Sponzorovaný odkaz

Třídy norem ČSN - strana 1310

České technické normy ČSN

Technická norma je podrobný předpis, který stanoví důležité parametry či vlastnosti materiálu, výrobku, součásti nebo pracovního postupu. Technické normy nejsou obecně závazné, jsou to však odborně kvalifikované předpisy, na které se mohou odkazovat smluvní strany při specifikaci předmětu smlouvy nebo státní autorita ve svých obecně závazných předpisech. Umožňují například výměnu výrobků nebo zaměnitelnost součástek a tím zlepšují hospodárnost výroby i bezpečnost výrobků. Stanovením závazných parametrů výrobků přispívají také k ochraně spotřebitele.

Zdroj: www.unmz.cz

 

Technické normy nejsou volně šiřitelné a poskytují se za úplatu. 

 

Normy se podle rozsahu platnosti mohou rozdělovat na:

  • Mezinárodní normy světové (ISO, IEC) nebo evropské (EN), které platí přes hranice jednotlivých států

  • Národní normy, jako např. ČSN, DIN, BSI, NF.. s celostátní platností, které shrnují široký okruh problematik. Tyto normy se postupně uvádějí do souladu (harmonizují) s normami mezinárodními, tím že přebírají a překládají texty mezinárodních norem. Tyto normy se potom zavádějí do národních normalizačních soustav jako např. ČSN EN xxxxx, ČSN EN ISO xxxxxx

  • Oborové normy (ON) - tyto byly v ČR zrušeny k 31.12.1993 a částečně nahrazeny normami podnikovými (PN)

  • Podnikové normy (PN) - tyto normy si vydávají jednotliví výrobci, skupiny výrobců nebo podniky pro vlastní potřebu

České národní normy ČSN jsou označovány, v případě převzatých mezinárodních (ČSN ISO, ČSN IEC..) a evropských (ČSN EN) norem číslem převzaté normy a třídícím znakem, v případě "čistých" ČSN norem pouze třídícím znakem.

 

Třídicí znak

Třídicí znak slouží k přiřazení norem k určité třídě a skupině norem. Skládá se z 6 číslic XX YYZZ.

První dvě číslice XX označují třídu 01 - 99 (např. 01 - Obecná třída, 73 - Navrhování a provádění staveb).

Druhé dvě číslice YY označují skupinu v rámci třídy (např. 2740 - Výtahy, všeobecně).

Poslední dvě číslice ZZ jsou pouze pořadové. 

Seznam tříd norem Vás provede jednotlivými kategoriemi a podkategoriemi.

Pokud nevíte, jakou normu právě potřebujete, její zatřídění do skupiny a podskupiny Vás dovede až ke konkrétní normě.

V našem e-shopu jsou pro snadnější orientaci uvedeny pouze platné normy ČSN.

Pokud požadovanou normu nenajdete jedná se o normu zrušenou, popř. neexistující. Na tel./mailový/faxový dotaz Vám rádi sdělíme datum zrušení nebo náhradní normu.

 

Seřadit podle: 
Počet: 
Třídící znakNázev
ČSN ISO 29281-2 - Inteligentní dopravní systémy - Lokální komunikace - Část 2: Podpora stávajících systémů 
Katalogové číslo:  508049
ČSN ISO 29281-2 - Inteligentní dopravní systémy - Lokální komunikace - Část 2: Podpora stávajících systémů
ČSN ISO 29281-2ČSN ISO 29281-2 Tato norma uvádí komunikační prvky lokální komunikace v ITS. Jsou zde popsány zejména následující architektury, postupy a protokoly: - podpora komunikačních ro
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 12645 - Měřidla tlaku v pneumatikách - Přístroje pro kontrolu tlaku a/nebo nahuštění/vypuštění pneumatik motorových vozidel - Metrologie, požadavky a zkoušení 
Katalogové číslo:  505657
ČSN EN 12645 - Měřidla tlaku v pneumatikách - Přístroje pro kontrolu tlaku a/nebo nahuštění/vypuštění pneumatik motorových vozidel - Metrologie, požadavky a zkoušení
ČSN EN 12645ČSN EN 12645 Tato evropská norma určuje metrologické a technické požadavky a zkoušky měřidel tlaku v pneumatikách. Měřidla tlaku v pneumatikách (často označovaná jako pneuměřiče) jsou
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 81-28+AC - Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 28: Dálková nouzová signalizace u výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů 
Katalogové číslo:  507132
ČSN EN 81-28+AC - Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 28: Dálková nouzová signalizace u výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů
ČSN EN 81-28+ACČSN EN 81-28+AC Tato evropská norma platí pro systémy nouzové signalizace ALARM u všech druhů výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů, na které se vztahuje soubor norem E
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 14033-4 - Železniční aplikace - Kolej - Kolejové stroje pro stavbu a údržbu - Část 4: Technické požadavky na jízdu, přesuny a pracovní nasazení na městských kolejových systémech 
Katalogové číslo:  507386
ČSN EN 14033-4 - Železniční aplikace - Kolej - Kolejové stroje pro stavbu a údržbu - Část 4: Technické požadavky na jízdu, přesuny a pracovní nasazení na městských kolejových systémech
ČSN EN 14033-4ČSN EN 14033-4 This document deals with the technical requirements to minimize the specific railway hazards of railbound construction and maintenance machines - henceforward referre
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 22241-1 - Vznětové motory - Činidlo pro snížení NOx, vodný roztok močoviny (AUS 32) - Část 1: Požadavky na kvalitu 
Katalogové číslo:  507989
ČSN ISO 22241-1 - Vznětové motory - Činidlo pro snížení NOx, vodný roztok močoviny (AUS 32) - Část 1: Požadavky na kvalitu
ČSN ISO 22241-1ČSN ISO 22241-1 Tento dokument specifikuje kvalitativní charakteristiky činidla pro snížení NOx, vodného roztoku močoviny (AUS 32), která je nutná pro provoz konvertorů se selektivní
Cena:  171,- Kč
ČSN 33 2000-5-56 ed. 3 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-56: Výběr a stavba elektrických zařízení - Zařízení pro bezpečnostní účely 
Katalogové číslo:  508172
ČSN 33 2000-5-56 ed. 3 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-56: Výběr a stavba elektrických zařízení - Zařízení pro bezpečnostní účely
ČSN 33 2000-5-56 ed. 3ČSN 33 2000-5-56 ed. 3 Tato část IEC 60364 pokrývá obecné požadavky pro zařízení pro bezpečnostní účely, volbu a montáž napájecího systému pro bezpečnostní účely a elektrické
Cena:  347,- Kč
ČSN EN IEC 60947-4-1 ed. 4 - Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 4-1: Stykače a spouštěče motorů - Elektromechanické stykače a spouštěče motorů 
Katalogové číslo:  507606
ČSN EN IEC 60947-4-1 ed. 4 - Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 4-1: Stykače a spouštěče motorů - Elektromechanické stykače a spouštěče motorů
ČSN EN IEC 60947-4-1 ed. 4ČSN EN IEC 60947-4-1 ed. 4 This part of IEC 60947 is applicable to the following equipment: - electromechanical contactors and starters including motor protective swit
Cena:  1 540,- Kč
ČSN EN IEC 60793-2-50 ed. 6 - Optická vlákna - Část 2-50: Specifikace výrobku - Dílčí specifikace pro jednovidová vlákna třídy B 
Katalogové číslo:  508050
ČSN EN IEC 60793-2-50 ed. 6 - Optická vlákna - Část 2-50: Specifikace výrobku - Dílčí specifikace pro jednovidová vlákna třídy B
ČSN EN IEC 60793-2-50 ed. 6ČSN EN IEC 60793-2-50 ed. 6 Tato norma je použitelná pro optická vlákna kategorií B-652, B-653, B-654, B-655, B-656 a B-657. Vyznačení znázorňující propojení označení IEC
Cena:  545,- Kč
ČSN ISO/IEC 20924 - Internet věcí (IoT) - Slovník 
Katalogové číslo:  508014
ČSN ISO/IEC 20924 - Internet věcí (IoT) - Slovník
ČSN ISO/IEC 20924ČSN ISO/IEC 20924 Tato norma poskytuje definici Internetu věcí společně se souborem termínů a definic. Norma představuje terminologický základ pro Internet věcí.
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 17228 - Plasty - Polymery, plasty a plastové výrobky z biologického materiálu - Terminologie, charakteristiky a hlášení 
Katalogové číslo:  507638
ČSN EN 17228 - Plasty - Polymery, plasty a plastové výrobky z biologického materiálu - Terminologie, charakteristiky a hlášení
ČSN EN 17228ČSN EN 17228 This document specifies the vocabulary, methods for characterization, and templates for reporting about bio-based polymers, plastics, and plastics products (including semi-
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 21305-2 - Plasty - Materiály z polykarbonátů (PC) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností 
Katalogové číslo:  507637
ČSN EN ISO 21305-2 - Plasty - Materiály z polykarbonátů (PC) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností
ČSN EN ISO 21305-2ČSN EN ISO 21305-2 This document specifies the methods of preparation of test specimens and the test methods to be used in determining the properties of polycarbonate moulding and
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 20558-2 - Plasty - Polyfenylensulfidy (PPS) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností 
Katalogové číslo:  507640
ČSN EN ISO 20558-2 - Plasty - Polyfenylensulfidy (PPS) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností
ČSN EN ISO 20558-2ČSN EN ISO 20558-2 This document specifies the methods of preparation of test specimens and the test methods to be used in determining the properties of poly(phenylene sulfide) (P
Cena:  232,- Kč
ČSN P CEN ISO/TS 22391-7 - Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polyethylen odolný zvýšeným teplotám (PE-RT) - Část 7: Návod pro posuzování shody 
Katalogové číslo:  507633
ČSN P CEN ISO/TS 22391-7 - Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polyethylen odolný zvýšeným teplotám (PE-RT) - Část 7: Návod pro posuzování shody
ČSN P CEN ISO/TS 22391-7ČSN P CEN ISO/TS 22391-7 This document gives requirements and guidance for the assessment of conformity of materials, products, and assemblies in accordance with the applica
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 17087 - Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Příprava zkušebního laboratorního vzorku pro zkoušení uvolňování a analýzu obsahu 
Katalogové číslo:  507424
ČSN EN 17087 - Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Příprava zkušebního laboratorního vzorku pro zkoušení uvolňování a analýzu obsahu
ČSN EN 17087ČSN EN 17087 This document is applicable for the preparation of representative test portions from the laboratory sample that has been taken as specified in respective product standards
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 15882-1+A1 - Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti provozních instalací - Část 1: Požárně odolná vzduchotechnická potrubí 
Katalogové číslo:  508144
ČSN EN 15882-1+A1 - Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti provozních instalací - Část 1: Požárně odolná vzduchotechnická potrubí
ČSN EN 15882-1+A1ČSN EN 15882-1+A1 Tato evropská norma určuje parametry, které mají vliv na požární odolnost vzduchotechnického potrubí. Rovněž určuje faktory, které je nutno vzít v úvahu při rozho
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 11704 - Kvalita vod - Měření celkové objemové aktivity alfa a celkové objemové aktivity beta - Kapalinová scintilační měřicí metoda 
Katalogové číslo:  507433
ČSN EN ISO 11704 - Kvalita vod - Měření celkové objemové aktivity alfa a celkové objemové aktivity beta - Kapalinová scintilační měřicí metoda
ČSN EN ISO 11704ČSN EN ISO 11704 This document specifies a method for the determination of gross alpha and gross beta activity concentration for alpha- and beta-emitting radionuclides using liquid
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 17177 - Skleněné obaly - Korunkový uzávěr - Korunkový uzávěr o průměru 26 mm a výšce 6 mm 
Katalogové číslo:  507436
ČSN EN 17177 - Skleněné obaly - Korunkový uzávěr - Korunkový uzávěr o průměru 26 mm a výšce 6 mm
ČSN EN 17177ČSN EN 17177 This document specifies the dimensional requirements for the 26 mm diameter, 6 mm height crown cap, lined with a plastic gasket and designed to seal bottles with neck finis
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 11393-3 - Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 3: Zkušební metody pro obuv 
Katalogové číslo:  508166
ČSN EN ISO 11393-3 - Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 3: Zkušební metody pro obuv
ČSN EN ISO 11393-3ČSN EN ISO 11393-3 Tento dokument je částí souboru norem, týkajících se osobních ochranných prostředků určených k ochraně před riziky vyplývajícími z používání ručních řetězových
Cena:  232,- Kč
ČSN 01 8003 - Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích 
Katalogové číslo:  503050
ČSN 01 8003 - Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích
ČSN 01 8003ČSN 01 8003 Tato norma stanovuje zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) v laboratořích chemických, biochemických, fyzikálně-chemických, fyzikálních, potravinářských a ve zk
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 1366-3 - Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 3: Těsnění prostupů 
Katalogové číslo:  83997
ČSN EN 1366-3 - Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 3: Těsnění prostupů
ČSN EN 1366-3ČSN EN 1366-3 Tato část EN 1366 specifikuje metodu zkoušení a kritéria hodnocení schopnosti těsnění prostupu (včetně pravidel pro oblast aplikace) zachovat požární odolnost dělicí kons
Cena:  803,- Kč
ČSN 75 5411 - Vodovodní přípojky 
Katalogové číslo:  75330
ČSN 75 5411 - Vodovodní přípojky
ČSN 75 5411ČSN 75 5411 Tato norma stanoví zásady pro navrhování, provádění a opravy vodovodních přípojek.
Cena:  95,- Kč
ČSN 74 6077 - Okna a vnější dveře - Požadavky na zabudování 
Katalogové číslo:  503984
ČSN 74 6077 - Okna a vnější dveře - Požadavky na zabudování
ČSN 74 6077ČSN 74 6077 Tato norma určuje požadavky na navrhování, provádění a kontrolu zabudování oken, okenních sestav a vnějších dveří do stavby. Obecná doporučení platí i pro střešní okna. Okn
Cena:  402,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat