Sponzorovaný odkaz

Soubory norem ČSN

Seznamy norem jsou velmi populárním pomocníkem ve firmách při dohledávání potřebných norem a předpisů. Tyto seznamy nejsou omezeny počtem licencí, můžete je tedy instalovat na libovolný počet PC ve Vaší firmě.

Seznamy norem obsahují: komplexní informace o normách platných i zrušených, o harmonizovaných normách. Dále jsou uvedeny změny a opravy, náhrady norem zrušených, ICS kódy, seznam tříd norem, katalogová čísla norem, názvy, data vydání a účinnosti norem, počty stran a další podrobné údaje o každé normě

Seřadit podle: 
Počet: 
Soubor norem Tesařské a klempířské práce stavební 
Katalogové číslo:  TN_08
Soubor norem Tesařské a klempířské práce stavební
Soubor norem Tesařské a klempířské práce stavební obsahuje:   ČSN 73 3610:2008 + Z1:2008 Navrhování klempířských konstrukcí ČSN 73 1702:2007 Navrhování, výpočet a posuzování dřevěných stavebn
Cena:  2 734,- Kč
Soubor norem pro bezpečné zajišťování břemen na silničních vozidlech 
Katalogové číslo:  TN013
Soubor norem pro bezpečné  zajišťování břemen na silničních vozidlech
Soubor obshauje tyto normy:   ČSN EN 12195-1:2011 Prostředky pro zajišťování břemen na silničních vozidlech - Bezpečnost - Část 1: Výpočet přivazovacích sil ČSN EN 12195-2:2003 Prostředky p
Cena:  1 257,- Kč
Pravidla správné hygienické a výrobní praxe - Systémy managementu bezpečnosti potravin 
Katalogové číslo:  TN005
Pravidla správné hygienické a výrobní praxe - Systémy managementu bezpečnosti potravin
Soubor norem Pravidla správné hygienické a výrobní praxe a systémy managementu bezpečnosti potravin obsahuje: ČSN EN ISO 22000:2006 Systémy managementu bezpečnosti potravin - Požadavky
ihned
Cena:  4 014,- Kč
Soubor norem Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Soubor postupů pro management bezpečnosti informací 
Katalogové číslo:  TN004
Soubor norem Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Soubor postupů pro management bezpečnosti informací
Soubor norem Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Soubor postupů pro management bezpečnosti informací obsahuje: ČSN ISO/IEC 27006:2016 Informační technologie - Bezpečnostní techniky - P
Cena:  2 228,- Kč
Soubor norem Kosmetika - Mikrobiologie, Směrnice pro správnou výrobní praxi 
Katalogové číslo:  TN003
Soubor norem Kosmetika - Mikrobiologie, Směrnice pro správnou výrobní praxi
Soubor norem Kosmetika - Mikrobiologie, Směrnice pro správnou výrobní praxi obsahuje: ČSN EN ISO 22716:2008 Kosmetika - Správná výrobní praxe (SVP) - Směrnice pro správnou výrobní praxi ČSN
Cena:  1 925,- Kč
Soubor norem Tepelnou ochranu budov  
Katalogové číslo:  TN009
Soubor norem Tepelnou ochranu budov
Dodržení tepelně technických požadavků zajišťuje zejména prevenci tepelně technických vad a poruch budov, tepelnou pohodu uživatelů, požadovaný stav vnitřního prostředí pro užívání a technologické pro
Cena:  4 785,- Kč
TNO 83 8039 Skládkování odpadů - Provozní řád skládek 
Katalogové číslo:  TNO 838039
TNO 83 8039  Skládkování odpadů - Provozní řád skládek
Skládkování odpadů - Provozní řád skládek
Cena:  219,- Kč
ČSN EN ISO 9001:2016 - Systémy managementu jakosti - Požadavky 
Katalogové číslo:  P34
ČSN EN ISO 9001:2016 - Systémy managementu jakosti - Požadavky
ČSN EN ISO 9001:2016 Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky na systém managementu kvality, když organizace potřebuje prokazovat svou schopnost trvale poskytovat produkty a služby, které splňují
Nová
Cena:  424,- Kč
Soubor norem ČSN 33 2000-4-444; 33 2000-5-51 ed.3; 33 2000-5-54 ed. 3; EN 60445 ed. 4; EN 62305-4 ed. 2 
Katalogové číslo:  TN020
Soubor norem ČSN 33 2000-4-444; 33 2000-5-51 ed.3; 33 2000-5-54 ed. 3; EN 60445 ed. 4; EN 62305-4 ed. 2
Soubor norem: ČSN 33 2000-4-444:2011 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-444: Bezpečnost - Ochrana před napěťovým a elektromagnetickým rušením 33 2000-5-51 ed. 3:2010 Elektrické ins
Cena:  2 630,- Kč
Soubor norem pro komíny a kouřovody 
Katalogové číslo:  TN016
Soubor norem pro komíny a kouřovody
Soubor norem Komíny a kouřovody obsahuje:   ČSN 734201 : 2016 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv - má již zapracovány všechny změny, které byly vydány k půvo
Cena:  2 372,- Kč
ČSN EN ISO 14004 : 2016 - Systémy environmentálního managementu - Obecná směrnice pro implementaci 
Katalogové číslo:  500930
ČSN EN ISO 14004 : 2016 - Systémy environmentálního managementu - Obecná směrnice pro implementaci
ČSN EN ISO 14004ČSN EN ISO 14004 Tato mezinárodní norma poskytuje organizaci návod pro vytváření, implementování, udržování a zlepšování robustního, důvěryhodného a spolehlivého systému environment
Nová
Cena:  999,- Kč
Komentované vydání ČSN EN ISO 14001:2016 
Katalogové číslo:  640-241
Komentované vydání ČSN EN ISO 14001:2016
ISBN: 978-80-02-02643-3 Požadavky na použítí systému environmentálního managementu s návodem na jejich použití (EMS) ČSN EN ISO 14001 : 2016 Cílem této publikace je mimo jiné poskytnout vyšší srozum
Cena:  975,- Kč
Soubor nově vydaných norem ČSN EN ISO 9001:2016 + ČSN EN ISO 14001:2016 + ČSN EN ISO 9000:2016 
Katalogové číslo:  P48
Soubor nově vydaných norem ČSN EN ISO 9001:2016 + ČSN EN ISO 14001:2016 + ČSN EN ISO 9000:2016
SUBOR OBSAHUJE NORMY: ČSN EN ISO 9001:2016 Systémy managementu kvality - Požadavky ČSN EN ISO 14001:2016 Systémy environmentálního managementu - Požadavky s návodem pro použití ČSN EN ISO 9000: 201
skladem
Cena:  1 639,- Kč
ČSN 75 3310 - Odkaliště 
Katalogové číslo:  82947
ČSN 75 3310 - Odkaliště
ČSN 75 3310ČSN 75 3310 Tato norma platí pro navrhování a provoz odkališť jako určených vodních děl a v přiměřeném rozsahu pro jejich rekonstrukce a rekultivace, pokud při změně stavby dochází k zás
Cena:  232,- Kč
ČSN 83 8035 - Skládkování odpadů - Uzavírání a rekultivace skládek 
Katalogové číslo:  505125
ČSN 83 8035 - Skládkování odpadů - Uzavírání a rekultivace skládek
ČSN 83 8035ČSN 83 8035 Tato norma stanoví základní podmínky pro uzavírání a rekultivaci těles a skládek, jejichž technické provedení odpovídá ČSN 83 8030.
Cena:  232,- Kč
Soubor norem ČSN 73 1901 Navrhování střech 
Katalogové číslo:  P86
Soubor norem ČSN 73 1901 Navrhování střech
Soubor norem Navrhování střech obsahuje:   ČSN 73 1901-1:2020 Navrhování střech - Část 1: Základní ustanovení  ČSN 73 1901-2:2020 Navrhování střech - Část 2: Střechy se skládanou střešní krytinou
Cena:  1 051,- Kč
ČSN EN ISO 15607 - Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Obecná pravidla 
Katalogové číslo:  512164
ČSN EN ISO 15607 - Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Obecná pravidla
ČSN EN ISO 15607ČSN EN ISO 15607 Tento dokument je částí řady norem zabývajících se specifikací a kvalifikací postupů svařování. V příloze A jsou uvedeny podrobnosti o této sérii norem, v příloze B
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 9000:2016 - Systémy managementu kvality - Základní principy a slovník 
Katalogové číslo:  P46
ČSN EN ISO 9000:2016 - Systémy managementu kvality - Základní principy a slovník
ČSN EN ISO 9000:2016 Česká verze této normy již dostupná od 02/2016!! V souvislosti s nově vydanou normou ISO 9001:2015 již vyšla nově i ISO 9000:2015 Systémy managementu kvality - Základní principy
Nová
Cena:  754,- Kč
Soubor norem Kosmetika - Mikrobiologie, Směrnice pro správnou výrobní praxi 
Katalogové číslo:  TN003
Soubor norem Kosmetika - Mikrobiologie, Směrnice pro správnou výrobní praxi
Soubor norem Kosmetika - Mikrobiologie, Směrnice pro správnou výrobní praxi obsahuje: ČSN EN ISO 22716:2008 Kosmetika - Správná výrobní praxe (SVP) - Směrnice pro správnou výrobní praxi ČSN
Cena:  1 925,- Kč
Soubor norem Tepelnou ochranu budov  
Katalogové číslo:  TN009
Soubor norem Tepelnou ochranu budov
Dodržení tepelně technických požadavků zajišťuje zejména prevenci tepelně technických vad a poruch budov, tepelnou pohodu uživatelů, požadovaný stav vnitřního prostředí pro užívání a technologické pro
Cena:  4 785,- Kč
Soubor norem Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů  
Katalogové číslo:  TN012
Soubor norem Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů
Soubor norem Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů: ČSN EN 81-1+A3:2010 vč. Opr.1, 2 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 1: Elektrické výtahy ČSN EN 81-2+A3:
Cena:  2 640,- Kč
Soubor norem Vnitřní vodovody pro rozvod vody určené k lidské spotřebě a rozvod vody 
Katalogové číslo:  TN007
Soubor norem Vnitřní vodovody pro rozvod vody určené k lidské spotřebě a rozvod vody
Soubor norem Vnitřní vodovody pro rozvod vody určené k lidské spotřebě a rozvod vody obsahuje: ČSN EN 806-1:2002 Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 1: Všeobecně ČSN EN
Cena:  3 127,- Kč
Soubor norem pro Divadelní pyrotechnické výrobky ČSN EN 16256-1-5 : 2013 
Katalogové číslo:  P24
Soubor norem pro Divadelní pyrotechnické výrobky ČSN EN 16256-1-5 : 2013
Soubor norem Divadelní pyrotechnické výrobky obsahuje: ČSN EN 16256-1 - Pyrotechnické výrobky - Divadelní pyrotechnické výrobky - Část 1: Terminologie ČSN EN 16256-2 - Pyrotechnické výrobky - Divade
Cena:  1 268,- Kč
Soubor nově vydaných norem ČSN EN ISO 14001:2016 + ČSN EN ISO 14004:2016 
Katalogové číslo:  P55
Soubor nově vydaných norem ČSN EN ISO 14001:2016 + ČSN EN ISO 14004:2016
SUBOR OBSAHUJE NOVĚ VYDANÉ NORMY PRO EMS: ČSN EN ISO 14001:2016 Systémy environmentálního managementu - Požadavky s návodem pro použití ČSN EN ISO 14004:2016 Systémy environmentálního managementu -
skladem
Cena:  1 430,- Kč
ČSN 83 8033 - Skládkování odpadů - Nakládání s průsakovými vodami ze skládek 
Katalogové číslo:  505126
ČSN 83 8033 - Skládkování odpadů - Nakládání s průsakovými vodami ze skládek
ČSN 83 8033ČSN 83 8033 Tato norma platí pro soustřeďování, odvádění, shromažďování a kontrolu jakosti průsakových vod ze skládek odpadů a pro konstrukce, které tyto činnosti zajišťují. Pro návrh dr
Cena:  171,- Kč
Soubor norem ČSN 83 80xx pro skládkování odpadů 2018 
Katalogové číslo:  P68
Soubor norem ČSN 83 80xx pro skládkování odpadů 2018
Soubor norem pro skládkování odpadů novelizovaných v roce 2018 obsahuje - ČSN 83 8030:2018 Skládkování odpadů - Základní podmínky pro navrhování, výstavbu a provoz     skládek Tato norma stanoví zák
Cena:  1 412,- Kč
ČSN 83 8030 - Skládkování odpadů - Základní podmínky pro navrhování, výstavbu a provoz skládek 
Katalogové číslo:  505809
ČSN 83 8030 - Skládkování odpadů - Základní podmínky pro navrhování, výstavbu a provoz skládek
ČSN 83 8030ČSN 83 8030 Tato norma stanoví základní podmínky pro navrhování a výstavbu povrchových skládek odpadů. Pro odkaliště platí ČSN 75 3310.
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 50678 - Obecný postup pro ověřování účinnosti ochranných opatření elektrických spotřebičů po opravě 
Katalogové číslo:  511433
ČSN EN 50678 - Obecný postup pro ověřování účinnosti ochranných opatření elektrických spotřebičů po opravě
ČSN EN 50678ČSN EN 50678 Tato norma vymezuje požadavky na jednotný postup pro ověření účinnosti ochranných opatření pro elektrické spotřebiče nebo přístroje po tom co byly opraveny. Tento postup je
Cena:  446,- Kč
Soubor norem Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Soubor postupů pro management bezpečnosti informací 
Katalogové číslo:  TN004
Soubor norem Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Soubor postupů pro management bezpečnosti informací
Soubor norem Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Soubor postupů pro management bezpečnosti informací obsahuje: ČSN ISO/IEC 27006:2016 Informační technologie - Bezpečnostní techniky - P
Cena:  2 228,- Kč
Soubor norem Krby - kachlová kamna - komíny 
Katalogové číslo:  TN_11
Soubor norem Krby - kachlová kamna - komíny
Soubor norem Krby - kachlová kamna - komíny obsahuje:   ČSN 06 1218:1988 + Z1:2002 Lokální spotřebiče na tuhá paliva. Krby na dříví ČSN 73 4201:2010 + Z1:2013 Komíny a kouřovody - Navrhování, pro
Cena:  1 784,- Kč
Soubor norem pro bezpečné zajišťování břemen na silničních vozidlech 
Katalogové číslo:  TN013
Soubor norem pro bezpečné  zajišťování břemen na silničních vozidlech
Soubor obshauje tyto normy:   ČSN EN 12195-1:2011 Prostředky pro zajišťování břemen na silničních vozidlech - Bezpečnost - Část 1: Výpočet přivazovacích sil ČSN EN 12195-2:2003 Prostředky p
Cena:  1 257,- Kč
Soubor norem Geodetické značky a body 
Katalogové číslo:  TN011
Soubor norem Geodetické značky a body
Soubor norem Geodetické značky a body obsahuje: ČSN 73 0402:2010 Značky veličin v geodézii a kartografii vč. změny Z1:2013 ČSN 73 0415:2010 Geodetické body ČSN 01 3411:1991 Mapy velkých měřítek.
Cena:  1 597,- Kč
Soubor norem pro ENERGETICKÝ AUDIT 
Katalogové číslo:  P6
Soubor norem pro ENERGETICKÝ AUDIT
Soubor norem pro energetický audit obsahuje tyto normy: všechny normy jsou v posledním platném znění vč. tiskových změn a oprav   ČSN EN 12831:2005 Tepelné soustavy v budovách - Výpočet tepelného v
Cena:  7 175,- Kč
Soubor nově vydaných norem ČSN EN ISO 9001:2016 + ČSN EN ISO 14001:2016 + ČSN EN ISO 9000:2016 + ČSN EN ISO 14004 
Katalogové číslo:  P54
Soubor nově vydaných norem ČSN EN ISO 9001:2016 + ČSN EN ISO 14001:2016 + ČSN EN ISO 9000:2016 + ČSN EN ISO 14004
SUBOR OBSAHUJE NORMY: ČSN EN ISO 9001:2016 Systémy managementu kvality - Požadavky ČSN EN ISO 14001:2016 Systémy environmentálního managementu - Požadavky s návodem pro použití ČSN EN ISO 14004 : 2
skladem
Cena:  2 574,- Kč
ČSN 83 8032 - Skládkování odpadů - Těsnění skládek 
Katalogové číslo:  505127
ČSN 83 8032 - Skládkování odpadů - Těsnění skládek
ČSN 83 8032ČSN 83 8032 Tato norma platí pro navrhování, výstavbu a kontrolu těsnicích systémů skládek odpadů při výstavbě nových skládek i při jejich provozu. Dále platí pro navrhování, výstavbu a
Cena:  232,- Kč
Soubor norem Tesařské a klempířské práce stavební 
Katalogové číslo:  TN_08
Soubor norem Tesařské a klempířské práce stavební
Soubor norem Tesařské a klempířské práce stavební obsahuje:   ČSN 73 3610:2008 + Z1:2008 Navrhování klempířských konstrukcí ČSN 73 1702:2007 Navrhování, výpočet a posuzování dřevěných stavebn
Cena:  2 734,- Kč
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat