Menu
0
Total price
0 €
PRICES include / exclude VAT
Homepage>MPA and EAL Documents

MPA and EAL Documents

CURRENCY
PRICES include / exclude VAT
Price include VAT will be charged for customers of European Union – non VAT payers.
Price exclude VAT will be charged for customers of European Union – VAT payers (with valid EU VAT number) and for customers outside of European Union.
MPA 00-01-09
Vydáno: 01.04.2009
Základní pravidla akreditačního procesu
Česky Hardcopy
In stock
6.23 €
MPA 00-01-12
Vydáno: 01.10.2012
Základní pravidla akreditačního procesu
Veřejné projednávání dokumentů ČIA
MPA 10-01-05
Vydáno: 2018
K aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 Posuzování shody – Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří v akreditačním systému České republiky
MPA 10-02-08
Vydáno: 01.05.2008
K aplikaci ČSN EN ISO 15189:2007, Zdravotnické laboratoře - Zvláštní požadavky na kvalitu a způsobilost v akreditačním systému České republiky
MPA 30-02-13
Vydáno: 01.12.2013
Návaznost měřidel a výsledků měření.
MPA 30-03-12
Vydáno: 01.03.2012
Politika ČIA pro účast v národních a mezinárodních aktivitách v oblasti zkoušení způsobilosti
MPA 30-04-07
Vydáno: 01.11.2007
Flexibilní rozsah akreditace laboratoří.
MPA 40-01-09
Vydáno: 01.03.2009
K aplikaci ČSN EN 45011. Všeobecné požadavky na orgány provozující systémy certifikace výrobků v akreditačním systému České republiky.
MPA 40-01-13
Vydáno: 15.05.2013
K aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17065:2013. Posuzování shody – Požadavky na orgány certifikující produkty, procesy a služby v akreditačním systému České republiky
K aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17021:2007. Posuzování shody - Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů managementu v akreditačním systému České republiky
K aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17021:2007. Posuzování shody - Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů managementu v akreditačním systému České republiky