Sponzorovaný odkaz

94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 12778 - Nádobí - Tlakové hrnce pro domácí použití 
Katalogové číslo:  67190
ČSN EN 12778 - Nádobí - Tlakové hrnce pro domácí použití
ČSN EN 12778ČSN EN 12778 Tato evropská norma definuje termíny, stanovuje výrobní, bezpečnostní a funkční požadavky a odpovídající zkoušky a specifikuje údaje pro značení, označování a instrukce p
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 13248 - Nádobí - Kávovary pro domácí použití s nezávislým zdrojem ohřevu - Definice, požadavky a metody zkoušení 
Katalogové číslo:  67860
ČSN EN 13248 - Nádobí - Kávovary pro domácí použití s nezávislým zdrojem ohřevu - Definice, požadavky a metody zkoušení
ČSN EN 13248ČSN EN 13248 Tato evropská norma definuje termíny, stanovuje výrobní, bezpečnostní a funkční požadavky a odpovídající zkoušky a specifikuje údaje pro značení, pokyny pro používání a ú
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 957-7 - Stacionární tréninková zařízení - Část 7: Veslovací trenažéry, další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody 
Katalogové číslo:  62469
ČSN EN 957-7 - Stacionární tréninková zařízení - Část 7: Veslovací trenažéry, další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody
ČSN EN 957-7ČSN EN 957-7 Tato část EN 957 specifikuje bezpečnostní požadavky pro veslovací trenažéry v souladu se základními bezpečnostními požadavky EN 957-1 a měla by být používána společně s
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 12503-5 - Sportovní žíněnky - Část 5: Stanovení tření základny 
Katalogové číslo:  62289
ČSN EN 12503-5 - Sportovní žíněnky - Část 5: Stanovení tření základny
ČSN EN 12503-5
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 12503-7 - Sportovní žíněnky - Část 7: Stanovení statické tuhosti 
Katalogové číslo:  62287
ČSN EN 12503-7 - Sportovní žíněnky - Část 7: Stanovení statické tuhosti
ČSN EN 12503-7
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 23537-1 - Požadavky na spací pytle - Část 1: Tepelné a rozměrové požadavky 
Katalogové číslo:  501760
ČSN EN ISO 23537-1 - Požadavky na spací pytle - Část 1: Tepelné a rozměrové požadavky
ČSN EN ISO 23537-1ČSN EN ISO 23537-1 This part of ISO 23537 specifies the requirements and test methods as well as provisions for labelling of adult sized sleeping bags for use in sports and leis
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 13451-1+A1 - Vybavení plaveckých bazénů - Část 1: Všeobecné bezpečnostní požadavky a zkušební metody 
Katalogové číslo:  502619
ČSN EN 13451-1+A1 - Vybavení plaveckých bazénů - Část 1: Všeobecné bezpečnostní požadavky a zkušební metody
ČSN EN 13451-1+A1ČSN EN 13451-1+A1 Tato evropská norma stanoví všeobecné bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro zařízení používaná v klasifikovaných plaveckých bazénech uvedených v EN 15288-1
Cena:  358,- Kč
TNI CEN/TR 16879 - Umístění dětských hřišť a dalších rekreačních zařízení - Doporučení týkající se metod pro umístění a oddělení 
Katalogové číslo:  502334
TNI CEN/TR 16879 - Umístění dětských hřišť a dalších rekreačních zařízení - Doporučení týkající se metod pro umístění a oddělení
TNI CEN/TR 16879TNI CEN/TR 16879 Tato technická zpráva poskytuje doporučení pro určení polohy a možných způsobů oddělení zařízení pro rekreační účely, která mají uživatele různých věkových skupi
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 71-12 - Bezpečnost hraček - Část 12: N-nitrosaminy a N-nitrosovatelné látky 
Katalogové číslo:  502281
ČSN EN 71-12 - Bezpečnost hraček - Část 12: N-nitrosaminy a N-nitrosovatelné látky
ČSN EN 71-12ČSN EN 71-12 This European Standard specifies the requirements and test methods for N-nitrosamines and N-nitrosatable substances for: - toys and parts of toys made from elastomers a
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 12572-2 - Umělé lezecké stěny - Část 2: Bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro boulderové stěny 
Katalogové číslo:  502417
ČSN EN 12572-2 - Umělé lezecké stěny - Část 2: Bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro boulderové stěny
ČSN EN 12572-2ČSN EN 12572-2 This European Standard specifies the safety requirements and calculation methods for bouldering walls, including the safety zone. This European Standard is applicable
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 12572-3 - Umělé lezecké stěny - Část 3: Bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro lezecké chyty 
Katalogové číslo:  502418
ČSN EN 12572-3 - Umělé lezecké stěny - Část 3: Bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro lezecké chyty
ČSN EN 12572-3ČSN EN 12572-3 This European Standard specifies the safety requirements and test methods for climbing holds. This European Standard is applicable to climbing holds, which are used f
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 13451-3+A3 - Vybavení plaveckých bazénů - Část 3: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro vtoky a odtoky vody a vodní atrakce 
Katalogové číslo:  500675
ČSN EN 13451-3+A3 - Vybavení plaveckých bazénů - Část 3: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro vtoky a odtoky vody a vodní atrakce
ČSN EN 13451-3+A3ČSN EN 13451-3+A3 Tato evropská norma stanovuje bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro vtokové a odtokové otvory a vodní/bublinkové atrakce vyvolávající pohyb vody, které dop
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 28721-5 - Smalty - Smaltovaná zařízení pro výrobní provozy - Část 5: Znázornění a charakterizace vad 
Katalogové číslo:  500198
ČSN EN ISO 28721-5 - Smalty - Smaltovaná zařízení pro výrobní provozy - Část 5: Znázornění a charakterizace vad
ČSN EN ISO 28721-5ČSN EN ISO 28721-5 This part of ISO 28721 establishes a system for the cataloguing of defects in enamellings for chemical service and vessels. In addition, it describes some types
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 1809+A1 - Potápěčská výzbroj - Kompenzátor vztlaku - Funkční a bezpečnostní požadavky, zkušební metody 
Katalogové číslo:  500776
ČSN EN 1809+A1 - Potápěčská výzbroj - Kompenzátor vztlaku - Funkční a bezpečnostní požadavky, zkušební metody
ČSN EN 1809+A1ČSN EN 1809+A1 Tato evropská norma stanoví funkční a bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro nafukovací vztlaková kompenzační zařízení, která jsou určena k tomu, aby potápěčům po
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 13538-3 - Stanovení rozměrových vlastností spacích pytlů - Část 3: Objem při zatížení a snadnost sbalení 
Katalogové číslo:  500866
ČSN EN 13538-3 - Stanovení rozměrových vlastností spacích pytlů - Část 3: Objem při zatížení a snadnost sbalení
ČSN EN 13538-3ČSN EN 13538-3 This European Standard specifies a method of measurement of the volume under load of sleeping bags and a method of calculation of easiness of packing of sleeping bags f
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 16630 - Trvale instalované fitness vybavení pro venkovní použití - Obecné požadavky a metody zkoušení 
Katalogové číslo:  500186
ČSN EN 16630 - Trvale instalované fitness vybavení pro venkovní použití - Obecné požadavky a metody zkoušení
ČSN EN 16630ČSN EN 16630 Tato evropská norma stanovuje obecné bezpečnostní požadavky pro výrobu, montáž, kontrolu a údržbu trvale instalovaných, volně přístupných fitness vybavení pro venkovní použ
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 28765 - Smalty - Navrhování ocelových nádrží se šroubovými spoji určených ke skladování nebo ke zpracovávání vody nebo komunálních nebo průmyslových odpadních vod a kalů 
Katalogové číslo:  500027
ČSN EN ISO 28765 - Smalty - Navrhování ocelových nádrží se šroubovými spoji určených ke skladování nebo ke zpracovávání vody nebo komunálních nebo průmyslových odpadních vod a kalů
ČSN EN ISO 28765ČSN EN ISO 28765 This International Standard establishes the requirements for the design and use of vitreous-enamel-coated bolted cylindrical steel tanks for the storage or treatm
Cena:  446,- Kč
TNI CEN/TR 16918 - Bezpečnost hraček - Vkládání hraček do úst jako součást přirozeného chování dětí 
Katalogové číslo:  500575
TNI CEN/TR 16918 - Bezpečnost hraček - Vkládání hraček do úst jako součást přirozeného chování dětí
TNI CEN/TR 16918TNI CEN/TR 16918 Tato technická zpráva prezentuje výsledky evropské studie "Vkládání hraček do úst jako součást přirozeného chování dětí". Poskytuje statistické údaje o trvání a f
Cena:  1 155,- Kč
ČSN ISO 5902 - Lyže pro sjezdové lyžování - Stanovení elastických vlastností 
Katalogové číslo:  500101
ČSN ISO 5902 - Lyže pro sjezdové lyžování - Stanovení elastických vlastností
ČSN ISO 5902ČSN ISO 5902 Tato mezinárodní norma stanoví laboratorní měřicí metody k určení elastických vlastností sjezdových lyží. Jejím účelem je výpočet odolnosti určených částí lyže proti ohybu
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 9465 - Vázání pro sjezdové lyžování - Příčné vypnutí špičky při nárazovém zatížení - Zkušební metoda 
Katalogové číslo:  500098
ČSN ISO 9465 - Vázání pro sjezdové lyžování - Příčné vypnutí špičky při nárazovém zatížení - Zkušební metoda
ČSN ISO 9465ČSN ISO 9465 Tato mezinárodní norma stanoví zkoušku nárazem uchycené zkušební lyže na zkušební podešvi k určení největšího impulsu v příčném směru. Zkouška stanoví velikost vypínacího a
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 28764 - Smalty - Příprava vzorků pro zkoušení smaltů na ocelovém plechu, na hliníkovém plechu a na litině 
Katalogové číslo:  99532
ČSN EN ISO 28764 - Smalty - Příprava vzorků pro zkoušení smaltů na ocelovém plechu, na hliníkovém plechu a na litině
ČSN EN ISO 28764ČSN EN ISO 28764 This International Standard specifies a method for the production of specimens suitable for testing vitreous and porcelain enamel coatings. It specifies two di
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 1272 - Výrobky pro péči o dítě - Židle pro připevnění ke stolu - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody 
Katalogové číslo:  503151
ČSN EN 1272 - Výrobky pro péči o dítě - Židle pro připevnění ke stolu - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody
ČSN EN 1272ČSN EN 1272 This European Standard specifies safety requirements and test methods for table mounted chairs, intended for children who are able to sit unaided up to a maximum weight of 15
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 19496-2 - Smalty - Terminologie - Část 2: Vizuální zobrazení a popisy 
Katalogové číslo:  503923
ČSN EN ISO 19496-2 - Smalty - Terminologie - Část 2: Vizuální zobrazení a popisy
ČSN EN ISO 19496-2ČSN EN ISO 19496-2 Norma stanoví systém katalogizace vad při smaltování ocelových plechů. Slouží ke sladění slovních vyjádření používaných k označování a charakterizaci vad smalto
Cena:  347,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat