Technické normy

Zboží bylo přidáno do košíku

Sponzorovaný odkaz

Třídy norem ČSN - strana 4

České technické normy ČSN

Technická norma je podrobný předpis, který stanoví důležité parametry či vlastnosti materiálu, výrobku, součásti nebo pracovního postupu. Technické normy nejsou obecně závazné, jsou to však odborně kvalifikované předpisy, na které se mohou odkazovat smluvní strany při specifikaci předmětu smlouvy nebo státní autorita ve svých obecně závazných předpisech. Umožňují například výměnu výrobků nebo zaměnitelnost součástek a tím zlepšují hospodárnost výroby i bezpečnost výrobků. Stanovením závazných parametrů výrobků přispívají také k ochraně spotřebitele.

Zdroj: www.unmz.cz

 

Technické normy nejsou volně šiřitelné a poskytují se za úplatu. 

 

Normy se podle rozsahu platnosti mohou rozdělovat na:

  • Mezinárodní normy světové (ISO, IEC) nebo evropské (EN), které platí přes hranice jednotlivých států

  • Národní normy, jako např. ČSN, DIN, BSI, NF.. s celostátní platností, které shrnují široký okruh problematik. Tyto normy se postupně uvádějí do souladu (harmonizují) s normami mezinárodními, tím že přebírají a překládají texty mezinárodních norem. Tyto normy se potom zavádějí do národních normalizačních soustav jako např. ČSN EN xxxxx, ČSN EN ISO xxxxxx

  • Oborové normy (ON) - tyto byly v ČR zrušeny k 31.12.1993 a částečně nahrazeny normami podnikovými (PN)

  • Podnikové normy (PN) - tyto normy si vydávají jednotliví výrobci, skupiny výrobců nebo podniky pro vlastní potřebu

České národní normy ČSN jsou označovány, v případě převzatých mezinárodních (ČSN ISO, ČSN IEC..) a evropských (ČSN EN) norem číslem převzaté normy a třídícím znakem, v případě "čistých" ČSN norem pouze třídícím znakem.

 

Třídicí znak

Třídicí znak slouží k přiřazení norem k určité třídě a skupině norem. Skládá se z 6 číslic XX YYZZ.

První dvě číslice XX označují třídu 01 - 99 (např. 01 - Obecná třída, 73 - Navrhování a provádění staveb).

Druhé dvě číslice YY označují skupinu v rámci třídy (např. 2740 - Výtahy, všeobecně).

Poslední dvě číslice ZZ jsou pouze pořadové. 

Seznam tříd norem Vás provede jednotlivými kategoriemi a podkategoriemi.

Pokud nevíte, jakou normu právě potřebujete, její zatřídění do skupiny a podskupiny Vás dovede až ke konkrétní normě.

V našem e-shopu jsou pro snadnější orientaci uvedeny pouze platné normy ČSN.

Pokud požadovanou normu nenajdete jedná se o normu zrušenou, popř. neexistující. Na tel./mailový/faxový dotaz Vám rádi sdělíme datum zrušení nebo náhradní normu.

 

Seřadit podle: 
Počet: 
Třídící znakNázev
TNI CEN/TR 16389 - Motorová paliva - Parafinické motorové nafty a směsi - Podklady pro požadované parametry a stanovení mezních hodnot 
Katalogové číslo:  97620
TNI CEN/TR 16389 - Motorová paliva - Parafinické motorové nafty a směsi - Podklady pro požadované parametry a stanovení mezních hodnot
TNI CEN/TR 16389TNI CEN/TR 16389 Tato technická zpráva objasňuje požadavky a zkušební metody pro prodávané a na trh dodávané parafinické nafty vyráběné syntézou (XTL) nebo hydrogenací (HVO) a jejic
Cena:  347,- Kč
ČSN 73 6222 ZMĚNA Z1 - Zatížitelnost mostů pozemních komunikací 
Katalogové číslo:  97651
ČSN 73 6222 ZMĚNA Z1 - Zatížitelnost mostů pozemních komunikací
ČSN 73 6222 ZMĚNA Z1
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 61195 ed. 2 ZMĚNA A2 - Dvoupaticové zářivky - Požadavky na bezpečnost 
Katalogové číslo:  97678
ČSN EN 61195 ed. 2 ZMĚNA A2 - Dvoupaticové zářivky - Požadavky na bezpečnost
ČSN EN 61195 ed. 2 ZMĚNA A2
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO 20807 - Nedestruktivní zkoušení - Kvalifikace pracovníků pro omezené použití nedestruktivního zkoušení 
Katalogové číslo:  97997
ČSN ISO 20807 - Nedestruktivní zkoušení - Kvalifikace pracovníků pro omezené použití nedestruktivního zkoušení
ČSN ISO 20807ČSN ISO 20807 Tato mezinárodní norma zavádí systém pro kvalifikaci pracovníků, kteří vykonávají NDT pro omezené aplikace, opakující se činnosti nebo činnosti automatické povahy, jako
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 21670 - Spojovací součásti - Šestihranné matice s přírubou pro přivařování 
Katalogové číslo:  97627
ČSN EN ISO 21670 - Spojovací součásti - Šestihranné matice s přírubou pro přivařování
ČSN EN ISO 21670ČSN EN ISO 21670 Tato mezinárodní norma specifikuje charakteristiky šestihranných matic s přírubou pro přivaření velikosti M5 až M16 (hrubá rozteč) nebo D = 8 mm až 16 mm (jemná roz
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 7539-10 - Koroze kovů a slitin - Zkoušky koroze za napětí - Část 10: Metoda s použitím vzorků tvaru obráceného U 
Katalogové číslo:  97981
ČSN EN ISO 7539-10 - Koroze kovů a slitin - Zkoušky koroze za napětí - Část 10: Metoda s použitím vzorků tvaru obráceného U
ČSN EN ISO 7539-10ČSN EN ISO 7539-10 Norma zahrnuje postupy navrhování, přípravy a používání zkušebních vzorků tvaru obráceného U ke zkoumání náchylnosti kovu ke koroznímu praskání. Termín "kov" př
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 12309-3 - Sorpční spotřebiče k vytápění a/nebo chlazení na plynná paliva se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW - Část 3: Zkušební podmínky 
Katalogové číslo:  97314
ČSN EN 12309-3 - Sorpční spotřebiče k vytápění a/nebo chlazení na plynná paliva se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW - Část 3: Zkušební podmínky
ČSN EN 12309-3ČSN EN 12309-3 1.1 Scope of EN 12309 Appliances covered by this European Standard include one or a combination of the following: - gas-fired sorption chiller; - gas-fired sorption c
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 203-2-3 - Spotřebiče plynných paliv pro provozy společného stravování - Část 2-3: Zvláštní požadavky - Varné kotle 
Katalogové číslo:  97316
ČSN EN 203-2-3 - Spotřebiče plynných paliv pro provozy společného stravování - Část 2-3: Zvláštní požadavky - Varné kotle
ČSN EN 203-2-3ČSN EN 203-2-3 Scope is applicable with the following addition: This European Standard specifies the test methods and requirements for the construction and operating characteristics re
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 16644 - Čerpadla - Hydrodynamická čerpadla - Bezucpávková oběhová čerpadla s jmenovitým příkonem menším než 200 W pro tepelné soustavy a pro soustavy pro ohřev vody v domácnostech - Zkušební předpis (vibrační akustika) pro měření hluku přenášeného konstrukcemi a tekutinami 
Katalogové číslo:  97694
ČSN EN 16644 - Čerpadla - Hydrodynamická čerpadla - Bezucpávková oběhová čerpadla s jmenovitým příkonem menším než 200 W pro tepelné soustavy a pro soustavy pro ohřev vody v domácnostech - Zkušební předpis (vibrační akustika) pro měření hluku přenášeného konstrukcemi a tekutinami
ČSN EN 16644ČSN EN 16644 Tato evropská norma stanoví zkušební předpis pro vibračně-akustickou charakteristiku bezucpávkových oběhových čerpadel s tělesem čerpadla s jmenovitým příkonem P1
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 9320 - Letectví a kosmonautika - Management programu - Všeobecné pokyny pro získávání a dodávání otevřených systémů 
Katalogové číslo:  97361
ČSN EN 9320 - Letectví a kosmonautika - Management programu - Všeobecné pokyny pro získávání a dodávání otevřených systémů
ČSN EN 9320ČSN EN 9320 These general guidelines cover the open system acquisition and supply processes. There is an increasing requirement for systems designed and produced by industry, partic
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 16602-70-31 - Zabezpečování kosmických produktů - Aplikace nátěrů a povlaků na konstrukční části pro použití v kosmu 
Katalogové číslo:  97290
ČSN EN 16602-70-31 - Zabezpečování kosmických produktů - Aplikace nátěrů a povlaků na konstrukční části pro použití v kosmu
ČSN EN 16602-70-31ČSN EN 16602-70-31 This Standard defines the approach for producing a defined surface finish to spacecraft or associated equipment, by means of the controlled application of a pai
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 16602-70-46 - Zabezpečování kosmických produktů - Požadavky na výrobu a obstarávání spojovacích součástek se závitem 
Katalogové číslo:  97319
ČSN EN 16602-70-46 - Zabezpečování kosmických produktů - Požadavky na výrobu a obstarávání spojovacích součástek se závitem
ČSN EN 16602-70-46ČSN EN 16602-70-46 This Standard defines the requirements for manufacturing, provision, inspection and quality control of highquality threaded fastening devices (bolts, nuts, stud
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 16602-70-07 - Zabezpečování kosmických produktů - Ověřování a schvalování automatických strojů pro pájení vlnou 
Katalogové číslo:  97326
ČSN EN 16602-70-07 - Zabezpečování kosmických produktů - Ověřování a schvalování automatických strojů pro pájení vlnou
ČSN EN 16602-70-07ČSN EN 16602-70-07 This specification defines the basic requirements for the verification and approval of automatic machine wave soldering for use in spacecraft hardware. The proc
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 16602-70-01 - Zabezpečování kosmických produktů - Kontrola čistoty a znečištění 
Katalogové číslo:  97275
ČSN EN 16602-70-01 - Zabezpečování kosmických produktů - Kontrola čistoty a znečištění
ČSN EN 16602-70-01ČSN EN 16602-70-01 The purpose of this standard is to define: o The selection of critical items, the definition of cleanliness requirements to satisfy the mission performance re
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 16602-60-15 - Zabezpečování kosmických produktů - Zjištění odolnosti záření součástek EEE 
Katalogové číslo:  97365
ČSN EN 16602-60-15 - Zabezpečování kosmických produktů - Zjištění odolnosti záření součástek EEE
ČSN EN 16602-60-15ČSN EN 16602-60-15 This standard specifies the requirements for ensuring radiation hardness assurance (RHA) of space projects. These requirements form the basis for a RHA program
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 16602-20-10 - Zabezpečování kosmických produktů - Dostupné součástky využívané v kosmických systémech 
Katalogové číslo:  97399
ČSN EN 16602-20-10 - Zabezpečování kosmických produktů - Dostupné součástky využívané v kosmických systémech
ČSN EN 16602-20-10ČSN EN 16602-20-10 This Standard applies to all parties involved at all levels in the utilization of OTS items into space segment hardware and launchers. For the purpose of this
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 16602-60-12 - Zabezpečování kosmických produktů - Návrh, výběr, opatřování a použití monolitických mikrovlnných integrovaných obvodů (MMICs) 
Katalogové číslo:  97391
ČSN EN 16602-60-12 - Zabezpečování kosmických produktů - Návrh, výběr, opatřování a použití monolitických mikrovlnných integrovaných obvodů (MMICs)
ČSN EN 16602-60-12ČSN EN 16602-60-12 This Standard applies to all types of MMIC (monolithic microwave integrated circuit) based on III-V compound materials for RF applications (i.e. frequency range
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 16603-35-03 - Kosmické inženýrství - Kapalinové pohony pro nosné rakety 
Katalogové číslo:  97372
ČSN EN 16603-35-03 - Kosmické inženýrství - Kapalinové pohony pro nosné rakety
ČSN EN 16603-35-03ČSN EN 16603-35-03 General requirements applying to all type of Propulsion Systems Engineering are defined in ECSS-E-ST-35. For Liquid propulsion for launchers activities within a
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 16603-60-10 - Kosmické inženýrství - Parametry řízené soustavy 
Katalogové číslo:  97378
ČSN EN 16603-60-10 - Kosmické inženýrství - Parametry řízené soustavy
ČSN EN 16603-60-10ČSN EN 16603-60-10 This standard deals with control systems developed as part of a space project. It is applicable to all the elements of a space system, including the space segme
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 16603-35 - Kosmické inženýrství - Obecné požadavky na pohon 
Katalogové číslo:  97375
ČSN EN 16603-35 - Kosmické inženýrství - Obecné požadavky na pohon
ČSN EN 16603-35ČSN EN 16603-35 This Standard defines the regulatory aspects that apply to the elements and processes of liquid propulsion for launch vehicles and spacecraft, solid propulsion for la
Cena:  803,- Kč
ČSN EN 16603-31 - Kosmické inženýrství - Obecné požadavky na řízení teploty 
Katalogové číslo:  97363
ČSN EN 16603-31 - Kosmické inženýrství - Obecné požadavky na řízení teploty
ČSN EN 16603-31ČSN EN 16603-31 ECSS-E-ST-31 defines requirements for the discipline of thermal engineering. This Standard defines the requirements for the definition, analysis, design, manufactur
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 6059-502 - Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra - Zkušební metody - Část 502: Rezistence proti elektrickému oblouku 
Katalogové číslo:  97348
ČSN EN 6059-502 - Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra - Zkušební metody - Část 502: Rezistence proti elektrickému oblouku
ČSN EN 6059-502ČSN EN 6059-502 This European Standard specifies a method of assessing the behaviour of protection sleeves or conduits subject to an external electric arc, either at 115 Vac or 230 V
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 3155-080 - Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 080: Elektrické kontakty pro EN 2997, velikost 22, s kolíky, typ A, mačkaný spoj, třída T - Norma výrobku 
Katalogové číslo:  97337
ČSN EN 3155-080 - Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 080: Elektrické kontakty pro EN 2997, velikost 22, s kolíky, typ A, mačkaný spoj, třída T - Norma výrobku
ČSN EN 3155-080ČSN EN 3155-080 This European Standard specifies the required characteristics and tests applicable to male electrical contacts 080, type A, crimp, class T, used in elements of connec
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 3155-079 - Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 079: Elektrické kontakty pro EN 2997, velikost 22, s dutinkami, typ A, mačkaný spoj, třída S - Norma výrobku 
Katalogové číslo:  97338
ČSN EN 3155-079 - Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 079: Elektrické kontakty pro EN 2997, velikost 22, s dutinkami, typ A, mačkaný spoj, třída S - Norma výrobku
ČSN EN 3155-079ČSN EN 3155-079 This European Standard specifies the required characteristics and tests applicable to female electrical contacts 079, type A, crimp, class S, used in elements of conn
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 2997-009 - Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory, kruhové, spojované závitovým kroužkem, odolné proti plameni nebo neodolné proti plameni, pracovní teplota -65 °C až 175 °C trvale, 200 °C trvale, 260 °C krátkodobě - Část 009: Ochranný kryt pro zásuvku - Norma výrobku 
Katalogové číslo:  97347
ČSN EN 2997-009 - Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory, kruhové, spojované závitovým kroužkem, odolné proti plameni nebo neodolné proti plameni, pracovní teplota -65 °C až 175 °C trvale, 200 °C trvale, 260 °C krátkodobě - Část 009: Ochranný kryt pro zásuvku - Norma výrobku
ČSN EN 2997-009ČSN EN 2997-009 This European Standard specifies the characteristics of protective covers for receptacles in the family of circular electrical connectors coupled by threaded ring.
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 2512 - Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P7175 - T7351 - Deska - 6 mm < a <= 100 mm 
Katalogové číslo:  97366
ČSN EN 2512 - Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P7175 - T7351 - Deska - 6 mm < a <= 100 mm
ČSN EN 2512ČSN EN 2512 This European Standard specifies the requirements relating to: Aluminium alloy AL-P7175- T7351 Plate 6 mm < a
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 4551 - Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí, 37°, ze žáruvzdorné oceli - Přesuvné matice - Palcová řada 
Katalogové číslo:  97358
ČSN EN 4551 - Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí, 37°, ze žáruvzdorné oceli - Přesuvné matice - Palcová řada
ČSN EN 4551ČSN EN 4551 This European Standard specifies the characteristics of swivel nuts for inch series pipe couplings, 37°, in heat resisting steel, for aerospace applications. Nominal pressu
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 3827 - Letectví a kosmonautika - Fluorosilikonová pryž (FVMQ) - Tvrdost 80 IRHD 
Katalogové číslo:  97355
ČSN EN 3827 - Letectví a kosmonautika - Fluorosilikonová pryž (FVMQ) - Tvrdost 80 IRHD
ČSN EN 3827ČSN EN 3827 This standard specifies the properties of fluorosilicone rubber (FVMQ)1), hardness 80 IRHD, for aerospace applications. 1) Symbol as per ISO 1629.
Cena:  171,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat