Sponzorovaný odkaz

Třídy norem ČSN - strana 1306

České technické normy ČSN

Technická norma je podrobný předpis, který stanoví důležité parametry či vlastnosti materiálu, výrobku, součásti nebo pracovního postupu. Technické normy nejsou obecně závazné, jsou to však odborně kvalifikované předpisy, na které se mohou odkazovat smluvní strany při specifikaci předmětu smlouvy nebo státní autorita ve svých obecně závazných předpisech. Umožňují například výměnu výrobků nebo zaměnitelnost součástek a tím zlepšují hospodárnost výroby i bezpečnost výrobků. Stanovením závazných parametrů výrobků přispívají také k ochraně spotřebitele.

Zdroj: www.unmz.cz

 

Technické normy nejsou volně šiřitelné a poskytují se za úplatu. 

 

Normy se podle rozsahu platnosti mohou rozdělovat na:

  • Mezinárodní normy světové (ISO, IEC) nebo evropské (EN), které platí přes hranice jednotlivých států

  • Národní normy, jako např. ČSN, DIN, BSI, NF.. s celostátní platností, které shrnují široký okruh problematik. Tyto normy se postupně uvádějí do souladu (harmonizují) s normami mezinárodními, tím že přebírají a překládají texty mezinárodních norem. Tyto normy se potom zavádějí do národních normalizačních soustav jako např. ČSN EN xxxxx, ČSN EN ISO xxxxxx

  • Oborové normy (ON) - tyto byly v ČR zrušeny k 31.12.1993 a částečně nahrazeny normami podnikovými (PN)

  • Podnikové normy (PN) - tyto normy si vydávají jednotliví výrobci, skupiny výrobců nebo podniky pro vlastní potřebu

České národní normy ČSN jsou označovány, v případě převzatých mezinárodních (ČSN ISO, ČSN IEC..) a evropských (ČSN EN) norem číslem převzaté normy a třídícím znakem, v případě "čistých" ČSN norem pouze třídícím znakem.

 

Třídicí znak

Třídicí znak slouží k přiřazení norem k určité třídě a skupině norem. Skládá se z 6 číslic XX YYZZ.

První dvě číslice XX označují třídu 01 - 99 (např. 01 - Obecná třída, 73 - Navrhování a provádění staveb).

Druhé dvě číslice YY označují skupinu v rámci třídy (např. 2740 - Výtahy, všeobecně).

Poslední dvě číslice ZZ jsou pouze pořadové. 

Seznam tříd norem Vás provede jednotlivými kategoriemi a podkategoriemi.

Pokud nevíte, jakou normu právě potřebujete, její zatřídění do skupiny a podskupiny Vás dovede až ke konkrétní normě.

V našem e-shopu jsou pro snadnější orientaci uvedeny pouze platné normy ČSN.

Pokud požadovanou normu nenajdete jedná se o normu zrušenou, popř. neexistující. Na tel./mailový/faxový dotaz Vám rádi sdělíme datum zrušení nebo náhradní normu.

 

Seřadit podle: 
Počet: 
Třídící znakNázev
ČSN EN 4708-102 - Letectví a kosmonautika - Teplem smrštitelné trubičky pro vázání, izolaci a identifikaci - Část 102: Velmi ohebný polymer - Pracovní teplota -75 °C až 150 °C - Norma výrobku 
Katalogové číslo:  506598
ČSN EN 4708-102 - Letectví a kosmonautika - Teplem smrštitelné trubičky pro vázání, izolaci a identifikaci - Část 102: Velmi ohebný polymer - Pracovní teplota -75 °C až 150 °C - Norma výrobku
ČSN EN 4708-102ČSN EN 4708-102 This European Standard specifies the required characteristics for a heat-shrinkable, very flexible polymer sleeving for use in aircraft electrical systems at operat
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 14509-1 - Malá plavidla - Hluk šířený vzduchem vyzařovaný motorovými rekreačními plavidly - Část 1: Postupy měření během proplutí 
Katalogové číslo:  506627
ČSN EN ISO 14509-1 - Malá plavidla - Hluk šířený vzduchem vyzařovaný motorovými rekreačními plavidly - Část 1: Postupy měření během proplutí
ČSN EN ISO 14509-1ČSN EN ISO 14509-1 This part of ISO 14509 specifies the conditions for obtaining reproducible and comparable measurement results of the maximum sound pressure level of airborne
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 12215-2 - Malá plavidla - Konstrukce trupu a rozměry - Část 2: Materiály - Jádra sendvičových konstrukcí, vložkové materiály 
Katalogové číslo:  506604
ČSN EN ISO 12215-2 - Malá plavidla - Konstrukce trupu a rozměry - Část 2: Materiály - Jádra sendvičových konstrukcí, vložkové materiály
ČSN EN ISO 12215-2ČSN EN ISO 12215-2 This part of ISO 12215 specifies requirements for core materials for structural use and materials that are embedded in sandwich construction. It is applicable
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 9093-1 - Malá plavidla - Ventily a prostupy obšívkou - Část 1: Kovové části 
Katalogové číslo:  506606
ČSN EN ISO 9093-1 - Malá plavidla - Ventily a prostupy obšívkou - Část 1: Kovové části
ČSN EN ISO 9093-1ČSN EN ISO 9093-1 This part of IS0 9093 specifies requirements for metallic through-hull fittings, seacocks and hose fittings that specifically form part of water intake and disc
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 21487 - Malá plavidla - Pevně instalované benzínové a naftové palivové nádrže 
Katalogové číslo:  506625
ČSN EN ISO 21487 - Malá plavidla - Pevně instalované benzínové a naftové palivové nádrže
ČSN EN ISO 21487ČSN EN ISO 21487 This International Standard establishes requirements for design and test of petrol and diesel fuel tanks for internal combustion engines that are intended to be per
Cena:  358,- Kč
ČSN EN IEC 62477-2 - Bezpečnostní požadavky pro systémy a zařízení výkonových elektronických měničů - Část 2: Výkonové elektronické měniče od 1 000 V AC nebo 1 500 V DC až do 36 kV AC nebo 54 kV DC 
Katalogové číslo:  506635
ČSN EN IEC 62477-2 - Bezpečnostní požadavky pro systémy a zařízení výkonových elektronických měničů - Část 2: Výkonové elektronické měniče od 1 000 V AC nebo 1 500 V DC až do 36 kV AC nebo 54 kV DC
ČSN EN IEC 62477-2ČSN EN IEC 62477-2 This part of IEC 62477 applies to power electronic converter systems (PECS) and equipment, their components for electronic power conversion and electronic power
Cena:  1 155,- Kč
ČSN EN 13201-2 - Osvětlení pozemních komunikací - Část 2: Požadavky 
Katalogové číslo:  507064
ČSN EN 13201-2 - Osvětlení pozemních komunikací - Část 2: Požadavky
ČSN EN 13201-2ČSN EN 13201-2 Tato část evropské normy stanovuje požadavky specifikované prostřednictvím tříd osvětlení pozemních komunikací s ohledem na zrakové potřeby uživatelů pozemních komuni
Cena:  347,- Kč
ČSN EN IEC 60728-113 - Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 113: Optické systémy pro přenos televizního a rozhlasového signálu používající pouze digitální kanály 
Katalogové číslo:  507083
ČSN EN IEC 60728-113 - Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 113: Optické systémy pro přenos televizního a rozhlasového signálu používající pouze digitální kanály
ČSN EN IEC 60728-113ČSN EN IEC 60728-113 Tato norma je použitelná pro optické přenosové systémy pro přenos vysílaného signálu, který se skládá ze základního vybavení, optických přenosových vedení,
Cena:  803,- Kč
ČSN EN ISO 20765-2 - Zemní plyn - Výpočet termodynamických vlastností - Část 2: Jednofázové vlastnosti (plyn, kapalina a hustá tekutina) pro rozšířený rozsah použití 
Katalogové číslo:  506641
ČSN EN ISO 20765-2 - Zemní plyn - Výpočet termodynamických vlastností - Část 2: Jednofázové vlastnosti (plyn, kapalina a hustá tekutina) pro rozšířený rozsah použití
ČSN EN ISO 20765-2ČSN EN ISO 20765-2 This part of ISO 20765 specifies a method to calculate volumetric and caloric properties of natural gases, manufactured fuel gases, and similar mixtures, at c
Cena:  655,- Kč
ČSN EN ISO 28057 - Dozimetrie s termoluminiscenčními detektory v pevné fázi pro fotonové a elektronové záření v radioterapii 
Katalogové číslo:  506643
ČSN EN ISO 28057 - Dozimetrie s termoluminiscenčními detektory v pevné fázi pro fotonové a elektronové záření v radioterapii
ČSN EN ISO 28057ČSN EN ISO 28057 This International Standard describes rules for the procedures, applications, and systems of thermoluminescence dosimetry (TLD) for dose measurements according to t
Cena:  545,- Kč
ČSN EN ISO 683-4 - Oceli pro tepelné zpracování, oceli legované a oceli automatové - Část 4: Oceli automatové 
Katalogové číslo:  507249
ČSN EN ISO 683-4 - Oceli pro tepelné zpracování, oceli legované a oceli automatové - Část 4: Oceli automatové
ČSN EN ISO 683-4ČSN EN ISO 683-4 Norma ISO 683-4 stanoví technické dodací požadavky pro polotovary (například ocelové bloky, sochory, válcované bramy), tyče a válcované dráty vyrobené z automatovýc
Cena:  358,- Kč
ČSN ISO 13909-8 - Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 8: Metody zkoušení systematické chyby 
Katalogové číslo:  507241
ČSN ISO 13909-8 - Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 8: Metody zkoušení systematické chyby
ČSN ISO 13909-8ČSN ISO 13909-8 Tato část ISO 13909 vymezuje zásady a postupy pro zkoušení systematické chyby (vychýlení) [bias] uhlí a koksu, v souladu ostatními částmi ISO 13909.
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 14852 - Stanovení úplné aerobní biodegradability plastových materiálů ve vodném prostředí - Metoda založená na analýze uvolněného oxidu uhličitého 
Katalogové číslo:  506654
ČSN EN ISO 14852 - Stanovení úplné aerobní biodegradability plastových materiálů ve vodném prostředí - Metoda založená na analýze uvolněného oxidu uhličitého
ČSN EN ISO 14852ČSN EN ISO 14852 This document specifies a method, by measuring the amount of carbon dioxide evolved, for the determination of the degree of aerobic biodegradability of plastic ma
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 19893 - Plastové potrubní systémy - Trubky z termoplastů a tvarovky pro horkou a studenou vodu - Stanovení odolnosti montovaných sestav opakovanému působení zvýšené teploty (teplotním cyklům) 
Katalogové číslo:  506655
ČSN EN ISO 19893 - Plastové potrubní systémy - Trubky z termoplastů a tvarovky pro horkou a studenou vodu - Stanovení odolnosti montovaných sestav opakovanému působení zvýšené teploty (teplotním cyklům)
ČSN EN ISO 19893ČSN EN ISO 19893 This International Standard specifies a method for testing the resistance to temperature cycling of joints for piping systems with rigid or flexible thermoplastics
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 1856 - Měkké lehčené polymerní materiály - Stanovení trvalé deformace v tlaku 
Katalogové číslo:  507094
ČSN EN ISO 1856 - Měkké lehčené polymerní materiály - Stanovení trvalé deformace v tlaku
ČSN EN ISO 1856ČSN EN ISO 1856 Tento dokument specifikuje tři metody stanovení trvalé deformace v tlaku měkkých lehčených polymerních materiálů, použije se pro latex a polyuretanovou pěnu o tloušťc
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 927-6 - Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Část 6: Expozice povlaků dřeva umělému stárnutí s použitím fluorescenčních UV lamp a vody 
Katalogové číslo:  506658
ČSN EN 927-6 - Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Část 6: Expozice povlaků dřeva umělému stárnutí s použitím fluorescenčních UV lamp a vody
ČSN EN 927-6ČSN EN 927-6 This part of EN 927 specifies a method for determining the resistance of wood coatings to artificial weathering performed in an apparatus equipped with fluorescent UV lamps
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 997 - Záchodové mísy a soupravy se zabudovanou zápachovou uzávěrkou 
Katalogové číslo:  506665
ČSN EN 997 - Záchodové mísy a soupravy se zabudovanou zápachovou uzávěrkou
ČSN EN 997ČSN EN 997 This European Standard specifies constructional and performance characteristics together with test methods for close-coupled suites, one-piece and independent WC pans with inte
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 12691 - Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové, plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech - Stanovení odolnosti proti nárazu 
Katalogové číslo:  505186
ČSN EN 12691 - Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové, plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech - Stanovení odolnosti proti nárazu
ČSN EN 12691ČSN EN 12691 This European Standard specifies a test for puncture by impact on sheets for roof waterproofing. Mechanical stress on waterproofing sheets ranges from static long-term load
Cena:  232,- Kč
ČSN 73 0040 - Zatížení stavebních objektů technickou seizmicitou a jejich odezva 
Katalogové číslo:  507252
ČSN 73 0040 - Zatížení stavebních objektů technickou seizmicitou a jejich odezva
ČSN 73 0040ČSN 73 0040 ČSN 73 0040 platí pro stanovení zatížení technickou seizmicitou a odezvy konstrukcí pozemních a inženýrských staveb v oblastech s výskytem technických otřesů na území ČR.
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 16929 - Zkušební metody - Dřevěné stropy - Stanovení vibračních vlastností 
Katalogové číslo:  507055
ČSN EN 16929 - Zkušební metody - Dřevěné stropy - Stanovení vibračních vlastností
ČSN EN 16929ČSN EN 16929 This document specifies test methods for the determination of natural frequencies, damping, unit point load deflection and acceleration of floors composed of sawn timber, e
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 18895 - Obuv - Zkoušení klenků - Únavová odolnost 
Katalogové číslo:  506676
ČSN EN ISO 18895 - Obuv - Zkoušení klenků - Únavová odolnost
ČSN EN ISO 18895ČSN EN ISO 18895 This European standard specifies a method for assessing the fatigue resistance of steel shanks used for the reinforcement of the waist region of women's shoes and o
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 17702 - Obuv - Zkoušení vrchů - Odolnost proti vodě 
Katalogové číslo:  506678
ČSN EN ISO 17702 - Obuv - Zkoušení vrchů - Odolnost proti vodě
ČSN EN ISO 17702ČSN EN ISO 17702 This European Standard specifies a test method for determining the resistance of a footwear upper material to water penetration on flexing, in order to assess the s
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 13832-1 - Obuv chránící před chemikáliemi - Část 1: Terminologie a metody zkoušení 
Katalogové číslo:  506683
ČSN EN 13832-1 - Obuv chránící před chemikáliemi - Část 1: Terminologie a metody zkoušení
ČSN EN 13832-1ČSN EN 13832-1 This European Standard specifies test methods for the determination of the resistance of footwear against selected chemicals under the following contact situations: spl
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 23470 - Kvalita půdy - Stanovení kationtové výměnné kapacity (CEC) a výměnných kationtů za použití roztoku chloridu hexaamminkobaltitého 
Katalogové číslo:  506682
ČSN EN ISO 23470 - Kvalita půdy - Stanovení kationtové výměnné kapacity (CEC) a výměnných kationtů za použití roztoku chloridu hexaamminkobaltitého
ČSN EN ISO 23470ČSN EN ISO 23470 This document specifies a method for the determination of cation exchange capacity (CEC) and the content of exchangeable cations (Al, Ca, Fe, K, Mg Mn, Na) in soils
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 20569 - Stomatologie - Trepanační vrtáky 
Katalogové číslo:  506688
ČSN EN ISO 20569 - Stomatologie - Trepanační vrtáky
ČSN EN ISO 20569ČSN EN ISO 20569 This document specifies requirements and their test methods for trephine burs used in dentistry especially for oral implantology procedures such as collecting bone
Cena:  232,- Kč
ČSN ETSI EN 303 472 V1.1.1 - Environmentální inženýrství (EE) - Metodika a metriky měření energetické účinnosti pro zařízení RAN 
Katalogové číslo:  507108
ČSN ETSI EN 303 472 V1.1.1 - Environmentální inženýrství (EE) - Metodika a metriky měření energetické účinnosti pro zařízení RAN
ČSN ETSI EN 303 472 V1.1.1ČSN ETSI EN 303 472 V1.1.1 Tento dokument stanovuje klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) a přidružené procesy měření, které odrážejí provozní energetickou účinnost dále uv
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 19119 - Geografická informace - Služby 
Katalogové číslo:  507079
ČSN EN ISO 19119 - Geografická informace - Služby
ČSN EN ISO 19119ČSN EN ISO 19119 Tato norma definuje požadavky, jak musí být vytvářena specifikace vůči platformě neutrálních a vůči platformě specifických služeb, aby to umožňovalo jedné službě bý
Cena:  803,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat