Sponzorovaný odkaz

Třídy norem ČSN

České technické normy ČSN

Technická norma je podrobný předpis, který stanoví důležité parametry či vlastnosti materiálu, výrobku, součásti nebo pracovního postupu. Technické normy nejsou obecně závazné, jsou to však odborně kvalifikované předpisy, na které se mohou odkazovat smluvní strany při specifikaci předmětu smlouvy nebo státní autorita ve svých obecně závazných předpisech. Umožňují například výměnu výrobků nebo zaměnitelnost součástek a tím zlepšují hospodárnost výroby i bezpečnost výrobků. Stanovením závazných parametrů výrobků přispívají také k ochraně spotřebitele.

Zdroj: www.unmz.cz

 

Technické normy nejsou volně šiřitelné a poskytují se za úplatu. 

 

Normy se podle rozsahu platnosti mohou rozdělovat na:

  • Mezinárodní normy světové (ISO, IEC) nebo evropské (EN), které platí přes hranice jednotlivých států

  • Národní normy, jako např. ČSN, DIN, BSI, NF.. s celostátní platností, které shrnují široký okruh problematik. Tyto normy se postupně uvádějí do souladu (harmonizují) s normami mezinárodními, tím že přebírají a překládají texty mezinárodních norem. Tyto normy se potom zavádějí do národních normalizačních soustav jako např. ČSN EN xxxxx, ČSN EN ISO xxxxxx

  • Oborové normy (ON) - tyto byly v ČR zrušeny k 31.12.1993 a částečně nahrazeny normami podnikovými (PN)

  • Podnikové normy (PN) - tyto normy si vydávají jednotliví výrobci, skupiny výrobců nebo podniky pro vlastní potřebu

České národní normy ČSN jsou označovány, v případě převzatých mezinárodních (ČSN ISO, ČSN IEC..) a evropských (ČSN EN) norem číslem převzaté normy a třídícím znakem, v případě "čistých" ČSN norem pouze třídícím znakem.

 

Třídicí znak

Třídicí znak slouží k přiřazení norem k určité třídě a skupině norem. Skládá se z 6 číslic XX YYZZ.

První dvě číslice XX označují třídu 01 - 99 (např. 01 - Obecná třída, 73 - Navrhování a provádění staveb).

Druhé dvě číslice YY označují skupinu v rámci třídy (např. 2740 - Výtahy, všeobecně).

Poslední dvě číslice ZZ jsou pouze pořadové. 

Seznam tříd norem Vás provede jednotlivými kategoriemi a podkategoriemi.

Pokud nevíte, jakou normu právě potřebujete, její zatřídění do skupiny a podskupiny Vás dovede až ke konkrétní normě.

V našem e-shopu jsou pro snadnější orientaci uvedeny pouze platné normy ČSN.

Pokud požadovanou normu nenajdete jedná se o normu zrušenou, popř. neexistující. Na tel./mailový/faxový dotaz Vám rádi sdělíme datum zrušení nebo náhradní normu.

 

Seřadit podle: 
Počet: 
Třídící znakNázev
ČSN EN 60081 - Zářivky pro všeobecné osvětlování - Požadavky na provedení 
Katalogové číslo:  54959
ČSN EN 60081 - Zářivky pro všeobecné osvětlování - Požadavky na provedení
ČSN EN 60081
Cena:  2 530,- Kč
ČSN EN 61566 - Měření expozice vysokofrekvenčních elektromagnetických polí - Intenzita pole v kmitočtovém pásmu 100 kHz až 1 GHz 
Katalogové číslo:  54760
ČSN EN 61566 - Měření expozice vysokofrekvenčních elektromagnetických polí - Intenzita pole v kmitočtovém pásmu 100 kHz až 1 GHz
ČSN EN 61566ČSN EN 61566 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 61566:1997. Evropská norma EN 61566:1997 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy IEC 6
Cena:  347,- Kč
ČSN 70 4205 - Laboratorní sklo - Skleněné spojovací díly 
Katalogové číslo:  55134
ČSN 70 4205 - Laboratorní sklo - Skleněné spojovací díly
ČSN 70 4205ČSN 70 4205 Tato norma platí pro výrobu a dodávání skleněných spojovacích dílů (dále jen dílů) s normalizovanými vyměnitelnými zábrusy nebo závity, používaných v laboratořích jako souč
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 7346-2 - Jakost vod - Stanovení akutní letální toxicity látek pro sladkovodní ryby [Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae)] - Část 2: Obnovovací metoda 
Katalogové číslo:  54011
ČSN EN ISO 7346-2 - Jakost vod - Stanovení akutní letální toxicity látek pro sladkovodní ryby [Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae)] - Část 2: Obnovovací metoda
ČSN EN ISO 7346-2ČSN EN ISO 7346-2 Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 7346-2:1997. Evropská norma EN ISO 7346-2:1997 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mez
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 134 - Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Názvosloví součástí 
Katalogové číslo:  54021
ČSN EN 134 - Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Názvosloví součástí
ČSN EN 134ČSN EN 134 Tato evropská norma stanoví harmonizované názvosloví pro typické součásti dýchacích ochranných prostředků. Tato norma nestanoví, které a kolik takových součástek se má použít
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 9241-15 - Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály - Část 15: Vedení dialogu pomocí povelových jazyků 
Katalogové číslo:  55159
ČSN EN ISO 9241-15 - Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály - Část 15: Vedení dialogu pomocí povelových jazyků
ČSN EN ISO 9241-15ČSN EN ISO 9241-15 Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 9241-15:1997. Evropská norma EN ISO 9241-15:1997 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text
Cena:  446,- Kč
ČSN ETS 300 826 ed. 1 - Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma elektromagnetické kompatibility (EMC) pro širokopásmové přenosové systémy 2,4 GHz a pro zařízení vysokovýkonové rádiové místní sítě (HIPERLAN) 
Katalogové číslo:  54996
ČSN ETS 300 826 ed. 1 - Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma elektromagnetické kompatibility (EMC) pro širokopásmové přenosové systémy 2,4 GHz a pro zařízení vysokovýkonové rádiové místní sítě (HIPERLAN)
ČSN ETS 300 826 ed. 1ČSN ETS 300 826 ed. 1 Tato Evropská telekomunikační norma (ETS) se vztahuje na posuzování širokopásmových přenosových systémů 2,4 GHz a zařízení vysokovýkonové rádiové místní
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 1664 - Samojistné šestihranné matice s přírubou, celokovové 
Katalogové číslo:  55213
ČSN EN 1664 - Samojistné šestihranné matice s přírubou, celokovové
ČSN EN 1664
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 3676 - Letectví a kosmonautika - Závitová pouzdra, tenkostěnná, samojistná - Konstrukční norma 
Katalogové číslo:  55049
ČSN EN 3676 - Letectví a kosmonautika - Závitová pouzdra, tenkostěnná, samojistná - Konstrukční norma
ČSN EN 3676ČSN EN 3676 Tato norma stanoví použití a rozměry montážních otvorů pro samojistná, tenkostěnná závitová pouzdra podle EN pro použití v letectví a kosmonautice a opatření pro opravy sou
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60503 - Cívky pro videomagnetofony pro profesionální použití 
Katalogové číslo:  55101
ČSN EN 60503 - Cívky pro videomagnetofony pro profesionální použití
ČSN EN 60503
Cena:  34,- Kč
ČSN 58 0703-1 - Metody zkoušení dehydratovaných výrobků a ochucovadel - Část 1: Všeobecná ustanovení 
Katalogové číslo:  54254
ČSN 58 0703-1 - Metody zkoušení dehydratovaných výrobků a ochucovadel - Část 1: Všeobecná ustanovení
ČSN 58 0703-1ČSN 58 0703-1 Tato první část normy obsahuje všeobecná ustanovení platná pro všechny ostatní části ČSN 58 0703. Další části této normy určují metody stanovení hodnot jakostních znak
Cena:  73,- Kč
ČSN 58 0703-6 - Metody zkoušení dehydratovaných výrobků a ochucovadel - Část 6: Stanovení tuku 
Katalogové číslo:  54258
ČSN 58 0703-6 - Metody zkoušení dehydratovaných výrobků a ochucovadel - Část 6: Stanovení tuku
ČSN 58 0703-6ČSN 58 0703-6 Tato šestá část normy slouží ke stanovení tuku u dehydratovaných výrobků: Metoda A - Stanovení tuku podle Soxhleta (referenční metoda), Metoda B - Stanovení tuku butyr
Cena:  95,- Kč
ČSN 58 0703-8 - Metody zkoušení dehydratovaných výrobků a ochucovadel - Část 8: Stanovení amoniakového dusíku 
Katalogové číslo:  55125
ČSN 58 0703-8 - Metody zkoušení dehydratovaných výrobků a ochucovadel - Část 8: Stanovení amoniakového dusíku
ČSN 58 0703-8ČSN 58 0703-8 Touto metodou v osmé části normy se stanoví amoniakový dusík u ochucovadel orientační metoda. Všeobecná ustanovení platná pro tuto část normy jsou obsažena v ČSN 58 07
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 584 - Plasty - Nenasycené polyesterové pryskyřice - Stanovení reaktivity při 80 °C (obecná metoda) 
Katalogové číslo:  54728
ČSN EN ISO 584 - Plasty - Nenasycené polyesterové pryskyřice - Stanovení reaktivity při 80 °C (obecná metoda)
ČSN EN ISO 584ČSN EN ISO 584 Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 584:1997. Evropská norma EN ISO 584:1997 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní nor
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 1337-9 - Stavební ložiska - Část 9: Ochrana 
Katalogové číslo:  55389
ČSN EN 1337-9 - Stavební ložiska - Část 9: Ochrana
ČSN EN 1337-9ČSN EN 1337-9 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1337-9:1997. Evropská norma EN 1337-9:1997 má status české technické normy. Norma se skládá z následujících částí: Část 1:
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 105-Z08 - Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část Z08: Stanovení rozpustnosti a stability roztoku reaktivních barviv za přítomnosti elektrolytů 
Katalogové číslo:  55419
ČSN EN ISO 105-Z08 - Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část Z08: Stanovení rozpustnosti a stability roztoku reaktivních barviv za přítomnosti elektrolytů
ČSN EN ISO 105-Z08ČSN EN ISO 105-Z08 Tato část ISO 105 stanoví metodu pro zjišťování rozpustnosti a stability roztoku reaktivních barviv pro použití ve vytahovacích a kontinuálních postupech za
Cena:  171,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat