Technické normy

Zboží bylo přidáno do košíku

Sponzorovaný odkaz

Třídy norem ČSN - strana 2

České technické normy ČSN

Technická norma je podrobný předpis, který stanoví důležité parametry či vlastnosti materiálu, výrobku, součásti nebo pracovního postupu. Technické normy nejsou obecně závazné, jsou to však odborně kvalifikované předpisy, na které se mohou odkazovat smluvní strany při specifikaci předmětu smlouvy nebo státní autorita ve svých obecně závazných předpisech. Umožňují například výměnu výrobků nebo zaměnitelnost součástek a tím zlepšují hospodárnost výroby i bezpečnost výrobků. Stanovením závazných parametrů výrobků přispívají také k ochraně spotřebitele.

Zdroj: www.unmz.cz

 

Technické normy nejsou volně šiřitelné a poskytují se za úplatu. 

 

Normy se podle rozsahu platnosti mohou rozdělovat na:

  • Mezinárodní normy světové (ISO, IEC) nebo evropské (EN), které platí přes hranice jednotlivých států

  • Národní normy, jako např. ČSN, DIN, BSI, NF.. s celostátní platností, které shrnují široký okruh problematik. Tyto normy se postupně uvádějí do souladu (harmonizují) s normami mezinárodními, tím že přebírají a překládají texty mezinárodních norem. Tyto normy se potom zavádějí do národních normalizačních soustav jako např. ČSN EN xxxxx, ČSN EN ISO xxxxxx

  • Oborové normy (ON) - tyto byly v ČR zrušeny k 31.12.1993 a částečně nahrazeny normami podnikovými (PN)

  • Podnikové normy (PN) - tyto normy si vydávají jednotliví výrobci, skupiny výrobců nebo podniky pro vlastní potřebu

České národní normy ČSN jsou označovány, v případě převzatých mezinárodních (ČSN ISO, ČSN IEC..) a evropských (ČSN EN) norem číslem převzaté normy a třídícím znakem, v případě "čistých" ČSN norem pouze třídícím znakem.

 

Třídicí znak

Třídicí znak slouží k přiřazení norem k určité třídě a skupině norem. Skládá se z 6 číslic XX YYZZ.

První dvě číslice XX označují třídu 01 - 99 (např. 01 - Obecná třída, 73 - Navrhování a provádění staveb).

Druhé dvě číslice YY označují skupinu v rámci třídy (např. 2740 - Výtahy, všeobecně).

Poslední dvě číslice ZZ jsou pouze pořadové. 

Seznam tříd norem Vás provede jednotlivými kategoriemi a podkategoriemi.

Pokud nevíte, jakou normu právě potřebujete, její zatřídění do skupiny a podskupiny Vás dovede až ke konkrétní normě.

V našem e-shopu jsou pro snadnější orientaci uvedeny pouze platné normy ČSN.

Pokud požadovanou normu nenajdete jedná se o normu zrušenou, popř. neexistující. Na tel./mailový/faxový dotaz Vám rádi sdělíme datum zrušení nebo náhradní normu.

 

Seřadit podle: 
Počet: 
Třídící znakNázev
ČSN ISO/IEC 8859-16 - Informační technologie - Jedním 8-bitovým bytem kódované soubory grafických znaků - Část 16: Latinská abeceda č. 10 
Katalogové číslo:  65385
ČSN ISO/IEC 8859-16 - Informační technologie - Jedním 8-bitovým bytem kódované soubory grafických znaků - Část 16: Latinská abeceda č. 10
ČSN ISO/IEC 8859-16ČSN ISO/IEC 8859-16 Norma ISO/IEC 8859 Informační technologie - Jedním 8-bitovým bytem kódované soubory grafických znaků se skládá v současné době z 15 částí, které se stále do
Cena:  73,- Kč
ČSN EN 586-3 - Hliník a slitiny hliníku - Výkovky - Část 3: Mezní úchylky rozměrů a tvaru 
Katalogové číslo:  65114
ČSN EN 586-3 - Hliník a slitiny hliníku - Výkovky - Část 3: Mezní úchylky rozměrů a tvaru
ČSN EN 586-3ČSN EN 586-3 Tato norma stanovuje mezní úchylky rozměrů a tvaru pro výkovky tvářené za tepla z hliníku a slitin hliníku obvyklých konstrukčních tvarů pro všeobecné použití. Norma p
Cena:  446,- Kč
ČSN 57 0111-3 - Metody zkoušení kaseinu a kaseinátů - Část 3: Stanovení vlhkosti 
Katalogové číslo:  65425
ČSN 57 0111-3 - Metody zkoušení kaseinu a kaseinátů - Část 3: Stanovení vlhkosti
ČSN 57 0111-3ČSN 57 0111-3 Tato norma specifikuje metodu pro stanovení vlhkosti v kaseinech kyselých, kaseinech sladkých a v kaseinátech.
Cena:  73,- Kč
ČSN 57 0111-7 - Metody zkoušení kaseinu a kaseinátů - Část 7: Stanovení obsahu popela 
Katalogové číslo:  65427
ČSN 57 0111-7 - Metody zkoušení kaseinu a kaseinátů - Část 7: Stanovení obsahu popela
ČSN 57 0111-7ČSN 57 0111-7 Tato norma specifikuje metodu pro stanovení obsahu popela v kaseinech kyselých i sladkých.
Cena:  95,- Kč
ČSN 70 4030 - Laboratorní varné sklo - Všeobecné technické požadavky 
Katalogové číslo:  65533
ČSN 70 4030 - Laboratorní varné sklo - Všeobecné technické požadavky
ČSN 70 4030ČSN 70 4030 Tato norma platí pro výrobu a dodávání strojně vyráběného laboratorního varného skla těchto druhů: kuželové baňky, baňky s kulatým a plochým dnem, kádinky a jiné nádoby, kt
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 12512 - Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Cyklické zkoušky spojů s mechanickými spojovacími prostředky 
Katalogové číslo:  65329
ČSN EN 12512 - Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Cyklické zkoušky spojů s mechanickými spojovacími prostředky
ČSN EN 12512ČSN EN 12512 Norma stanovuje obecné zásady pro zkoušení spojů dřevěných konstrukcí s mechanickými spojovacími prostředky, určených pro použití v seismických oblastech. Dodržování těch
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 14115 - Textilie - Chování při hoření materiálů na stanové přístřešky, velké stany a podobné výrobky - Snadnost zapálení 
Katalogové číslo:  65532
ČSN EN 14115 - Textilie - Chování při hoření materiálů na stanové přístřešky, velké stany a podobné výrobky - Snadnost zapálení
ČSN EN 14115ČSN EN 14115 Tato norma stanoví zkušební metodu pro zjišťování chování při hoření průmyslových a technických textilií. Není určena pro materiály používané na malé kempingové stany, ji
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 14030 - Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Zkušební metoda pro zjišťování odolnosti proti kyselým a alkalickým kapalinám 
Katalogové číslo:  65531
ČSN EN 14030 - Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Zkušební metoda pro zjišťování odolnosti proti kyselým a alkalickým kapalinám
ČSN EN 14030ČSN EN 14030 Účelem této normy je poskytnout klasifikační metodu odolnosti geotextilií a výrobků podobných geotextiliím vůči kyselinám a alkáliím, jejichž působení jsou vystaveny bez
Cena:  95,- Kč
ČSN ETSI EN 300 330-2 V1.1.1 - Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přístroje s krátkým dosahem (SRD) - Rádiové zařízení pracující v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 25 MHz a systémy s indukční smyčkou v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 30 MHz - Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE 
Katalogové číslo:  64852
ČSN ETSI EN 300 330-2 V1.1.1 - Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přístroje s krátkým dosahem (SRD) - Rádiové zařízení pracující v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 25 MHz a systémy s indukční smyčkou v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 30 MHz - Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE
ČSN ETSI EN 300 330-2 V1.1.1ČSN ETSI EN 300 330-2 V1.1.1 Tato norma platí pro vysílače pracující v rozsahu od 9 kHz do 25 MHz a vysílače s induktivní smyčkou pracující v rozsahu od 9 kHz do 30 MH
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 12257 - Lahve na přepravu plynů - Bezešvé, částečně ovinuté kompozitové lahve 
Katalogové číslo:  65591
ČSN EN 12257 - Lahve na přepravu plynů - Bezešvé, částečně ovinuté kompozitové lahve
ČSN EN 12257ČSN EN 12257 Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 23 "Lahve na přepravu plynů", jejíž sekretariát je v BSI. Účelem této normy je vymezení požadavků pro konstr
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 61851-21 - Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 21: Požadavky na elektrická vozidla pro vodivé připojení k AC/DC napájení 
Katalogové číslo:  65814
ČSN EN 61851-21 - Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 21: Požadavky na elektrická vozidla pro vodivé připojení k AC/DC napájení
ČSN EN 61851-21ČSN EN 61851-21 V této normě jsou spolu s Částí 1 uvedeny požadavky na elektrické silniční vozidlo pro vodivé připojení k AC nebo DC napájení, pro AC napětí do 690 V a pro DC napět
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO/IEC 10021-8 - Informační technologie - Systémy zprostředkování zpráv (MHS) - Část 8: Služba předávání zpráv elektronickou výměnou dat 
Katalogové číslo:  65421
ČSN ISO/IEC 10021-8 - Informační technologie - Systémy zprostředkování zpráv (MHS) - Část 8: Služba předávání zpráv elektronickou výměnou dat
ČSN ISO/IEC 10021-8ČSN ISO/IEC 10021-8 Tato česká technická norma přebírá mezinárodní normu ISO/IEC 10021-8:1999 překladem. ČSN ISO/IEC 10021-8:2002 (36 9651) obsahuje 49 stran textu rozčleněného
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 13183-1 - Vlhkost vzorku řeziva - Část 1: Stanovení váhovou metodou 
Katalogové číslo:  65756
ČSN EN 13183-1 - Vlhkost vzorku řeziva - Část 1: Stanovení váhovou metodou
ČSN EN 13183-1ČSN EN 13183-1 Tato evropská norma určuje referenční metodu stanovení vlhkosti řeziva váhovou zkouškou. Zkušební těleso se vysuší v sušárně při teplotě nad 100 °C. Vlhkost se vypočí
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 142 - Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Ústenky - Požadavky, zkoušení a značení 
Katalogové číslo:  65584
ČSN EN 142 - Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Ústenky - Požadavky, zkoušení a značení
ČSN EN 142ČSN EN 142 Tato evropská norma se vztahuje na ústenky pro ochranné prostředky dýchacích orgánů. Neplatí pro únikové a potápěčské přístroje. Tato norma uvádí minimální požadavky na ústen
Cena:  232,- Kč
ČSN ETSI EN 300 761-1 V1.2.1 - Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přístroje s krátkým dosahem (SRD) - Automatická identifikace vozidel (AVI) na železnici pracující v kmitočtovém rozsahu 2,45 GHz - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření 
Katalogové číslo:  64853
ČSN ETSI EN 300 761-1 V1.2.1 - Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přístroje s krátkým dosahem (SRD) - Automatická identifikace vozidel (AVI) na železnici pracující v kmitočtovém rozsahu 2,45 GHz - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření
ČSN ETSI EN 300 761-1 V1.2.1ČSN ETSI EN 300 761-1 V1.2.1 Tato norma platí pro jednoúčelový mikrovlnný spoj krátkého dosahu 2,45 GHz určený pro evropský dálkový datový komunikační systém pro autom
Cena:  545,- Kč
ČSN EN ISO 5456-4 - Technické výkresy - Metody promítání - Část 4: Středové promítání 
Katalogové číslo:  65878
ČSN EN ISO 5456-4 - Technické výkresy - Metody promítání - Část 4: Středové promítání
ČSN EN ISO 5456-4ČSN EN ISO 5456-4 Norma obsahuje způsoby zobrazení předmětů na technických výkresech metodou středového promítání (perspektivní zobrazení) jedno-, dvoj- a trojúběžníkového s řado
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 1935 - Stavební kování - Jednoosé závěsy - Požadavky a zkušební metody 
Katalogové číslo:  65647
ČSN EN 1935 - Stavební kování - Jednoosé závěsy - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 1935ČSN EN 1935 Tato evropská norma specifikuje požadavky na jednoosé závěsy, jednodílné a vícedílné, pro použití na přístupových oknech nebo dveřích. Tato okna a dveře mohou ale nemusí bý
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 61643-341 - Součástky nízkonapěťových zařízení pro ochranu před přepětím - Část 341: Specifikace pro tyristorové přepěťové supresory (TSS) 
Katalogové číslo:  65926
ČSN EN 61643-341 - Součástky nízkonapěťových zařízení pro ochranu před přepětím - Část 341: Specifikace pro tyristorové přepěťové supresory (TSS)
ČSN EN 61643-341ČSN EN 61643-341 Tato Část IEC 61643 je norma specifikující zkoušky tyristorových přepěťových supresorových (TSS) součástek navržených pro omezení přepětí a svedení impulzních p
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 60512-2-1 - Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 2-1: Zkoušky elektrické kontinuity a přechodového odporu - Zkouška 2a: Přechodový odpor - milivoltová metoda 
Katalogové číslo:  65793
ČSN EN 60512-2-1 - Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 2-1: Zkoušky elektrické kontinuity a přechodového odporu - Zkouška 2a: Přechodový odpor - milivoltová metoda
ČSN EN 60512-2-1ČSN EN 60512-2-1 Část 2-1 normy ČSN EN 60512 se používá, pokud to požaduje příslušná předmětová specifikace, pro zkoušení elektromechanických součástek v rozsahu působnosti IEC TC
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60512-2-6 - Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 2-6: Zkoušky elektrické kontinuity a přechodového odporu - Zkouška 2f: Elektrická kontinuita stínění (pláště) 
Katalogové číslo:  65795
ČSN EN 60512-2-6 - Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 2-6: Zkoušky elektrické kontinuity a přechodového odporu - Zkouška 2f: Elektrická kontinuita stínění (pláště)
ČSN EN 60512-2-6ČSN EN 60512-2-6 Část 2-6 normy ČSN EN 60512 se používá, pokud to požaduje příslušná předmětová specifikace, pro zkoušení elektromechanických součástek v rozsahu působnosti IEC TC
Cena:  73,- Kč
ČSN EN 60512-5-2 - Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 5-2: Zkoušky proudové zatížitelnosti - Zkouška 5b: Proudová zatížitelnost v závislosti na teplotě 
Katalogové číslo:  65800
ČSN EN 60512-5-2 - Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 5-2: Zkoušky proudové zatížitelnosti - Zkouška 5b: Proudová zatížitelnost v závislosti na teplotě
ČSN EN 60512-5-2ČSN EN 60512-5-2 Část 5-2 normy ČSN EN 60512 se používá, pokud to požaduje příslušná předmětová specifikace, pro zkoušení elektromechanických součástek v rozsahu působnosti IEC TC
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 60512-11-4 - Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 11-4: Klimatické zkoušky - Zkouška 11d: Rychlá změna teploty 
Katalogové číslo:  65806
ČSN EN 60512-11-4 - Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 11-4: Klimatické zkoušky - Zkouška 11d: Rychlá změna teploty
ČSN EN 60512-11-4ČSN EN 60512-11-4 Část 11-4 normy ČSN EN 60512 se používá, pokud to požaduje příslušná předmětová specifikace, pro zkoušení elektromechanických součástek v rozsahu působnosti IEC
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60512-11-11 - Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 11-11: Klimatické zkoušky - Zkouška 11k: Nízký tlak vzduchu 
Katalogové číslo:  65811
ČSN EN 60512-11-11 - Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 11-11: Klimatické zkoušky - Zkouška 11k: Nízký tlak vzduchu
ČSN EN 60512-11-11ČSN EN 60512-11-11 Část 11-11 normy ČSN EN 60512 se používá, pokud to požaduje příslušná předmětová specifikace, pro zkoušení elektromechanických součástek v rozsahu působnosti
Cena:  73,- Kč
ČSN EN 60512-11-13 - Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 11-13: Klimatické zkoušky - Zkouška 11n: Plynotěsnost, nepájené ovíjené spoje 
Katalogové číslo:  65813
ČSN EN 60512-11-13 - Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 11-13: Klimatické zkoušky - Zkouška 11n: Plynotěsnost, nepájené ovíjené spoje
ČSN EN 60512-11-13ČSN EN 60512-11-13 Část 11-13 normy ČSN EN 60512 se používá, pokud to požaduje příslušná předmětová specifikace, pro zkoušení elektromechanických součástek v rozsahu působnosti
Cena:  73,- Kč
ČSN EN 60730-2-19 - Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-19: Zvláštní požadavky na elektricky ovládané olejové ventily, včetně mechanických požadavků 
Katalogové číslo:  65896
ČSN EN 60730-2-19 - Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-19: Zvláštní požadavky na elektricky ovládané olejové ventily, včetně mechanických požadavků
ČSN EN 60730-2-19ČSN EN 60730-2-19 Tato norma platí pro elektricky ovládané olejové ventily pro použití v zařízeních pro domácnost a podobné účely, kde se využívá elektřiny, na těchto zařízeních
Cena:  358,- Kč
ČSN ISO/IEC 10165-8 - Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Struktura informací managementu: Spravované objekty pro podporu vyšších vrstev 
Katalogové číslo:  65563
ČSN ISO/IEC 10165-8 - Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Struktura informací managementu: Spravované objekty pro podporu vyšších vrstev
ČSN ISO/IEC 10165-8ČSN ISO/IEC 10165-8 Tato norma se vztahuje k vyšším vrstvám referenčního modelu propojení otevřených systémů. Jde o část 8 ze skupiny norem ISO/IEC 10165 se společným názvem In
Cena:  446,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat