Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>Dokumenty MPA a EAL

Dokumenty MPA a EAL

Měna
Cena s DPH / bez DPH
Cena s DPH
MPA 00-01-12
Vydáno: 01.10.2012
Základní pravidla akreditačního procesu
MPA 40-01-09
Vydáno: 01.03.2009
K aplikaci ČSN EN 45011. Všeobecné požadavky na orgány provozující systémy certifikace výrobků v akreditačním systému České republiky.
MPA 60-01-04
Vydáno: 01.04.2009
K aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17024. Posuzování shody - Všeobecné požadavky na orgány pro certifikaci osob.
MPA 80-01-09
Vydáno: 01.01.2010
K aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17020 Posouzení shody - Všeobecná kritéria pro činnost různých typů orgánů provádějících inspekci v akreditačním systému České republiky
K alibrace osciloskopů (Calibration of Oscilloscopes, JUNE 1997)
Postup pro regionální ILC v oblasti kalibrací na podporu multilaterální dohody o vzájemném uznávání v rámci EA (Procedure for Regional Calibration ILCs in Support of the EA MLA, June 2008)
Návaznost měřicího a zkušebního zařízení na státní etalony
Právní soulad jakožto součást akreditované certifikace dle ISO 14001:2004 (Legal Compliance as a part of accredited ISO 14001: 2004 certification, April 2007)
MPA 00-01-13
Vydáno: 10.05.2013
Základní pravidla akreditačního procesu
MPA 30-03-12
Vydáno: 01.03.2012
Politika ČIA pro účast v národních a mezinárodních aktivitách v oblasti zkoušení způsobilosti
MPA 30-04-07
Vydáno: 01.11.2007
Flexibilní rozsah akreditace laboratoří.
MPA 40-01-13
Vydáno: 15.05.2013
K aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17065:2013. Posuzování shody – Požadavky na orgány certifikující produkty, procesy a služby v akreditačním systému České republiky