Sponzorovaný odkaz

Třídy norem ČSN - strana 1306

České technické normy ČSN

Technická norma je podrobný předpis, který stanoví důležité parametry či vlastnosti materiálu, výrobku, součásti nebo pracovního postupu. Technické normy nejsou obecně závazné, jsou to však odborně kvalifikované předpisy, na které se mohou odkazovat smluvní strany při specifikaci předmětu smlouvy nebo státní autorita ve svých obecně závazných předpisech. Umožňují například výměnu výrobků nebo zaměnitelnost součástek a tím zlepšují hospodárnost výroby i bezpečnost výrobků. Stanovením závazných parametrů výrobků přispívají také k ochraně spotřebitele.

Zdroj: www.unmz.cz

 

Technické normy nejsou volně šiřitelné a poskytují se za úplatu. 

 

Normy se podle rozsahu platnosti mohou rozdělovat na:

  • Mezinárodní normy světové (ISO, IEC) nebo evropské (EN), které platí přes hranice jednotlivých států

  • Národní normy, jako např. ČSN, DIN, BSI, NF.. s celostátní platností, které shrnují široký okruh problematik. Tyto normy se postupně uvádějí do souladu (harmonizují) s normami mezinárodními, tím že přebírají a překládají texty mezinárodních norem. Tyto normy se potom zavádějí do národních normalizačních soustav jako např. ČSN EN xxxxx, ČSN EN ISO xxxxxx

  • Oborové normy (ON) - tyto byly v ČR zrušeny k 31.12.1993 a částečně nahrazeny normami podnikovými (PN)

  • Podnikové normy (PN) - tyto normy si vydávají jednotliví výrobci, skupiny výrobců nebo podniky pro vlastní potřebu

České národní normy ČSN jsou označovány, v případě převzatých mezinárodních (ČSN ISO, ČSN IEC..) a evropských (ČSN EN) norem číslem převzaté normy a třídícím znakem, v případě "čistých" ČSN norem pouze třídícím znakem.

 

Třídicí znak

Třídicí znak slouží k přiřazení norem k určité třídě a skupině norem. Skládá se z 6 číslic XX YYZZ.

První dvě číslice XX označují třídu 01 - 99 (např. 01 - Obecná třída, 73 - Navrhování a provádění staveb).

Druhé dvě číslice YY označují skupinu v rámci třídy (např. 2740 - Výtahy, všeobecně).

Poslední dvě číslice ZZ jsou pouze pořadové. 

Seznam tříd norem Vás provede jednotlivými kategoriemi a podkategoriemi.

Pokud nevíte, jakou normu právě potřebujete, její zatřídění do skupiny a podskupiny Vás dovede až ke konkrétní normě.

V našem e-shopu jsou pro snadnější orientaci uvedeny pouze platné normy ČSN.

Pokud požadovanou normu nenajdete jedná se o normu zrušenou, popř. neexistující. Na tel./mailový/faxový dotaz Vám rádi sdělíme datum zrušení nebo náhradní normu.

 

Seřadit podle: 
Počet: 
Třídící znakNázev
ČSN EN 14596 - Nádrže na přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení nádrží - Ventil pro nouzové uvolňování tlaku 
Katalogové číslo:  506376
ČSN EN 14596 - Nádrže na přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení nádrží - Ventil pro nouzové uvolňování tlaku
ČSN EN 14596ČSN EN 14596 This document covers the emergency pressure relief valve. It specifies the performance requirements and the critical dimensions of the emergency pressure relief valve. It
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 17110 - Nádrže na přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení nádrží - Odvzdušňovací ventil rozdělovače par 
Katalogové číslo:  506375
ČSN EN 17110 - Nádrže na přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení nádrží - Odvzdušňovací ventil rozdělovače par
ČSN EN 17110ČSN EN 17110 This document covers the vapour manifold vent valve used to provide controlled venting of the vapour manifold to atmosphere. It specifies the performance requirements and
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 16907-1 - Zemní práce - Část 1: Zásady a obecná pravidla 
Katalogové číslo:  507042
ČSN EN 16907-1 - Zemní práce - Část 1:  Zásady a obecná pravidla
ČSN EN 16907-1ČSN EN 16907-1 This European Standard (Part 1) gives definitions, principles and general rules for the planning, design and specification of earthworks. It introduces the other part
Cena:  1 320,- Kč
ČSN EN 17101 - Tepelněizolační výrobky pro budovy - Metody identifikace a zkušební metody pro jednosložkové polyuretanové lepicí pěny pro vnější tepelněizolační systémy (ETICS) 
Katalogové číslo:  506380
ČSN EN 17101 - Tepelněizolační výrobky pro budovy - Metody identifikace a zkušební metody pro jednosložkové polyuretanové lepicí pěny pro vnější tepelněizolační systémy (ETICS)
ČSN EN 17101ČSN EN 17101 This Standard specifies methods of identification and test methods for the performance evaluation of one-component PU foams used as adhesive foam. Other foams are not cov
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 20700 - Směrnice pro poradenské služby v oblasti managementu 
Katalogové číslo:  506383
ČSN EN ISO 20700 - Směrnice pro poradenské služby v oblasti managementu
ČSN EN ISO 20700ČSN EN ISO 20700 This document provides guidelines for the effective delivery of management consultancy services. NOTE: Refer to Annex A for supplementary information on ISO st
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 12131 - Peří a prachové peří - Zkušební metody - Zjišťování kvantitativního podílu peří a prachového peří (ruční metoda) 
Katalogové číslo:  506389
ČSN EN 12131 - Peří a prachové peří - Zkušební metody - Zjišťování kvantitativního podílu peří a prachového peří (ruční metoda)
ČSN EN 12131ČSN EN 12131 This European Standard specifies a method for the determination of the composition of feather and/or down fit for or constituting filled manufactured articles in order to l
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 16167 - Půdy, upravený bioodpad a kaly - Stanovení polychlorovaných bifenylů (PCB) plynovou chromatografií s detekcí hmotnostní spektrometrií (GC-MS) a plynovou chromatografií s detektorem elektronového záchytu (GC-ECD) 
Katalogové číslo:  507007
ČSN EN 16167 - Půdy, upravený bioodpad a kaly - Stanovení polychlorovaných bifenylů (PCB) plynovou chromatografií s detekcí hmotnostní spektrometrií (GC-MS) a plynovou chromatografií s detektorem elektronového záchytu (GC-ECD)
ČSN EN 16167ČSN EN 16167 Tato norma specifikuje metodu kvantitativního stanovení sedmi vybraných polychlorovaných bifenylů (PCB28, PCB52, PCB101, PCB118, PCB138, PCB153 a PCB180) v kalech, uprave
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 18125 - Tuhá biopaliva - Stanovení spalného tepla a výhřevnosti 
Katalogové číslo:  506931
ČSN EN ISO 18125 - Tuhá biopaliva - Stanovení spalného tepla a výhřevnosti
ČSN EN ISO 18125ČSN EN ISO 18125 Norma ČSN EN ISO 18125 popisuje metodu stanovení spalného tepla tuhého biopaliva při konstantním objemu a referenční teplotě 25 °C v kalorimetrické tlakové nádobě k
Cena:  545,- Kč
ČSN ETSI EN 319 522-4-2 V1.1.1 - Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Služby elektronického doporučeného doručování - Část 4: Vazby - Podkapitola 2: Důkazy a identifikační vazby 
Katalogové číslo:  506947
ČSN ETSI EN 319 522-4-2 V1.1.1 - Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Služby elektronického doporučeného doručování - Část 4: Vazby - Podkapitola 2: Důkazy a identifikační vazby
ČSN ETSI EN 319 522-4-2 V1.1.1ČSN ETSI EN 319 522-4-2 V1.1.1 Tento dokument specifikuje vazby důkazů a identifikací elektronického doporučeného doručování (ERD), jejichž sémantika je definována v E
Cena:  171,- Kč
ČSN ETSI EN 319 532-3 V1.1.1 - Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Služby doporučené elektronické pošty (REM) - Část 3: Formáty 
Katalogové číslo:  506952
ČSN ETSI EN 319 532-3 V1.1.1 - Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Služby doporučené elektronické pošty (REM) - Část 3: Formáty
ČSN ETSI EN 319 532-3 V1.1.1ČSN ETSI EN 319 532-3 V1.1.1 Tento dokument specifikuje formáty zpráv, které jsou vytvářeny a zpracovávány službou doporučené elektronické pošty (REM) podle konceptů a
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 23999 - Pružné podlahové krytiny - Zjišťování rozměrové stálosti a zvlnění po zahřátí 
Katalogové číslo:  506982
ČSN EN ISO 23999 - Pružné podlahové krytiny - Zjišťování rozměrové stálosti a zvlnění po zahřátí
ČSN EN ISO 23999ČSN EN ISO 23999 Tato evropská norma specifikuje metodu pro zjišťování rozměrové stability a zvlnění po vystavení teplu u pružných podlahových krytin ve tvaru návinů, dlaždic nebo d
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 13451-10 - Vybavení plaveckých bazénů - Část 10: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro skokanské plošiny, skokanská prkna a přidružená vybavení 
Katalogové číslo:  506400
ČSN EN 13451-10 - Vybavení plaveckých bazénů - Část 10: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro skokanské plošiny, skokanská prkna a přidružená vybavení
ČSN EN 13451-10ČSN EN 13451-10 This part of the EN 13451 series specifies safety requirements for diving platforms, diving springboards and associated equipment in addition to the general safety re
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 997+A1 ZMĚNA Z1 - Záchodové mísy a soupravy se zabudovanou zápachovou uzávěrkou 
Katalogové číslo:  506698
ČSN EN 997+A1 ZMĚNA Z1 - Záchodové mísy a soupravy se zabudovanou zápachovou uzávěrkou
ČSN EN 997+A1 ZMĚNA Z1
Cena:  34,- Kč
ČSN EN 50597 ZMĚNA Z1 - Spotřeba energie výdejních strojů 
Katalogové číslo:  507236
ČSN EN 50597 ZMĚNA Z1 - Spotřeba energie výdejních strojů
ČSN EN 50597 ZMĚNA Z1
Cena:  34,- Kč
ČSN IEC 50(704) ZMĚNA A3 - Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 704: Přenos 
Katalogové číslo:  507088
ČSN IEC 50(704) ZMĚNA A3 - Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 704: Přenos
ČSN IEC 50(704) ZMĚNA A3
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 14026 - Environmentální značky a prohlášení - Zásady, požadavky a směrnice pro komunikaci informací o stopách 
Katalogové číslo:  506544
ČSN EN ISO 14026 - Environmentální značky a prohlášení - Zásady, požadavky a směrnice pro komunikaci informací o stopách
ČSN EN ISO 14026ČSN EN ISO 14026 This document belongs to a suite of standards dealing with environmental labels and declarations for products. It provides requirements and guidelines for how envir
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 6413 - Technická dokumentace produktu - Znázornění drážkování a ozubení 
Katalogové číslo:  506553
ČSN EN ISO 6413 - Technická dokumentace produktu - Znázornění drážkování a ozubení
ČSN EN ISO 6413ČSN EN ISO 6413 This document specifies the rules and graphical symbols for the representations of splines and serrations in technical product documentation. Two methods of repr
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 7539-6 - Koroze kovů a slitin - Zkoušky koroze za napětí - Část 6: Příprava a používání vzorků s předem vytvořenou trhlinou za konstantního zatížení nebo za konstantního rozevření trhliny 
Katalogové číslo:  506561
ČSN EN ISO 7539-6 - Koroze kovů a slitin - Zkoušky koroze za napětí - Část 6: Příprava a používání vzorků s předem vytvořenou trhlinou za konstantního zatížení nebo za konstantního rozevření trhliny
ČSN EN ISO 7539-6ČSN EN ISO 7539-6 This document specifies procedures for designing, preparing and using precracked specimens for investigating susceptibility to stress corrosion. It gives recommen
Cena:  545,- Kč
ČSN EN ISO 11125-5 - Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody zkoušení kovových otryskávacích prostředků - Část 5: Stanovení podílu vadných částic a mikrostruktury 
Katalogové číslo:  506559
ČSN EN ISO 11125-5 - Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody zkoušení kovových otryskávacích prostředků - Část 5: Stanovení podílu vadných částic a mikrostruktury
ČSN EN ISO 11125-5ČSN EN ISO 11125-5 This document specifies test methods for the determination of the percentage of defective particles and of the microstructure of metallic blast-cleaning abrasiv
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 11126-8 - Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Specifikace nekovových otryskávacích prostředků - Část 8: Olivín 
Katalogové číslo:  506567
ČSN EN ISO 11126-8 - Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Specifikace nekovových otryskávacích prostředků - Část 8: Olivín
ČSN EN ISO 11126-8ČSN EN ISO 11126-8 This document specifies requirements for olivine abrasives, as supplied for blast-cleaning processes. It specifies ranges of particle sizes and values for app
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 2085 - Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Kontrola souvislosti tenkých anodických oxidových povlaků - Zkouška síranem měďnatým 
Katalogové číslo:  506570
ČSN EN ISO 2085 - Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Kontrola souvislosti tenkých anodických oxidových povlaků - Zkouška síranem měďnatým
ČSN EN ISO 2085ČSN EN ISO 2085 This document specifies a method for checking the continuity of thin anodic oxidation coatings on aluminium and its alloys by a copper sulfate contact test. The
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 20378 - Svařovací materiály - Dráty pro plamenové svařování nelegovaných a žáropevných ocelí - Klasifikace 
Katalogové číslo:  506575
ČSN EN ISO 20378 - Svařovací materiály - Dráty pro plamenové svařování nelegovaných a žáropevných ocelí - Klasifikace
ČSN EN ISO 20378ČSN EN ISO 20378 This document specifies a classification for the designation of rods for gas welding of non alloy and creep-resisting steels in terms of the chemical composition of
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 29463-3 - Vysoce účinné filtry a filtrační materiály pro odlučování částic ze vzduchu - Část 3: Zkoušení plochých filtračních materiálů 
Katalogové číslo:  506578
ČSN EN ISO 29463-3 - Vysoce účinné filtry a filtrační materiály pro odlučování částic ze vzduchu - Část 3: Zkoušení plochých filtračních materiálů
ČSN EN ISO 29463-3ČSN EN ISO 29463-3 This part of ISO 29463 specifies the test procedure for testing the efficiency of flat sheet filter media. It is intended for use in conjunction with ISO 29463-
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 14236 - Ultrazvukové plynoměry pro domácnost 
Katalogové číslo:  506586
ČSN EN 14236 - Ultrazvukové plynoměry pro domácnost
ČSN EN 14236ČSN EN 14236 This European Standard specifies requirements and tests for the construction, performance and safety of class 1,0 and class 1,5 battery powered ultrasonic gas meters (her
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 16989 - Železniční aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Zkouška chování úplného sedadla při požáru 
Katalogové číslo:  507202
ČSN EN 16989 - Železniční aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Zkouška chování úplného sedadla při požáru
ČSN EN 16989ČSN EN 16989 Tato norma stanovuje zkušební protokol ke zjišťování chování konstrukce sedadla kolejového vozidla při požáru za použití sady kompletních sedadel, připravených a vyzkouše
Cena:  545,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat