of vario
Cena:  358,- Kč
ČSN 73 0034 - Doplňující pokyny k zatížení konstrukcí námrazou 
Katalogové číslo:  506278
ČSN 73 0034 - Doplňující pokyny k zatížení konstrukcí námrazou
ČSN 73 0034ČSN 73 0034 ČSN 73 0034 uvádí doplňující informace potřebné pro používání mezinárodní normy ČSN ISO 12424 na našem území včetně postupů pro kombinace zatížení a doporučení pro hodnoty
Cena:  95,- Kč
ČSN 73 6124-3 - Stavba vozovek - Vrstvy ze směsí stmelených hydraulickými pojivy - Část 3: Vrstva z válcovaného betonu 
Katalogové číslo:  506415
ČSN 73 6124-3 - Stavba vozovek - Vrstvy ze směsí stmelených hydraulickými pojivy - Část 3: Vrstva z válcovaného betonu
ČSN 73 6124-3ČSN 73 6124-3 Tato norma stanovuje požadavky pro výrobu a pokládku směsí stmelených cementem podle ČSN EN 14227-1 třídy pevnosti C12/16 a vyšší, označovaných jako válcovaný beton, urče
Cena:  232,- Kč
ČSN 73 6130 - Stavba vozovek - Kalové vrstvy 
Katalogové číslo:  506413
ČSN 73 6130 - Stavba vozovek - Kalové vrstvy
ČSN 73 6130ČSN 73 6130 Tato norma stanovuje požadavky na provádění a zkoušení emulzních kalových zákrytů a mikrokoberců za studena při povrchové úpravě vozovek pozemních komunikací a jiných dopravn
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 1991-2 ed. 2 - Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 2: Zatížení mostů dopravou 
Katalogové číslo:  506453
ČSN EN 1991-2 ed. 2 - Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 2: Zatížení mostů dopravou
ČSN EN 1991-2 ed. 2
Cena:  1 485,- Kč
ČSN EN ISO 15496 - Textilie - Měření propustnosti vodních par textilií pro účely kontroly kvality 
Katalogové číslo:  506409
ČSN EN ISO 15496 - Textilie - Měření propustnosti vodních par textilií pro účely kontroly kvality
ČSN EN ISO 15496ČSN EN ISO 15496 Norma popisuje metodu pro zkoušení propustnosti vodních par textilií, která poskytne výrobci zjevně uznávanou metodu pro kontrolu kvality během výroby. Tato metod
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 14118 - Bezpečnost strojních zařízení - Zamezení neočekávanému spuštění 
Katalogové číslo:  506210
ČSN EN ISO 14118 - Bezpečnost strojních zařízení - Zamezení neočekávanému spuštění
ČSN EN ISO 14118ČSN EN ISO 14118 Tento dokument specifikuje požadavky pro konstrukci prostředků zaměřených na zamezení neočekávanému spuštění stroje (viz 3.2) a tím umožnit bezpečné zásahy člověk
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 10637 - Stomatologie - Zdroj pro centrální sací zařízení 
Katalogové číslo:  505729
ČSN EN ISO 10637 - Stomatologie - Zdroj pro centrální sací zařízení
ČSN EN ISO 10637ČSN EN ISO 10637 This document specifies requirements and test methods for stationary, electrically powered central suction source equipment, including centrally located amalgam sep
Cena:  358,- Kč
TNI CEN/TR 16961 - Deklarace nejistot v protokolech o zkoušce 
Katalogové číslo:  506408
TNI CEN/TR 16961 - Deklarace nejistot v protokolech o zkoušce
TNI CEN/TR 16961TNI CEN/TR 16961 Účelem tohoto dokumentu je uvést, jak předkládat údaje o nejistotě určené podle EN ISO 12999-1, v protokolu o zkoušce laboratorní neprůzvučnosti R stavebního výrobk
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO 16063-33 - Metody kalibrace snímačů vibrací a rázů - Část 33: Testování citlivosti na magnetické pole 
Katalogové číslo:  506709
ČSN ISO 16063-33 - Metody kalibrace snímačů vibrací a rázů - Část 33: Testování citlivosti na magnetické pole
ČSN ISO 16063-33ČSN ISO 16063-33 Tento dokument specifikuje metodu, postupy a technické požadavky na přístroj, který se používá k testování citlivosti snímačů vibrací a rázů na magnetické pole. Pla
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 16063-13 - Metody kalibrace snímačů vibrací a rázů - Část 13: Primární kalibrace rázy pomocí laserové interferometrie 
Katalogové číslo:  506713
ČSN ISO 16063-13 - Metody kalibrace snímačů vibrací a rázů - Část 13: Primární kalibrace rázy pomocí laserové interferometrie
ČSN ISO 16063-13ČSN ISO 16063-13 Tato část ISO 16063 stanovuje měřicí přístroje a postup, který se má použít při primární kalibraci přímočarých akcelerometrů rázy s využitím laserové interferometri
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 10628-2 - Schémata pro chemický a petrochemický průmysl - Část 2: Grafické značky 
Katalogové číslo:  506428
ČSN EN ISO 10628-2 - Schémata pro chemický a petrochemický průmysl - Část 2: Grafické značky
ČSN EN ISO 10628-2ČSN EN ISO 10628-2 Technická norma ČSN EN ISO 10628-2 navazuje na normu ČSN EN ISO 10628-1, která stanoví požadavky na schémata pro chemický a petrochemický průmysl. Norma ČSN EN
Cena:  545,- Kč
ČSN ISO 18388 - Technická dokumentace produktu (TPD) - Zápichy - Tvary a kótování 
Katalogové číslo:  506432
ČSN ISO 18388 - Technická dokumentace produktu (TPD) - Zápichy - Tvary a kótování
ČSN ISO 18388ČSN ISO 18388 Technická norma ČSN ISO 18388 stanovuje řadu zápichů pro hřídele a díry, které jsou určeny pro všeobecné použití ve strojním inženýrství. Norma má rovněž zabránit zbytečn
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 14511-1 - Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla pro ohřívání a chlazení prostoru a procesní chladiče, s elektricky poháněnými kompresory - Část 1: Termíny a definice 
Katalogové číslo:  506304
ČSN EN 14511-1 - Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla pro ohřívání a chlazení prostoru a procesní chladiče, s elektricky poháněnými kompresory - Část 1: Termíny a definice
ČSN EN 14511-1ČSN EN 14511-1 Tato evropská norma specifikuje termíny a definice pro hodnocení a výkonnost klimatizátorů vzduchu, jednotek pro chlazení kapalin a tepelných čerpadel s elektricky po
Cena:  232,- Kč
ČSN EN IEC 62714-1 ed. 2 - Technika výměnného formátu dat v technice řízení průmyslových procesů - Jazyk se značkami pro automatizaci - Část 1: Architektura a obecné požadavky 
Katalogové číslo:  505920
ČSN EN IEC 62714-1 ed. 2 - Technika výměnného formátu dat v technice řízení průmyslových procesů - Jazyk se značkami pro automatizaci - Část 1: Architektura a obecné požadavky
ČSN EN IEC 62714-1 ed. 2ČSN EN IEC 62714-1 ed. 2 This part of IEC 62714 specifies general requirements and the architecture of automation markup language (AML) for the modelling of engineering info
Cena:  803,- Kč
ČSN EN 9300-115 - Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 115: Explicitní struktura sestav CAD 
Katalogové číslo:  505929
ČSN EN 9300-115 - Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 115: Explicitní struktura sestav CAD
ČSN EN 9300-115ČSN EN 9300-115 EN 9300-115 describes the requirements, and particularly the information required, for the long term archiving and retrieval of a mechanical CAD explicit assembly s
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 50059 ed. 2 - Elektrostatické ruční stříkací zařízení - Bezpečnostní požadavky - Elektrostatické ruční stříkací zařízení pro nanášení nehořlavých nátěrových hmot 
Katalogové číslo:  506495
ČSN EN 50059 ed. 2 - Elektrostatické ruční stříkací zařízení - Bezpečnostní požadavky - Elektrostatické ruční stříkací zařízení pro nanášení nehořlavých nátěrových hmot
ČSN EN 50059 ed. 2ČSN EN 50059 ed. 2 1.1 - Tato evropská norma stanoví požadavky pro ruční nebo rukou ovládané elektrostatické stříkací zařízení pro nehořlavé kapalné nátěrové hmoty, které: - ne
Cena:  358,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat