Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>Dokumenty MPA a EAL

Dokumenty MPA a EAL

Měna
Cena s DPH / bez DPH
Cena s DPH
K aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17024. Posuzování shody - Všeobecné požadavky na orgány pro certifikaci osob.
Postup pro regionální ILC v oblasti kalibrací na podporu multilaterální dohody o vzájemném uznávání v rámci EA (Procedure for Regional Calibration ILCs in Support of the EA MLA, June 2008)
Akreditace v oblasti nedestruktivního zkoušení (Accreditation for Bodies Performing non-Destructive Testing, FEB 2003)
Pokyny EA k aplikaci ISO/IEC 17021:2006 pro kombinované audity