Technické normy

Zboží bylo přidáno do košíku

Sponzorovaný odkaz

0310 Převodovky, všeobecně

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN 03 1006 - Převodovky všeobecného použití s ozubenými koly. Výšky os 
Katalogové číslo:  24478
ČSN 03 1006 - Převodovky všeobecného použití s ozubenými koly. Výšky os
ČSN 03 1006ČSN 03 1006 Touto normou se zavádí ST SEV 1029-78 Převodovky všeobecného použití s ozubenými koly. Výšky os jako čs. státní norma, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR no
Cena:  95,- Kč
ČSN 03 1018 - Harmonické převodovky a elektropřevodovky s ozubenými koly všeobecného použití. Řady základních parametrů 
Katalogové číslo:  24483
ČSN 03 1018 - Harmonické převodovky a elektropřevodovky s ozubenými koly všeobecného použití. Řady základních parametrů
ČSN 03 1018ČSN 03 1018 Touto normou se zavádí ST SEV 4003-83 Převodovky a elektropřevodovky harmonické s ozubenými koly všeobecného použití. Řady základních parametrů jako čs. státní norma, jíž
Cena:  95,- Kč
ČSN 03 1000 - Prevodovky s ozubenými kolesami. Terminológia 
Katalogové číslo:  15502
ČSN 03 1000 - Prevodovky s ozubenými kolesami. Terminológia
ČSN 03 1000ČSN 03 1000 Norma definuje slovenské a české názvy druhů převodovek s ozubenými koly z různých hledisek, názvy technických údajů a parametrů, názvy z oblasti provozu a zkoušek převodo
Cena:  171,- Kč
ČSN 03 1008 - Kuželové a kuželočelní převodovky všeobecného použití. Řady základních parametrů 
Katalogové číslo:  24479
ČSN 03 1008 - Kuželové a kuželočelní převodovky všeobecného použití. Řady základních parametrů
ČSN 03 1008ČSN 03 1008 Norma je překladem ST SEV 5455-85. Platí pro nové konstrukce převodovek, uvedených v názvu. ČSN 03 1008 byla schválena 8.12.1986 a nabyla účinnosti od 1.1.1988. Nahradila (sp
Cena:  95,- Kč
ČSN 03 1024 - Řetězové variátory všeobecného použití. Všeobecné technické požadavky 
Katalogové číslo:  24484
ČSN 03 1024 - Řetězové variátory všeobecného použití. Všeobecné technické požadavky
ČSN 03 1024ČSN 03 1024 Touto normou se zavádí ST SEV 4346-83 jako ČSN, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR norma RVHP nedoplňovala. Norma RVHP platí pro řetězové variátory všeobecn
Cena:  232,- Kč
ČSN 03 1001 - Prevodovky, prevodovky s elektromotorom a prevodové motory na všeobecné použitie. Klasifikácia 
Katalogové číslo:  24476
ČSN 03 1001 - Prevodovky, prevodovky s elektromotorom a prevodové motory na všeobecné použitie. Klasifikácia
ČSN 03 1001ČSN 03 1001 Norma platí pro převodovky, převodovky s elektromotorem a převodové motory (dále převodovky) na všeobecné použití s konstantním převodovým číslem. V taulkách a v přílohách
Cena:  232,- Kč
ČSN 03 1013 - Převodovky s ozubenými koly všeobecného použití. Převodová čísla 
Katalogové číslo:  00558
ČSN 03 1013 - Převodovky s ozubenými koly všeobecného použití. Převodová čísla
ČSN 03 1013ČSN 03 1013 Touto normou se zavádí ST SEV 221-75 Převodovky s ozubenými koly všeobecného použití. Převodová čísla jako čs. státní norma, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp.
Cena:  95,- Kč
ČSN 03 1015 - Planetové převodovky všeobecného použití. Základní parametry 
Katalogové číslo:  24480
ČSN 03 1015 - Planetové převodovky všeobecného použití. Základní parametry
ČSN 03 1015ČSN 03 1015 Touto normou se zavádí ST SEV 2821-80 Planetové převodovky všeobecného použití. Základní parametry jako čs. státní norma, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR
Cena:  95,- Kč
ČSN 03 1002 - Prevodovky, prevodovky s elektromotorom a prevodové motory na všeobecné použitie. Všeobecné technické požiadavky 
Katalogové číslo:  24477
ČSN 03 1002 - Prevodovky, prevodovky s elektromotorom a prevodové motory na všeobecné použitie. Všeobecné technické požiadavky
ČSN 03 1002ČSN 03 1002 Tato norma platí pro převodovky na všeobecné použití. Jsou normalizovány technické požadavky, požadavky na kompletnost dodávky, označování, balení, dopravu a skladování a
Cena:  171,- Kč
ČSN 03 1014 - Čelní ozubené převody pro převodovky. Základní parametry 
Katalogové číslo:  00559
ČSN 03 1014 - Čelní ozubené převody pro převodovky. Základní parametry
ČSN 03 1014ČSN 03 1014 Touto normou se zavádí ST SEV 229-75 Čelní ozubené převody pro převodovky. Základní parametry jako čs. státní norma, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR norm
Cena:  95,- Kč
ČSN 03 1016 - Závitovkové prevodovky s valcovou závitovkou na všeobecné použitie. Rady základných parametrov 
Katalogové číslo:  24481
ČSN 03 1016 - Závitovkové prevodovky s valcovou závitovkou na všeobecné použitie. Rady základných parametrov
ČSN 03 1016ČSN 03 1016 Norma je překladem ST SEV 5836-86. Závitovkové převodovky s válcovou závitnicí pro všeobecné použití. Řady základních parametrů, jako čs. státní norma, jíž se pro potřeby
Cena:  73,- Kč
ČSN 03 1003 - Mechanické prevodovky s ozubenými kolesami s prevodom do pomala. Technické dodacie predpisy 
Katalogové číslo:  00557
ČSN 03 1003 - Mechanické prevodovky s ozubenými kolesami s prevodom do pomala. Technické dodacie predpisy
ČSN 03 1003ČSN 03 1003 Norma platí pro normalizované nebo typizované mechanické převodovky čelní, kuželové, kuželočelní, planetové a šnekové s převodem do pomala. Neplatí pro převodovky do r
Cena:  95,- Kč
ČSN 03 1017 - Závitovkové prevody s valcovou závitovkou pre prevodovky. Základné parametre 
Katalogové číslo:  24482
ČSN 03 1017 - Závitovkové prevody s valcovou závitovkou pre prevodovky. Základné parametre
ČSN 03 1017ČSN 03 1017 Touto normou se zavádí ST SEV 2820-80 Závitovkové převody s válcovou závitnicí pro převodovky. Řady základních parametrů, jako čs. státní norma, jíž se pro potřeby tehdejš
Cena:  95,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat