Sponzorovaný odkaz

9450 Zkoušení ochranných vrstev

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN ISO 28764 - Smalty - Příprava vzorků pro zkoušení smaltů na ocelovém plechu, na hliníkovém plechu a na litině 
Katalogové číslo:  99532
ČSN EN ISO 28764 - Smalty - Příprava vzorků pro zkoušení smaltů na ocelovém plechu, na hliníkovém plechu a na litině
ČSN EN ISO 28764ČSN EN ISO 28764 This International Standard specifies a method for the production of specimens suitable for testing vitreous and porcelain enamel coatings. It specifies two di
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 28765 - Smalty - Navrhování ocelových nádrží se šroubovými spoji určených ke skladování nebo ke zpracovávání vody nebo komunálních nebo průmyslových odpadních vod a kalů 
Katalogové číslo:  500027
ČSN EN ISO 28765 - Smalty - Navrhování ocelových nádrží se šroubovými spoji určených ke skladování nebo ke zpracovávání vody nebo komunálních nebo průmyslových odpadních vod a kalů
ČSN EN ISO 28765ČSN EN ISO 28765 This International Standard establishes the requirements for the design and use of vitreous-enamel-coated bolted cylindrical steel tanks for the storage or treatm
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 28721-5 - Smalty - Smaltovaná zařízení pro výrobní provozy - Část 5: Znázornění a charakterizace vad 
Katalogové číslo:  500198
ČSN EN ISO 28721-5 - Smalty - Smaltovaná zařízení pro výrobní provozy - Část 5: Znázornění a charakterizace vad
ČSN EN ISO 28721-5ČSN EN ISO 28721-5 This part of ISO 28721 establishes a system for the cataloguing of defects in enamellings for chemical service and vessels. In addition, it describes some types
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 20274 - Smalty - Příprava vzorků a stanovení teplotního součinitele roztažnosti 
Katalogové číslo:  504393
ČSN EN ISO 20274 - Smalty - Příprava vzorků a stanovení teplotního součinitele roztažnosti
ČSN EN ISO 20274ČSN EN ISO 20274 This document specifies the procedures for the preparation of enamel samples for measurement of the thermal length change and calculation of the thermal expansion c
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 19496-2 - Smalty - Terminologie - Část 2: Vizuální zobrazení a popisy 
Katalogové číslo:  503923
ČSN EN ISO 19496-2 - Smalty - Terminologie - Část 2: Vizuální zobrazení a popisy
ČSN EN ISO 19496-2ČSN EN ISO 19496-2 Norma stanoví systém katalogizace vad při smaltování ocelových plechů. Slouží ke sladění slovních vyjádření používaných k označování a charakterizaci vad smalto
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 28706-3 - Smalty - Stanovení odolnosti vůči chemické korozi - Část 3: Stanovení odolnosti vůči chemické korozi alkalickými kapalinami v hexagonální nádobě nebo ve čtverhranné skleněné láhvi 
Katalogové číslo:  504995
ČSN EN ISO 28706-3 - Smalty - Stanovení odolnosti vůči chemické korozi - Část 3: Stanovení odolnosti vůči chemické korozi alkalickými kapalinami v hexagonální nádobě nebo ve čtverhranné skleněné láhvi
ČSN EN ISO 28706-3ČSN EN ISO 28706-3 This document describes a test method for the determination of the resistance of vitreous and porcelain enamelled articles to attack by alkaline liquids at te
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 4531 - Smalty - Uvolňování iontů kovů ze smaltovaných výrobků ve styku s potravinami - Metody zkoušení a mezní hodnoty 
Katalogové číslo:  506695
ČSN EN ISO 4531 - Smalty - Uvolňování iontů kovů ze smaltovaných výrobků ve styku s potravinami - Metody zkoušení a mezní hodnoty
ČSN EN ISO 4531ČSN EN ISO 4531 This document specifies a simulating method of test for determination of the release of metal-ions from enamelled articles, which are intended to come into contact wi
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 28721-1 - Smalty - Smaltovaná zařízení pro výrobní provozy - Část 1: Požadavky na kvalitu zařízení, jejich součástí a příslušenství 
Katalogové číslo:  509323
ČSN EN ISO 28721-1 - Smalty - Smaltovaná zařízení pro výrobní provozy - Část 1: Požadavky na kvalitu zařízení, jejich součástí a příslušenství
ČSN EN ISO 28721-1ČSN EN ISO 28721-1 This document specifies the quality requirements for apparatus, components, appliances and accessories of glass-lined steel (including semi-crystallized ename
Cena:  358,- Kč
ČSN ISO 8291 - Smalty. Metoda zkoušení samočisticích schopností 
Katalogové číslo:  32002
ČSN ISO 8291 - Smalty. Metoda zkoušení samočisticích schopností
ČSN ISO 8291
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO 6370-1 - Smalty. Stanovení odolnosti proti oděru. Část 1: Přístroj pro zkoušky oděrem 
Katalogové číslo:  16258
ČSN ISO 6370-1 - Smalty. Stanovení odolnosti proti oděru. Část 1: Přístroj pro zkoušky oděrem
ČSN ISO 6370-1ČSN ISO 6370-1 Tato část ISO 6370 určuje požadavky na přístroj, který se používá ke stanovení odolnosti smaltových povlaků proti oděru.
Cena:  73,- Kč
ČSN EN ISO 28706-4 - Smalty - Stanovení odolnosti vůči chemické korozi - Část 4: Stanovení odolnosti vůči chemické korozi alkalickými kapalinami ve válcové nádobě 
Katalogové číslo:  500042
ČSN EN ISO 28706-4 - Smalty - Stanovení odolnosti vůči chemické korozi - Část 4: Stanovení odolnosti vůči chemické korozi alkalickými kapalinami ve válcové nádobě
ČSN EN ISO 28706-4ČSN EN ISO 28706-4 This part of ISO 28706 describes a test method for the determination of the resistance of vitreous and porcelain enamelled articles to attack by alkaline liqu
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 19496-1 - Smalty - Terminologie - Část 1: Termíny a definice 
Katalogové číslo:  503896
ČSN EN ISO 19496-1 - Smalty - Terminologie - Část 1: Termíny a definice
ČSN EN ISO 19496-1ČSN EN ISO 19496-1 V normě jsou definovány termíny, které se týkají smaltů, smaltování a souvisících technologií. Výčet těchto termínů není úplný a obsahuje pouze ty termíny, jeji
Cena:  545,- Kč
ČSN EN ISO 4528 - Smalty - Výběr zkušebních metod pro smaltované plochy výrobků 
Katalogové číslo:  97716
ČSN EN ISO 4528 - Smalty - Výběr zkušebních metod pro smaltované plochy výrobků
ČSN EN ISO 4528ČSN EN ISO 4528 This International Standard is a guide to the selection of test methods for evaluating the performance of vitreous and porcelain enamelled finishes in different app
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 11177 - Smalty - Uvnitř a zevně smaltované armatury a tvarovky pro tlakové trubky rozvodů nečištěné a pitné vody - Požadavky na kvalitu a zkoušení 
Katalogové číslo:  507968
ČSN EN ISO 11177 - Smalty - Uvnitř a zevně smaltované armatury a tvarovky pro tlakové trubky rozvodů nečištěné a pitné vody - Požadavky na kvalitu a zkoušení
ČSN EN ISO 11177ČSN EN ISO 11177 This document specifies the requirements for product quality and product testing of enamelled valves and pressure pipe fittings for untreated and potable water supp
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 2746 - Smalty - Zkouška vysokým napětím 
Katalogové číslo:  99224
ČSN EN ISO 2746 - Smalty - Zkouška vysokým napětím
ČSN EN ISO 2746ČSN EN ISO 2746 This International Standard describes two test methods of high voltage testing: - Test A is used to detect and locate defects in vitreous and porcelain enamels;
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 2747 - Smalty - Smaltované varné nádobí - Stanovení odolnosti proti tepelnému rázu 
Katalogové číslo:  70852
ČSN ISO 2747 - Smalty - Smaltované varné nádobí - Stanovení odolnosti proti tepelnému rázu
ČSN ISO 2747ČSN ISO 2747 Norma stanovuje metodu zkoušek postupnými tepelnými rázy, kterými se zjišťuje chování smaltovaného varného nádobí a obdobných výrobků při náhlých změnách teploty (odolnos
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 8289 - Smalty - Zkouška nízkým napětím pro zjištění a lokalizaci vad 
Katalogové číslo:  64450
ČSN EN ISO 8289 - Smalty - Zkouška nízkým napětím pro zjištění a lokalizaci vad
ČSN EN ISO 8289ČSN EN ISO 8289 Norma stanoví elektrickou a optickou zkoušku nízkým napětím pro zjištění a lokalizaci vad pronikajících smaltovými povlaky až k podkladovému kovu.
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 28721-2 - Smalty - Smaltovaná zařízení pro výrobní provozy - Část 2: Označování a specifikace chemické odolnosti a odolnosti proti tepelnému rázu 
Katalogové číslo:  99833
ČSN EN ISO 28721-2 - Smalty - Smaltovaná zařízení pro výrobní provozy - Část 2: Označování a specifikace chemické odolnosti a odolnosti proti tepelnému rázu
ČSN EN ISO 28721-2ČSN EN ISO 28721-2 This part of ISO 28721 specifies requirements for the resistance to chemical attack and thermal shock of chemical enamels and their designation for ordering pur
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 8289-2 - Smalty - Zkouška nízkým napětím pro zjištění a lokalizaci vad - Část 2: Zkouška na profilovaném povrchu s použitím kaše 
Katalogové číslo:  507967
ČSN EN ISO 8289-2 - Smalty - Zkouška nízkým napětím pro zjištění a lokalizaci vad - Část 2: Zkouška na profilovaném povrchu s použitím kaše
ČSN EN ISO 8289-2ČSN EN ISO 8289-2 This document specifies a low-voltage test method for detecting and locating defects (pores, cracks or pop-offs) that occur in enamel coatings of corrugated and
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 28763 - Smalty - Smaltované teplosměnné desky pro regenerační výměníky tepla vzduch-plyn a plyn-plyn - Specifikace 
Katalogové číslo:  508950
ČSN EN ISO 28763 - Smalty - Smaltované teplosměnné desky pro regenerační výměníky tepla vzduch-plyn a plyn-plyn - Specifikace
ČSN EN ISO 28763ČSN EN ISO 28763 This document specifies the minimum requirements and the functional characteristics of enamel coatings applied by any process, such as wet dipping, wet flow-coating
Cena:  232,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat