Sponzorovaný odkaz

Třídy norem ČSN

České technické normy ČSN

Technická norma je podrobný předpis, který stanoví důležité parametry či vlastnosti materiálu, výrobku, součásti nebo pracovního postupu. Technické normy nejsou obecně závazné, jsou to však odborně kvalifikované předpisy, na které se mohou odkazovat smluvní strany při specifikaci předmětu smlouvy nebo státní autorita ve svých obecně závazných předpisech. Umožňují například výměnu výrobků nebo zaměnitelnost součástek a tím zlepšují hospodárnost výroby i bezpečnost výrobků. Stanovením závazných parametrů výrobků přispívají také k ochraně spotřebitele.

Zdroj: www.unmz.cz

 

Technické normy nejsou volně šiřitelné a poskytují se za úplatu. 

 

Normy se podle rozsahu platnosti mohou rozdělovat na:

  • Mezinárodní normy světové (ISO, IEC) nebo evropské (EN), které platí přes hranice jednotlivých států

  • Národní normy, jako např. ČSN, DIN, BSI, NF.. s celostátní platností, které shrnují široký okruh problematik. Tyto normy se postupně uvádějí do souladu (harmonizují) s normami mezinárodními, tím že přebírají a překládají texty mezinárodních norem. Tyto normy se potom zavádějí do národních normalizačních soustav jako např. ČSN EN xxxxx, ČSN EN ISO xxxxxx

  • Oborové normy (ON) - tyto byly v ČR zrušeny k 31.12.1993 a částečně nahrazeny normami podnikovými (PN)

  • Podnikové normy (PN) - tyto normy si vydávají jednotliví výrobci, skupiny výrobců nebo podniky pro vlastní potřebu

České národní normy ČSN jsou označovány, v případě převzatých mezinárodních (ČSN ISO, ČSN IEC..) a evropských (ČSN EN) norem číslem převzaté normy a třídícím znakem, v případě "čistých" ČSN norem pouze třídícím znakem.

 

Třídicí znak

Třídicí znak slouží k přiřazení norem k určité třídě a skupině norem. Skládá se z 6 číslic XX YYZZ.

První dvě číslice XX označují třídu 01 - 99 (např. 01 - Obecná třída, 73 - Navrhování a provádění staveb).

Druhé dvě číslice YY označují skupinu v rámci třídy (např. 2740 - Výtahy, všeobecně).

Poslední dvě číslice ZZ jsou pouze pořadové. 

Seznam tříd norem Vás provede jednotlivými kategoriemi a podkategoriemi.

Pokud nevíte, jakou normu právě potřebujete, její zatřídění do skupiny a podskupiny Vás dovede až ke konkrétní normě.

V našem e-shopu jsou pro snadnější orientaci uvedeny pouze platné normy ČSN.

Pokud požadovanou normu nenajdete jedná se o normu zrušenou, popř. neexistující. Na tel./mailový/faxový dotaz Vám rádi sdělíme datum zrušení nebo náhradní normu.

 

Seřadit podle: 
Počet: 
Třídící znakNázev
ČSN 22 0010 - Obrábění. Základní pojmy 
Katalogové číslo:  01165
ČSN 22 0010 - Obrábění. Základní pojmy
ČSN 22 0010ČSN 22 0010 Norma určuje české a slovenské názvy a jejich definice. Pro informaci jsou uvedeny názvy ruské, anglické, německé, polské, maďarské a bulharské. Česky a slovensky je uvede
Cena:  171,- Kč
ČSN 22 0106 - Značenie rýchlorezných ocelí na náradí 
Katalogové číslo:  25486
ČSN 22 0106 - Značenie rýchlorezných ocelí na náradí
ČSN 22 0106
Cena:  34,- Kč
ČSN 22 0131 - Obráběcí stroje na kovy. Řezné kapaliny 
Katalogové číslo:  25488
ČSN 22 0131 - Obráběcí stroje na kovy. Řezné kapaliny
ČSN 22 0131ČSN 22 0131 Norma stanoví základní požadavky na řezné kapaliny, vymezuje jejich používání a definuje základní pojmy v této oblasti. V kap. I. Názvosloví je definována v čl. 5 Biologic
Cena:  232,- Kč
ČSN 22 0409 - Upínání nástrojů na kovy. Upínání protahováků 
Katalogové číslo:  01173
ČSN 22 0409 - Upínání nástrojů na kovy. Upínání protahováků
ČSN 22 0409
Cena:  73,- Kč
ČSN 22 0475 - Priemery valcových stopiek rezných nástrojov 
Katalogové číslo:  25499
ČSN 22 0475 - Priemery valcových stopiek rezných nástrojov
ČSN 22 0475
Cena:  95,- Kč
ČSN 22 1101 - Šroubovité vrtáky. Technické požadavky 
Katalogové číslo:  25550
ČSN 22 1101 - Šroubovité vrtáky. Technické požadavky
ČSN 22 1101
Cena:  171,- Kč
ČSN 22 1117 - Vrtáky středicí 60° levořezné tvar R. Základní rozměry 
Katalogové číslo:  01210
ČSN 22 1117 - Vrtáky středicí 60° levořezné tvar R. Základní rozměry
ČSN 22 1117
Cena:  73,- Kč
ČSN 22 1147 - Vrtáky. Vrtáky s kuželovou stopkou pro souřadnicové vrtačky 
Katalogové číslo:  25560
ČSN 22 1147 - Vrtáky. Vrtáky s kuželovou stopkou pro souřadnicové vrtačky
ČSN 22 1147
Cena:  73,- Kč
ČSN 22 1402 - Výstružníky. Válcové výstružníky. Technické předpisy 
Katalogové číslo:  01225
ČSN 22 1402 - Výstružníky. Válcové výstružníky. Technické předpisy
ČSN 22 1402
Cena:  95,- Kč
ČSN 22 1420 - Výstružníky ruční válcové. Základní rozměry 
Katalogové číslo:  01228
ČSN 22 1420 - Výstružníky ruční válcové. Základní rozměry
ČSN 22 1420
Cena:  95,- Kč
ČSN 22 1480 - Výhrubníky šroubovité s válcovou stopkou 
Katalogové číslo:  25581
ČSN 22 1480 - Výhrubníky šroubovité s válcovou stopkou
ČSN 22 1480
Cena:  73,- Kč
ČSN 22 1657 - Záhlubníky. Zarovnávací nože oboustranné 
Katalogové číslo:  25586
ČSN 22 1657 - Záhlubníky. Zarovnávací nože oboustranné
ČSN 22 1657
Cena:  34,- Kč
ČSN 22 2006 - Frézy. Řada vnějších průměrů 
Katalogové číslo:  01250
ČSN 22 2006 - Frézy. Řada vnějších průměrů
ČSN 22 2006
Cena:  73,- Kč
ČSN 22 2114 - Frézy. Frézy válcové pravořezné s kuželovou stopkou 
Katalogové číslo:  25599
ČSN 22 2114 - Frézy. Frézy válcové pravořezné s kuželovou stopkou
ČSN 22 2114
Cena:  34,- Kč
ČSN 22 2161 - Frézy. Frézy kotoučové hrubozubé nástrčné 
Katalogové číslo:  01267
ČSN 22 2161 - Frézy. Frézy kotoučové hrubozubé nástrčné
ČSN 22 2161
Cena:  73,- Kč
ČSN 22 2168 - Frézy. Frézy kotoučové na drážky klínů nástrčné 
Katalogové číslo:  01269
ČSN 22 2168 - Frézy. Frézy kotoučové na drážky klínů nástrčné
ČSN 22 2168
Cena:  34,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat