Menu
0
Total price
0 €
PRICES include / exclude VAT
Homepage>MPA and EAL Documents

MPA and EAL Documents

CURRENCY
PRICES include / exclude VAT
Price include VAT will be charged for customers of European Union – non VAT payers.
Price exclude VAT will be charged for customers of European Union – VAT payers (with valid EU VAT number) and for customers outside of European Union.
Postup pro regionální ILC v oblasti kalibrací na podporu multilaterální dohody o vzájemném uznávání v rámci EA (Procedure for Regional Calibration ILCs in Support of the EA MLA, June 2008)
Směrnice EA o vyjadřování nejistoty v kvantitativním zkoušení (EA Guidelines on the Expression of Uncertainty in Quantitative testing, DEC 2003)
MPA 10-02-08
Vydáno: 01.09.2013
K aplikaci ČSN EN ISO 15189:2013, Zdravotnické laboratoře - Zvláštní požadavky na kvalitu a způsobilost v akreditačním systému České republiky
MPA 00-02-12
Vydáno: 01.01.2012
Předpisová základna akreditačního procesu
MPA 40-01-09
Vydáno: 01.03.2009
K aplikaci ČSN EN 45011. Všeobecné požadavky na orgány provozující systémy certifikace výrobků v akreditačním systému České republiky.
K aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17021:2007. Posuzování shody - Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů managementu v akreditačním systému České republiky
MPA 80-01-09
Vydáno: 01.01.2010
K aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17020 Posouzení shody - Všeobecná kritéria pro činnost různých typů orgánů provádějících inspekci v akreditačním systému České republiky
Veřejné projednávání dokumentů ČIA
K aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17021:2007. Posuzování shody - Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů managementu v akreditačním systému České republiky
Kalibrace pístových tlakoměrů (Calibration of Pressure Balances, JULY 1997)
Vyjadřování nejistot měření při kalibracích (Expressions of the Uncertainty of Measurements in Calibration (previously EAL- R2), DEC 1999)
Směrnice EA k aplikaci EN 45011 a ISO/IEC 17021 pro certifikaci podle EN ISO 3834 (Guidelines on the Use of EN 45011 and EN 17021 for Certification to EN ISO 3834, Rev01, July 2007)