Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>Dokumenty MPA a EAL

Dokumenty MPA a EAL

Měna
Cena s DPH / bez DPH
Cena s DPH
MPA 00-01-13
Vydáno: 10.05.2013
Základní pravidla akreditačního procesu
MPA 00-03-13
Vydáno: 01.11.2013
Pravidla pro vyřizování námitek, odvolání a stížností
MPA 00-01-12
Vydáno: 01.10.2012
Základní pravidla akreditačního procesu
MPA 10-01-05
Vydáno: 2018
K aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 Posuzování shody – Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří v akreditačním systému České republiky
MPA 30-02-13
Vydáno: 01.12.2013
Návaznost měřidel a výsledků měření.
K alibrace osciloskopů (Calibration of Oscilloscopes, JUNE 1997)
Návaznost měřicího a zkušebního zařízení na státní etalony
Akreditace mikrobilogických laboratoří (Accreditation for Microbiological Laboratories (previously EAL G18), JULY 2002)
Pokyny EA pro uznávání ověřovacích orgánů podle Směrnice EU o systému pro obchodování s emisemi (EA Guindance for Recognition of Verification Bodies under EU ETS Directive)
MPA 00-04-13
Vydáno: 01.11.2013
Podmínky pro používání loga Českého institutu pro akreditaci, o.p.s., akreditačních značek, odkazů na akreditaci, kombinovaného loga a značek IAF MLA a ILAC MRA a odkazu na signatářství EA MLA, ILAC MRA a IAF MLA.
MPA 00-08-13
Vydáno: 01.01.2014
Rozsah posuzování
MPA 00-01-09
Vydáno: 01.04.2009
Základní pravidla akreditačního procesu
Česky Tisk
Skladem
174 Kč