Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>Plynařské normy TPG, TD a TIN

Plynařské normy TPG, TD a TIN

Plynařské normy TPG, TD, TIN

Technická pravidla TPG, technická doporučení TD a technicko - normativní dokumenty TIN jsou normativní dokumenty přijaté na úrovni odvětví nezávislou schvalovací komisí se zastoupením dotčených orgánů a organizací.

Technická pravidla jsou ve smyslu čl. 3.1 ČSN EN 45020 normativním dokumentem obsahujícím pravidla správné praxe podle čl. 3.5 ČSN EN 45020. Jsou vytvořena na základě konsenzu a přijata na úrovni odvětví nezávislou schvalovací komisí se zastoupením dotčených orgánů a organizací. Mají charakter veřejně dostupného dokumentu, vypracovaného ve spolupráci zainteresovaných stran pomocí konzultací a postupů konsenzu, a od okamžiku jejich schválení jsou uvedenými orgány a organizacemi považována za uznaná technická pravidla vyjadřující stav techniky podle čl. 1.5 ČSN EN 45020.

 

Mezi normy TPG patří i revidovaná Technická pravidla TPG 704 01která  vycházejí z ustanovení ČSN EN 1775:2008 (38 6441) „Zásobování plynem – Plynovody v budovách – Nejvyšší provozní tlak ≤ 5 bar – Provozní požadavky“  a stanovují podrobnější úpravu pro oblast navrhování, stavbu, rekonstrukci, zkoušení, uvádění do provozu, provoz, opravy a údržbu odběrných plynových zařízení včetně spotřebičů na plynná paliva v budovách. Jsou používána s využitím ČSN EN 1775.

Měna
Cena s DPH / bez DPH
Cena s DPH
TPG 20101
Vydáno: 30.9.2010
TPG 201 01 - Plynová zařízení na podzemních zásobnících plynu
Česky Tisk
dodání 3-5 dní
284 Kč
TPG 20501
Vydáno: 29.09.2021
TPG 205 01 - Zařízení pro skladování plynů v plynné fázi (plynojemy)
Česky Tisk
dodání 3-5 dní
299 Kč
TPG 30101
Vydáno: 1.4.1997
TPG 301 01 - Plnírny přípravny, zkušebny a opravny kovových tlakových nádob k dopravě LPG
Česky Tisk
dodání 3-5 dní
110 Kč
TPG 30401
Vydáno: 1.9.1995
TPG 304 01 - Čerpací stanice propan - butanu pro motorová vozidla
Česky Tisk
dodání 3-5 dní
98 Kč
TPG 401 02 - Použití oxidu uhličitého ve výčepních zařízeních
Česky Tisk
ZRUŠENÁ. Náhrada viz. detail
79 Kč
TPG 40201
Vydáno: 1.1.2002
TPG 402 01 - Tlakové stanice, rozvod a doprava zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG)
Česky Tisk
dodání 3-5 dní
345 Kč
TPG 40301
Vydáno: 6.4.1993
TPG 403 01
Česky Tisk
dodání 3-5 dní
132 Kč
TPG 60502
Vydáno: 01.10.2014
TPG 605 02 - Regulační stanice, regulační zařízení
Česky Tisk
dodání 3-5 dní
405 Kč
TPG 60901
Vydáno: 1.12.2014
TPG 609 01 - Regulátory tlaku plynu pro vstupní tlak do 4 bar včetně. Umísťování a provoz
Česky Tisk
dodání 3-5 dní
168 Kč
TPG 60902
Vydáno: 1.2.1999
TPG 609 02 - Regulátory na plynnou fázi zkapalněných uhlovodíkových plynů ( LPG )
Česky Tisk
dodání 3-5 dní
165 Kč
TPG 70001
Vydáno: 1.11.2011
TPG 700 01 - Použití měděných materiálů pro rozvod plynu
Česky Tisk
dodání 3-5 dní
141 Kč
TPG 70002
Vydáno: 1.9.2016
TPG 700 02 - Stanovení technického stavu místních plynovodních sítí s nízkým a středním tlakem. Diagnostické metody.
Česky Tisk
dodání 3-5 dní
1270 Kč