Sponzorovaný odkaz

9428 Potřeby pro různé sporty

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN ISO 23537-1 - Požadavky na spací pytle - Část 1: Tepelné a rozměrové požadavky 
Katalogové číslo:  501760
ČSN EN ISO 23537-1 - Požadavky na spací pytle - Část 1: Tepelné a rozměrové požadavky
ČSN EN ISO 23537-1ČSN EN ISO 23537-1 This part of ISO 23537 specifies the requirements and test methods as well as provisions for labelling of adult sized sleeping bags for use in sports and leis
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 13538-3 - Stanovení rozměrových vlastností spacích pytlů - Část 3: Objem při zatížení a snadnost sbalení 
Katalogové číslo:  500866
ČSN EN 13538-3 - Stanovení rozměrových vlastností spacích pytlů - Část 3: Objem při zatížení a snadnost sbalení
ČSN EN 13538-3ČSN EN 13538-3 This European Standard specifies a method of measurement of the volume under load of sleeping bags and a method of calculation of easiness of packing of sleeping bags f
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 14619 - Kolečková sportovní zařízení - Koloběžky - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení 
Katalogové číslo:  508606
ČSN EN 14619 - Kolečková sportovní zařízení - Koloběžky - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení
ČSN EN 14619ČSN EN 14619 This document applies to kick scooters that can only be propelled by the muscular activity of a user with a body mass of more than 20 kg and less than 100 kg. To reduce t
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 16899 - Vybavení pro sport a rekreaci - Vybavení pro parkour - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody 
Katalogové číslo:  510579
ČSN EN 16899 - Vybavení pro sport a rekreaci - Vybavení pro parkour - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody
ČSN EN 16899ČSN EN 16899 Tato evropská norma specifikuje požadavky na vybavení pro parkour používané zejména uživateli od 8 let výše. Tato evropská norma vychází z toho, že parkourový pohyb si osob
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 23537-2 - Požadavky na spací pytle - Část 2: Vlastnosti tkanin a materiálů 
Katalogové číslo:  501761
ČSN EN ISO 23537-2 - Požadavky na spací pytle - Část 2: Vlastnosti tkanin a materiálů
ČSN EN ISO 23537-2ČSN EN ISO 23537-2 This part of ISO 23537 specifies the fabric and material properties as well as provisions for labelling of adult sized sleeping bags for use in sports and lei
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 1651 - Zařízení pro padákové létání - Postroje - Bezpečnostní požadavky a zkoušky konstrukce 
Katalogové číslo:  504768
ČSN EN 1651 - Zařízení pro padákové létání - Postroje - Bezpečnostní požadavky a zkoušky konstrukce
ČSN EN 1651ČSN EN 1651 This European Standard is applicable only to harnesses for paragliders. The intermediate attachment system between the harness and the paraglider does not form part of this s
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 12491 - Zařízení pro padákové létání - Záložní padák - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody 
Katalogové číslo:  99549
ČSN EN 12491 - Zařízení pro padákové létání - Záložní padák - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody
ČSN EN 12491ČSN EN 12491 This European Standard is applicable to emergency parachutes deployed by the action of the pilot without any other assistance (mechanical or pyrotechnic), intended for use
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 926-1 - Zařízení pro padákové létání - Padákové kluzáky - Část 1: Požadavky a zkušební metody pro pevnost konstrukce 
Katalogové číslo:  99550
ČSN EN 926-1 - Zařízení pro padákové létání - Padákové kluzáky - Část 1: Požadavky a zkušební metody pro pevnost konstrukce
ČSN EN 926-1ČSN EN 926-1 This European Standard is applicable to paragliders as defined in 2.1. This part of EN 926 specifies requirements and test methods for the resistance of a paraglider to s
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 14974 - Skateparky - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení 
Katalogové číslo:  509369
ČSN EN 14974 - Skateparky - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení
ČSN EN 14974ČSN EN 14974 Tento dokument platí pro skateparky pro veřejné použití určené pro uživatele skateboardů, ostatních kolečkových sportovních potřeb a kol BMX. Stanoví bezpečnostní požadav
Cena:  347,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat