Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>Plynařské normy TPG, TD a TIN

Plynařské normy TPG, TD a TIN

Měna
Cena s DPH / bez DPH
Cena s DPH
TPG 92702
Vydáno: 13.12.2017
TPG 927 02 - Odborné kurzy. Příprava osob k získání odborné způsobilosti k izolování plynových zařízení ukládaných do země nebo uložených v zemi
Česky Tisk
Skladem
195 Kč
TPG 92706
Vydáno: 1.3.2004
TPG 927 06 - Svařování plastů. Kurzy pro školení vyššího svářečského personálu
Česky Tisk
Dodání 10 - 14 dní
225 Kč
TPG 94301
Vydáno: 1.6.1994
TPG 943 01 - Pěnotvorné prostředky k vyhledávání úniku plynu
Česky Tisk
Dodání 10 - 14 dní
94 Kč
TDG 91901
Vydáno: 1.4.2000
TDG 919 01
TPG 70403
Vydáno: 01.10.2009
TPG 704 03 - Domovní plynovody z vícevrstvých trubek. Navrhování a stavba.
Česky Tisk
dodání 10 - 14 dní
160 Kč
TPG 92026
Vydáno: 01.03.2013
TPG 920 26 - Katodická ochrana potrubí uložených v zemi
Česky Tisk
Dodání 10 - 14 dní
385 Kč
TPG 959 01
Vydáno: 13.12.2017
TPG 959 01 - Zařízení pro filtraci plynu
Česky Tisk
Dodání 10 - 14 dní
274 Kč
TPG 70003
Vydáno: 26.07.2017
TPG 700 03 - Podmínky pro provádění pracovních činností a umísťování staveb v ochranných pásmech plynárenských zařízení a pro umísťování staveb v bezpečnostních pásmech plynových zařízení
Česky Tisk
dodání 10 - 14 dní
490 Kč
TPG 702 07
Vydáno: 01.09.2017
TPG 702 07 - Výpočet únosnosti chrániček a ochranných trubek plynovodního potrubí
Česky Tisk
dodání 10 - 14 dní
768 Kč
TPG 20000
Vydáno: 30.1.1998
TPG 201 01 - Plynová zařízení na podzemních zásobnících plynu
Česky Tisk
dodání 10 - 14 dní
152 Kč
TPG 90202 - Změna 3
Vydáno: 01.07.2018
TPG 902 02 - Jakost a zkoušení plynných paliv s vysokým obsahem metanu
Česky Tisk
dodání 10 - 14 dní
26 Kč
TPG 91301 - Změna 1
Vydáno: 01.01.2019
TPG 913 01 - Kontrola těsnosti a činnosti spojené s řešením úniků plynu na plynovodech a plynovodních přípojkách
Česky Tisk
dodání 10 - 14 dní
64 Kč