Sponzorovaný odkaz

Třídy norem ČSN - strana 1310

České technické normy ČSN

Technická norma je podrobný předpis, který stanoví důležité parametry či vlastnosti materiálu, výrobku, součásti nebo pracovního postupu. Technické normy nejsou obecně závazné, jsou to však odborně kvalifikované předpisy, na které se mohou odkazovat smluvní strany při specifikaci předmětu smlouvy nebo státní autorita ve svých obecně závazných předpisech. Umožňují například výměnu výrobků nebo zaměnitelnost součástek a tím zlepšují hospodárnost výroby i bezpečnost výrobků. Stanovením závazných parametrů výrobků přispívají také k ochraně spotřebitele.

Zdroj: www.unmz.cz

 

Technické normy nejsou volně šiřitelné a poskytují se za úplatu. 

 

Normy se podle rozsahu platnosti mohou rozdělovat na:

  • Mezinárodní normy světové (ISO, IEC) nebo evropské (EN), které platí přes hranice jednotlivých států

  • Národní normy, jako např. ČSN, DIN, BSI, NF.. s celostátní platností, které shrnují široký okruh problematik. Tyto normy se postupně uvádějí do souladu (harmonizují) s normami mezinárodními, tím že přebírají a překládají texty mezinárodních norem. Tyto normy se potom zavádějí do národních normalizačních soustav jako např. ČSN EN xxxxx, ČSN EN ISO xxxxxx

  • Oborové normy (ON) - tyto byly v ČR zrušeny k 31.12.1993 a částečně nahrazeny normami podnikovými (PN)

  • Podnikové normy (PN) - tyto normy si vydávají jednotliví výrobci, skupiny výrobců nebo podniky pro vlastní potřebu

České národní normy ČSN jsou označovány, v případě převzatých mezinárodních (ČSN ISO, ČSN IEC..) a evropských (ČSN EN) norem číslem převzaté normy a třídícím znakem, v případě "čistých" ČSN norem pouze třídícím znakem.

 

Třídicí znak

Třídicí znak slouží k přiřazení norem k určité třídě a skupině norem. Skládá se z 6 číslic XX YYZZ.

První dvě číslice XX označují třídu 01 - 99 (např. 01 - Obecná třída, 73 - Navrhování a provádění staveb).

Druhé dvě číslice YY označují skupinu v rámci třídy (např. 2740 - Výtahy, všeobecně).

Poslední dvě číslice ZZ jsou pouze pořadové. 

Seznam tříd norem Vás provede jednotlivými kategoriemi a podkategoriemi.

Pokud nevíte, jakou normu právě potřebujete, její zatřídění do skupiny a podskupiny Vás dovede až ke konkrétní normě.

V našem e-shopu jsou pro snadnější orientaci uvedeny pouze platné normy ČSN.

Pokud požadovanou normu nenajdete jedná se o normu zrušenou, popř. neexistující. Na tel./mailový/faxový dotaz Vám rádi sdělíme datum zrušení nebo náhradní normu.

 

Seřadit podle: 
Počet: 
Třídící znakNázev
ČSN EN 13480-2 ZMĚNA A2 - Kovová průmyslová potrubí - Část 2: Materiály 
Katalogové číslo:  507358
ČSN EN 13480-2 ZMĚNA A2 - Kovová průmyslová potrubí - Část 2: Materiály
ČSN EN 13480-2 ZMĚNA A2
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 13445-5 ZMĚNA A1 - Netopené tlakové nádoby - Část 5: Kontrola a zkoušení 
Katalogové číslo:  507355
ČSN EN 13445-5 ZMĚNA A1 - Netopené tlakové nádoby - Část 5: Kontrola a zkoušení
ČSN EN 13445-5 ZMĚNA A1
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 16157-7 - Inteligentní dopravní systémy - Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace - Část 7: Společné datové prvky 
Katalogové číslo:  507472
ČSN EN 16157-7 - Inteligentní dopravní systémy - Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace - Část 7: Společné datové prvky
ČSN EN 16157-7ČSN EN 16157-7 Tento dokument stanoví a definuje prvky komponent podporující výměnu a sdílené používání dat a informací v oblasti dopravního provozu a cestování. Prvky komponent
Cena:  1 155,- Kč
ČSN EN ISO 11124-1 - Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Specifikace kovových otryskávacích prostředků - Část 1: Obecný úvod a klasifikace 
Katalogové číslo:  507312
ČSN EN ISO 11124-1 - Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Specifikace kovových otryskávacích prostředků - Část 1: Obecný úvod a klasifikace
ČSN EN ISO 11124-1ČSN EN ISO 11124-1 Norma popisuje klasifikaci kovových otryskávacích prostředků sloužících k přípravě ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků. Dále s
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 15316-4-10 - Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 4-10: Systémy výroby energie z větru, Modul M11-8-7 
Katalogové číslo:  507305
ČSN EN 15316-4-10 - Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 4-10: Systémy výroby energie z větru, Modul M11-8-7
ČSN EN 15316-4-10ČSN EN 15316-4-10 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 15316-4-10:2017. Tato norma je součástí souboru norem zaměřených na mezinárodní harmonizaci metodiky posuzování ene
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 15378-3 - Energetická náročnost budov - Otopné soustavy a soustavy přípravy teplé vody v budovách - Část 3: Měřená energetická náročnost - Modul M3-10, M8-10 
Katalogové číslo:  507303
ČSN EN 15378-3 - Energetická náročnost budov - Otopné soustavy a soustavy přípravy teplé vody v budovách - Část 3: Měřená energetická náročnost - Modul M3-10, M8-10
ČSN EN 15378-3ČSN EN 15378-3 Tato evropská norma specifikuje metody pro posuzování dodané energie na vytápění prostorů a na přípravu teplé vody pro účely stanovení energetické náročnosti budovy na
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 12261 - Plynoměry - Turbínové plynoměry 
Katalogové číslo:  506503
ČSN EN 12261 - Plynoměry - Turbínové plynoměry
ČSN EN 12261ČSN EN 12261 Tento dokument stanovuje podmínky měření, požadavky a zkoušky pro konstrukci, funkci a bezpečnost axiálních a radiálních turbínových plynoměrů třídy 1,0, s mechanickým in
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 9146 - Letectví a kosmonautika - Program prevence poškození cizím předmětem (FOD) - Požadavky pro organizace v letectví, kosmonautice a obraně 
Katalogové číslo:  506881
ČSN EN 9146 - Letectví a kosmonautika - Program prevence poškození cizím předmětem (FOD) - Požadavky pro organizace v letectví, kosmonautice a obraně
ČSN EN 9146ČSN EN 9146 This European standard defines FOD Prevention Program requirements for organizations that design, develop, and provide aviation, space, and defence products and services; and
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 2894 - Letectví a kosmonautika - Samojistné dvanáctihranné matice s válcovým zahloubením, ze žáruvzdorné slitiny niklu, pasivované, mazané MoS2 - Třída: 1 550 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C 
Katalogové číslo:  506885
ČSN EN 2894 - Letectví a kosmonautika - Samojistné dvanáctihranné matice s válcovým zahloubením, ze žáruvzdorné slitiny niklu, pasivované, mazané MoS2 - Třída: 1 550 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C
ČSN EN 2894ČSN EN 2894 This European standard specifies the characteristics of self-locking bihexagonal nuts, with counterbore, in heat resisting nickel base alloy, passivated, MoS2 lubricated. C
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 4710-03 - Letectví a kosmonautika - Rychloupínací systémy pro nekonstrukční aplikace - Část 03: Třmen pružnice 
Katalogové číslo:  506883
ČSN EN 4710-03 - Letectví a kosmonautika - Rychloupínací systémy pro nekonstrukční aplikace - Část 03: Třmen pružnice
ČSN EN 4710-03ČSN EN 4710-03 This European standard specifies the dimensions, mass, tolerances and static values of spring clamps for use in fuselage interior equipment and non-structural or seco
Cena:  171,- Kč
ČSN EN IEC 61788-25 - Supravodivost - Část 25: Měření mechanických vlastností - Zkouška tahem na drátech REBCO při pokojové teplotě 
Katalogové číslo:  506887
ČSN EN IEC 61788-25 - Supravodivost - Část 25: Měření mechanických vlastností - Zkouška tahem na drátech REBCO při pokojové teplotě
ČSN EN IEC 61788-25ČSN EN IEC 61788-25 This part of IEC 61788 specifies the test method and procedures for testing tensile mechanical properties of REBCO superconductive composite tapes at room tem
Cena:  358,- Kč
ČSN EN IEC 60076-11 ed. 2 - Výkonové transformátory - Část 11: Suché transformátory 
Katalogové číslo:  507477
ČSN EN IEC 60076-11 ed. 2 - Výkonové transformátory - Část 11: Suché transformátory
ČSN EN IEC 60076-11 ed. 2ČSN EN IEC 60076-11 ed. 2 Norma se vztahuje na suché výkonové transformátory (včetně autotransformátorů), které mají nejvyšší napětí pro zařízení do 72,5 kV včetně a nejmén
Cena:  545,- Kč
ČSN EN IEC 61191-1 ed. 3 - Osazené desky s plošnými spoji - Část 1: Kmenová specifikace - Požadavky na pájené elektrické a elektronické sestavy používající povrchové a obdobné montážní technologie 
Katalogové číslo:  507347
ČSN EN IEC 61191-1 ed. 3 - Osazené desky s plošnými spoji - Část 1: Kmenová specifikace - Požadavky na pájené elektrické a elektronické sestavy používající povrchové a obdobné montážní technologie
ČSN EN IEC 61191-1 ed. 3ČSN EN IEC 61191-1 ed. 3 Tato norma popisuje požadavky na materiály, metody a ověřovací kritéria pro kvalitu vyráběných pájených propojení a sestav používajících povrchové a
Cena:  446,- Kč
ČSN EN IEC 62923-1 - Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Zpracování výstrah z můstku - Část 1: Požadavky na provoz a funkci, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek 
Katalogové číslo:  507487
ČSN EN IEC 62923-1 - Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Zpracování výstrah z můstku - Část 1: Požadavky na provoz a funkci, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek
ČSN EN IEC 62923-1ČSN EN IEC 62923-1 Tato norma stanovuje provozní a funkční požadavky, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek pro řízení výstrah z můstku (BAM) na podporu rezoluce IMO MSC
Cena:  1 155,- Kč
ČSN EN 1104 - Papír a lepenka určené pro styk s potravinami - Stanovení přenosu antimikrobiálních látek 
Katalogové číslo:  506893
ČSN EN 1104 - Papír a lepenka určené pro styk s potravinami - Stanovení přenosu antimikrobiálních látek
ČSN EN 1104ČSN EN 1104 This document specifies a method for the determination of transfer of antimicrobial constituents from paper and board materials and articles intended for food contact. N
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 17041 - Hnojiva - Stanovení boru v koncentracích ? 10 % s využitím spektrometrie s azomethinem-H 
Katalogové číslo:  507352
ČSN EN 17041 - Hnojiva - Stanovení boru v koncentracích ? 10 % s využitím spektrometrie s azomethinem-H
ČSN EN 17041ČSN EN 17041 Norma specifikuje spektrometrickou metodu s azomethinem-H k stanovení celkového a vodorozpustného boru v minerálních hnojivech obsahujících méně než nebo právě 10 % boru. P
Cena:  232,- Kč
ČSN 73 2044 - Dynamické zkoušky stavebních konstrukcí 
Katalogové číslo:  507322
ČSN 73 2044 - Dynamické zkoušky stavebních konstrukcí
ČSN 73 2044ČSN 73 0040 ČSN 73 0040 platí pro stanovení zatížení technickou seizmicitou a odezvy konstrukcí pozemních a inženýrských staveb v oblastech s výskytem technických otřesů na území ČR. P
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 13285 ed. 2 - Nestmelené směsi - Specifikace 
Katalogové číslo:  507469
ČSN EN 13285 ed. 2 - Nestmelené směsi - Specifikace
ČSN EN 13285 ed. 2ČSN EN 13285 ed. 2 Tato evropská norma předepisuje požadavky pro nestmelené směsi použité pro stavbu a údržbu pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch. Tato
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 14593-1 - Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Hadicové dýchací prostředky na tlakový vzduch s plicní automatikou - Část 1: Prostředky s obličejovou maskou - Požadavky, zkoušení a značení 
Katalogové číslo:  507257
ČSN EN 14593-1 - Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Hadicové dýchací prostředky na tlakový vzduch s plicní automatikou - Část 1: Prostředky s obličejovou maskou - Požadavky, zkoušení a značení
ČSN EN 14593-1ČSN EN 14593-1 Tato evropská norma specifikuje jak minimální požadavky, tak i laboratorní a praktické zkoušky dýchacích prostředků s dávkovacím zařízením tlakového vzduchu pro použití
Cena:  358,- Kč
ČSN ETSI EN 300 698 V2.3.1 - Radiotelefonní vysílače a přijímače pro pohyblivou námořní službu provozované v pásmech VHF, používané na vnitrostátních vodních cestách - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru a pro vlastnosti pro záchranné služby 
Katalogové číslo:  506904
ČSN ETSI EN 300 698 V2.3.1 - Radiotelefonní vysílače a přijímače pro pohyblivou námořní službu provozované v pásmech VHF, používané na vnitrostátních vodních cestách - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru a pro vlastnosti pro záchranné služby
ČSN ETSI EN 300 698 V2.3.1ČSN ETSI EN 300 698 V2.3.1 The present document specifies technical characteristics and methods of measurements for VHF radio transmitters and receivers operating on boa
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 14527+A1 - Vany pro sprchové kouty pro domácí použití 
Katalogové číslo:  506909
ČSN EN 14527+A1 - Vany pro sprchové kouty pro domácí použití
ČSN EN 14527+A1ČSN EN 14527+A1 This European Standard specifies the functional characteristics and test methods for bidets used for domestic purposes and made from either ceramics or stainless st
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 1069-1 - Vodní skluzavky - Část 1: Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení 
Katalogové číslo:  507282
ČSN EN 1069-1 - Vodní skluzavky - Část 1: Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení
ČSN EN 1069-1ČSN EN 1069-1 Tato evropská norma platí pro všechny typy vodních skluzavek instalovaných ve veřejných plaveckých bazénech. Tato norma stanovuje obecné požadavky na vodní skluzavky ve
Cena:  545,- Kč
TNI CEN/TR 17081 - Navrhování kotvení do betonu - Plastický návrh kotev s hlavou a dodatečně osazovaných kotev 
Katalogové číslo:  507107
TNI CEN/TR 17081 - Navrhování kotvení do betonu - Plastický návrh kotev s hlavou a dodatečně osazovaných kotev
TNI CEN/TR 17081TNI CEN/TR 17081 Tato technická zpráva stanovuje požadavky pro navrhování kotvení do betonu pro plastický návrh kotev s hlavou a dodatečně osazovaných kotev.
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 12966 ZMĚNA Z1 - Svislé dopravní značky - Proměnné dopravní značky 
Katalogové číslo:  507184
ČSN EN 12966 ZMĚNA Z1 - Svislé dopravní značky - Proměnné dopravní značky
ČSN EN 12966 ZMĚNA Z1
Cena:  34,- Kč
ČSN EN 60268-4 ed. 4 ZMĚNA Z1 - Elektroakustická zařízení - Část 4: Mikrofony 
Katalogové číslo:  507499
ČSN EN 60268-4 ed. 4 ZMĚNA Z1 - Elektroakustická zařízení - Část 4: Mikrofony
ČSN EN 60268-4 ed. 4 ZMĚNA Z1
Cena:  34,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat