Sponzorovaný odkaz

Třídy norem ČSN

České technické normy ČSN

Technická norma je podrobný předpis, který stanoví důležité parametry či vlastnosti materiálu, výrobku, součásti nebo pracovního postupu. Technické normy nejsou obecně závazné, jsou to však odborně kvalifikované předpisy, na které se mohou odkazovat smluvní strany při specifikaci předmětu smlouvy nebo státní autorita ve svých obecně závazných předpisech. Umožňují například výměnu výrobků nebo zaměnitelnost součástek a tím zlepšují hospodárnost výroby i bezpečnost výrobků. Stanovením závazných parametrů výrobků přispívají také k ochraně spotřebitele.

Zdroj: www.unmz.cz

 

Technické normy nejsou volně šiřitelné a poskytují se za úplatu. 

 

Normy se podle rozsahu platnosti mohou rozdělovat na:

  • Mezinárodní normy světové (ISO, IEC) nebo evropské (EN), které platí přes hranice jednotlivých států

  • Národní normy, jako např. ČSN, DIN, BSI, NF.. s celostátní platností, které shrnují široký okruh problematik. Tyto normy se postupně uvádějí do souladu (harmonizují) s normami mezinárodními, tím že přebírají a překládají texty mezinárodních norem. Tyto normy se potom zavádějí do národních normalizačních soustav jako např. ČSN EN xxxxx, ČSN EN ISO xxxxxx

  • Oborové normy (ON) - tyto byly v ČR zrušeny k 31.12.1993 a částečně nahrazeny normami podnikovými (PN)

  • Podnikové normy (PN) - tyto normy si vydávají jednotliví výrobci, skupiny výrobců nebo podniky pro vlastní potřebu

České národní normy ČSN jsou označovány, v případě převzatých mezinárodních (ČSN ISO, ČSN IEC..) a evropských (ČSN EN) norem číslem převzaté normy a třídícím znakem, v případě "čistých" ČSN norem pouze třídícím znakem.

 

Třídicí znak

Třídicí znak slouží k přiřazení norem k určité třídě a skupině norem. Skládá se z 6 číslic XX YYZZ.

První dvě číslice XX označují třídu 01 - 99 (např. 01 - Obecná třída, 73 - Navrhování a provádění staveb).

Druhé dvě číslice YY označují skupinu v rámci třídy (např. 2740 - Výtahy, všeobecně).

Poslední dvě číslice ZZ jsou pouze pořadové. 

Seznam tříd norem Vás provede jednotlivými kategoriemi a podkategoriemi.

Pokud nevíte, jakou normu právě potřebujete, její zatřídění do skupiny a podskupiny Vás dovede až ke konkrétní normě.

V našem e-shopu jsou pro snadnější orientaci uvedeny pouze platné normy ČSN.

Pokud požadovanou normu nenajdete jedná se o normu zrušenou, popř. neexistující. Na tel./mailový/faxový dotaz Vám rádi sdělíme datum zrušení nebo náhradní normu.

 

Seřadit podle: 
Počet: 
Třídící znakNázev
ČSN EN 60127-2 ed. 3 - Miniaturní pojistky - Část 2: Trubičkové tavné pojistkové vložky 
Katalogové číslo:  97599
ČSN EN 60127-2 ed. 3 - Miniaturní pojistky - Část 2: Trubičkové tavné pojistkové vložky
ČSN EN 60127-2 ed. 3ČSN EN 60127-2 ed. 3 Tato norma část souboru norem se týká zvláštních požadavků platných pro trubičkové tavné pojistkové vložky miniaturních pojistek o rozměrech 5 mm x 20 mm a
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 62353 ed. 2 - Zdravotnické elektrické přístroje - Opakované zkoušky a zkoušky po opravách zdravotnických elektrických přístrojů 
Katalogové číslo:  97147
ČSN EN 62353 ed. 2 - Zdravotnické elektrické přístroje - Opakované zkoušky a zkoušky po opravách zdravotnických elektrických přístrojů
ČSN EN 62353 ed. 2ČSN EN 62353 ed. 2 ČSN EN 62353 ed. 2 platí pro zkoušení zdravotnických elektrických přístrojů a zdravotnických elektrických systémů (ME přístroje a ME systémy), nebo částí těchto
Cena:  545,- Kč
ČSN EN ISO 2919 - Radiační ochrana - Uzavřené radionuklidové zdroje - Obecné požadavky a klasifikace 
Katalogové číslo:  97079
ČSN EN ISO 2919 - Radiační ochrana - Uzavřené radionuklidové zdroje - Obecné požadavky a klasifikace
ČSN EN ISO 2919ČSN EN ISO 2919 This International Standard establishes a classification system for sealed radioactive sources that is based on test performance and specifies general requirements, p
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 12043 - Potravinářské stroje - Přerušovače kynutí - Bezpečnostní a hygienické požadavky 
Katalogové číslo:  97638
ČSN EN 12043 - Potravinářské stroje - Přerušovače kynutí - Bezpečnostní a hygienické požadavky
ČSN EN 12043ČSN EN 12043 Tato evropská norma stanovuje bezpečnostní a hygienické požadavky na návrh a výrobu přerušovačů kynutí s pohybujícími se kapsovými unášeči, jak je popsáno v kapitole 3 a
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 660 - Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení čísla kyselosti a kyselosti 
Katalogové číslo:  97571
ČSN EN ISO 660 - Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení čísla kyselosti a kyselosti
ČSN EN ISO 660ČSN EN ISO 660 Tato mezinárodní norma specifikuje tři metody (dvě titrační a jednu potenciometrickou) pro stanovení kyselosti v živočišných a rostlinných tucích a olejích, dále jen tu
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 15306+Amd. 1 - Sklem vyztužené trubky z reaktoplastů (GRP) - Stanovení odolnosti proti střídavému vnitřnímu přetlaku 
Katalogové číslo:  97541
ČSN ISO 15306+Amd. 1 - Sklem vyztužené trubky z reaktoplastů (GRP) - Stanovení odolnosti proti střídavému vnitřnímu přetlaku
ČSN ISO 15306+Amd. 1ČSN ISO 15306+Amd. 1 Tato mezinárodní norma specifikuje metodu ke stanovení odolnosti sklem vyztužených trubek z reaktoplastů (GRP) proti střídavému vnitřnímu přetlaku. Pos
Cena:  232,- Kč
ČSN P 73 2451 - Vláknobeton - Zkoušení čerstvého vláknobetonu 
Katalogové číslo:  97284
ČSN P 73 2451 - Vláknobeton - Zkoušení čerstvého vláknobetonu
ČSN P 73 2451ČSN P 73 2451 Tato norma platí pro zkoušení čerstvého vláknobetonu (FRC). Tato norma doplňuje požadavky uvedené v ČSN EN 12350-1 až -12.
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 1263-2 - Dočasné stavební konstrukce - Záchytné sítě - Část 2: Bezpečnostní požadavky pro osazování záchytných sítí 
Katalogové číslo:  97615
ČSN EN 1263-2 - Dočasné stavební konstrukce - Záchytné sítě - Část 2: Bezpečnostní požadavky pro osazování záchytných sítí
ČSN EN 1263-2ČSN EN 1263-2 Tato norma stanovuje bezpečnostní požadavky pro osazování záchytných sítí systému S, systému T, systému U a systému V. Třídění těchto sítí je uvedeno v EN 1263-1 společně
Cena:  232,- Kč
ČSN ETSI EN 302 637-2 V1.3.2 - Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Vozidlové komunikace - Základní soubor aplikací - Část 2: Specifikace základní služby kooperativního zjišťování 
Katalogové číslo:  97551
ČSN ETSI EN 302 637-2 V1.3.2 - Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Vozidlové komunikace - Základní soubor aplikací - Část 2: Specifikace základní služby kooperativního zjišťování
ČSN ETSI EN 302 637-2 V1.3.2ČSN ETSI EN 302 637-2 V1.3.2 Tato norma uvádí specifikace základní služby kooperativního zjišťování (základní služba CA), která slouží k podpoře aplikace silniční bezpeč
Cena:  545,- Kč
ČSN ISO 22857 - Zdravotnická informatika - Směrnice pro ochranu přeshraničních toků osobních zdravotních údajů 
Katalogové číslo:  96556
ČSN ISO 22857 - Zdravotnická informatika - Směrnice pro ochranu přeshraničních toků osobních zdravotních údajů
ČSN ISO 22857ČSN ISO 22857 Norma poskytuje pokyny k požadavkům na ochranu údajů při předávání osobních zdravotních údajů přes národní hranice nebo hranice jurisdikce. Zahrnuje jak principy ochrany
Cena:  545,- Kč
ČSN ISO 20301 - Zdravotnická informatika - Zdravotní karty - Obecné charakteristiky 
Katalogové číslo:  97585
ČSN ISO 20301 - Zdravotnická informatika - Zdravotní karty - Obecné charakteristiky
ČSN ISO 20301ČSN ISO 20301 ČSN ISO 20301 významně doplňuje problematiku zdravotnické informatiky. Tato norma umožní vymezit pravidla a postupy praktického užití zdravotních karet v klinické oblasti
Cena:  232,- Kč
TNI CEN/TR 16389 - Motorová paliva - Parafinické motorové nafty a směsi - Podklady pro požadované parametry a stanovení mezních hodnot 
Katalogové číslo:  97620
TNI CEN/TR 16389 - Motorová paliva - Parafinické motorové nafty a směsi - Podklady pro požadované parametry a stanovení mezních hodnot
TNI CEN/TR 16389TNI CEN/TR 16389 Tato technická zpráva objasňuje požadavky a zkušební metody pro prodávané a na trh dodávané parafinické nafty vyráběné syntézou (XTL) nebo hydrogenací (HVO) a jejic
Cena:  347,- Kč
ČSN 73 6222 ZMĚNA Z1 - Zatížitelnost mostů pozemních komunikací 
Katalogové číslo:  97651
ČSN 73 6222 ZMĚNA Z1 - Zatížitelnost mostů pozemních komunikací
ČSN 73 6222 ZMĚNA Z1
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 61195 ed. 2 ZMĚNA A2 - Dvoupaticové zářivky - Požadavky na bezpečnost 
Katalogové číslo:  97678
ČSN EN 61195 ed. 2 ZMĚNA A2 - Dvoupaticové zářivky - Požadavky na bezpečnost
ČSN EN 61195 ed. 2 ZMĚNA A2
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO 20807 - Nedestruktivní zkoušení - Kvalifikace pracovníků pro omezené použití nedestruktivního zkoušení 
Katalogové číslo:  97997
ČSN ISO 20807 - Nedestruktivní zkoušení - Kvalifikace pracovníků pro omezené použití nedestruktivního zkoušení
ČSN ISO 20807ČSN ISO 20807 Tato mezinárodní norma zavádí systém pro kvalifikaci pracovníků, kteří vykonávají NDT pro omezené aplikace, opakující se činnosti nebo činnosti automatické povahy, jako
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 21670 - Spojovací součásti - Šestihranné matice s přírubou pro přivařování 
Katalogové číslo:  97627
ČSN EN ISO 21670 - Spojovací součásti - Šestihranné matice s přírubou pro přivařování
ČSN EN ISO 21670ČSN EN ISO 21670 Tato mezinárodní norma specifikuje charakteristiky šestihranných matic s přírubou pro přivaření velikosti M5 až M16 (hrubá rozteč) nebo D = 8 mm až 16 mm (jemná roz
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 7539-10 - Koroze kovů a slitin - Zkoušky koroze za napětí - Část 10: Metoda s použitím vzorků tvaru obráceného U 
Katalogové číslo:  97981
ČSN EN ISO 7539-10 - Koroze kovů a slitin - Zkoušky koroze za napětí - Část 10: Metoda s použitím vzorků tvaru obráceného U
ČSN EN ISO 7539-10ČSN EN ISO 7539-10 Norma zahrnuje postupy navrhování, přípravy a používání zkušebních vzorků tvaru obráceného U ke zkoumání náchylnosti kovu ke koroznímu praskání. Termín "kov" př
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 12309-3 - Sorpční spotřebiče k vytápění a/nebo chlazení na plynná paliva se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW - Část 3: Zkušební podmínky 
Katalogové číslo:  97314
ČSN EN 12309-3 - Sorpční spotřebiče k vytápění a/nebo chlazení na plynná paliva se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW - Část 3: Zkušební podmínky
ČSN EN 12309-3ČSN EN 12309-3 1.1 Scope of EN 12309 Appliances covered by this European Standard include one or a combination of the following: - gas-fired sorption chiller; - gas-fired sorption c
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 203-2-3 - Spotřebiče plynných paliv pro provozy společného stravování - Část 2-3: Zvláštní požadavky - Varné kotle 
Katalogové číslo:  97316
ČSN EN 203-2-3 - Spotřebiče plynných paliv pro provozy společného stravování - Část 2-3: Zvláštní požadavky - Varné kotle
ČSN EN 203-2-3ČSN EN 203-2-3 Scope is applicable with the following addition: This European Standard specifies the test methods and requirements for the construction and operating characteristics re
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 16644 - Čerpadla - Hydrodynamická čerpadla - Bezucpávková oběhová čerpadla s jmenovitým příkonem menším než 200 W pro tepelné soustavy a pro soustavy pro ohřev vody v domácnostech - Zkušební předpis (vibrační akustika) pro měření hluku přenášeného konstrukcemi a tekutinami 
Katalogové číslo:  97694
ČSN EN 16644 - Čerpadla - Hydrodynamická čerpadla - Bezucpávková oběhová čerpadla s jmenovitým příkonem menším než 200 W pro tepelné soustavy a pro soustavy pro ohřev vody v domácnostech - Zkušební předpis (vibrační akustika) pro měření hluku přenášeného konstrukcemi a tekutinami
ČSN EN 16644ČSN EN 16644 Tato evropská norma stanoví zkušební předpis pro vibračně-akustickou charakteristiku bezucpávkových oběhových čerpadel s tělesem čerpadla s jmenovitým příkonem P1
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 9320 - Letectví a kosmonautika - Management programu - Všeobecné pokyny pro získávání a dodávání otevřených systémů 
Katalogové číslo:  97361
ČSN EN 9320 - Letectví a kosmonautika - Management programu - Všeobecné pokyny pro získávání a dodávání otevřených systémů
ČSN EN 9320ČSN EN 9320 These general guidelines cover the open system acquisition and supply processes. There is an increasing requirement for systems designed and produced by industry, partic
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 16602-70-31 - Zabezpečování kosmických produktů - Aplikace nátěrů a povlaků na konstrukční části pro použití v kosmu 
Katalogové číslo:  97290
ČSN EN 16602-70-31 - Zabezpečování kosmických produktů - Aplikace nátěrů a povlaků na konstrukční části pro použití v kosmu
ČSN EN 16602-70-31ČSN EN 16602-70-31 This Standard defines the approach for producing a defined surface finish to spacecraft or associated equipment, by means of the controlled application of a pai
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 16602-70-46 - Zabezpečování kosmických produktů - Požadavky na výrobu a obstarávání spojovacích součástek se závitem 
Katalogové číslo:  97319
ČSN EN 16602-70-46 - Zabezpečování kosmických produktů - Požadavky na výrobu a obstarávání spojovacích součástek se závitem
ČSN EN 16602-70-46ČSN EN 16602-70-46 This Standard defines the requirements for manufacturing, provision, inspection and quality control of highquality threaded fastening devices (bolts, nuts, stud
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 16602-70-07 - Zabezpečování kosmických produktů - Ověřování a schvalování automatických strojů pro pájení vlnou 
Katalogové číslo:  97326
ČSN EN 16602-70-07 - Zabezpečování kosmických produktů - Ověřování a schvalování automatických strojů pro pájení vlnou
ČSN EN 16602-70-07ČSN EN 16602-70-07 This specification defines the basic requirements for the verification and approval of automatic machine wave soldering for use in spacecraft hardware. The proc
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 16602-70-01 - Zabezpečování kosmických produktů - Kontrola čistoty a znečištění 
Katalogové číslo:  97275
ČSN EN 16602-70-01 - Zabezpečování kosmických produktů - Kontrola čistoty a znečištění
ČSN EN 16602-70-01ČSN EN 16602-70-01 The purpose of this standard is to define: o The selection of critical items, the definition of cleanliness requirements to satisfy the mission performance re
Cena:  655,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat