Sponzorovaný odkaz

Třídy norem ČSN

České technické normy ČSN

Technická norma je podrobný předpis, který stanoví důležité parametry či vlastnosti materiálu, výrobku, součásti nebo pracovního postupu. Technické normy nejsou obecně závazné, jsou to však odborně kvalifikované předpisy, na které se mohou odkazovat smluvní strany při specifikaci předmětu smlouvy nebo státní autorita ve svých obecně závazných předpisech. Umožňují například výměnu výrobků nebo zaměnitelnost součástek a tím zlepšují hospodárnost výroby i bezpečnost výrobků. Stanovením závazných parametrů výrobků přispívají také k ochraně spotřebitele.

Zdroj: www.unmz.cz

 

Technické normy nejsou volně šiřitelné a poskytují se za úplatu. 

 

Normy se podle rozsahu platnosti mohou rozdělovat na:

  • Mezinárodní normy světové (ISO, IEC) nebo evropské (EN), které platí přes hranice jednotlivých států

  • Národní normy, jako např. ČSN, DIN, BSI, NF.. s celostátní platností, které shrnují široký okruh problematik. Tyto normy se postupně uvádějí do souladu (harmonizují) s normami mezinárodními, tím že přebírají a překládají texty mezinárodních norem. Tyto normy se potom zavádějí do národních normalizačních soustav jako např. ČSN EN xxxxx, ČSN EN ISO xxxxxx

  • Oborové normy (ON) - tyto byly v ČR zrušeny k 31.12.1993 a částečně nahrazeny normami podnikovými (PN)

  • Podnikové normy (PN) - tyto normy si vydávají jednotliví výrobci, skupiny výrobců nebo podniky pro vlastní potřebu

České národní normy ČSN jsou označovány, v případě převzatých mezinárodních (ČSN ISO, ČSN IEC..) a evropských (ČSN EN) norem číslem převzaté normy a třídícím znakem, v případě "čistých" ČSN norem pouze třídícím znakem.

 

Třídicí znak

Třídicí znak slouží k přiřazení norem k určité třídě a skupině norem. Skládá se z 6 číslic XX YYZZ.

První dvě číslice XX označují třídu 01 - 99 (např. 01 - Obecná třída, 73 - Navrhování a provádění staveb).

Druhé dvě číslice YY označují skupinu v rámci třídy (např. 2740 - Výtahy, všeobecně).

Poslední dvě číslice ZZ jsou pouze pořadové. 

Seznam tříd norem Vás provede jednotlivými kategoriemi a podkategoriemi.

Pokud nevíte, jakou normu právě potřebujete, její zatřídění do skupiny a podskupiny Vás dovede až ke konkrétní normě.

V našem e-shopu jsou pro snadnější orientaci uvedeny pouze platné normy ČSN.

Pokud požadovanou normu nenajdete jedná se o normu zrušenou, popř. neexistující. Na tel./mailový/faxový dotaz Vám rádi sdělíme datum zrušení nebo náhradní normu.

 

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 62656-3 - Registr a přenos dat tabulkovými procesory (spreadsheets) - Část 3: Rozhraní pro obecný informační model 
Katalogové číslo:  97924
ČSN EN 62656-3 - Registr a přenos dat tabulkovými procesory (spreadsheets) - Část 3: Rozhraní pro obecný informační model
ČSN EN 62656-3ČSN EN 62656-3 This part of IEC 62656 specifies an interface between IEC 62656 series and meta-model for CIM originally defined in IEC 61968 and IEC 61970 series of standards. The c
Cena:  803,- Kč
ČSN EN 45020 - Normalizace a souvisící činnosti - Všeobecný slovník 
Katalogové číslo:  78683
ČSN EN 45020 - Normalizace a souvisící činnosti - Všeobecný slovník
ČSN EN 45020ČSN EN 45020 ČSN EN 45020:2007 Normalizace a souvisící činnosti - Všeobecný slovník obsahuje základní termíny a definice vztahující se k oblasti normalizace a hlavním činnostem, které s
Cena:  446,- Kč
ČSN IEC 50(191) - Medzinárodný elektrotechnický slovník. Kapitola 191: Spoĺahlivosť a akosť služieb 
Katalogové číslo:  32262
ČSN IEC 50(191) - Medzinárodný elektrotechnický slovník. Kapitola 191: Spoĺahlivosť a akosť služieb
ČSN IEC 50(191)ČSN IEC 50(191) Norma obsahuje IEC 50(191):1990. Představuje kapitolu 191 Mezinárodního elektrotechnického slovníku (International electrotechnical Vocabulary - IEV). Slovensky a
Cena:  1 320,- Kč
ČSN 01 0103 ZMĚNA b - Výpočet ukazatelů spolehlivosti dvoustavových soustav 
Katalogové číslo:  11689
ČSN 01 0103 ZMĚNA b - Výpočet ukazatelů spolehlivosti dvoustavových soustav
ČSN 01 0103 ZMĚNA b
Cena:  34,- Kč
ČSN 01 0103 ZMĚNA a - Výpočet ukazatelů spolehlivosti dvoustavových soustav 
Katalogové číslo:  11690
ČSN 01 0103 ZMĚNA a - Výpočet ukazatelů spolehlivosti dvoustavových soustav
ČSN 01 0103 ZMĚNA a
Cena:  73,- Kč
ČSN 01 0103 - Výpočet ukazatelů spolehlivosti dvoustavových soustav 
Katalogové číslo:  00002
ČSN 01 0103 - Výpočet ukazatelů spolehlivosti dvoustavových soustav
ČSN 01 0103ČSN 01 0103 Návrh normy obsahuje výpočtové vzorce pro stanovení bodových a intervalových odhadů hlavních charakteristik (ukazatelů) spolehlivosti výrobků pro nejběžnější typy rozděle
Cena:  803,- Kč
ČSN EN ISO/IEC 17000 - Posuzování shody - Slovník a základní principy 
Katalogové číslo:  72379
ČSN EN ISO/IEC 17000 - Posuzování shody - Slovník a základní principy
ČSN EN ISO/IEC 17000ČSN EN ISO/IEC 17000 Norma ČSN EN ISO/IEC 17000 stanovuje všeobecné termíny a definice vztahující se k posuzování shody včetně termínů a definic vztahujících se k akreditaci o
Cena:  358,- Kč
ČSN 01 0111 - Názvosloví metod síťové analýzy 
Katalogové číslo:  00003
ČSN 01 0111 - Názvosloví metod síťové analýzy
ČSN 01 0111ČSN 01 0111 Norma stanoví české a slovenské názvy užívané při uplatňování metod síťové analýzy. Česky a slovensky je uvedeno názvosloví. Ruské, anglické a německé názvy jsou uvedeny p
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 1325 - Hodnotový management - Slovník - Termíny a definice 
Katalogové číslo:  96374
ČSN EN 1325 - Hodnotový management - Slovník - Termíny a definice
ČSN EN 1325ČSN EN 1325 Tato evropská norma stanovuje jazykové prostředky pro optimalizaci výkonnosti a produktivity používáním hodnotového managementu. Definuje termíny hodnotového managementu. Cíl
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 12973 - Hodnotový management 
Katalogové číslo:  60644
ČSN EN 12973 - Hodnotový management
ČSN EN 12973ČSN EN 12973 Pojem "hodnota" je založen na vztahu mezi uspokojením mnoha různých potřeb a zdrojů používaných k tomuto uspokojení. Čím méně zdrojů se používá nebo čím větší je uspokoj
Cena:  545,- Kč
ČSN ISO 17933 - GEDI - Parametrizovaný dokument pro elektronickou výměnu 
Katalogové číslo:  63930
ČSN ISO 17933 - GEDI - Parametrizovaný dokument pro elektronickou výměnu
ČSN ISO 17933ČSN ISO 17933 Tato norma specifikuje formát pro elektronickou výměnu elektronických kopií dokumentu mezi počítačovými systémy. ČSN ISO 17933 obsahuje: - definice - model služby
Cena:  545,- Kč
ČSN P CEN/TS 16555-6 - Management inovací - Část 6: Management kreativity 
Katalogové číslo:  501041
ČSN P CEN/TS 16555-6 - Management inovací - Část 6: Management kreativity
ČSN P CEN/TS 16555-6ČSN P CEN/TS 16555-6 This Technical Specification provides guidance for managing the process of originating new ideas from which innovations may be developed. It is applica
Cena:  232,- Kč
ČSN P CEN/TS 16555-4 - Management inovací - Část 4: Management intelektuálního vlastnictví 
Katalogové číslo:  501050
ČSN P CEN/TS 16555-4 - Management inovací - Část 4: Management intelektuálního vlastnictví
ČSN P CEN/TS 16555-4ČSN P CEN/TS 16555-4 This Technical Specification provides guidance to assist an organization to identify, capture, and safeguard intellectual property, in order to: - provi
Cena:  358,- Kč
ČSN P CEN/TS 16555-7 - Management inovací - Část 7: Hodnocení managementu inovací 
Katalogové číslo:  501048
ČSN P CEN/TS 16555-7 - Management inovací - Část 7: Hodnocení managementu inovací
ČSN P CEN/TS 16555-7ČSN P CEN/TS 16555-7 This Technical Specification provides guidance on assessing the innovation management system (IMS) and its performance. It describes how organizations can
Cena:  347,- Kč
ČSN P CEN/TS 16555-2 - Management inovací - Část 2: Management strategických informací 
Katalogové číslo:  501046
ČSN P CEN/TS 16555-2 - Management inovací - Část 2: Management strategických informací
ČSN P CEN/TS 16555-2ČSN P CEN/TS 16555-2 This Technical Specification applies to the structuring and management of a strategic intelligence system intended to inform decisions in the planning and
Cena:  347,- Kč
ČSN P CEN/TS 16555-3 - Management inovací - Část 3: Inovativní myšlení 
Katalogové číslo:  501047
ČSN P CEN/TS 16555-3 - Management inovací - Část 3: Inovativní myšlení
ČSN P CEN/TS 16555-3ČSN P CEN/TS 16555-3 This Technical Specification sets out guidance for an approach to innovation thinking. Innovation thinking can be used at all levels within the organization
Cena:  232,- Kč
ČSN P CEN/TS 16555-1 - Management inovací - Část 1: Systém managementu inovací 
Katalogové číslo:  501051
ČSN P CEN/TS 16555-1 - Management inovací - Část 1: Systém managementu inovací
ČSN P CEN/TS 16555-1ČSN P CEN/TS 16555-1 This Technical Specification provides guidance on establishing and maintaining an innovation management system (IMS). It is applicable to all public and p
Cena:  347,- Kč
ČSN P CEN/TS 16555-5 - Management inovací - Část 5: Management spolupráce 
Katalogové číslo:  501049
ČSN P CEN/TS 16555-5 - Management inovací - Část 5: Management spolupráce
ČSN P CEN/TS 16555-5ČSN P CEN/TS 16555-5 This Technical Specification provides guidance for the management of collaboration and productive interaction between individuals, departments, divisions an
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 5122 - Dokumentace - Analytické obsahy v seriálových publikacích 
Katalogové číslo:  68302
ČSN ISO 5122 - Dokumentace - Analytické obsahy v seriálových publikacích
ČSN ISO 5122ČSN ISO 5122 Tato mezinárodní norma zavádí pravidla pro grafickou úpravu analytických obsahů v periodikách nebo jiných seriálových publikacích. Analytické obsahy v periodikách nebo ji
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 5123 - Dokumentace - Záhlaví pro mikrofiše monografií a seriálů 
Katalogové číslo:  68636
ČSN ISO 5123 - Dokumentace - Záhlaví pro mikrofiše monografií a seriálů
ČSN ISO 5123ČSN ISO 5123 Tato mezinárodní norma zavádí pravidla pro grafickou úpravu informací, které jsou součástí oblastí pro záhlaví mikrofiší vyrobených pro distribuci knihovnami, nebo pro kn
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 7220 - Informace a dokumentace - Grafická úprava katalogů norem 
Katalogové číslo:  64019
ČSN ISO 7220 - Informace a dokumentace - Grafická úprava katalogů norem
ČSN ISO 7220ČSN ISO 7220 Tato norma zavádí pokyny pro uspořádání a grafickou úpravu katalogů norem nebo publikací podobných normám, a tím přispívá k jejich snadnějšímu využívání. Tato norma se n
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 11800 - Informace a dokumentace - Požadavky na materiály používané při vazbě a postupy při výrobě knih 
Katalogové číslo:  64018
ČSN ISO 11800 - Informace a dokumentace - Požadavky na materiály používané při vazbě a postupy při výrobě knih
ČSN ISO 11800ČSN ISO 11800 Tato norma zavádí požadavky na materiály používané při vazbě a postupy při výrobě knih specifikuje výrobní postupy, jejichž výsledkem je trvanlivá tuhá a měkká vazba k
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 7154 - Dokumentace - Zásady bibliografického pořádání 
Katalogové číslo:  68637
ČSN ISO 7154 - Dokumentace - Zásady bibliografického pořádání
ČSN ISO 7154ČSN ISO 7154 Tato mezinárodní norma definuje zobecněné zásady bibliografického pořádání, které je třeba zahrnout mezi pravidla bibliografického pořádání v jednotlivých bibliografiích,
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 14416 - Informace a dokumentace - Požadavky na vazbu knih, periodik, seriálů a dalších papírových dokumentů pro užití v archivech a knihovnách - Metody a materiály 
Katalogové číslo:  73165
ČSN ISO 14416 - Informace a dokumentace - Požadavky na vazbu knih, periodik, seriálů a dalších papírových dokumentů pro užití v archivech a knihovnách - Metody a materiály
ČSN ISO 14416ČSN ISO 14416 Tato mezinárodní norma definuje materiálech a metody vazby knih a je určena pro podporu přiměřené jakosti vazby v knihovnách a archivech; pomoc knihvazárnám při raciona
Cena:  358,- Kč
ČSN ISO 11108 - Informace a dokumentace - Archivní papír - Požadavky na stálost a trvanlivost 
Katalogové číslo:  61044
ČSN ISO 11108 - Informace a dokumentace - Archivní papír - Požadavky na stálost a trvanlivost
ČSN ISO 11108ČSN ISO 11108 Norma specifikuje požadavky na archivní papír. Je použitelná na nepotištěné papíry určené pro dokumenty a publikace, u nichž se požaduje trvalé uchování a časté užíván
Cena:  95,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision