Sponzorovaný odkaz

Třídy norem ČSN

České technické normy ČSN

Technická norma je podrobný předpis, který stanoví důležité parametry či vlastnosti materiálu, výrobku, součásti nebo pracovního postupu. Technické normy nejsou obecně závazné, jsou to však odborně kvalifikované předpisy, na které se mohou odkazovat smluvní strany při specifikaci předmětu smlouvy nebo státní autorita ve svých obecně závazných předpisech. Umožňují například výměnu výrobků nebo zaměnitelnost součástek a tím zlepšují hospodárnost výroby i bezpečnost výrobků. Stanovením závazných parametrů výrobků přispívají také k ochraně spotřebitele.

Zdroj: www.unmz.cz

 

Technické normy nejsou volně šiřitelné a poskytují se za úplatu. 

 

Normy se podle rozsahu platnosti mohou rozdělovat na:

  • Mezinárodní normy světové (ISO, IEC) nebo evropské (EN), které platí přes hranice jednotlivých států

  • Národní normy, jako např. ČSN, DIN, BSI, NF.. s celostátní platností, které shrnují široký okruh problematik. Tyto normy se postupně uvádějí do souladu (harmonizují) s normami mezinárodními, tím že přebírají a překládají texty mezinárodních norem. Tyto normy se potom zavádějí do národních normalizačních soustav jako např. ČSN EN xxxxx, ČSN EN ISO xxxxxx

  • Oborové normy (ON) - tyto byly v ČR zrušeny k 31.12.1993 a částečně nahrazeny normami podnikovými (PN)

  • Podnikové normy (PN) - tyto normy si vydávají jednotliví výrobci, skupiny výrobců nebo podniky pro vlastní potřebu

České národní normy ČSN jsou označovány, v případě převzatých mezinárodních (ČSN ISO, ČSN IEC..) a evropských (ČSN EN) norem číslem převzaté normy a třídícím znakem, v případě "čistých" ČSN norem pouze třídícím znakem.

 

Třídicí znak

Třídicí znak slouží k přiřazení norem k určité třídě a skupině norem. Skládá se z 6 číslic XX YYZZ.

První dvě číslice XX označují třídu 01 - 99 (např. 01 - Obecná třída, 73 - Navrhování a provádění staveb).

Druhé dvě číslice YY označují skupinu v rámci třídy (např. 2740 - Výtahy, všeobecně).

Poslední dvě číslice ZZ jsou pouze pořadové. 

Seznam tříd norem Vás provede jednotlivými kategoriemi a podkategoriemi.

Pokud nevíte, jakou normu právě potřebujete, její zatřídění do skupiny a podskupiny Vás dovede až ke konkrétní normě.

V našem e-shopu jsou pro snadnější orientaci uvedeny pouze platné normy ČSN.

Pokud požadovanou normu nenajdete jedná se o normu zrušenou, popř. neexistující. Na tel./mailový/faxový dotaz Vám rádi sdělíme datum zrušení nebo náhradní normu.

 

Seřadit podle: 
Počet: 
Třídící znakNázev
ČSN EN 10210-1 - Duté profily tvářené za tepla z nelegovaných a jemnozrnných konstrukčních ocelí - Část 1: Technické dodací podmínky 
Katalogové číslo:  76922
ČSN EN 10210-1 - Duté profily tvářené za tepla z nelegovaných a jemnozrnných konstrukčních ocelí - Část 1: Technické dodací podmínky
ČSN EN 10210-1ČSN EN 10210-1 Tato česká technická norma zavádí evropskou normu EN 10210-1. Tato evropská norma stanoví technické dodací podmínky pro duté profily vyrobené za tepla s kruhovým, čtver
Cena:  358,- Kč
ČSN 46 2300-3 - Olejnatá semena - Část 3: Semeno máku 
Katalogové číslo:  76982
ČSN 46 2300-3 - Olejnatá semena - Část 3: Semeno máku
ČSN 46 2300-3ČSN 46 2300-3 Tato norma stanoví požadavky pro semeno máku jako zemědělského výrobku určeného k průmyslovému zpracování. Požadavky na jakost jsou přizpůsobeny podmínkám stanoveným v ČS
Cena:  73,- Kč
ČSN ISO 6247 - Ropné výrobky - Stanovení pěnivosti mazacích olejů 
Katalogové číslo:  76831
ČSN ISO 6247 - Ropné výrobky - Stanovení pěnivosti mazacích olejů
ČSN ISO 6247ČSN ISO 6247 Norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 6247:1998. Norma popisuje metodu stanovení pěnivosti mazacích olejů při určených teplotách (sekvence I, II, III - tj. při 24 °C,
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 1991-1-6 - Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-6: Obecná zatížení - Zatížení během provádění 
Katalogové číslo:  76586
ČSN EN 1991-1-6 - Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-6: Obecná zatížení - Zatížení během provádění
ČSN EN 1991-1-6ČSN EN 1991-1-6 ČSN EN 1991-1-6 uvádí zásady a pravidla pro určení charakteristických a dalších reprezentativních hodnot zatížení, která se mají uvažovat během provádění pozemních a
Cena:  358,- Kč
ČSN 46 2510 ZMĚNA 2 - Chmel 
Katalogové číslo:  19161
ČSN 46 2510 ZMĚNA 2 - Chmel
ČSN 46 2510 ZMĚNA 2
Cena:  34,- Kč
ČSN EN 13434 - Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Mechanický přerušovač průtoku ovládaný hydraulicky - Skupina G, Druh B 
Katalogové číslo:  76819
ČSN EN 13434 - Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Mechanický přerušovač průtoku ovládaný hydraulicky - Skupina G, Druh B
ČSN EN 13434ČSN EN 13434 Tato evropská norma stanovuje rozměrové, fyzikálně-chemické, konstrukční, hydraulické, mechanické, a akustické vlastnosti mechanického hydraulicky ovládaného přerušovače
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 21469 - Bezpečnost strojních zařízení - Nahodilý kontakt maziv s produktem - Hygienické požadavky 
Katalogové číslo:  76674
ČSN EN ISO 21469 - Bezpečnost strojních zařízení - Nahodilý kontakt maziv s produktem - Hygienické požadavky
ČSN EN ISO 21469ČSN EN ISO 21469 Norma obsahuje hygienické požadavky na přesné složení, výrobu, používání a manipulaci s mazivy, která mohou při výrobě a zpracování přijít do nahodilého kontaktu s
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 6877 - Stomatologie - Ucpávací čípky pro kořenové kanálky 
Katalogové číslo:  76912
ČSN EN ISO 6877 - Stomatologie - Ucpávací čípky pro kořenové kanálky
ČSN EN ISO 6877
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 12435 - Zdravotnická informatika - Vyjádření výsledků měření ve zdravotnictví 
Katalogové číslo:  76510
ČSN EN 12435 - Zdravotnická informatika - Vyjádření výsledků měření ve zdravotnictví
ČSN EN 12435ČSN EN 12435 Tento dokument je určen k navrhování, rozvoji, získávání, monitorování a využití informací a informačních systémů týkajících se zdravotní péče. Poskytuje seznam měřících je
Cena:  1 155,- Kč
ČSN EN 61300-3-18 ed. 2 - Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-18: Zkoušení a měření - Přesnost klíčování konektoru se šikmým čelem 
Katalogové číslo:  77006
ČSN EN 61300-3-18 ed. 2 - Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-18: Zkoušení a měření - Přesnost klíčování konektoru se šikmým čelem
ČSN EN 61300-3-18 ed. 2ČSN EN 61300-3-18 ed. 2 Norma popisuje metodu měření rotačně úhlového posuvu ferulových styčných ploch úhlových konektorů a způsob nastavování polohy jejich úhlu ke konekto
Cena:  347,- Kč
ČSN 39 5004 - Expanzní přístroje - Pracovní expanzní přístroje a zvláštní zbraně - Technické požadavky - Zkoušení 
Katalogové číslo:  76408
ČSN 39 5004 - Expanzní přístroje - Pracovní expanzní přístroje a zvláštní zbraně - Technické požadavky - Zkoušení
ČSN 39 5004ČSN 39 5004 Revidované vydání normy zahrnuje nové technické poznatky a požadavky. Norma stanovuje základní předpisy pro konstrukci, výrobu, zkoušení a používání pracovních expanzních pří
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 11866-1 - Mléko a mléčné výrobky - Stanovení počtu presumptivních Escherichia coli - Část 1: Technika MPN s použitím 4-methylumbeliferyl-beta-D-glukuronidu (MUG) 
Katalogové číslo:  77107
ČSN ISO 11866-1 - Mléko a mléčné výrobky - Stanovení počtu presumptivních Escherichia coli - Část 1: Technika MPN s použitím 4-methylumbeliferyl-beta-D-glukuronidu (MUG)
ČSN ISO 11866-1ČSN ISO 11866-1 Tato část ISO 11866 specifikuje kombinovanou metodu stanovení počtu presumptivních Escherichia coli a presumptivních koliformních bakterií pomocí kultivační techniky
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 7251 - Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda průkazu a stanovení počtu presumptivních Escherichia coli - Technika nejvýše pravděpodobného počtu 
Katalogové číslo:  77141
ČSN ISO 7251 - Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda průkazu a stanovení počtu presumptivních Escherichia coli - Technika nejvýše pravděpodobného počtu
ČSN ISO 7251ČSN ISO 7251 Tato norma popisuje horizontální metodu detekce a současně stanovení nízkých počtů presumptivních Escherichia coli pomocí techniky nejvýše pravděpodobného počtu (MPN), zalo
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 15137 - Materiály a předměty ve styku s potravinami - Určité epoxyderiváty podléhající omezením - Stanovení NOGE a jeho hydroxyderivátů a chlorovaných derivátů 
Katalogové číslo:  77159
ČSN EN 15137 - Materiály a předměty ve styku s potravinami - Určité epoxyderiváty podléhající omezením - Stanovení NOGE a jeho hydroxyderivátů a chlorovaných derivátů
ČSN EN 15137ČSN EN 15137 Tato evropská norma popisuje stanovení NOGE složek s více než dvěmi aromatickými cykly (NOGE se dvěma cykly odpovídá BFDGE = bis(2,3-epoxypropyl)ether bis(2-hydroxyfenyl)
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 6619 - Ropné výrobky a maziva - Stanovení neutralizačního čísla potenciometrickou titrací 
Katalogové číslo:  76830
ČSN ISO 6619 - Ropné výrobky a maziva - Stanovení neutralizačního čísla potenciometrickou titrací
ČSN ISO 6619ČSN ISO 6619 Norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 6619:1988. Norma popisuje metodu pro stanovení kyselých složek v ropných výrobcích a mazivech, které jsou rozpustné nebo téměř r
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 6860 - Nátěrové hmoty - Zkouška ohybem (na kónickém trnu) 
Katalogové číslo:  77114
ČSN EN ISO 6860 - Nátěrové hmoty - Zkouška ohybem (na kónickém trnu)
ČSN EN ISO 6860ČSN EN ISO 6860 Norma stanovuje empirický zkušební postup pro hodnocení odolnosti nátěrů připravených z nátěrových hmot a obdobných výrobků proti praskání a/nebo uvolňování od kovové
Cena:  171,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat