Menu
0
Celková cena
0 Kč
Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>Dokumenty MPA a EAL

Dokumenty MPA a EAL

Měna
Cena s DPH / bez DPH
Cena s DPH
MPA 40-01-09
Vydáno: 01.03.2009
K aplikaci ČSN EN 45011. Všeobecné požadavky na orgány provozující systémy certifikace výrobků v akreditačním systému České republiky.
K aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17021:2007. Posuzování shody - Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů managementu v akreditačním systému České republiky
MPA 10-02-08
Vydáno: 01.09.2013
K aplikaci ČSN EN ISO 15189:2013, Zdravotnické laboratoře - Zvláštní požadavky na kvalitu a způsobilost v akreditačním systému České republiky
MPA 00-02-12
Vydáno: 01.01.2012
Předpisová základna akreditačního procesu
MPA 80-01-09
Vydáno: 01.01.2010
K aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17020 Posouzení shody - Všeobecná kritéria pro činnost různých typů orgánů provádějících inspekci v akreditačním systému České republiky
Postup pro regionální ILC v oblasti kalibrací na podporu multilaterální dohody o vzájemném uznávání v rámci EA (Procedure for Regional Calibration ILCs in Support of the EA MLA, June 2008)
Směrnice EA o vyjadřování nejistoty v kvantitativním zkoušení (EA Guidelines on the Expression of Uncertainty in Quantitative testing, DEC 2003)
MPA 00-01-13
Vydáno: 10.05.2013
Základní pravidla akreditačního procesu
MPA 00-03-13
Vydáno: 01.11.2013
Pravidla pro vyřizování námitek, odvolání a stížností
Veřejné projednávání dokumentů ČIA
K aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17021:2007. Posuzování shody - Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů managementu v akreditačním systému České republiky
Kalibrace pístových tlakoměrů (Calibration of Pressure Balances, JULY 1997)
Zpracování dat
Schovat