Sponzorovaný odkaz

Třídy norem ČSN

České technické normy ČSN

Technická norma je podrobný předpis, který stanoví důležité parametry či vlastnosti materiálu, výrobku, součásti nebo pracovního postupu. Technické normy nejsou obecně závazné, jsou to však odborně kvalifikované předpisy, na které se mohou odkazovat smluvní strany při specifikaci předmětu smlouvy nebo státní autorita ve svých obecně závazných předpisech. Umožňují například výměnu výrobků nebo zaměnitelnost součástek a tím zlepšují hospodárnost výroby i bezpečnost výrobků. Stanovením závazných parametrů výrobků přispívají také k ochraně spotřebitele.

Zdroj: www.unmz.cz

 

Technické normy nejsou volně šiřitelné a poskytují se za úplatu. 

 

Normy se podle rozsahu platnosti mohou rozdělovat na:

  • Mezinárodní normy světové (ISO, IEC) nebo evropské (EN), které platí přes hranice jednotlivých států

  • Národní normy, jako např. ČSN, DIN, BSI, NF.. s celostátní platností, které shrnují široký okruh problematik. Tyto normy se postupně uvádějí do souladu (harmonizují) s normami mezinárodními, tím že přebírají a překládají texty mezinárodních norem. Tyto normy se potom zavádějí do národních normalizačních soustav jako např. ČSN EN xxxxx, ČSN EN ISO xxxxxx

  • Oborové normy (ON) - tyto byly v ČR zrušeny k 31.12.1993 a částečně nahrazeny normami podnikovými (PN)

  • Podnikové normy (PN) - tyto normy si vydávají jednotliví výrobci, skupiny výrobců nebo podniky pro vlastní potřebu

České národní normy ČSN jsou označovány, v případě převzatých mezinárodních (ČSN ISO, ČSN IEC..) a evropských (ČSN EN) norem číslem převzaté normy a třídícím znakem, v případě "čistých" ČSN norem pouze třídícím znakem.

 

Třídicí znak

Třídicí znak slouží k přiřazení norem k určité třídě a skupině norem. Skládá se z 6 číslic XX YYZZ.

První dvě číslice XX označují třídu 01 - 99 (např. 01 - Obecná třída, 73 - Navrhování a provádění staveb).

Druhé dvě číslice YY označují skupinu v rámci třídy (např. 2740 - Výtahy, všeobecně).

Poslední dvě číslice ZZ jsou pouze pořadové. 

Seznam tříd norem Vás provede jednotlivými kategoriemi a podkategoriemi.

Pokud nevíte, jakou normu právě potřebujete, její zatřídění do skupiny a podskupiny Vás dovede až ke konkrétní normě.

V našem e-shopu jsou pro snadnější orientaci uvedeny pouze platné normy ČSN.

Pokud požadovanou normu nenajdete jedná se o normu zrušenou, popř. neexistující. Na tel./mailový/faxový dotaz Vám rádi sdělíme datum zrušení nebo náhradní normu.

 

Seřadit podle: 
Počet: 
Třídící znakNázev
ČSN EN ISO 9001:2016 - Systémy managementu jakosti - Požadavky 
Katalogové číslo:  P34
ČSN EN ISO 9001:2016 - Systémy managementu jakosti - Požadavky
ČSN EN ISO 9001:2015 Dlouho připravovaná revize normy ISO 9001 : 2008 respektive u nás známe české verze této modly všech norem ČSN EN ISO 9001:2009 + Oprava 1 05/2010 (eventuálně ČSN EN ISO 9001 ed.
Nová
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 60721-3-0 - Klasifikace podmínek prostředí. Část 3: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti. Úvod 
Katalogové číslo:  16886
ČSN EN 60721-3-0 - Klasifikace podmínek prostředí. Část 3: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti. Úvod
ČSN EN 60721-3-0ČSN EN 60721-3-0 Norma obsahuje EN 60721-3-0:1993, která je převzetím IEC 721-3-0:1984 a její změny 1:1987 bez modifikací. Tento úvod je návodem pro používání všech oddílů IEC 72
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 4001 - Lodě a plovoucí zařízení. Vorové záchranné těleso. Záchranné prostředky 
Katalogové číslo:  16768
ČSN ISO 4001 - Lodě a plovoucí zařízení. Vorové záchranné těleso. Záchranné prostředky
ČSN ISO 4001ČSN ISO 4001 Tato norma je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazná v působnosti Ministerstva dopravy ČR, na
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO 6590-2 - Obaly. Pytle. Terminologie a typy. Část 2. Plastové pytle 
Katalogové číslo:  17156
ČSN ISO 6590-2 - Obaly. Pytle. Terminologie a typy. Část 2. Plastové pytle
ČSN ISO 6590-2ČSN ISO 6590-2 Tato část ISO 6590 definuje termíny všeobecně používané při výrobě plastových pytlů. Vztahuje se na jednovrstvé a vícevrstvé pytle vyrobené z termoplastové měkké fól
Cena:  232,- Kč
ČSN 46 2520-7 - Zkoušení chmele. Část 7. Poškození škodlivými činiteli 
Katalogové číslo:  17187
ČSN 46 2520-7 - Zkoušení chmele. Část 7. Poškození škodlivými činiteli
ČSN 46 2520-7ČSN 46 2520-7 ČSN 46 2520 Zkoušení chmele se skládá z těchto dalších částí: Část 2 Všeobecná ustanovení, Část 3 Stanovení vlhkosti, Část 4 Cizí příměsi, Část 5 Chmelové příměsi, Čás
Cena:  73,- Kč
ČSN 46 2520-10 - Zkoušení chmele. Část 10: Pecky 
Katalogové číslo:  17211
ČSN 46 2520-10 - Zkoušení chmele. Část 10: Pecky
ČSN 46 2520-10ČSN 46 2520-10 ČSN 46 2520 Zkoušení chmele se skládá z těchto dalších částí: Část 2 Všeobecná ustanovení, Část 3 Stanovení vlhkosti, Část 4 Cizí příměsi, Část 5 Chmelové příměsi, Č
Cena:  73,- Kč
ČSN 73 6670 - Zkoušení proměnným tlakem a teplotou. Ověřování potrubních systémů 
Katalogové číslo:  17136
ČSN 73 6670 - Zkoušení proměnným tlakem a teplotou. Ověřování potrubních systémů
ČSN 73 6670ČSN 73 6670 Norma platí pro zkoušení tlakových potrubních systémů a jejich prvků určených pro neagresivní kapalná média, především vodu a její směsi, určená k zabudování do staveb, a
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO 2591-1 - Zkušební prosévání. Část 1: Metody, při kterých se používají zkušební síta z kovové tkaniny a děrovaného plechu 
Katalogové číslo:  16696
ČSN ISO 2591-1 - Zkušební prosévání. Část 1: Metody, při kterých se používají zkušební síta z kovové tkaniny a děrovaného plechu
ČSN ISO 2591-1ČSN ISO 2591-1 Tato část ISO 2591 specifikuje základní faktory, které ovlivňují zkušební prosévání a získáné výsledky. Udává podrobně rovněž základní principy, které mají být dodrž
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 4643 - Tvářená plastová obuv. Obuv z polyvinylchloridu, s podšívkou nebo bez podšívky, pro všeobecné použití v průmyslu. Specifikace 
Katalogové číslo:  17018
ČSN ISO 4643 - Tvářená plastová obuv. Obuv z polyvinylchloridu, s podšívkou nebo bez podšívky, pro všeobecné použití v průmyslu. Specifikace
ČSN ISO 4643ČSN ISO 4643 Norma obsahuje ISO 4643:1992. Specifikuje požadavky na obuv pro všeobecné použití v průmyslu, vstřikovanou z polyvinylchloridové směsi. Obuv může být s textilní podšívko
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 9711-1 - Kontejnery. Informace o kontejnerech na zámořských lodích. Část 1: Systém nákladového plánu 
Katalogové číslo:  17157
ČSN ISO 9711-1 - Kontejnery. Informace o kontejnerech na zámořských lodích. Část 1: Systém nákladového plánu
ČSN ISO 9711-1ČSN ISO 9711-1 Norma obsahuje ISO 9711-1:1990. ISO 9711 sestává z následujících částí, pod všeobecným názvem "Kontejnery. Informace o kontejnerech na zámořských lodích". Část 1: Sy
Cena:  95,- Kč
ČSN IEC 1012 - Filtry pro měření slyšitelného zvuku za přítomnosti ultrazvuku 
Katalogové číslo:  17172
ČSN IEC 1012 - Filtry pro měření slyšitelného zvuku za přítomnosti ultrazvuku
ČSN IEC 1012ČSN IEC 1012 Norma obsahuje IEC 1012:1990. Stanoví elektrické vlastnosti váhového filtru U pro měření slyšitelného zvuku za přítomnosti ultrazvuku, zejména pro použití se zvukoměry,
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 26599-1 - Obaly. Pytle. Kondicionování ke zkouškám. Část 1: Papírové pytle 
Katalogové číslo:  17006
ČSN EN 26599-1 - Obaly. Pytle. Kondicionování ke zkouškám. Část 1: Papírové pytle
ČSN EN 26599-1ČSN EN 26599-1 Tato norma je identická s EN 26599-1:1992. Tato první část normy ISO 6599 stanoví atmosferivcké podmínky a metody kondicionování vzorků prázdných papírových pytlů př
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 28839 - Spojovací součásti. Mechanické vlastnosti spojovacích součástí. Šrouby a matice vyrobené z neželezných kovů 
Katalogové číslo:  17161
ČSN EN 28839 - Spojovací součásti. Mechanické vlastnosti spojovacích součástí. Šrouby a matice vyrobené z neželezných kovů
ČSN EN 28839ČSN EN 28839 Norma je identická s EN 28839:1991. Mechanické vlastnosti uvedené v této normě platí pro šrouby a matice se závitem o jmenovitém průměru d od 1,6 mm do 39 mm s metrickým
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 24006 - Měření průtoku tekutin v uzavřených profilech. Terminologie 
Katalogové číslo:  16673
ČSN EN 24006 - Měření průtoku tekutin v uzavřených profilech. Terminologie
ČSN EN 24006ČSN EN 24006 Norma je identická s EN 24006:1993. Definuje termíny doporučované v oblasti měření průtoku tekutin v uzavřených profilech a uvádí odpovídající značky. V sedmnácti částec
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 2100 - Letectví a kosmonautika. Slitina hliníku AL-P2014A-T4511. Tyče a profily lisované "a" nebo "D" <= 200 mm 
Katalogové číslo:  17323
ČSN EN 2100 - Letectví a kosmonautika. Slitina hliníku AL-P2014A-T4511. Tyče a profily lisované "a" nebo "D" <= 200 mm
ČSN EN 2100ČSN EN 2100 Norma je identická s EN 2100:1992. (Toto datum není v normě vytištěno!) Norma stanoví požadavky pro tyče a profily lisované ze slitiny hliníku AL-P2014A, ve stavu T4511, a
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO 7980 - Jakost vod. Stanovení vápníku a hořčíku. Metoda atomové absorpční spektrometrie 
Katalogové číslo:  17208
ČSN ISO 7980 - Jakost vod. Stanovení vápníku a hořčíku. Metoda atomové absorpční spektrometrie
ČSN ISO 7980ČSN ISO 7980 Norma obsahuje ISO 7980:1986. Specifikuje metodu stanovení rozpuštěného vápníku a hořčíku plamenovou absorpční spektrometrií. Je určena pro analýzu surové a pitné vody.
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO 7393-1 - Jakost vod. Stanovení volného a celkového chloru. Část 1: Odměrná metoda s N,N-diethyl-1,4-fenylendiaminem 
Katalogové číslo:  16988
ČSN ISO 7393-1 - Jakost vod. Stanovení volného a celkového chloru. Část 1: Odměrná metoda s N,N-diethyl-1,4-fenylendiaminem
ČSN ISO 7393-1ČSN ISO 7393-1 Norma obsahuje ISO 7393-1:1985. ISO 7393 sestává z následujících částí: Část 1: Odměrná metoda s N,N-diethyl-1,4-fenylendiaminem; Část 2: Kolorimetrická metoda s N,N
Cena:  171,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat