Sponzorovaný odkaz

Třídy norem ČSN

České technické normy ČSN

Technická norma je podrobný předpis, který stanoví důležité parametry či vlastnosti materiálu, výrobku, součásti nebo pracovního postupu. Technické normy nejsou obecně závazné, jsou to však odborně kvalifikované předpisy, na které se mohou odkazovat smluvní strany při specifikaci předmětu smlouvy nebo státní autorita ve svých obecně závazných předpisech. Umožňují například výměnu výrobků nebo zaměnitelnost součástek a tím zlepšují hospodárnost výroby i bezpečnost výrobků. Stanovením závazných parametrů výrobků přispívají také k ochraně spotřebitele.

Zdroj: www.unmz.cz

 

Technické normy nejsou volně šiřitelné a poskytují se za úplatu. 

 

Normy se podle rozsahu platnosti mohou rozdělovat na:

  • Mezinárodní normy světové (ISO, IEC) nebo evropské (EN), které platí přes hranice jednotlivých států

  • Národní normy, jako např. ČSN, DIN, BSI, NF.. s celostátní platností, které shrnují široký okruh problematik. Tyto normy se postupně uvádějí do souladu (harmonizují) s normami mezinárodními, tím že přebírají a překládají texty mezinárodních norem. Tyto normy se potom zavádějí do národních normalizačních soustav jako např. ČSN EN xxxxx, ČSN EN ISO xxxxxx

  • Oborové normy (ON) - tyto byly v ČR zrušeny k 31.12.1993 a částečně nahrazeny normami podnikovými (PN)

  • Podnikové normy (PN) - tyto normy si vydávají jednotliví výrobci, skupiny výrobců nebo podniky pro vlastní potřebu

České národní normy ČSN jsou označovány, v případě převzatých mezinárodních (ČSN ISO, ČSN IEC..) a evropských (ČSN EN) norem číslem převzaté normy a třídícím znakem, v případě "čistých" ČSN norem pouze třídícím znakem.

 

Třídicí znak

Třídicí znak slouží k přiřazení norem k určité třídě a skupině norem. Skládá se z 6 číslic XX YYZZ.

První dvě číslice XX označují třídu 01 - 99 (např. 01 - Obecná třída, 73 - Navrhování a provádění staveb).

Druhé dvě číslice YY označují skupinu v rámci třídy (např. 2740 - Výtahy, všeobecně).

Poslední dvě číslice ZZ jsou pouze pořadové. 

Seznam tříd norem Vás provede jednotlivými kategoriemi a podkategoriemi.

Pokud nevíte, jakou normu právě potřebujete, její zatřídění do skupiny a podskupiny Vás dovede až ke konkrétní normě.

V našem e-shopu jsou pro snadnější orientaci uvedeny pouze platné normy ČSN.

Pokud požadovanou normu nenajdete jedná se o normu zrušenou, popř. neexistující. Na tel./mailový/faxový dotaz Vám rádi sdělíme datum zrušení nebo náhradní normu.

 

Seřadit podle: 
Počet: 
Třídící znakNázev
ČSN ISO 11241 - Letadlo - Zařízení pro přepravu leteckých motorů 
Katalogové číslo:  59420
ČSN ISO 11241 - Letadlo - Zařízení pro přepravu leteckých motorů
ČSN ISO 11241
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 9666 - Letadlo - Samohybné fekální vozidlo - Funkční požadavky 
Katalogové číslo:  59413
ČSN ISO 9666 - Letadlo - Samohybné fekální vozidlo - Funkční požadavky
ČSN ISO 9666
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 60870-6-701 - Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 6-701: Protokoly dálkového ovládání kompatibilní s normami ISO a doporučeními ITU-T - Funkční profil pro poskytování aplikační služby TASE.1 v koncových systémech 
Katalogové číslo:  59590
ČSN EN 60870-6-701 - Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 6-701: Protokoly dálkového ovládání kompatibilní s normami ISO a doporučeními ITU-T - Funkční profil pro poskytování aplikační služby TASE.1 v koncových systémech
ČSN EN 60870-6-701ČSN EN 60870-6-701 Norma obsahuje identické znění EN 60870-6-701:1998 (idt IEC 60870-6-701). Definuje funkční profil používaný v sítích dálkového ovládání, který definuje posky
Cena:  347,- Kč
ČSN 34 7614-2 - Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím Uo/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV - Část 2: Doplňující zkušební metody 
Katalogové číslo:  59813
ČSN 34 7614-2 - Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím Uo/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV - Část 2: Doplňující zkušební metody
ČSN 34 7614-2ČSN 34 7614-2 Norma obsahuje identické znění harmonizačního dokumentu HD 626.2 S1:1996. Porovnává a předepisuje zkušební metody, které jsou používané pro zkoušení elektrických kabel
Cena:  446,- Kč
ČSN 34 7614-4E - Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím Uo/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV - Část 4: Samonosné kabely s izolací XLPE (svazkové žíly) - Oddíl 4E: Svazkové žíly pro venkovní přípojku (typ 4E-1) 
Katalogové číslo:  59812
ČSN 34 7614-4E - Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím Uo/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV - Část 4: Samonosné kabely s izolací XLPE (svazkové žíly) - Oddíl 4E: Svazkové žíly pro venkovní přípojku (typ 4E-1)
ČSN 34 7614-4EČSN 34 7614-4E Norma obsahuje identické znění harmonizačního dokumentu HD 626.4E S1:1996. Stanovuje konstrukci, rozměry a zkušební požadavky pro svazkové žíly pro provoz a stavbu v
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 60938-2 - Neproměnné tlumivky pro elektromagnetické odrušení - Část 2: Dílčí specifikace 
Katalogové číslo:  58733
ČSN EN 60938-2 - Neproměnné tlumivky pro elektromagnetické odrušení - Část 2: Dílčí specifikace
ČSN EN 60938-2ČSN EN 60938-2 Norma je určena pro neproměnné tlumivky pro potlačení elektromagnetického rušení , které spadají do rozsahu daném kmenovou specifikací IEC 60938-1. Specifikace je om
Cena:  73,- Kč
ČSN EN 61834-3 - Záznam - Kazetové videomagnetofony pro záznam digitálního obrazového signálu v šikmých stopách na pásek 6,35 mm pro neprofesionální účely (systémy 525/60, 625/50, 1125/60 a 1250/50) - Část 3: Formát HD pro systémy 1125/60 a 1250/50 
Katalogové číslo:  59988
ČSN EN 61834-3 - Záznam - Kazetové videomagnetofony pro záznam digitálního obrazového signálu v šikmých stopách na pásek 6,35 mm pro neprofesionální účely (systémy 525/60, 625/50, 1125/60 a 1250/50) - Část 3: Formát HD pro systémy 1125/60 a 1250/50
ČSN EN 61834-3ČSN EN 61834-3 Tato mezinárodní norma se vztahuje na systém záznamu příští generace digitálních kazetových video-magnetofonů. Stanovuje obsah, formát a metodu záznamu datových blok
Cena:  34,- Kč
ČSN ISO/IEC 10746-1 - Informační technologie - Otevřené distribuované zpracování - Referenční model: Přehled 
Katalogové číslo:  60047
ČSN ISO/IEC 10746-1 - Informační technologie - Otevřené distribuované zpracování - Referenční model: Přehled
ČSN ISO/IEC 10746-1ČSN ISO/IEC 10746-1 Rychlý růst distribuovaného zpracování vedl k potřebě koordinující základní struktury pro normalizaci otevřeného distribuovaného zpracování (ODP). Referenč
Cena:  803,- Kč
ČSN EN 10095 - Oceli a niklové slitiny žáruvzdorné 
Katalogové číslo:  58617
ČSN EN 10095 - Oceli a niklové slitiny žáruvzdorné
ČSN EN 10095ČSN EN 10095 Tato evropská norma platí pro tvářené oceli a niklové slitiny uvedené v tabulkách 1 až 3, které se běžně používají na výrobky, pro které je základním požadavkem odolnost
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 14526-1 - Plasty - Fenolické práškové lisovací hmoty (PF-PMCs) - Část 1: Systém označování a podklady pro specifikaci 
Katalogové číslo:  59938
ČSN EN ISO 14526-1 - Plasty - Fenolické práškové lisovací hmoty (PF-PMCs) - Část 1: Systém označování a podklady pro specifikaci
ČSN EN ISO 14526-1ČSN EN ISO 14526-1 Tato norma představuje systém, který zavádí bloky dat pro označování fenolických práškových lisovacích hmot. Různé typy hmot odlišuje podle typu a obsahu pln
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 14527-3 - Plasty - Močovino-formaldehydové a močovino/melamin-formaldehydové práškové lisovací hmoty (UF- a UF/MF-PMCs) - Část 3: Požadavky na vybrané lisovací hmoty 
Katalogové číslo:  59909
ČSN EN ISO 14527-3 - Plasty - Močovino-formaldehydové a močovino/melamin-formaldehydové práškové lisovací hmoty (UF- a UF/MF-PMCs) - Část 3: Požadavky na vybrané lisovací hmoty
ČSN EN ISO 14527-3ČSN EN ISO 14527-3 Tato norma předepisuje požadavky na reologické, zpracovatelské, mechanické, tepelné, elektrické a další vlastnosti močovino-formaldehydových a močovino/melam
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 13299 - Hnojiva - Stanovení průtokové rychlosti 
Katalogové číslo:  59193
ČSN EN 13299 - Hnojiva - Stanovení průtokové rychlosti
ČSN EN 13299
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 12039 - Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech - Stanovení přilnavosti posypu 
Katalogové číslo:  60013
ČSN EN 12039 - Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech - Stanovení přilnavosti posypu
ČSN EN 12039ČSN EN 12039 ČSN EN 12039 stanovuje zkušební metodu pro zajištění přilnavosti posypu asfaltových pásů při zkoušce kartáčováním. Hmotnost posypu odstraněného kartáčováním (50 cyklů) s
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 12414 - Zařízení ke kontrole parkování vozidel - Automaty pro platbu a výdej parkovacích lístků - Technické a funkční požadavky 
Katalogové číslo:  60106
ČSN EN 12414 - Zařízení ke kontrole parkování vozidel - Automaty pro platbu a výdej parkovacích lístků - Technické a funkční požadavky
ČSN EN 12414ČSN EN 12414 ČSN EN 12414 specifikuje funkční a technické požadavky na automaty pro platbu a výdej parkovacích lístků. Vztahuje se na automaty pro platbu předem s následným výdejem p
Cena:  232,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat