Menu
0
Total price
0 €
PRICES include / exclude VAT
Homepage>MPA and EAL Documents

MPA and EAL Documents

CURRENCY
PRICES include / exclude VAT
Price include VAT will be charged for customers of European Union – non VAT payers.
Price exclude VAT will be charged for customers of European Union – VAT payers (with valid EU VAT number) and for customers outside of European Union.
Výkladový dokument normy ISO/IEC 17025 pro zkušební metody CEC
Akreditace mikrobilogických laboratoří (Accreditation for Microbiological Laboratories (previously EAL G18), JULY 2002)
Akreditace v oblasti nedestruktivního zkoušení (Accreditation for Bodies Performing non-Destructive Testing, FEB 2003)
Pokyny EA k aplikaci ISO/IEC 17021:2006 pro kombinované audity
MPA 00-04-13
Vydáno: 01.11.2013
Podmínky pro používání loga Českého institutu pro akreditaci, o.p.s., akreditačních značek, odkazů na akreditaci, kombinovaného loga a značek IAF MLA a ILAC MRA a odkazu na signatářství EA MLA, ILAC MRA a IAF MLA.
MPA 10-02-08
Vydáno: 01.05.2008
K aplikaci ČSN EN ISO 15189:2007, Zdravotnické laboratoře - Zvláštní požadavky na kvalitu a způsobilost v akreditačním systému České republiky
Postup pro regionální ILC v oblasti kalibrací na podporu multilaterální dohody o vzájemném uznávání v rámci EA (Procedure for Regional Calibration ILCs in Support of the EA MLA, June 2008)
Směrnice EA k aplikaci EN 45011 a ISO/IEC 17021 pro certifikaci podle EN ISO 3834 (Guidelines on the Use of EN 45011 and EN 17021 for Certification to EN ISO 3834, Rev01, July 2007)
Veřejné projednávání dokumentů ČIA
MPA 30-02-13
Vydáno: 01.12.2013
Návaznost měřidel a výsledků měření.
Politika EA týkající se programů posuzování shody (oborových programů) (EA Policy for Conformity Assessment Schemes (Sector Schemes), JAN 2006)
Vyjadřování nejistot měření při kalibracích (Expressions of the Uncertainty of Measurements in Calibration (previously EAL- R2), DEC 1999)