Sponzorovaný odkaz

9430 Dětské hračky a vozítka

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 71-2+A1 - Bezpečnost hraček - Část 2: Hořlavost 
Katalogové číslo:  96192
ČSN EN 71-2+A1 - Bezpečnost hraček - Část 2: Hořlavost
ČSN EN 71-2+A1ČSN EN 71-2+A1 Tato evropská norma stanoví kategorie hořlavých materiálů zakázaných ve všech hračkách a požadavky na hořlavost určitých hraček, jsou-li vystaveny malému zdroji zapálen
Cena:  232,- Kč
TNI CEN/TR 16918 - Bezpečnost hraček - Vkládání hraček do úst jako součást přirozeného chování dětí 
Katalogové číslo:  500575
TNI CEN/TR 16918 - Bezpečnost hraček - Vkládání hraček do úst jako součást přirozeného chování dětí
TNI CEN/TR 16918TNI CEN/TR 16918 Tato technická zpráva prezentuje výsledky evropské studie "Vkládání hraček do úst jako součást přirozeného chování dětí". Poskytuje statistické údaje o trvání a f
Cena:  1 155,- Kč
ČSN EN 71-12 - Bezpečnost hraček - Část 12: N-nitrosaminy a N-nitrosovatelné látky 
Katalogové číslo:  502281
ČSN EN 71-12 - Bezpečnost hraček - Část 12: N-nitrosaminy a N-nitrosovatelné látky
ČSN EN 71-12ČSN EN 71-12 This European Standard specifies the requirements and test methods for N-nitrosamines and N-nitrosatable substances for: - toys and parts of toys made from elastomers a
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 71-14 - Bezpečnost hraček - Část 14: Trampolíny pro domácí použití 
Katalogové číslo:  508913
ČSN EN 71-14 - Bezpečnost hraček - Část 14: Trampolíny pro domácí použití
ČSN EN 71-14ČSN EN 71-14 Tato evropská norma uvádí požadavky a metody zkoušení pro trampolíny pro domácí použití, jejich prostředků pro přístup a ochranné sítě, které jsou určeny pro venkovní a/n
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 71-8 - Bezpečnost hraček - Část 8: Hračky pro pohybovou aktivitu určené pro domácí použití 
Katalogové číslo:  506042
ČSN EN 71-8 - Bezpečnost hraček - Část 8: Hračky pro pohybovou aktivitu určené pro domácí použití
ČSN EN 71-8ČSN EN 71-8 Tato evropská norma stanoví požadavky a metody zkoušení pro hračky pro pohybovou aktivitu v domácím prostředí, které často obsahují příčný nosník nebo jsou k němu připevněn
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 71-7+A2 - Bezpečnost hraček - Část 7: Barvy nanášené prsty - Požadavky a metody zkoušení 
Katalogové číslo:  505639
ČSN EN 71-7+A2 - Bezpečnost hraček - Část 7: Barvy nanášené prsty - Požadavky a metody zkoušení
ČSN EN 71-7+A2ČSN EN 71-7+A2 Tato část EN 71 stanovuje požadavky na látky a materiály používané v barvách nanášených prsty a platí pouze pro tyto barvy. Dodatečné požadavky jsou stanoveny pro zna
Cena:  545,- Kč
TNI CEN/TR 15071 - Bezpečnost hraček - Národní překlady upozornění a návodů k použití v normách souboru EN 71 
Katalogové číslo:  99481
TNI CEN/TR 15071 - Bezpečnost hraček - Národní překlady upozornění a návodů k použití v normách souboru EN 71
TNI CEN/TR 15071TNI CEN/TR 15071 Tato technická zpráva obsahuje souhrn národních překladů upozornění a návodů k použití zmíněných v normách souboru EN 71. Upozornění a návody k použití se musí použ
Cena:  1 320,- Kč
ČSN EN 71-10 - Bezpečnost hraček - Část 10: Organické chemické sloučeniny - Příprava vzorků a extrakce 
Katalogové číslo:  76249
ČSN EN 71-10 - Bezpečnost hraček - Část 10: Organické chemické sloučeniny - Příprava vzorků a extrakce
ČSN EN 71-10ČSN EN 71-10 Tato část 10 evropské normy EN 71 na bezpečnost hraček stanovuje postupy pro přípravu a extrakci vzorků při zjišťování obsahu nebo uvolňování organických sloučenin z hraček
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 71-11 - Bezpečnost hraček - Část 11: Organické chemické sloučeniny - Analytické metody 
Katalogové číslo:  76009
ČSN EN 71-11 - Bezpečnost hraček - Část 11: Organické chemické sloučeniny - Analytické metody
ČSN EN 71-11ČSN EN 71-11 Tato část evropské normy stanovuje metody analýzy extraktů hraček a materiálů hraček, připravených podle postupů vzorkování stanovených v ČSN EN 71-10, aby bylo možno posuz
Cena:  545,- Kč
TNI CEN ISO/TR 8124-8 - Bezpečnost hraček - Část 8: Směrnice pro stanovení věku 
Katalogové číslo:  500749
TNI CEN ISO/TR 8124-8 - Bezpečnost hraček - Část 8: Směrnice pro stanovení věku
TNI CEN ISO/TR 8124-8TNI CEN ISO/TR 8124-8 Tato technická zpráva obsahuje směrnice pro stanovení nejnižšího věku, ve kterém si děti začínají hrát s hračkami určitých kategorií, a je primárně zaměře
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 71-1+A1 - Bezpečnost hraček - Část 1: Mechanické a fyzikální vlastnosti 
Katalogové číslo:  506772
ČSN EN 71-1+A1 - Bezpečnost hraček - Část 1: Mechanické a fyzikální vlastnosti
ČSN EN 71-1+A1ČSN EN 71-1+A1 Tato evropská norma stanovuje požadavky a metody zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností hraček. Tato evropská norma platí pro dětské hračky, přičemž hračka
Cena:  1 320,- Kč
ČSN EN 71-13 - Bezpečnost hraček - Část 13: Stolní hry podněcující čichové vjemy, kosmetické soupravy a hry podněcující chuťové vjemy 
Katalogové číslo:  96191
ČSN EN 71-13 - Bezpečnost hraček - Část 13: Stolní hry podněcující čichové vjemy, kosmetické soupravy a hry podněcující chuťové vjemy
ČSN EN 71-13ČSN EN 71-13 Účelem této evropské normy EN 71-13 je snížení rizik, která mohou představovat ohrožení zdraví dítěte, když jsou stolní hry podněcující čichové vjemy, kosmetické soupravy a
Cena:  347,- Kč
TNI CEN/TR 15371-1 - Bezpečnost hraček - Interpretace - Část 1: Odpovědi na žádosti o interpretaci EN 71-1, EN 71-2, EN 71-8 a EN 71-14 
Katalogové číslo:  507349
TNI CEN/TR 15371-1 - Bezpečnost hraček - Interpretace - Část 1: Odpovědi na žádosti o interpretaci EN 71-1, EN 71-2, EN 71-8 a EN 71-14
TNI CEN/TR 15371-1TNI CEN/TR 15371-1 The purpose of this Technical Report is to provide replies to requests for interpretations of EN 71 1:2014, Safety of toys - Part 1: Mechanical and physical
Cena:  803,- Kč
ČSN EN 71-9+A1 - Bezpečnost hraček - Část 9: Organické chemické sloučeniny - Požadavky 
Katalogové číslo:  79902
ČSN EN 71-9+A1 - Bezpečnost hraček - Část 9: Organické chemické sloučeniny - Požadavky
ČSN EN 71-9+A1ČSN EN 71-9+A1 Tato norma stanovuje požadavky na migraci určitých nebezpečných organických chemických sloučenin z určitých hraček nebo materiálů hraček nebo na obsah těchto sloučenin
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 71-5 - Bezpečnost hraček - Část 5: Chemické hračky (soupravy) jiné než soupravy pro pokusy 
Katalogové číslo:  99675
ČSN EN 71-5 - Bezpečnost hraček - Část 5: Chemické hračky (soupravy) jiné než soupravy pro pokusy
ČSN EN 71-5ČSN EN 71-5 Tato evropská norma stanovuje požadavky a zkušební metody pro látky a materiály používané v chemických hračkách (soupravách) jiných než soupravy pro pokusy. Jsou to látky a
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 71-4 - Bezpečnost hraček - Část 4: Soupravy pro chemické pokusy a podobné činnosti 
Katalogové číslo:  93889
ČSN EN 71-4 - Bezpečnost hraček - Část 4: Soupravy pro chemické pokusy a podobné činnosti
ČSN EN 71-4ČSN EN 71-4 Tato evropská norma stanovuje požadavky na maximální množství a v některých případech na maximální koncentraci určitých látek a směsí používaných v soupravách pro chemické po
Cena:  347,- Kč
TNI CEN/TR 15371-2 - Bezpečnost hraček - Interpretace - Část 2: Odpovědi na žádosti o interpretaci chemických norem souboru EN 71 
Katalogové číslo:  508684
TNI CEN/TR 15371-2 - Bezpečnost hraček - Interpretace - Část 2: Odpovědi na žádosti o interpretaci chemických norem souboru EN 71
TNI CEN/TR 15371-2TNI CEN/TR 15371-2 The purpose of this document is to provide replies to requests for interpretations of actual chemical standards in the EN 71 series: - EN 71-3: Migration of
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 71-3 - Bezpečnost hraček - Část 3: Migrace určitých prvků 
Katalogové číslo:  508912
ČSN EN 71-3 - Bezpečnost hraček - Část 3: Migrace určitých prvků
ČSN EN 71-3ČSN EN 71-3 Tento dokument stanoví požadavky a metody zkoušení pro migraci hliníku, antimonu, arsenu, barya, bóru, kadmia, chromu (III), chromu (VI), kobaltu, mědi, olova, manganu, rtu
Cena:  545,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat