Menu
0
Total price
0 €
PRICES include / exclude VAT
Homepage>ČSN 75 5201 - Navrhování úpraven vody
Sponsored link
Vydáno: 01.04.2010

ČSN 75 5201

Navrhování úpraven vody

Format
Availability
Price and currency
Česky Hardcopy
In stock
14.87 €
Označení normy:ČSN 75 5201
Třídící znak:755201
Počet stran:24
Vydáno:01.04.2010
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:85515
DESCRIPTION

ČSN 75 5201

Tato norma platí pro navrhování a rekonstrukci úpraven vody, jejichž účelem je upravit vodu odebranou z přírodních i umělých zdrojů na vodu pitnou. Provozně neodzkoušené technologické procesy musí být pro každý konkrétní případ úpravy vody poloprovozně odzkoušeny tak, aby bylo možno z takto získaných údajů odvodit veškeré potřebné návrhové parametry. Obecně je však nezbytné, aby výsledný návrh technologie úpravy vody vycházel z podrobné rozvahy o použití vhodných technologických procesů, které mohou buď samostatně, nebo ve vzájemné návaznosti dosáhnout požadovaného cíle. Toho je možné dosáhnout v rámci předprojektové přípravy zejména poloprovozním modelováním. Návrh vhodné technologie musí vycházet z poloprovozních zkoušek, se souhlasem investora je možné založit technologický návrh jen na zkušenosti z úpravy analogických typů vod.