Sponzorovaný odkaz

6598 Výrobky z biomasy

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 16935 - Produkty z biologického materiálu - Požadavky na komunikaci mezi obchodní společností a spotřebitelem a tvrzení 
Katalogové číslo:  503596
ČSN EN 16935 - Produkty z biologického materiálu - Požadavky na komunikaci mezi obchodní společností a spotřebitelem a tvrzení
ČSN EN 16935ČSN EN 16935 Norma určuje požadavky pro transparentní a nezavádějící komunikaci mezi obchodní společností a spotřebitelem o charakteristikách produktů z biologického materiálu pomocí pr
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 16575 - Produkty z biologického materiálu - Slovník 
Katalogové číslo:  503070
ČSN EN 16575 - Produkty z biologického materiálu - Slovník
ČSN EN 16575ČSN EN 16575 Norma definuje obecné termíny pro použití v oblasti produktů z biologického materiálu, včetně průřezových charakteristik vztahujících se na normy produktů z biologického ma
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 16640 - Produkty z biologického materiálu - Obsah uhlíku z biologického materiálu - Stanovení obsahu uhlíku z biologického materiálu radiouhlíkovou metodou 
Katalogové číslo:  502684
ČSN EN 16640 - Produkty z biologického materiálu - Obsah uhlíku z biologického materiálu - Stanovení obsahu uhlíku z biologického materiálu radiouhlíkovou metodou
ČSN EN 16640ČSN EN 16640 This European Standard specifies a method for the determination of the bio-based carbon content in products, based on the 14C content measurement. This European Standa
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 16751 - Produkty z biologického materiálu - Kritéria udržitelnosti 
Katalogové číslo:  509771
ČSN EN 16751 - Produkty z biologického materiálu - Kritéria udržitelnosti
ČSN EN 16751ČSN EN 16751 Tato evropská norma stanovuje horizontální kritéria udržitelnosti, která se vztahují na část z biologického mate-riálu u všech produktů z biologického materiálu, s výjimk
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 16785-1 - Produkty z biologického materiálu - Obsah biologického materiálu - Část 1: Stanovení obsahu biologického materiálu pomocí radiouhlíkové analýzy a elementární analýzy 
Katalogové číslo:  99844
ČSN EN 16785-1 - Produkty z biologického materiálu - Obsah biologického materiálu - Část 1: Stanovení obsahu biologického materiálu pomocí radiouhlíkové analýzy a elementární analýzy
ČSN EN 16785-1ČSN EN 16785-1 This part of EN 16785 specifies a method of determining the bio-based content in products, based on the radiocarbon analysis and elemental analysis. As a direct analy
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 16766 - Rozpouštědla z biologického materiálu - Požadavky a zkušební metody 
Katalogové číslo:  504541
ČSN EN 16766 - Rozpouštědla z biologického materiálu - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 16766ČSN EN 16766 This European Standard sets the requirements for bio-based solvents in terms of their bio-based content, their technical properties and test methods. It lays down the cha
Cena:  347,- Kč
TNI CEN/TR 16721 - Produkty z biologického materiálu - Přehled metod pro určení obsahu biologického materiálu 
Katalogové číslo:  507351
TNI CEN/TR 16721 - Produkty z biologického materiálu - Přehled metod pro určení obsahu biologického materiálu
TNI CEN/TR 16721TNI CEN/TR 16721 Tato technická normalizační informace podává přehled metod, které mohou být použity pro určení obsahu biologického materiálu v pevných, kapalných a plynných produ
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 16760 - Produkty z biologického materiálu - Posuzování životního cyklu 
Katalogové číslo:  99447
ČSN EN 16760 - Produkty z biologického materiálu - Posuzování životního cyklu
ČSN EN 16760ČSN EN 16760 This European Standard provides specific life cycle assessment (LCA) requirements and guidance for bio-based products, excluding food, feed and energy, based on EN ISO 1404
Cena:  358,- Kč
TNI CEN/TR 16957 - Produkty z biologického materiálu - Směrnice pro inventarizaci životního cyklu na konci životnosti 
Katalogové číslo:  507350
TNI CEN/TR 16957 - Produkty z biologického materiálu - Směrnice pro inventarizaci životního cyklu na konci životnosti
TNI CEN/TR 16957TNI CEN/TR 16957 Tato technická normalizační informace podává návod, jak sestavit inventarizaci životního cyklu na konci životnosti pro produkty z biologického materiálu. Dotčená zp
Cena:  347,- Kč
TNI CEN/TR 17341 - Produkty z biologického materiálu - Příklady podávání zpráv o kritériích udržitelnosti 
Katalogové číslo:  507737
TNI CEN/TR 17341 - Produkty z biologického materiálu - Příklady podávání zpráv o kritériích udržitelnosti
TNI CEN/TR 17341TNI CEN/TR 17341 Tento dokument poskytuje příklady podávání zpráv mezi zainteresovanými stranami (tzv. B2B) ve shodě s EN 16751 Produkty z biomasy - Kritéria udržitelnosti. Tato tec
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 16848 - Produkty z biologického materiálu - Požadavky na komunikaci o charakteristikách produktů mezi obchodními společnostmi s použitím datového listu 
Katalogové číslo:  502589
ČSN EN 16848 - Produkty z biologického materiálu - Požadavky na komunikaci o charakteristikách produktů mezi obchodními společnostmi s použitím datového listu
ČSN EN 16848ČSN EN 16848 Norma určuje požadavky pro transparentní a bezchybnou komunikaci mezi obchodními společnostmi prostřednictvím charakteristik produktů z biologického materiálu při použití k
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 16785-2 - Produkty z biologického materiálu - Obsah biologického materiálu - Část 2: Stanovení obsahu biologického materiálu pomocí metody materiálové bilance 
Katalogové číslo:  505543
ČSN EN 16785-2 - Produkty z biologického materiálu - Obsah biologického materiálu - Část 2: Stanovení obsahu biologického materiálu pomocí metody materiálové bilance
ČSN EN 16785-2ČSN EN 16785-2 This part of EN 16785 specifies a method of determining the bio-based content in products using the material balance applied to a representative product batch in a pr
Cena:  232,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU
6501 Výrobky chemického průmyslu, všeobecné a bezpečnostní předpisy6502 Výrobky chemického průmyslu, všeobecné a bezpečnostní předpisy6503 Zkušební metody6505 Vzorkování, balení, značení6510 Anorganické výrobky, kyseliny, zásady, kysličníky, všeobecně6511 Kyseliny anorganické6512 Kyseliny anorganické6513 Zásady anorganické technické6514 Zásady anorganické technické6515 Kysličníky anorganické technické6517 Kysličníky anorganické technické6520 Soli anorganické, technické6521 Soli anorganické, technické6522 Soli anorganické, technické6523 Soli anorganické, technické6524 Soli anorganické, technické6525 Soli anorganické, technické6526 Soli anorganické, technické6528 Soli anorganické, technické6529 Soli anorganické, technické6531 Soli anorganické, technické6533 Soli anorganické, technické6534 Soli anorganické, technické6535 Soli anorganické, technické6541 Soli odrezovací, žíhací, kalicí6543 Plyny technické a ostatní6544 Plyny technické a ostatní6546 Výrobky anorganické, bělicí prostředky6548 Průmyslová hnojiva a ostatní anorganické výrobky6549 Průmyslová hnojiva a ostatní anorganické výrobky6557 Výrobky chemického průmyslu, pesticidy6560 Ropné výrobky všeobecně a zkušební metody společné více skupinám výrobků6561 Zkušební metody pro světlé ropné produkty6562 Zkušební metody pro ropné oleje6563 Zkušební metody pro plastická maziva (Zkušební metody pro mazací tuky)6564 Uhlovodíkové plyny a uhlovodíkové plyny zkapalněné, jakost a zkušební metody6565 Motorová paliva a ostatní výrobky, jakost6566 Minerální oleje, jakost6568 Minerální oleje, jakost6569 Plastická maziva (Mazací tuky)6570 Zkušební metody pro asfalty a asfaltové výrobky6571 Modifikované asfalty, jakost a zkušební metody6572 Asfalty a ostatní výrobky6573 Různé výrobky ropného průmyslu6579 Topné oleje6580 Dehty a výrobky z dehtu, jakost a zkušební metody6581 Deriváty z pyrolýzy uhlí6583 Dehty a výrobky z dehtu, jakost a zkušební metody6584 Dehty a výrobky z dehtu, jakost a zkušební metody6585 Výrobky získané destilací dřeva6587 Polotovary pro výrobu barviv, báze naftalenová6590 Organická barviva. Všeobecně a zkušební metody6592 Sirná barviva6595 Organická barviva ostatní6596 Organické pigmenty a laky organických barviv6597 Organické pigmenty a laky organických barviv6598 Výrobky z biomasy
66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat