Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>Plynařské normy TPG, TD a TIN

Plynařské normy TPG, TD a TIN

Plynařské normy TPG, TD, TIN

Technická pravidla TPG, technická doporučení TD a technicko - normativní dokumenty TIN jsou normativní dokumenty přijaté na úrovni odvětví nezávislou schvalovací komisí se zastoupením dotčených orgánů a organizací.

Technická pravidla jsou ve smyslu čl. 3.1 ČSN EN 45020 normativním dokumentem obsahujícím pravidla správné praxe podle čl. 3.5 ČSN EN 45020. Jsou vytvořena na základě konsenzu a přijata na úrovni odvětví nezávislou schvalovací komisí se zastoupením dotčených orgánů a organizací. Mají charakter veřejně dostupného dokumentu, vypracovaného ve spolupráci zainteresovaných stran pomocí konzultací a postupů konsenzu, a od okamžiku jejich schválení jsou uvedenými orgány a organizacemi považována za uznaná technická pravidla vyjadřující stav techniky podle čl. 1.5 ČSN EN 45020.

 

Mezi normy TPG patří i revidovaná Technická pravidla TPG 704 01která  vycházejí z ustanovení ČSN EN 1775:2008 (38 6441) „Zásobování plynem – Plynovody v budovách – Nejvyšší provozní tlak ≤ 5 bar – Provozní požadavky“  a stanovují podrobnější úpravu pro oblast navrhování, stavbu, rekonstrukci, zkoušení, uvádění do provozu, provoz, opravy a údržbu odběrných plynových zařízení včetně spotřebičů na plynná paliva v budovách. Jsou používána s využitím ČSN EN 1775.

Měna
Cena s DPH / bez DPH
Cena s DPH
TPG 90101-Změna 2
Vydáno: 01.01.2007
TPG 901 01 - Přepočty dodávek plynu na energetické jednotky
Česky Tisk
dodání 10 - 14 dní
20 Kč
TPG 90202 - Změna 1
Vydáno: 01.03.2009
TPG 902 02 - Jakost a zkoušení plynných paliv s vysokým obsahem metanu
Česky Tisk
dodání 10 - 14 dní
50 Kč
TPG 90202 - Změna 2
Vydáno: 01.07.2015
TPG 902 02 - Jakost a zkoušení plynných paliv s vysokým obsahem metanu
Česky Tisk
dodání 10 - 14 dní
171 Kč
TPG 92021 - Změna 2
Vydáno: 01.04.2020
TPG 920 21 - Protikorozní ochrana v zemi uložených ocelových zařízení. Volba izolačních systémů
Česky Tisk
dodání 10 - 14 dní
24 Kč
TPG 92201 - Změna 1
Vydáno: 01.10.2018
TPG 922 01
Česky Tisk
Dodání 10 - 14 dní
94 Kč
TPG 92705 - Změna 1
Vydáno: 14.11.2002
TPG 927 05 - Kurzy pro svařování a lepení plastů
Česky Tisk
Dodání 10 - 14 dní
20 Kč
TPG 401 02 - Použití oxidu uhličitého ve výčepních zařízeních
Česky Tisk
ZRUŠENÁ. Náhrada viz. detail
87 Kč
TPG 60902
Vydáno: 1.2.1999
TPG 609 02 - Regulátory na plynnou fázi zkapalněných uhlovodíkových plynů ( LPG )
Česky Tisk
dodání 10 - 14 dní
182 Kč
TPG 70201
Vydáno: 1.1.2017
TPG 702 01 - Plynovody a přípojky z polyetylenu
Česky Tisk
dodání 10 - 14 dní
799 Kč
TPG 70204
Vydáno: 2020/03
TPG 702 04: 2020- Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 barů včetně
Česky Tisk
Dodání 10 - 14 dní
377 Kč
TPG 81101
Vydáno: 1.7.2008
TPG 811 01 - Soustrojí s motory na plynná paliva. Instalace a provoz
TPG 90202
Vydáno: 1.3.2006
TPG 902 02 - Jakost a zkoušení plynných paliv s vysokým obsahem metanu
Česky Tisk
dodání 10 - 14 dní
490 Kč