Cena s DPH / bez DPH

Normy BS nebo BSI

Tyto jsou normy vypracovány a schváleny odborníky britské mezinárodní normalizační organizace BSI Group, která připravuje a zveřejňuje národní a mezinárodní normy pro všechny obory činností a služeb - výrobu produktu, řízení procesu, dodání služby nebo dodání materiálů.

Jsme oficiálním distributorem norem BS pro ČR.


Společnost British standards institute BSI - je dle královského výnosu začleněna jako národní normalizační orgán pro Spojené království.
Je členem většiny mezinárodních normalizačních komisí, kromě tvorby národních norem BS a PAS se také podílí na tvorbě velkého množství mezinárodních norem ISO a IEC, zaměstnanci této společnosti jsou považováni za jedny z největších odborníků na světě.

Normy BS lze stáhnout v zabezpečeném formátu .PDF nebo objednat tiskem. Některé z těchto norem BS jsou dostupné také ve verzi TC - Tracked changes tato verze porovnává změny mezi předchozím (tedy již zrušeném) a aktuálním (platném) vydání normy.

British Standards Institution (BSI) vyvíjí normy, které jsou známy jako British Standards (BS). Tyto normy pokrývají širokou škálu oblastí, od průmyslových odvětví až po služby a management. Zde jsou některé z klíčových oblastí norm BSI:

 1. Management kvality (BS EN ISO 9000 série):

  • BS EN ISO 9001:2015 - Systémy managementu kvality - Požadavky
  • BS EN ISO 9000:2015 - Základní pojmy a slovník pro systémy managementu kvality
 2. Environmentální management (BS EN ISO 14000 série):

  • BS EN ISO 14001:2015 - Systémy environmentálního managementu - Požadavky se závazkem na zlepšování
  • BS EN ISO 14004:2016 - Systémy environmentálního managementu - Všeobecné pokyny o zásadách, systémech a podpoře
 3. OHSAS 18001:2007 (přechází na ISO 45001:2018):

  • BS OHSAS 18001:2007 - Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Požadavky
  • Tato norma přechází na mezinárodní normu ISO 45001:2018.
 4. Automobilový průmysl (BS AU 159):

  • BS AU 159:2014 - Technické požadavky na konstrukci a instalaci stabilizačních zařízení pro vozidla
 5. Elektrotechnika (BS EN série):

  • BS EN 60068 série - Prostředí pro elektrotechnická zařízení
  • BS EN 61000 série - Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
 6. Stavebnictví (BS 5837):

  • BS 5837:2012 - Stavby - Stromy ve městech - Doporučení
 7. Požární bezpečnost (BS 9999):

  • BS 9999:2017 - Kód praxe pro požární bezpečnost v budovách
 8. Information Security Management (BS ISO/IEC 27001):

  • BS ISO/IEC 27001:2017 - Systémy managementu informační bezpečnosti - Požadavky
 9. Energetická management (BS EN ISO 50001):

  • BS EN ISO 50001:2018 - Systémy managementu energie - Požadavky se závazkem na zlepšování
 10. Zdravotní zařízení (BS EN ISO 13485):

  • BS EN ISO 13485:2016 - Zdravotní zařízení - Systémy managementu kvality - Požadavky pro regulační účely

BSI pravidelně aktualizuje své normy, aby reflektovaly nejnovější technologický vývoj a změny v průmyslových a obchodních postupech. Přístup k normám BSI získáte na našich webových stránkách.

Tyto normy můžete zobrazit dle níže uvedených kategorií ICS nebo zadat do vyhledávání konkrétní číslo normy.