Cena s DPH / bez DPH

Normy UNE

Normy UNE

- mezinárodní a národní normy vydané španělskou normalizační organizací AENOR, která připravuje a vydává mezinárodní  a národní normy. 

Jsme oficiálním distributorem norem UNE v ČR.
Normy UNE lze stáhnout ve formátu .PDF nebo objednat tiskem.

Normy UNE jsou normy vydané ve Španělsku španělským národním normalizačním institutem, kterým je Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR). UNE normy pokrývají různé oblasti a odvětví a slouží k zajištění kvality, bezpečnosti a interoperability v různých odvětvích. Následují některé klíčové oblasti norm UNE:

 1. Management kvality (UNE-EN ISO 9000 série):

  • UNE-EN ISO 9001:2015 - Systémy managementu kvality - Požadavky
  • UNE-EN ISO 9000:2015 - Základní pojmy a slovník pro systémy managementu kvality
 2. Environmentální management (UNE-EN ISO 14000 série):

  • UNE-EN ISO 14001:2015 - Systémy environmentálního managementu - Požadavky se závazkem na zlepšování
  • UNE-EN ISO 14004:2016 - Systémy environmentálního managementu - Všeobecné pokyny o zásadách, systémech a podpoře
 3. Informační bezpečnost (UNE-EN ISO/IEC 27000 série):

  • UNE-EN ISO/IEC 27001:2017 - Systémy managementu informační bezpečnosti - Požadavky
  • UNE-EN ISO/IEC 27002:2017 - Praxe pro řízení informační bezpečnosti
 4. Zdravotnická zařízení (UNE-EN ISO 13485):

  • UNE-EN ISO 13485:2016 - Zdravotnická zařízení - Systémy managementu kvality - Požadavky pro regulační účely
 5. Automobilový průmysl (UNE-EN ISO/TS 16949):

  • UNE-EN ISO/TS 16949:2016 - Systémy managementu kvality - Zvláštní požadavky pro výrobce automobilů a jejich dodavatele
 6. Požární bezpečnost (UNE 23585):

  • UNE 23585:2018 - Požární odolnost zámků a protipožární závory - Požadavky a zkoušky
 7. Energetická management (UNE-EN ISO 50001):

  • UNE-EN ISO 50001:2018 - Systémy managementu energie - Požadavky se závazkem na zlepšování
 8. Stavebnictví (UNE-EN série):

  • UNE-EN 1990:2002+A1:2005 - Eurokód: Základní principy navrhování staveb
  • UNE-EN 1991-1-1:2003 - Eurokód 1: Účinky na konstrukce - Část 1-1: Obecná část - Účinky na konstrukce způsobené hmotností stavebních děl

UNE normy jsou důležité pro španělský trh a jsou vydávány ve shodě s evropskými normami (EN) a mezinárodními normami (ISO). Jsou k dispozici přes oficiální webové stránky AENOR a další distributory.

Měna
Cena s DPH / bez DPH
Cena s DPH
Anglicky PDF
K okamžitému stažení
2419 Kč
Anglicky Tisk
Skladem
2419 Kč
Španělsky PDF
K okamžitému stažení
2016 Kč
Španělsky Tisk
Skladem
2016 Kč
Anglicky PDF
K okamžitému stažení
2525 Kč
Anglicky Tisk
Skladem
2525 Kč
Španělsky PDF
K okamžitému stažení
2104 Kč
Španělsky Tisk
Skladem
2104 Kč
Anglicky PDF
K okamžitému stažení
2810 Kč
Anglicky Tisk
Skladem
2810 Kč
Španělsky PDF
K okamžitému stažení
2342 Kč
Španělsky Tisk
Skladem
2342 Kč
Anglicky PDF
K okamžitému stažení
2419 Kč
Anglicky Tisk
Skladem
2419 Kč
Španělsky PDF
K okamžitému stažení
2016 Kč
Španělsky Tisk
Skladem
2016 Kč
Anglicky PDF
K okamžitému stažení
3806 Kč
Anglicky Tisk
Skladem
3806 Kč
Španělsky PDF
K okamžitému stažení
3171 Kč
Španělsky Tisk
Skladem
3171 Kč
Anglicky PDF
K okamžitému stažení
2419 Kč
Anglicky Tisk
Skladem
2419 Kč
Španělsky PDF
K okamžitému stažení
2016 Kč
Španělsky Tisk
Skladem
2016 Kč
Anglicky PDF
K okamžitému stažení
2134 Kč
Anglicky Tisk
Skladem
2134 Kč
Španělsky PDF
K okamžitému stažení
1778 Kč
Španělsky Tisk
Skladem
1778 Kč
Anglicky PDF
K okamžitému stažení
2454 Kč
Anglicky Tisk
Skladem
2454 Kč
Španělsky PDF
K okamžitému stažení
2045 Kč
Španělsky Tisk
Skladem
2045 Kč
Anglicky PDF
K okamžitému stažení
2419 Kč
Anglicky Tisk
Skladem
2419 Kč
Španělsky PDF
K okamžitému stažení
2016 Kč
Španělsky Tisk
Skladem
2016 Kč
Anglicky PDF
K okamžitému stažení
2917 Kč
Anglicky Tisk
Skladem
2917 Kč
Španělsky PDF
K okamžitému stažení
2430 Kč
Španělsky Tisk
Skladem
2430 Kč
Anglicky PDF
K okamžitému stažení
2596 Kč
Anglicky Tisk
Skladem
2596 Kč
Španělsky PDF
K okamžitému stažení
2164 Kč
Španělsky Tisk
Skladem
2164 Kč
Anglicky PDF
K okamžitému stažení
4624 Kč
Anglicky Tisk
Skladem
4624 Kč
Španělsky PDF
K okamžitému stažení
3853 Kč
Španělsky Tisk
Skladem
3853 Kč