Sponzorovaný odkaz

Třídy norem ČSN

České technické normy ČSN

Technická norma je podrobný předpis, který stanoví důležité parametry či vlastnosti materiálu, výrobku, součásti nebo pracovního postupu. Technické normy nejsou obecně závazné, jsou to však odborně kvalifikované předpisy, na které se mohou odkazovat smluvní strany při specifikaci předmětu smlouvy nebo státní autorita ve svých obecně závazných předpisech. Umožňují například výměnu výrobků nebo zaměnitelnost součástek a tím zlepšují hospodárnost výroby i bezpečnost výrobků. Stanovením závazných parametrů výrobků přispívají také k ochraně spotřebitele.

Zdroj: www.unmz.cz

 

Technické normy nejsou volně šiřitelné a poskytují se za úplatu. 

 

Normy se podle rozsahu platnosti mohou rozdělovat na:

  • Mezinárodní normy světové (ISO, IEC) nebo evropské (EN), které platí přes hranice jednotlivých států

  • Národní normy, jako např. ČSN, DIN, BSI, NF.. s celostátní platností, které shrnují široký okruh problematik. Tyto normy se postupně uvádějí do souladu (harmonizují) s normami mezinárodními, tím že přebírají a překládají texty mezinárodních norem. Tyto normy se potom zavádějí do národních normalizačních soustav jako např. ČSN EN xxxxx, ČSN EN ISO xxxxxx

  • Oborové normy (ON) - tyto byly v ČR zrušeny k 31.12.1993 a částečně nahrazeny normami podnikovými (PN)

  • Podnikové normy (PN) - tyto normy si vydávají jednotliví výrobci, skupiny výrobců nebo podniky pro vlastní potřebu

České národní normy ČSN jsou označovány, v případě převzatých mezinárodních (ČSN ISO, ČSN IEC..) a evropských (ČSN EN) norem číslem převzaté normy a třídícím znakem, v případě "čistých" ČSN norem pouze třídícím znakem.

 

Třídicí znak

Třídicí znak slouží k přiřazení norem k určité třídě a skupině norem. Skládá se z 6 číslic XX YYZZ.

První dvě číslice XX označují třídu 01 - 99 (např. 01 - Obecná třída, 73 - Navrhování a provádění staveb).

Druhé dvě číslice YY označují skupinu v rámci třídy (např. 2740 - Výtahy, všeobecně).

Poslední dvě číslice ZZ jsou pouze pořadové. 

Seznam tříd norem Vás provede jednotlivými kategoriemi a podkategoriemi.

Pokud nevíte, jakou normu právě potřebujete, její zatřídění do skupiny a podskupiny Vás dovede až ke konkrétní normě.

V našem e-shopu jsou pro snadnější orientaci uvedeny pouze platné normy ČSN.

Pokud požadovanou normu nenajdete jedná se o normu zrušenou, popř. neexistující. Na tel./mailový/faxový dotaz Vám rádi sdělíme datum zrušení nebo náhradní normu.

 

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN ETS 300 743 ed. 1 - Digitální televizní vysílání (DVB) - Systémy titulkování 
Katalogové číslo:  53123
ČSN ETS 300 743 ed. 1 - Digitální televizní vysílání (DVB) - Systémy titulkování
ČSN ETS 300 743 ed. 1
Cena:  34,- Kč
ČSN ISO 11843-1 - Detekční schopnost - Část 1: Termíny a definice 
Katalogové číslo:  53814
ČSN ISO 11843-1 - Detekční schopnost - Část 1: Termíny a definice
ČSN ISO 11843-1ČSN ISO 11843-1 Tato část ISO 11843 vymezuje termíny a definice vztahující se k zjišťování rozdílu mezi aktuálním stavem systému a jeho základním stavem. Obecné pojmy stanovené v
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 12944-6 - Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 6: Laboratorní zkušební metody 
Katalogové číslo:  53564
ČSN EN ISO 12944-6 - Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 6: Laboratorní zkušební metody
ČSN EN ISO 12944-6ČSN EN ISO 12944-6 Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 12944-6:1998. Evropská norma EN ISO 12944-6:1998 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60512-1-4 - Elektromechanické součástky pro elektrotechnická zařízení - Základní zkušební postupy a měřicí metody - Část 1: Všeobecné zkoušky - Oddíl 4: Zkouška 1d: Účinnost ochrany kontaktů (scoop-proof) 
Katalogové číslo:  53569
ČSN EN 60512-1-4 - Elektromechanické součástky pro elektrotechnická zařízení - Základní zkušební postupy a měřicí metody - Část 1: Všeobecné zkoušky - Oddíl 4: Zkouška 1d: Účinnost ochrany kontaktů (scoop-proof)
ČSN EN 60512-1-4ČSN EN 60512-1-4 Tento oddíl normy IEC 60512-1, pokud je to doporučeno předmětovou specifikací, se má používat ke zkoušení mechanických součástek v oboru subkomise IEC: 48B. Tato
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 50068 +A1 - Kryty z oceli pro tváření pro plynem izolované vysokonapěťové rozváděče 
Katalogové číslo:  52907
ČSN EN 50068 +A1 - Kryty z oceli pro tváření pro plynem izolované vysokonapěťové rozváděče
ČSN EN 50068 +A1ČSN EN 50068 +A1 Tato norma platí pro svařované kryty z oceli pro tváření v rozváděčích pro vnitřní a venkovní provedení, které jsou naplněny inertními plyny pod tlakem - např. fl
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 60598-2-4 - Svítidla - Část 2: Zvláštní požadavky - Oddíl 4: Přemístitelná svítidla pro všeobecné použití 
Katalogové číslo:  53502
ČSN EN 60598-2-4 - Svítidla - Část 2: Zvláštní požadavky - Oddíl 4: Přemístitelná svítidla pro všeobecné použití
ČSN EN 60598-2-4ČSN EN 60598-2-4 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60598-2-4:1997. Evropská norma EN 60598-2-4:1997 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinár
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 12134 - Ovocné a zeleninové šťávy - Stanovení odstředitelné dužniny 
Katalogové číslo:  53833
ČSN EN 12134 - Ovocné a zeleninové šťávy - Stanovení odstředitelné dužniny
ČSN EN 12134ČSN EN 12134 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12134:1997. Evropská norma EN 12134:1997 má status české technické normy. Norma upřesňuje metodu stanovení obsahu odstředite
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 760 - Stanovení vody - Metoda Karl Fischera (Všeobecná metoda) 
Katalogové číslo:  41561
ČSN ISO 760 - Stanovení vody - Metoda Karl Fischera (Všeobecná metoda)
ČSN ISO 760ČSN ISO 760 Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 760:1978. Mezinárodní norma ISO 760:1978 má status české technické normy. Tato mezinárodní norma určuje obecnou metodu zná
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 10545-3 - Keramické obkladové prvky - Část 3: Stanovení nasákavosti, zdánlivé pórovitosti, zdánlivé hustoty a objemové hmotnosti 
Katalogové číslo:  53792
ČSN EN ISO 10545-3 - Keramické obkladové prvky - Část 3: Stanovení nasákavosti, zdánlivé pórovitosti, zdánlivé hustoty a objemové hmotnosti
ČSN EN ISO 10545-3ČSN EN ISO 10545-3 Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 10545-3:1997. Evropská norma EN ISO 10545-3:1997 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 524-5 - Hadice z ocelového pásku pro předpínací výztuž - Zkušební metody - Část 5: Stanovení pevnosti v tahu 
Katalogové číslo:  53207
ČSN EN 524-5 - Hadice z ocelového pásku pro předpínací výztuž - Zkušební metody - Část 5: Stanovení pevnosti v tahu
ČSN EN 524-5ČSN EN 524-5 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 524-5:1997. Evropská norma EN 524-5:1997 má status české technické normy. (ČSN) EN 524 se skládá z těchto částí: Část 1: Sta
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 105-X14 - Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část X14: Stálobarevnost při kyselém chlorování vlny: dichlorisokyanurát sodný 
Katalogové číslo:  53401
ČSN EN ISO 105-X14 - Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část X14: Stálobarevnost při kyselém chlorování vlny: dichlorisokyanurát sodný
ČSN EN ISO 105-X14ČSN EN ISO 105-X14 Tato část ISO 105 stanoví metodu pro zjišťování odolnosti barvy vlny všech forem zpracování vůči kyselému chlorování při použití dichlorisokyanurátu sodného1)
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 105-X06 - Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část X06: Stálobarevnost v sodové vyvářce 
Katalogové číslo:  53403
ČSN EN ISO 105-X06 - Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část X06: Stálobarevnost v sodové vyvářce
ČSN EN ISO 105-X06ČSN EN ISO 105-X06 Tato část ISO 105 stanoví metodu pro zjišťování odolnosti barvy textilií každého druhu a všech forem zpracování vůči účinku vařících zředěných roztoků uhličit
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 12075 - Biotechnologie - Velkovýroba a výroba - Postupy pro fermentaci a zpracování 
Katalogové číslo:  53816
ČSN EN 12075 - Biotechnologie - Velkovýroba a výroba - Postupy pro fermentaci a zpracování
ČSN EN 12075ČSN EN 12075 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12075:1997. Evropská norma EN 12075:1997 má status české technické normy. Tato evropská norma specifikuje zásady posuzování
Cena:  232,- Kč
ČSN ETS 300 329 ed. 2 - Rádiová zařízení a systémy (RES) - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) zařízení digitálních globálních bezšňůrových telekomunikací 
Katalogové číslo:  53515
ČSN ETS 300 329 ed. 2 - Rádiová zařízení a systémy (RES) - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) zařízení digitálních globálních bezšňůrových telekomunikací
ČSN ETS 300 329 ed. 2ČSN ETS 300 329 ed. 2 Tato evropská telekomunikační norma (ETS) se vztahuje na posuzování radiokomunikačních a přidružených zařízení s ohledem na elektromagnetickou kompatibi
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 12339 - Plavidla vnitrozemské plavby - Lanové koše 
Katalogové číslo:  53528
ČSN EN 12339 - Plavidla vnitrozemské plavby - Lanové koše
ČSN EN 12339ČSN EN 12339 Tato evropská norma stanoví hlavní rozměry, konstrukci a požadavky na lanové koše. Lanové koše se používají na vnitrozemských plavidlech k ukládání ocelových drátěných la
Cena:  95,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision