Sponzorovaný odkaz

Třídy norem ČSN

České technické normy ČSN

Technická norma je podrobný předpis, který stanoví důležité parametry či vlastnosti materiálu, výrobku, součásti nebo pracovního postupu. Technické normy nejsou obecně závazné, jsou to však odborně kvalifikované předpisy, na které se mohou odkazovat smluvní strany při specifikaci předmětu smlouvy nebo státní autorita ve svých obecně závazných předpisech. Umožňují například výměnu výrobků nebo zaměnitelnost součástek a tím zlepšují hospodárnost výroby i bezpečnost výrobků. Stanovením závazných parametrů výrobků přispívají také k ochraně spotřebitele.

Zdroj: www.unmz.cz

 

Technické normy nejsou volně šiřitelné a poskytují se za úplatu. 

 

Normy se podle rozsahu platnosti mohou rozdělovat na:

  • Mezinárodní normy světové (ISO, IEC) nebo evropské (EN), které platí přes hranice jednotlivých států

  • Národní normy, jako např. ČSN, DIN, BSI, NF.. s celostátní platností, které shrnují široký okruh problematik. Tyto normy se postupně uvádějí do souladu (harmonizují) s normami mezinárodními, tím že přebírají a překládají texty mezinárodních norem. Tyto normy se potom zavádějí do národních normalizačních soustav jako např. ČSN EN xxxxx, ČSN EN ISO xxxxxx

  • Oborové normy (ON) - tyto byly v ČR zrušeny k 31.12.1993 a částečně nahrazeny normami podnikovými (PN)

  • Podnikové normy (PN) - tyto normy si vydávají jednotliví výrobci, skupiny výrobců nebo podniky pro vlastní potřebu

České národní normy ČSN jsou označovány, v případě převzatých mezinárodních (ČSN ISO, ČSN IEC..) a evropských (ČSN EN) norem číslem převzaté normy a třídícím znakem, v případě "čistých" ČSN norem pouze třídícím znakem.

 

Třídicí znak

Třídicí znak slouží k přiřazení norem k určité třídě a skupině norem. Skládá se z 6 číslic XX YYZZ.

První dvě číslice XX označují třídu 01 - 99 (např. 01 - Obecná třída, 73 - Navrhování a provádění staveb).

Druhé dvě číslice YY označují skupinu v rámci třídy (např. 2740 - Výtahy, všeobecně).

Poslední dvě číslice ZZ jsou pouze pořadové. 

Seznam tříd norem Vás provede jednotlivými kategoriemi a podkategoriemi.

Pokud nevíte, jakou normu právě potřebujete, její zatřídění do skupiny a podskupiny Vás dovede až ke konkrétní normě.

V našem e-shopu jsou pro snadnější orientaci uvedeny pouze platné normy ČSN.

Pokud požadovanou normu nenajdete jedná se o normu zrušenou, popř. neexistující. Na tel./mailový/faxový dotaz Vám rádi sdělíme datum zrušení nebo náhradní normu.

 

Seřadit podle: 
Počet: 
Třídící znakNázev
ČSN 56 0177-1 - Metody zkoušení výrobků ze škrobu. Všeobecná ustanovení 
Katalogové číslo:  29429
ČSN 56 0177-1 - Metody zkoušení výrobků ze škrobu. Všeobecná ustanovení
ČSN 56 0177-1ČSN 56 0177-1 Tato norma platí pro zkoušení výrobků ze škrobu, tj. hydrolyzátů škrobu, dextrinů, modifikovaných škrobů a podobně. V části 1 této normy jsou všeobecná ustanovení plat
Cena:  95,- Kč
ČSN 56 0186-14 - Metody zkoušení piva. Stanovení objemu ve spotřebitelském obalu 
Katalogové číslo:  29441
ČSN 56 0186-14 - Metody zkoušení piva. Stanovení objemu ve spotřebitelském obalu
ČSN 56 0186-14ČSN 56 0186-14 ČSN 56 0186 sestává z následujících částí: Část 2: Senzorické zkoušení, Část 3: Stanovení pěnivosti, Část 4: Stanovení zákalu, Část 5: Stanovení alkoholu, Část 6: St
Cena:  73,- Kč
ČSN 56 0210-1 - Metódy skúšania liehovín. Všeobecné ustanovenia 
Katalogové číslo:  29445
ČSN 56 0210-1 - Metódy skúšania liehovín. Všeobecné ustanovenia
ČSN 56 0210-1ČSN 56 0210-1 Tato norma platí pro zkoušení lihovin a určuje všeobecná ustanovení pro zkoušení lihovin - konzumních lihovin, značkových lihovin, pravých destilátů, řezaných destilát
Cena:  95,- Kč
ČSN 56 0210-6 - Metody zkoušení lihovin. Stanovení veškerých kyselin ve vinném destilátu a brandy 
Katalogové číslo:  29450
ČSN 56 0210-6 - Metody zkoušení lihovin. Stanovení veškerých kyselin ve vinném destilátu a brandy
ČSN 56 0210-6ČSN 56 0210-6 Touto normou se zavádí ST SEV 4885-84 jako ČSN, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR) resp. ČR norma nedoplňovala. Podstatou metody RVHP je titrace určeného objemu v
Cena:  95,- Kč
ČSN 56 0216 - Metody zkoušení révových vín, tokajských vín a vín sladových 
Katalogové číslo:  04439
ČSN 56 0216 - Metody zkoušení révových vín, tokajských vín a vín sladových
ČSN 56 0216ČSN 56 0216 Tato norma platí pro odebírání vzorků a způsoby zkoušení přírodních, šumivých desertních a desertních kořeněných vín révových, tokajských vín a vín sladových tuzemského i
Cena:  446,- Kč
ČSN 56 0240-9 - Metody zkoušení nealkoholických nápojů. Stanovení popelu 
Katalogové číslo:  29468
ČSN 56 0240-9 - Metody zkoušení nealkoholických nápojů. Stanovení popelu
ČSN 56 0240-9ČSN 56 0240-9 Tato devátá část normy určuje zkušební metodu pro stanovení popela. Všeobecná ustanovení jsou uvedena v části 1 této normy. Podstata normalizované metody a postup při
Cena:  73,- Kč
ČSN 56 0246 - Metody zkoušení konzervárenských polotovarů a výrobků z ovoce a zeleniny 
Katalogové číslo:  04455
ČSN 56 0246 - Metody zkoušení konzervárenských polotovarů a výrobků z ovoce a zeleniny
ČSN 56 0246ČSN 56 0246 Tato norma platí pro braní vzorků, smyslové zkoušky, mechanické zkoušky, fyzikálně chemické a chemické zkoušky: a) konzervárenských polotovarů a výrobků z ovoce a lesních
Cena:  545,- Kč
ČSN 56 0246-11 - Metody zkoušení konzervárenských polotovarů a výrobků z ovoce a zeleniny. Stanovení popela a jeho zásaditosti 
Katalogové číslo:  29477
ČSN 56 0246-11 - Metody zkoušení konzervárenských polotovarů a výrobků z ovoce a zeleniny. Stanovení popela a jeho zásaditosti
ČSN 56 0246-11ČSN 56 0246-11 Touto jedenáctou částí normy se zavádí ST SEV 3009-81 Výrobky zpracování ovoce a zeleniny. Metody stanovení popela a jeho zásaditosti, jako ČSN, jíž se pro potřeby Č
Cena:  95,- Kč
ČSN 56 0280-8 - Metódy skúšania fermentovaného tabaku a tabakových výrobkov. Stanovenie alkaloidov (nikotínu) 
Katalogové číslo:  29497
ČSN 56 0280-8 - Metódy skúšania fermentovaného tabaku a tabakových výrobkov. Stanovenie alkaloidov (nikotínu)
ČSN 56 0280-8ČSN 56 0280-8 Tato osmá část normy určuje metodu na stanovení alkaloidů (nikotinu), která se též používá v případě sporu a pro kalibraci jiných metod. Všeobecná ustanovení jsou uved
Cena:  232,- Kč
ČSN 57 0190 - Metody zkoušení včelího medu 
Katalogové číslo:  06379
ČSN 57 0190 - Metody zkoušení včelího medu
ČSN 57 0190
Cena:  347,- Kč
ČSN 58 0110 - Metody zkoušení koření 
Katalogové číslo:  04599
ČSN 58 0110 - Metody zkoušení koření
ČSN 58 0110
Cena:  358,- Kč
ČSN 58 0112 - Metody zkoušení čaje 
Katalogové číslo:  04601
ČSN 58 0112 - Metody zkoušení čaje
ČSN 58 0112
Cena:  347,- Kč
ČSN 58 0170-3 - Metódy skúšania majonéz. Stanovenie hmotnosti obsahu spotrebiteľského balenia 
Katalogové číslo:  29578
ČSN 58 0170-3 - Metódy skúšania majonéz. Stanovenie hmotnosti obsahu spotrebiteľského balenia
ČSN 58 0170-3ČSN 58 0170-3 Část 3 normy určuje zkušební metodu pro stanovení hmotnosti obsahu spotřebitelského balení. Všeobecná ustanovení jsou uvedena v ČSN 58 0170 část 1. Stručná jednolistov
Cena:  34,- Kč
ČSN 58 1361 - Metody zkoušení hořčice 
Katalogové číslo:  04615
ČSN 58 1361 - Metody zkoušení hořčice
ČSN 58 1361
Cena:  232,- Kč
ČSN 62 1115 - Kaučuk a pryž. Rozklad minerálními kyselinami 
Katalogové číslo:  29597
ČSN 62 1115 - Kaučuk a pryž. Rozklad minerálními kyselinami
ČSN 62 1115ČSN 62 1115 Tato norma předepisuje metody rozkladu surových kaučuků a pryží působením kyseliny dusičné nebo směsí kyselin dusičné a sírové. Uvádí dvě metody: beztlakovou metodu A (rozk
Cena:  95,- Kč
ČSN 62 1133 - Kaučuky syntetické. Metoda stanovení obsahu oleje 
Katalogové číslo:  29605
ČSN 62 1133 - Kaučuky syntetické. Metoda stanovení obsahu oleje
ČSN 62 1133
Cena:  95,- Kč
ČSN 62 1554 - Pryž. Metoda stanovení meze teploty křehnutí 
Katalogové číslo:  29638
ČSN 62 1554 - Pryž. Metoda stanovení meze teploty křehnutí
ČSN 62 1554
Cena:  95,- Kč
ČSN 64 0143 - Zkoušky tuhých nekovových materiálů. Střední součinitel délkové teplotní roztažnosti 
Katalogové číslo:  04671
ČSN 64 0143 - Zkoušky tuhých nekovových materiálů. Střední součinitel délkové teplotní roztažnosti
ČSN 64 0143ČSN 64 0143 Norma předepisuje postup stanovení délkové teplotní roztažnosti. Podstata zkoušky a její provedení jsou podrobně popsány. ČSN 64 0143 byla schválena 13.1.1961 a nabyla úči
Cena:  73,- Kč
ČSN 64 0245 - Zkoušení plastů a pryže. Stanovení stálosti vybarvení na denním světle 
Katalogové číslo:  04679
ČSN 64 0245 - Zkoušení plastů a pryže. Stanovení stálosti vybarvení na denním světle
ČSN 64 0245ČSN 64 0245 Norma platí pro stanovení stálosti vybarvení plastů a pryže při jejich vystavení dennímu světlu pod sklem na expozičních stanicích. Princip metody i postup při provádění n
Cena:  95,- Kč
ČSN 64 0312 - Polyetylén. Stanovení součinitele narůstání taveniny 
Katalogové číslo:  29754
ČSN 64 0312 - Polyetylén. Stanovení součinitele narůstání taveniny
ČSN 64 0312ČSN 64 0312 Touto normou se zavádí ST SEV 4065-83 jako ČSN, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR norma RVHP nedoplňovala. Podstata zkoušky: Metoda je založena na vytlačov
Cena:  95,- Kč
ČSN 42 5710 ZMĚNA a - Trubky ocelové závitové běžné. Rozměry 
Katalogové číslo:  13870
ČSN 42 5710 ZMĚNA a - Trubky ocelové závitové běžné. Rozměry
ČSN 42 5710 ZMĚNA a
Cena:  73,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat