Sponzorovaný odkaz

Plynařské normy TPG, TD a TIN

Plynařské normy TPG, TD, TIN

Technická pravidla TPG, technická doporučení TD a technicko - normativní dokumenty TIN jsou normativní dokumenty přijaté na úrovni odvětví nezávislou schvalovací komisí se zastoupením dotčených orgánů a organizací.

Jsou vypracovány ve spolupráci zainteresovaných stran pomocí konzultací a postupů konsenzu a od okamžiku jejich schválení jsou uvedenými orgány a organizacemi považovány za uznaná technická pravidla vyjadřující stav techniky podle ustanovení ČSN EN 45020.

 

Mezi normy TPG patří i revidovaná Technická pravidla TPG 704 01která  vycházejí z ustanovení

ČSN EN 1775:2008 (38 6441) „Zásobování plynem – Plynovody v budovách – Nejvyšší provozní tlak ≤ 5 bar – Provozní požadavky“  a stanovují podrobnější úpravu pro oblast navrhování, stavbu, rekonstrukci, zkoušení, uvádění do provozu, provoz, opravy a údržbu odběrných plynových zařízení včetně spotřebičů na plynná paliva v budovách. Jsou používána s využitím ČSN EN 1775.

Seřadit podle: 
Počet: 
TPG 704 01 : 2013 - Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách 
Katalogové číslo:  TP40
TPG 704 01 : 2013 - Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách
TPG 704 01 Technická pravidla TPG 704 01 vycházející z ustanovení ČSN EN 1775:2008 (38 6441) „Zásobování plynem – Plynovody v budovách – Nejvyšší provozní tlak ≤ 5 bar – Provozní požadavky“ stanovují
Cena:  990,- Kč
Provozní deník plynové kotelny 
Katalogové číslo:  PDPK
Provozní deník plynové kotelny
Provozní deník plynové kotelny nepropisující tiskopis blok 28 listů formát A4 žlutá obálka nečíslovaný
Cena:  42,- Kč
TDG 983 01 - Vtláčení bioplynu do plynárenských sítí. Požadavky na kvalitu a měření 
Katalogové číslo:  TD20
TDG 983 01 - Vtláčení bioplynu do plynárenských sítí. Požadavky na kvalitu a měření
TDG 983 01 Technická doporučení TD 983 01 stanovují minimální technické požadavky na zařízení pro vtláčení bioplynu upraveného na kvalitu zemního plynu (tzv. biometanu) do plynárenských sítí. Při pou
Cena:  171,- Kč
TPG 927 04 - Zkoušky svařečů plynovodů z plastů pro vydání Osvědčení způsobilosti 
Katalogové číslo:  TP51
TPG 927 04 - Zkoušky svařečů plynovodů z plastů pro vydání Osvědčení způsobilosti
TPG 927 04 Tato technická pravidla TPG 927 04 stanovují požadavky a podmínky pro provádění zkoušek svářečů plynovodů z plastů. Doklado úspěšném vykonání zkoušky osvědčuje, že svářeč má teoretické zna
Cena:  143,- Kč
TPG 935 01 - Trasové uzávěry plynovodů z ocelových trub 
Katalogové číslo:  TP52
TPG 935 01 - Trasové uzávěry plynovodů z ocelových trub
TPG 935 01 Tato technická pravidla TPG 935 01 řeší problematiku konstrukce TU plynovodů a přípojek z ocelových trub vedených podzemí, včetně technických výkresů jednotlivých typových konstrukcí TU.
Cena:  240,- Kč
TPG 936 02 - Technické dodací podmínky trubních oblouků vyrobených ze šroubovicově svařovaných trubek ohýbáním za tepla 
Katalogové číslo:  TP53
TPG 936 02 - Technické dodací podmínky trubních oblouků vyrobených ze šroubovicově svařovaných trubek ohýbáním za tepla
TPG 936 02 Technická pravidla TPG 936 02 uvádějí základní technické dodací podmínky za tepla ohýbaných šroubovicově svařovaných trubek určených pro výstavbu a opravy vysokotlakých plynovodů a plynovo
Cena:  133,- Kč
TPG 922 01 - Stavba, členění a úprava technických pravidel a technických doporučení 
Katalogové číslo:  TP48
TPG 922 01 - Stavba, členění a úprava technických pravidel a technických doporučení
TPG 922 01 Technická pravidla TPG 922 01 stanovují základní požadavky na stavbu, členění a úpravu technických pravidel a technických doporučení (TPG, TDG) – pravidel praxe a jsou určena především zpr
Cena:  185,- Kč
TPG 927 01 - Odborné kurzy. Příprava osob ke zkouškám za účelem získání osvědčení odb. způsobilosti k montáži a opravám plynových zařízení 
Katalogové číslo:  TP78
TPG 927 01 - Odborné kurzy. Příprava osob ke zkouškám za účelem získání osvědčení odb. způsobilosti k montáži a opravám plynových zařízení
TPG 927 01 Technická pravidla TPG 927 01 byla zpracována ve spolupráci s Institutem technické inspekce Praha jako organizací státního odborného dozoru. Podle těchto pravidel se zajišťuje odborná příp
Cena:  235,- Kč
TPG 702 11 - Čištění a sušení plynovodů všech tlakových úrovní po výstavbě 
Katalogové číslo:  TP85
TPG 702 11 - Čištění a sušení plynovodů všech tlakových úrovní po výstavbě
TPG 702 11  Tato TPG 702 11  stanovuje konkrétní podmínky pro čištění a sušení plynovodů všech tlakových úrovní po ukončení výstavby, ze všech používaných materiálů. Lze je použít i pro čištění a suš
Cena:  1 055,- Kč
TPG 902 02 - Jakost a zkoušení plynných paliv s vysokým obsahem metanu 
Katalogové číslo:  TP75
TPG 902 02 - Jakost a zkoušení plynných paliv s vysokým obsahem metanu
TPG 902 02 Tato technická pravidla TPG 902 02 stanoví základní požadavky na jakost a zkoušení plynných paliv s vysokým obsahem metanu. V souvislosti se záměrem ČNI zrušit zastaralou ČSN 38 6110 mají
Cena:  490,- Kč
TPG 908 02 - Větrání prostorů se spotřebiči na plynná paliva s celkovýn výkonem větším než 100 Kw 
Katalogové číslo:  TP55
TPG 908 02 - Větrání prostorů se spotřebiči na plynná paliva s celkovýn výkonem větším než 100 Kw
TPG 908 02 Technická pravidla TPG 908 02 řeší metodiku při stanovování požadavků na větrání prostorů se spotřebiči na plynná paliva s celkovým výkonem větším než 100 kW. Technická pravidla úzce nava
Cena:  622,- Kč
TPG 913 01:2014 - Kontrola těsnosti plynovodů a plynovodních přípojek 
Katalogové číslo:  TP54
TPG 913 01:2014 - Kontrola těsnosti plynovodů a plynovodních přípojek
TPG 913 01:2014 Tato technická TPG 913 01 pravidla stanovují podmínky pro kontrolu těsnosti plynovodů k dopravě a rozvodu zemního plynu podle zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) a dále podmínk
Cena:  239,- Kč
TPG 609 03 - Regulátory tlaku plynu pro vstupní tlak do 5 barů včetně. Požadavky na ověřování bezpečnosti a spolehlivosti 
Katalogové číslo:  TD12
TPG 609 03 - Regulátory tlaku plynu pro vstupní tlak do 5 barů včetně. Požadavky na ověřování bezpečnosti a spolehlivosti
TPG 609 03 Tato TPG 609 03  byla zpracována na základě skutečnosti, že normativní dokumenty ČSN EN 12279 (38 6443) a ČSN EN 12186 (38 6417) neřeší problematiku ověřování vlastností regulátorů tlaku p
Cena:  282,- Kč
TDG 903 01 - Výpočet množství uniklého plynu z poškozených plynovodů a plynovodních přípojek 
Katalogové číslo:  TD16
TDG 903 01 - Výpočet množství uniklého plynu z poškozených plynovodů a plynovodních přípojek
TDG 903 01 Provoz plynovodů a plynovodních přípojek je nutně spojen s případnými likvidacemi úniků plynu způsobených narušením plynovodů třetími stranami nebo korozním působením. Tato technická dopo
Cena:  330,- Kč
TIN 702 10 - Rekonstrukce plynovodních přípojek. Připojování domovních plynovodů a jejich uvádění do provozu 
Katalogové číslo:  TC1
TIN 702 10 - Rekonstrukce plynovodních přípojek. Připojování domovních plynovodů a jejich uvádění do provozu
Rekonstrukce plynovodních přípojek. Připojování domovních plynovodů a jejich uvádění do provozu
Cena:  94,- Kč
TPG 921 01 - Spojování plynovodů a plynovodních přípojek z polyetylenu 
Katalogové číslo:  TP67
TPG 921 01 - Spojování plynovodů a plynovodních přípojek z polyetylenu
TPG 921 01 - norma byla zrušena a nahrazena TPG 702 01:2017 Tato technická pravidla jsou revizí TPG 921 01 „Svařování plynovodů a přípojek z polyetylenu“. Potřeba revize uvedených pravidel byla vyvo
ZRUŠENÁ. Náhrada viz.detail
Cena:  220,- Kč
TPG 800 00 - Systém rozdělení spotřebičů na plynná paliva 
Katalogové číslo:  TP21
TPG 800 00 - Systém rozdělení spotřebičů na plynná paliva
TPG 800 00 Stávající technická pravidla TPG 800 00 byla podrobena analýze s využitím materiálu CR 1749:1999 SFG WG 7 Document N13 "Evropský systém klasifikace plynových spotřebičů podle způsobu odvod
Cena:  130,- Kč
TPG 401 02 - Použití oxidu uhličitého ve výčepních zařízeních 
Katalogové číslo:  TP7
TPG 401 02 - Použití oxidu uhličitého ve výčepních zařízeních
TPG 401 02 - norma byla zrušena a nahrazena TPG 702 01:2017 TPG 401 02 Pravidla stanoví podmínky pro použití oxidu uhličitého ve výčepních zařízeních. Stanoví též zásady pro skladování a vyprazdňován
ZRUŠENÁ. Náhrada viz. detail
Cena:  87,- Kč
TPG 609 02 - Regulátory na plynnou fázi zkapalněných uhlovodíkových plynů ( LPG ) 
Katalogové číslo:  TP38
TPG 609 02 - Regulátory na plynnou fázi zkapalněných uhlovodíkových plynů ( LPG )
TPG 609 02 Tato TPG 609 02 stanovují podmínky pro konstrukci, výrobu, zkoušení a provoz regulátoru pro snižování přetlaku plynné fáze zkapalněných uhlovodíkových plynů (propanu, butanu a jejich směsí
Cena:  182,- Kč
TPG 702 01 - Plynovody a přípojky z polyetylenu 
Katalogové číslo:  TP65
TPG 702 01 - Plynovody a přípojky z polyetylenu
TPG 702 01 Tato technická pravidla stanovují podrobnější požadavky pro projektování, stavbu a zkoušení plynovodů a přípojek z polyetylenu, jejichž výstavba nebo obnova je prováděna výkopovými nebo be
Cena:  582,- Kč
TPG 702 04:2014 - Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 barů včetně 
Katalogové číslo:  TP63
TPG 702 04:2014 - Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 barů včetně
TPG 702 04:2014 Tato TPG 702 04   stanovují podrobnější požadavky pro navrhování, stavbu, zkoušení a provoz plynovodů a plynovodních přípojek z oceli s nejvyšším pro­vozním tlakem do 100 bar včetně p
Cena:  385,- Kč
TPG 811 01 - Soustrojí s motory na plynná paliva. Instalace a provoz 
Katalogové číslo:  TP23
TPG 811 01 - Soustrojí s motory na plynná paliva. Instalace a provoz
TPG 811 01 Tato technická pravidla obsahují základní podmínky pro instalaci, provedení a provoz soustrojí se spalovacími motory pro spalování plynných paliv.   Změny proti předchozím TPG 811 01: –
Cena:  155,- Kč
TPG 900 01 - Názvosloví a zkratky v plynárenství 
Katalogové číslo:  TP98
TPG 900 01 - Názvosloví a zkratky v plynárenství
TPG 900 01   Tato pravidlanavazují na ČSN 38 6400 z r. 1987, která byla v r. 2002 zrušena. Jelikožse systém technických pravidel, technických norem i legislativní základnaneustále vyvíjí, objevuje s
Cena:  178,- Kč
TDG 702 07 - Výpočet únosnosti chrániček a ochranných trubek plynovodního potrubí 
Katalogové číslo:  TD13
TDG 702 07 - Výpočet únosnosti chrániček a ochranných trubek plynovodního potrubí
TDG 702 07 Současně platné normativní dokumenty pro navrhování plynovodů se z hlediska dimenzování zabývají převážně účinky vnitřního tlaku plynu. Vnější účinky jsou řešeny v obecné poloze (např. ČSN
Cena:  803,- Kč
TDG 704 02 - Dodatečné utěsňování domovních plynovodů 
Katalogové číslo:  TD9
TDG 704 02 - Dodatečné utěsňování domovních plynovodů
TDG 704 02 Těsnost domovních plynovodů sehrává důležitou roli při zajišťování jejich bezpečnosti a provozuschopnosti. V návaznosti na TPG 704 01 "Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliv
Cena:  111,- Kč
TPG 938 01 - Detekční systémy pro zajištění provozu před nebezpečím úniku hořlavých plynů 
Katalogové číslo:  TD5
TPG 938 01 - Detekční systémy pro zajištění provozu před nebezpečím úniku hořlavých plynů
TPG 938 01   S rozvojem techniky, zejména elektroniky, došlo k rychlému vývoji zabezpečovací techniky, mj. i v oblasti plynových zařízení. Tato skutečnost vedla ke kvalitativnímu zvýšení úrovně prvk
Cena:  715,- Kč
TPG 205 01 - Zařízení pro skladování plynů v plynné fázi (plynojemy) 
Katalogové číslo:  TP57
TPG 205 01 - Zařízení pro skladování plynů v plynné fázi (plynojemy)
TPG 205 01 TPG 205 01 stanoví podmínky pro projektování, umístění, provedení, provoz, včetně vedení dokumentace, kontrolu a údržbu plynojemů. Dále řeší odbornou způsobilost zaměstnanců. Pravidla se
Cena:  160,- Kč
TPG 402 01 - Tlakové stanice, rozvod a doprava zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) 
Katalogové číslo:  TP8
TPG 402 01 - Tlakové stanice, rozvod a doprava  zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG)
TPG 402 01 TPG 402 01 Rozšiřuje užívání paliva LPG k pohonu motorových vozidel, zvyšuje se zájem o vytápění objektů v oblastech dosud neplynofikovaných zemním plynem, o použití v mobilních prostředcí
Cena:  380,- Kč
TPG 800 03 - Připojování odběrných plynových zařízení a jejich uvádění do provozu 
Katalogové číslo:  TP42
TPG 800 03 - Připojování odběrných plynových zařízení a jejich uvádění do provozu
TPG 800 03 + Změna 1:2013 Technická pravidla TPG 800 03 pravidla stanovují podmínky pro připojování a uvádění do provozu nových i rekonstruovaných odběrných plynových zařízení na plynárenská nebo měř
Cena:  177,- Kč
TPG 700 01 - Použití měděných materiálů pro rozvod plynu 
Katalogové číslo:  TP74
TPG 700 01 - Použití měděných materiálů pro rozvod plynu
TPG 700 01 Účelem TPG 700 01  je specifikovat odlišnosti při projektování, montáži a opravách domovních plynovodů z měděných materiálů od plynovodů z ocelových materiálů a dále od plynovodů z materiá
Cena:  155,- Kč
TPG 702 03 - Opravy plynovodů a přípojek z polyetylenu 
Katalogové číslo:  TP18
TPG 702 03 - Opravy plynovodů a přípojek z polyetylenu
TPG 702 03 - norma byla zrušena a nahrazena TPG 702 01:2017 Tato TPG 702 03 stanoví podmínky provádění oprav úniků a poruch bezprostředně ohrožujících bezpečný provoz plynovodu a zkoušení opravených
ZRUŠENÁ. Náhrada viz.detail
Cena:  197,- Kč
TPG 702 05 - Kotvení plynovodních potrubí ve svazcích 
Katalogové číslo:  TP66
TPG 702 05 - Kotvení plynovodních potrubí ve svazcích
TPG 70205 Tato TPG 70205 stanoví zásady zachycení sil způsobených gravitačními silami a jejich vliv na velikost doplňkových napětí v plynovodním potrubí pro účely projektování a montáže. Zároveň jsou
Cena:  551,- Kč
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision