Sponzorovaný odkaz

Třídy norem ČSN - strana 1304

České technické normy ČSN

Technická norma je podrobný předpis, který stanoví důležité parametry či vlastnosti materiálu, výrobku, součásti nebo pracovního postupu. Technické normy nejsou obecně závazné, jsou to však odborně kvalifikované předpisy, na které se mohou odkazovat smluvní strany při specifikaci předmětu smlouvy nebo státní autorita ve svých obecně závazných předpisech. Umožňují například výměnu výrobků nebo zaměnitelnost součástek a tím zlepšují hospodárnost výroby i bezpečnost výrobků. Stanovením závazných parametrů výrobků přispívají také k ochraně spotřebitele.

Zdroj: www.unmz.cz

 

Technické normy nejsou volně šiřitelné a poskytují se za úplatu. 

 

Normy se podle rozsahu platnosti mohou rozdělovat na:

  • Mezinárodní normy světové (ISO, IEC) nebo evropské (EN), které platí přes hranice jednotlivých států

  • Národní normy, jako např. ČSN, DIN, BSI, NF.. s celostátní platností, které shrnují široký okruh problematik. Tyto normy se postupně uvádějí do souladu (harmonizují) s normami mezinárodními, tím že přebírají a překládají texty mezinárodních norem. Tyto normy se potom zavádějí do národních normalizačních soustav jako např. ČSN EN xxxxx, ČSN EN ISO xxxxxx

  • Oborové normy (ON) - tyto byly v ČR zrušeny k 31.12.1993 a částečně nahrazeny normami podnikovými (PN)

  • Podnikové normy (PN) - tyto normy si vydávají jednotliví výrobci, skupiny výrobců nebo podniky pro vlastní potřebu

České národní normy ČSN jsou označovány, v případě převzatých mezinárodních (ČSN ISO, ČSN IEC..) a evropských (ČSN EN) norem číslem převzaté normy a třídícím znakem, v případě "čistých" ČSN norem pouze třídícím znakem.

 

Třídicí znak

Třídicí znak slouží k přiřazení norem k určité třídě a skupině norem. Skládá se z 6 číslic XX YYZZ.

První dvě číslice XX označují třídu 01 - 99 (např. 01 - Obecná třída, 73 - Navrhování a provádění staveb).

Druhé dvě číslice YY označují skupinu v rámci třídy (např. 2740 - Výtahy, všeobecně).

Poslední dvě číslice ZZ jsou pouze pořadové. 

Seznam tříd norem Vás provede jednotlivými kategoriemi a podkategoriemi.

Pokud nevíte, jakou normu právě potřebujete, její zatřídění do skupiny a podskupiny Vás dovede až ke konkrétní normě.

V našem e-shopu jsou pro snadnější orientaci uvedeny pouze platné normy ČSN.

Pokud požadovanou normu nenajdete jedná se o normu zrušenou, popř. neexistující. Na tel./mailový/faxový dotaz Vám rádi sdělíme datum zrušení nebo náhradní normu.

 

Seřadit podle: 
Počet: 
Třídící znakNázev
ČSN EN ISO 6270-1 - Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti vlhkosti - Část 1: Kondenzace (expozice z jedné strany) 
Katalogové číslo:  506009
ČSN EN ISO 6270-1 - Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti vlhkosti - Část 1: Kondenzace (expozice z jedné strany)
ČSN EN ISO 6270-1ČSN EN ISO 6270-1 Norma specifikuje metodu stanovení odolnosti nátěrových filmů, nátěrových systémů a obdobných výrobků v podmínkách kondenzace podle požadavků specifikace nátěru n
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 16497-2 - Komíny - Betonové systémové komíny - Část 2: Uzavřené (vyvážené) aplikace 
Katalogové číslo:  506026
ČSN EN 16497-2 - Komíny - Betonové systémové komíny - Část 2: Uzavřené (vyvážené) aplikace
ČSN EN 16497-2ČSN EN 16497-2 Tato evropská norma určuje materiálové, rozměrové a funkční požadavky pro přímé systémové komíny z betonu pro uzavřené aplikace, které se skládají z betonové komínové v
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 12274-5 - Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 5: Stanovení minimálního obsahu pojiva a odolnosti vůči opotřebení 
Katalogové číslo:  506184
ČSN EN 12274-5 - Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 5: Stanovení minimálního obsahu pojiva a odolnosti vůči opotřebení
ČSN EN 12274-5ČSN EN 12274-5 Tato evropská norma stanoví zkušební metodu pro navrhování kalové směsi, založenou na stanovení minimálního obsahu pojiva ve směsi a odolnosti vůči opotřebení prováděné
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 20418-1 - Textilie - Kvalitativní a kvantitativní proteomická analýza vláken ze srsti některých zvířat - Část 1: Detekce peptidů pomocí LC-ESI-MS s redukcí bílkoviny 
Katalogové číslo:  505552
ČSN EN ISO 20418-1 - Textilie - Kvalitativní a kvantitativní proteomická analýza vláken ze srsti některých zvířat - Část 1: Detekce peptidů pomocí LC-ESI-MS s redukcí bílkoviny
ČSN EN ISO 20418-1ČSN EN ISO 20418-1 This document specifies a qualitative and quantitative testing method to determine the content of wool, cashmere, yak fibres and their blends in textiles by mic
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 144-1 - Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Ventily plynových lahví - Část 1: Vstupní připojení 
Katalogové číslo:  506195
ČSN EN 144-1 - Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Ventily plynových lahví - Část 1: Vstupní připojení
ČSN EN 144-1ČSN EN 144-1 Tato evropská norma je první částí třídílné normy týkající se připojení ventilů plynových lahví pro ochranné prostředky dýchacích orgánů. Tento dokument specifikuje rozměry
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 11260 - Kvalita půdy - Stanovení kationtové výměnné kapacity při pH půdy a výměnných kationtů za použití roztoku chloridu barnatého 
Katalogové číslo:  505554
ČSN EN ISO 11260 - Kvalita půdy - Stanovení kationtové výměnné kapacity při pH půdy a výměnných kationtů za použití roztoku chloridu barnatého
ČSN EN ISO 11260ČSN EN ISO 11260 This document specifies a method for the determination of the cation exchange capacity (CEC) at the pH of the soil and for the determination of the content of excha
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 14607 - Neaktivní chirurgické implantáty - Prsní implantáty - Zvláštní požadavky 
Katalogové číslo:  505564
ČSN EN ISO 14607 - Neaktivní chirurgické implantáty - Prsní implantáty - Zvláštní požadavky
ČSN EN ISO 14607ČSN EN ISO 14607 This document specifies particular requirements for mammary implants. With regard to safety, this document specifies requirements for intended performance, design
Cena:  545,- Kč
ČSN EN ISO 28319 - Stomatologie - Svařování laserem a výplňové materiály 
Katalogové číslo:  505566
ČSN EN ISO 28319 - Stomatologie - Svařování laserem a výplňové materiály
ČSN EN ISO 28319ČSN EN ISO 28319 This document specifies requirements and test methods for laser welding and the filler materials thereto used in the dental laboratory for welding of metallic resto
Cena:  347,- Kč
ČSN ETSI EN 319 411-2 V2.2.2 - Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Požadavky politiky a bezpečnosti na poskytovatele důvěryhodných služeb vydávající certifikáty - Část 2: Požadavky na poskytovatele důvěryhodných služeb vydávající kvalifikované certifikáty EU 
Katalogové číslo:  505571
ČSN ETSI EN 319 411-2 V2.2.2 - Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Požadavky politiky a bezpečnosti na poskytovatele důvěryhodných služeb vydávající certifikáty - Část 2: Požadavky na poskytovatele důvěryhodných služeb vydávající kvalifikované certifikáty EU
ČSN ETSI EN 319 411-2 V2.2.2ČSN ETSI EN 319 411-2 V2.2.2 The present document specifies policy and security requirements for the issuance, maintenance and life-cycle management of EU qualified ce
Cena:  358,- Kč
ČSN 73 7013 ZMĚNA Z1 - Předem připravené materiály pro vodorovné dopravní značení 
Katalogové číslo:  500072
ČSN 73 7013 ZMĚNA Z1 - Předem připravené materiály pro vodorovné dopravní značení
ČSN 73 7013 ZMĚNA Z1
Cena:  34,- Kč
ČSN EN ISO 12679 - Žárové stříkání - Doporučení pro žárové stříkání 
Katalogové číslo:  500050
ČSN EN ISO 12679 - Žárové stříkání - Doporučení pro žárové stříkání
ČSN EN ISO 12679ČSN EN ISO 12679 Norma obsahuje všeobecné směrnice pro odborně prováděné vytváření kovových, kovo-keramických, oxido-keramických a plastových povlaků žárovým stříkáním na kovových a
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 61987-22 - Měření a řízení průmyslových procesů - Struktura dat a prvků v katalogu průmyslových zařízení - Část 22: Seznam vlastností (LOP) pro elektronickou výměnu dat pro sestavy tělesa ventilu 
Katalogové číslo:  99805
ČSN EN 61987-22 - Měření a řízení průmyslových procesů - Struktura dat a prvků v katalogu průmyslových zařízení - Část 22: Seznam vlastností (LOP) pro elektronickou výměnu dat pro sestavy tělesa ventilu
ČSN EN 61987-22ČSN EN 61987-22 This part of IEC 61987 provides Operating Lists of Properties (OLOP) for the description of the operating parameters and the collection of requirements for valve body
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 12405-3 - Plynoměry - Přepočítávače množství plynu - Část 3: Průtokový počítač 
Katalogové číslo:  99523
ČSN EN 12405-3 - Plynoměry - Přepočítávače množství plynu - Část 3: Průtokový počítač
ČSN EN 12405-3ČSN EN 12405-3 Part 3 of this European Standard specifies the requirements and tests for the construction, performance, safety and conformity of flow computers (FCs) used to meet the
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 13757-6 - Komunikační systémy pro měřidla - Část 6: Lokální sběrnice 
Katalogové číslo:  99525
ČSN EN 13757-6 - Komunikační systémy pro měřidla - Část 6: Lokální sběrnice
ČSN EN 13757-6ČSN EN 13757-6 This European Standard specifies the physical layer parameters of a local meter readout system ("Local Bus") for the communication with and the readout of a single mete
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 4652-312 - Letectví a kosmonautika - Konektory, koaxiální, vysokofrekvenční - Část 312: Typ 3, rozhraní N - Verze montáže s upínací maticí - Zásuvka se čtvercovou přírubou - Norma výrobku 
Katalogové číslo:  99540
ČSN EN 4652-312 - Letectví a kosmonautika - Konektory, koaxiální, vysokofrekvenční - Část 312: Typ 3, rozhraní N - Verze montáže s upínací maticí - Zásuvka se čtvercovou přírubou - Norma výrobku
ČSN EN 4652-312ČSN EN 4652-312 This European Standard specifies the characteristics of screwed on coupling (N interface) coaxial square flange receptacle - 50 ohms. The cable to connector assembly
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60079-6 ed. 2 - Výbušné atmosféry - Část 6: Zařízení chráněné kapalinovým závěrem "o" 
Katalogové číslo:  500001
ČSN EN 60079-6 ed. 2 - Výbušné atmosféry - Část 6: Zařízení chráněné kapalinovým závěrem "o"
ČSN EN 60079-6 ed. 2ČSN EN 60079-6 ed. 2 Tato část IEC 60079 obsahuje specifické požadavky pro konstrukci, zkoušení a označování elektrických zařízení, částí elektrických zařízení a Ex součástí s
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 61251 - Elektroizolační materiály - Hodnocení AC napěťové odolnosti 
Katalogové číslo:  99565
ČSN EN 61251 - Elektroizolační materiály - Hodnocení AC napěťové odolnosti
ČSN EN 61251ČSN EN 61251 This International Standard describes many of the factors involved in voltage endurance tests on electrical insulating materials and systems. It describes the voltage end
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 60966-2-7 - Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů - Část 2-7: Předmětová specifikace sestav kabelů pro rozhlasové a televizní přijímače - Kmitočtový rozsah 0 MHz až 3 000 MHz, konektory IEC 61169-47 
Katalogové číslo:  99394
ČSN EN 60966-2-7 - Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů - Část 2-7: Předmětová specifikace sestav kabelů pro rozhlasové a televizní přijímače - Kmitočtový rozsah 0 MHz až 3 000 MHz, konektory IEC 61169-47
ČSN EN 60966-2-7ČSN EN 60966-2-7 This detail specification applies to flexible coaxial cables described in IEC 61196-6 and EC 61196-7. It relates to cable assemblies for radio and TV receivers, and
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 62231-1 - Kompozitní staniční podpěrky pro stanice se střídavým napětím nad 1 000 V až do 245 kV - Část 1: Rozměrové, mechanické a elektrické charakteristiky 
Katalogové číslo:  99463
ČSN EN 62231-1 - Kompozitní staniční podpěrky pro stanice se střídavým napětím nad 1 000 V až do 245 kV - Část 1: Rozměrové, mechanické a elektrické charakteristiky
ČSN EN 62231-1ČSN EN 62231-1 This international standard is applicable to composite station post insulators for substations with a.c. voltages greater than 1 000 V up to 245 kV. It also applies t
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 62683 ed. 2 - Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Údaje o výrobcích a vlastnosti pro výměnu informací 
Katalogové číslo:  99526
ČSN EN 62683 ed. 2 - Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Údaje o výrobcích a vlastnosti pro výměnu informací
ČSN EN 62683 ed. 2ČSN EN 62683 ed. 2 Mainly large customers and wholesalers are requesting standardized product descriptions and product properties from product manufacturers. However, all stakeh
Cena:  1 155,- Kč
ČSN EN 61977 ed. 3 - Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optické vláknové filtry - Kmenová specifikace 
Katalogové číslo:  500005
ČSN EN 61977 ed. 3 - Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optické vláknové filtry - Kmenová specifikace
ČSN EN 61977 ed. 3ČSN EN 61977 ed. 3 Tato kmenová norma se týká optických vláknových filtrů, tj. pasivních optických vláknových součástek, které neobsahují žádné optoelektronické ani jiné převodní
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 13201-3 - Osvětlení pozemních komunikací - Část 3: Výpočet 
Katalogové číslo:  99530
ČSN EN 13201-3 - Osvětlení pozemních komunikací - Část 3: Výpočet
ČSN EN 13201-3ČSN EN 13201-3 This European Standard specifies the conventions and mathematical procedures to be adopted in calculating the photometric performance of road lighting installations des
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 60335-2-102 ed. 2 - Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-102: Zvláštní požadavky na spotřebiče spalující plynná, ropná a pevná paliva obsahující elektrické spoje 
Katalogové číslo:  500109
ČSN EN 60335-2-102 ed. 2 - Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-102: Zvláštní požadavky na spotřebiče spalující plynná, ropná a pevná paliva obsahující elektrické spoje
ČSN EN 60335-2-102 ed. 2ČSN EN 60335-2-102 ed. 2 Tato norma se zabývá bezpečností spotřebičů spalujících plynná, ropná a pevná paliva obsahující elektrické spoje, jejichž jmenovité napětí nepřesahu
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 60601-2-23 ed. 2 - Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-23: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost transkutánních monitorů parciálního tlaku 
Katalogové číslo:  99515
ČSN EN 60601-2-23 ed. 2 - Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-23: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost transkutánních monitorů parciálního tlaku
ČSN EN 60601-2-23 ed. 2ČSN EN 60601-2-23 ed. 2 Tato norma platí pro základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost transkutánních monitorů parciálního tlaku, jak samostatných tak jsou-li součástí systém
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 14076 - Dřevěná schodiště - Terminologie 
Katalogové číslo:  500053
ČSN EN 14076 - Dřevěná schodiště - Terminologie
ČSN EN 14076ČSN EN 14076 Tato evropská norma stanovuje obecné termíny týkající se dřevěných schodišť nebo dřeva a materiálů na bázi dřeva v prefabrikovaných schodištích v bytech a budovách.
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 9967 - Trubky z termoplastů - Stanovení krípového poměru 
Katalogové číslo:  500190
ČSN EN ISO 9967 - Trubky z termoplastů - Stanovení krípového poměru
ČSN EN ISO 9967ČSN EN ISO 9967 Tato norma uvádí metodu stanovení krípového poměru trubek z termoplastů s kruhovým průřezem.
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 13727+A2 - Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení baktericidní aktivity v oblasti zdravotnictví - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 1) 
Katalogové číslo:  99884
ČSN EN 13727+A2 - Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení baktericidní aktivity v oblasti zdravotnictví - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 1)
ČSN EN 13727+A2ČSN EN 13727+A2 Tato norma stanoví metodu zkoušení a minimální požadavky na baktericidní aktivitu chemických dezinfekčních a antiseptických produktů, které tvoří homogenní, fyzikálně
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 12057 ed. 2 - Výrobky z přírodního kamene - Tenké desky - Požadavky 
Katalogové číslo:  99914
ČSN EN 12057 ed. 2 - Výrobky z přírodního kamene - Tenké desky - Požadavky
ČSN EN 12057 ed. 2ČSN EN 12057 ed. 2 Tato norma určuje požadavky pro tenké desky z přírodního kamene, které jsou vyrobeny k vnitřnímu použití (včetně uzavřených prostor pro veřejnou dopravu) a/nebo
Cena:  545,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat