Cena s DPH / bez DPH

Normy ISO

- jsou vypracovány a schváleny odborníky mezinárodní normalizační organizace, která připravuje a zveřejňuje mezinárodní normy pro všechny obory činností - výrobu produktu, řízení procesu, dodání služby nebo dodání materiálů.
Normy ISO lze stáhnout ve formátu .PDF nebo objednat tiskem.

Normy ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) jsou mezinárodně uznávané standardy, které slouží k zajištění kvality, bezpečnosti a efektivity v různých odvětvích a oblastech. ISO vyvinula a udržuje tisíce norem, které pokrývají širokou škálu témat od managementu kvality po bezpečnost výrobků. Zde je podrobnější popis norem ISO v několika klíčových oblastech:

 1. Management kvality (ISO 9000 série):

  • ISO 9001:2015 - Systémy managementu kvality - Požadavky
  • ISO 9000:2015 - Základní pojmy a slovník
  • ISO 9004:2018 - Řízení hodnoty pro udržitelný úspěch organizace
 2. Řízení životního prostředí (ISO 14000 série):

  • ISO 14001:2015 - Systémy managementu životního prostředí - Požadavky s radami pro použití
  • ISO 14004:2016 - Systémy managementu životního prostředí - Všeobecné pokyny o zásadách, systémech a podporě
 3. Bezpečnost potravin (ISO 22000):

  • ISO 22000:2018 - Systémy managementu bezpečnosti potravin - Požadavky pro jakoukoli organizaci ve v potravinářství
 4. Informační bezpečnost (ISO/IEC 27000 série):

  • ISO/IEC 27001:2013 - Systémy managementu informační bezpečnosti - Požadavky
  • ISO/IEC 27002:2013 - Praxe pro řízení informační bezpečnosti
 5. Automobilový průmysl (ISO/TS 16949):

  • ISO/TS 16949:2009 - Specifikace technického systému managementu kvality pro automobilový průmysl
 6. Sociální odpovědnost (ISO 26000):

  • ISO 26000:2010 - Sociální odpovědnost organizace - Pokyny pro dosažení udržitelnosti
 7. Energetická management (ISO 50001):

  • ISO 50001:2018 - Systémy managementu energie - Požadavky s radami pro použití
 8. IT služby (ISO/IEC 20000 série):

  • ISO/IEC 20000-1:2018 - Informační technologie - Systémy managementu služeb - Část 1: Požadavky na systém managementu služeb
 9. Ochrana osobních údajů (ISO/IEC 27701):

  • ISO/IEC 27701:2019 - Systémy managementu osobních údajů (PDMS) - Požadavky a vodící pokyny pro použití
 10. Řízení rizik (ISO 31000):

  • ISO 31000:2018 - Řízení rizik - Principy a směrnice

Normy ISO jsou aktualizovány pravidelně, aby odrážely aktuální potřeby a technologický vývoj. Je důležité, aby organizace, které chtějí dosáhnout certifikace, pečlivě studovaly konkrétní požadavky každé normy a implementovaly je ve svém systému managementu.

Níže uvádíme řazení norem ISO dle ICS kódu: