Sponzorovaný odkaz

Třídy norem ČSN

České technické normy ČSN

Technická norma je podrobný předpis, který stanoví důležité parametry či vlastnosti materiálu, výrobku, součásti nebo pracovního postupu. Technické normy nejsou obecně závazné, jsou to však odborně kvalifikované předpisy, na které se mohou odkazovat smluvní strany při specifikaci předmětu smlouvy nebo státní autorita ve svých obecně závazných předpisech. Umožňují například výměnu výrobků nebo zaměnitelnost součástek a tím zlepšují hospodárnost výroby i bezpečnost výrobků. Stanovením závazných parametrů výrobků přispívají také k ochraně spotřebitele.

Zdroj: www.unmz.cz

 

Technické normy nejsou volně šiřitelné a poskytují se za úplatu. 

 

Normy se podle rozsahu platnosti mohou rozdělovat na:

  • Mezinárodní normy světové (ISO, IEC) nebo evropské (EN), které platí přes hranice jednotlivých států

  • Národní normy, jako např. ČSN, DIN, BSI, NF.. s celostátní platností, které shrnují široký okruh problematik. Tyto normy se postupně uvádějí do souladu (harmonizují) s normami mezinárodními, tím že přebírají a překládají texty mezinárodních norem. Tyto normy se potom zavádějí do národních normalizačních soustav jako např. ČSN EN xxxxx, ČSN EN ISO xxxxxx

  • Oborové normy (ON) - tyto byly v ČR zrušeny k 31.12.1993 a částečně nahrazeny normami podnikovými (PN)

  • Podnikové normy (PN) - tyto normy si vydávají jednotliví výrobci, skupiny výrobců nebo podniky pro vlastní potřebu

České národní normy ČSN jsou označovány, v případě převzatých mezinárodních (ČSN ISO, ČSN IEC..) a evropských (ČSN EN) norem číslem převzaté normy a třídícím znakem, v případě "čistých" ČSN norem pouze třídícím znakem.

 

Třídicí znak

Třídicí znak slouží k přiřazení norem k určité třídě a skupině norem. Skládá se z 6 číslic XX YYZZ.

První dvě číslice XX označují třídu 01 - 99 (např. 01 - Obecná třída, 73 - Navrhování a provádění staveb).

Druhé dvě číslice YY označují skupinu v rámci třídy (např. 2740 - Výtahy, všeobecně).

Poslední dvě číslice ZZ jsou pouze pořadové. 

Seznam tříd norem Vás provede jednotlivými kategoriemi a podkategoriemi.

Pokud nevíte, jakou normu právě potřebujete, její zatřídění do skupiny a podskupiny Vás dovede až ke konkrétní normě.

V našem e-shopu jsou pro snadnější orientaci uvedeny pouze platné normy ČSN.

Pokud požadovanou normu nenajdete jedná se o normu zrušenou, popř. neexistující. Na tel./mailový/faxový dotaz Vám rádi sdělíme datum zrušení nebo náhradní normu.

 

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN ETSI EN 301 489-6 V1.3.1 - Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 6: Specifické podmínky pro zařízení digitálních bezsňůrových telekomunikací (DECT) 
Katalogové číslo:  82907
ČSN ETSI EN 301 489-6 V1.3.1 - Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 6: Specifické podmínky pro zařízení digitálních bezsňůrových telekomunikací (DECT)
ČSN ETSI EN 301 489-6 V1.3.1ČSN ETSI EN 301 489-6 V1.3.1 Tato norma spolu s EN 301 489-1 pokrývá posuzování zařízení digitálních bezšňůrových telekomunikací (DECT) a souvisejících přidružených zaří
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 2017-2 - Vibrace a rázy - Pružné systémy uložení - Část 2: Technická data pro provádění vibroizolace kolejových systémů 
Katalogové číslo:  83168
ČSN ISO 2017-2 - Vibrace a rázy - Pružné systémy uložení - Část 2: Technická data pro provádění vibroizolace kolejových systémů
ČSN ISO 2017-2ČSN ISO 2017-2 Norma sjednocuje technická data a požadované informace pro provádění vibroizolace kolejových systémů, nejrůznějšího konstrukčního řešení, z hlediska požadované kvality
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 15305 - Nedestruktivní zkoušení - Zkušební metoda pro analýzu zbytkového pnutí pomocí rentgenové difrakce 
Katalogové číslo:  83187
ČSN EN 15305 - Nedestruktivní zkoušení - Zkušební metoda pro analýzu zbytkového pnutí pomocí rentgenové difrakce
ČSN EN 15305ČSN EN 15305 Tato evropská norma EN 15305:2008 popisuje nedestruktivní metodu pro stanovení makroskopického zbytkového nebo aplikovaného pnutí pomocí analýzy rentgenovou difrakcí u poly
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 15620 - Ocelové statické skladovací systémy - Přestavitelné paletové regály - Tolerance, deformace a vůle 
Katalogové číslo:  83246
ČSN EN 15620 - Ocelové statické skladovací systémy - Přestavitelné paletové regály - Tolerance, deformace a vůle
ČSN EN 15620ČSN EN 15620 Tato evropská norma stanovuje tolerance, deformace a vůle, které se týkají výroby, montáže a stavby ocelových paletových regálů, včetně interakce s podlahami. Tato evropská
Cena:  605,- Kč
ČSN 34 7010-82 - Elektrické kabely - Doplňující zkušební metody 
Katalogové číslo:  82814
ČSN 34 7010-82 - Elektrické kabely - Doplňující zkušební metody
ČSN 34 7010-82ČSN 34 7010-82 Tato norma soustřeďuje a specifikuje zkušební metody pro zkoušení elektrických kabelů s polymerovou izolací pro jmenovitá napětí do 0,6/1 kV, určených pro distribuční s
Cena:  1 320,- Kč
ČSN EN 60034-4 ed. 2 - Točivé elektrické stroje - Část 4: Metody určování veličin synchronních strojů ze zkoušek 
Katalogové číslo:  83119
ČSN EN 60034-4 ed. 2 - Točivé elektrické stroje - Část 4: Metody určování veličin synchronních strojů ze zkoušek
ČSN EN 60034-4 ed. 2ČSN EN 60034-4 ed. 2 Norma platí pro metody určování veličin ze zkoušek pro trojfázové synchronní stroje o jmenovitém výkonu 1 kVA a větším se jmenovitým kmitočtem maximálně 500
Cena:  605,- Kč
ČSN ISO/IEC 19785-2 - Informační technologie - Společný rámec formátů biometrické výměny - Část 2: Postupy pro činnost Biometrické registrační autority 
Katalogové číslo:  82778
ČSN ISO/IEC 19785-2 - Informační technologie - Společný rámec formátů biometrické výměny - Část 2: Postupy pro činnost Biometrické registrační autority
ČSN ISO/IEC 19785-2ČSN ISO/IEC 19785-2 Tato část ISO/IEC 19785 specifikuje postupy probíhající v Registrační autoritě odpovědné za přidělování komponent objektových identifikátorů ASN.1 pro identif
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 13957 - Hliník a slitiny hliníku - Lisované kruhové trubky v kruzích pro všeobecné použití - Specifikace 
Katalogové číslo:  83250
ČSN EN 13957 - Hliník a slitiny hliníku - Lisované kruhové trubky v kruzích pro všeobecné použití - Specifikace
ČSN EN 13957ČSN EN 13957 Tato norma stanovuje mezní úchylky rozměrů a tvaru pro kruhové trubky z hliníku a slitin hliníku s vnějším průměrem (OD) nad 2 mm do a včetně 50 mm, lisované komorovou matr
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 3451-1 - Plasty - Stanovení popela - Část 1: Všeobecné metody 
Katalogové číslo:  83045
ČSN EN ISO 3451-1 - Plasty - Stanovení popela - Část 1: Všeobecné metody
ČSN EN ISO 3451-1ČSN EN ISO 3451-1 Tato část normy ISO 3451 specifikuje obecné metody a vhodné zkušební podmínky pro stanovení obsahu popela některých plastů (polymerů a jejich směsí). Konkrétní vo
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 21003-2 - Vícevrstvé potrubní systémy pro rozvody horké a studené vody - Část 2: Trubky 
Katalogové číslo:  82971
ČSN EN ISO 21003-2 - Vícevrstvé potrubní systémy pro rozvody horké a studené vody - Část 2: Trubky
ČSN EN ISO 21003-2ČSN EN ISO 21003-2 Jedná se o část 2 systémové normy, která specifikuje požadavky na vícevrstvé potrubní systémy. určené pro rozvod horké a studené vody uvnitř budov bez ohledu na
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 13279-1 - Sádrová pojiva a sádrové malty pro vnitřní omítky - Část 1: Definice a požadavky 
Katalogové číslo:  83017
ČSN EN 13279-1 - Sádrová pojiva a sádrové malty pro vnitřní omítky - Část 1: Definice a požadavky
ČSN EN 13279-1ČSN EN 13279-1 Tato norma uvádí vlastnosti a požadavky na práškové výrobky určené pro stavební účely, jejichž základní složkou je sádrové pojivo. Tato norma zahrnuje předem umísené st
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 21068-3 - Chemický rozbor žárovzdorných výrobků a surovin obsahujících karbid křemíku - Část 3: Stanovení obsahu dusíku, kyslíku, kovových a oxidických složek 
Katalogové číslo:  83008
ČSN EN ISO 21068-3 - Chemický rozbor žárovzdorných výrobků a surovin obsahujících karbid křemíku - Část 3: Stanovení obsahu dusíku, kyslíku, kovových a oxidických složek
ČSN EN ISO 21068-3ČSN EN ISO 21068-3 Tato norma uvádí postupy stanovení celkového obsahu dusíku a dusíku vyjádřeného jako nitrid křemíku, celkového obsahu kyslíku a volných kovových a oxidických sl
Cena:  446,- Kč
ČSN 73 0848 - Požární bezpečnost staveb - Kabelové rozvody 
Katalogové číslo:  82925
ČSN 73 0848 - Požární bezpečnost staveb - Kabelové rozvody
ČSN 73 0848ČSN 73 0848 Tato norma platí pro projektování prostorů kabelových tras z hlediska požární bezpečnosti a stanovení cílových požadavků na funkčnost kabelových tras napájejících požárně be
Cena:  347,- Kč
ČSN 41 7247 ZMĚNA a - Ocel 17 247 Cr-Ni-Ti 
Katalogové číslo:  13540
ČSN 41 7247 ZMĚNA a - Ocel 17 247 Cr-Ni-Ti
ČSN 41 7247 ZMĚNA a
Cena:  34,- Kč
ČSN 07 0000 ZMĚNA a - Názvosloví parních a horkovodních kotlů 
Katalogové číslo:  12215
ČSN 07 0000 ZMĚNA a - Názvosloví parních a horkovodních kotlů
ČSN 07 0000 ZMĚNA a
Cena:  73,- Kč
ČSN EN 813 - Prostředky ochrany osob proti pádu - Sedací postroje 
Katalogové číslo:  83041
ČSN EN 813 - Prostředky ochrany osob proti pádu - Sedací postroje
ČSN EN 813ČSN EN 813 Tato evropská norma specifikuje požadavky, zkušební metody, značení a informace poskytované výrobcem pro sedací postroje, které jsou použity v zadržení, pracovních polohovacích
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 1005-1+A1 - Bezpečnost strojních zařízení - Fyzická výkonnost člověka - Část 1: Termíny a definice 
Katalogové číslo:  83059
ČSN EN 1005-1+A1 - Bezpečnost strojních zařízení - Fyzická výkonnost člověka - Část 1: Termíny a definice
ČSN EN 1005-1+A1ČSN EN 1005-1+A1 Tato evropská norma je jednou z několika ergonomických norem pro bezpečnost strojních zařízení. Stanovuje terminy a definice pro pojmy a parametry použité v EN 1005
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 13732-1 - Ergonomie tepelného prostředí - Metody posuzování odezvy člověka na kontakt s povrchy - Část 1: Horké povrchy 
Katalogové číslo:  83056
ČSN EN ISO 13732-1 - Ergonomie tepelného prostředí - Metody posuzování odezvy člověka na kontakt s povrchy - Část 1: Horké povrchy
ČSN EN ISO 13732-1ČSN EN ISO 13732-1 Tato část ISO 13732 uvádí teplotní prahové hodnoty popálení, ke kterým dochází při kontaktu lidské kůže s horkým pevným povrchem. Popisuje metody posuzování riz
Cena:  446,- Kč
ČSN ISO 19092 - Finanční služby - Biometrika - Struktura bezpečnosti 
Katalogové číslo:  82761
ČSN ISO 19092 - Finanční služby - Biometrika - Struktura bezpečnosti
ČSN ISO 19092ČSN ISO 19092 Tato norma popisuje adekvátní kontroly a vhodné postupy při použití biometriky jako mecha-nismu autentizace pro bezpečný vzdálený elektronický přístup nebo lokální řízení
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 62428 - Výkonová elektrotechnika - Složkové soustavy trojfázových sítí - Veličiny a jejich transformace 
Katalogové číslo:  83436
ČSN EN 62428 - Výkonová elektrotechnika - Složkové soustavy trojfázových sítí - Veličiny a jejich transformace
ČSN EN 62428ČSN EN 62428 Tato norma uvádí transformace z původních do složkových veličin pro trojfázové střídavé sítě. Uplatnění těchto transformací usnadňuje výpočty ustálených i přechodových jevů
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 60851-5 ed. 2 - Vodiče pro vinutí - Zkušební metody - Část 5: Elektrické vlastnosti 
Katalogové číslo:  83440
ČSN EN 60851-5 ed. 2 - Vodiče pro vinutí - Zkušební metody - Část 5: Elektrické vlastnosti
ČSN EN 60851-5 ed. 2ČSN EN 60851-5 ed. 2 Tato norma specifikuje následující zkoušky: Zkouška 5: Elektrický odpor; Zkouška 13: Průrazné napětí; Zkouška 14: Souvislost izolace; Zkouška 19: Dielektric
Cena:  347,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat