Sponzorovaný odkaz

9448 Kapesní nože a jídelní příbory

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 12778 - Nádobí - Tlakové hrnce pro domácí použití 
Katalogové číslo:  67190
ČSN EN 12778 - Nádobí - Tlakové hrnce pro domácí použití
ČSN EN 12778ČSN EN 12778 Tato evropská norma definuje termíny, stanovuje výrobní, bezpečnostní a funkční požadavky a odpovídající zkoušky a specifikuje údaje pro značení, označování a instrukce p
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 8442-1 - Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Příbory a stolní nádobí - Část 1: Požadavky na příbory pro přípravu pokrmů 
Katalogové číslo:  67019
ČSN EN ISO 8442-1 - Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Příbory a stolní nádobí - Část 1: Požadavky na příbory pro přípravu pokrmů
ČSN EN ISO 8442-1ČSN EN ISO 8442-1 Tato část normy specifikuje materiálové požadavky a požadavky na provedení a zkušební metody pro kovové příbory a příbuzné nástroje, uvažované pro použití při p
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 8442-6 - Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Příbory a stolní nádobí - Část 6: Tence postříbřené stolní nádobí chráněné lakem 
Katalogové číslo:  65935
ČSN EN ISO 8442-6 - Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Příbory a stolní nádobí - Část 6: Tence postříbřené stolní nádobí chráněné lakem
ČSN EN ISO 8442-6ČSN EN ISO 8442-6 Tato norma specifikuje materiálové a pevnostní požadavky na stolní nádobí a připojené příslušenství vyrobené z tence postříbřeného kovu chráněného lakem. Tato n
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 12778 ZMĚNA A1 - Nádobí - Tlakové hrnce pro domácí použití 
Katalogové číslo:  74118
ČSN EN 12778 ZMĚNA A1 - Nádobí - Tlakové hrnce pro domácí použití
ČSN EN 12778 ZMĚNA A1
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 12778 OPRAVA 1 - Nádobí - Tlakové hrnce pro domácí použití 
Katalogové číslo:  70656
ČSN EN 12778 OPRAVA 1 - Nádobí - Tlakové hrnce pro domácí použití
ČSN EN 12778 OPRAVA 1
Cena:  0,- Kč
ČSN EN ISO 8442-2 - Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Příbory a stolní nádobí - Část 2: Požadavky na příbory z korozivzdorné oceli a postříbřené příbory 
Katalogové číslo:  67002
ČSN EN ISO 8442-2 - Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Příbory a stolní nádobí - Část 2: Požadavky na příbory z korozivzdorné oceli a postříbřené příbory
ČSN EN ISO 8442-2ČSN EN ISO 8442-2 Tato část této normy specifikuje materiály, požadavky na provedení a zkušební metody pro stolní příbory (nože, vidličky, lžíce, porcovací soupravy, naběračky, d
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 8442-7 - Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Příbory a stolní nádobí - Část 7: Specifikace pro stolní příbory ze stříbra, jiných drahých kovů a jejich slitin 
Katalogové číslo:  65937
ČSN EN ISO 8442-7 - Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Příbory a stolní nádobí - Část 7: Specifikace pro stolní příbory ze stříbra, jiných drahých kovů a jejich slitin
ČSN EN ISO 8442-7ČSN EN ISO 8442-7 Tato norma specifikuje materiálové požadavky a požadavky na provedení na stolní nádobí vyrobené ze stříbra, jiných drahých kovů a jejich slitin (nože s čepelemi
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 8442-9 - Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Příbory a stolní nádobí - Část 9: Požadavky na keramické nože 
Katalogové číslo:  505197
ČSN EN ISO 8442-9 - Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Příbory a stolní nádobí - Část 9: Požadavky na keramické nože
ČSN EN ISO 8442-9ČSN EN ISO 8442-9 This document specifies material and performance requirements and test method of ceramic blades of knives intended for use in the preparation of food.
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 8442-5 - Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Příbory a stolní nádobí - Část 5: Specifikace metody zkoušení příboru na ostrost a zachování ostří 
Katalogové číslo:  73752
ČSN EN ISO 8442-5 - Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Příbory a stolní nádobí - Část 5: Specifikace metody zkoušení příboru na ostrost a zachování ostří
ČSN EN ISO 8442-5ČSN EN ISO 8442-5 Tato evropská norma specifikuje ostrost a zachování ostří nožů, které jsou vyrobeny pro profesionální a domácí použití při přípravě všech druhů jídel, speciálně
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 8442-8 - Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Příbory a stolní nádobí - Část 8: Specifikace pro stříbrné stolní a dekorativní nádobí 
Katalogové číslo:  65936
ČSN EN ISO 8442-8 - Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Příbory a stolní nádobí - Část 8: Specifikace pro stříbrné stolní a dekorativní nádobí
ČSN EN ISO 8442-8ČSN EN ISO 8442-8 Tato norma specifikuje materiálové požadavky a požadavky na provedení a označení pro stříbrné stolní a dekorativní nádobí určené pro použití na nebo u jídelního
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 8442-3 - Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Příbory a stolní nádobí - Část 3: Požadavky na postříbřené stolní a dekorativní nádobí 
Katalogové číslo:  67001
ČSN EN ISO 8442-3 - Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Příbory a stolní nádobí - Část 3: Požadavky na postříbřené stolní a dekorativní nádobí
ČSN EN ISO 8442-3ČSN EN ISO 8442-3 Tato část normy specifikuje materiál, požadavky na provedení a zkušební metody pro postříbřené stolní a dekorativní nádobí vyrobené zejména z kovů a určené pro
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 4481 - Příbory - Názvosloví 
Katalogové číslo:  66308
ČSN ISO 4481 - Příbory - Názvosloví
ČSN ISO 4481ČSN ISO 4481 Tato mezinárodní norma uvádí názvosloví příborů a nožířských výrobků včetně obrázků výrobků.
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 8442-4 - Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Příbory a stolní nádobí - Část 4: Požadavky na pozlacené příbory 
Katalogové číslo:  67018
ČSN EN ISO 8442-4 - Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Příbory a stolní nádobí - Část 4: Požadavky na pozlacené příbory
ČSN EN ISO 8442-4ČSN EN ISO 8442-4 Tato norma specifikuje následující požadavky na pozlacené příbory: a) požadavky na provedení pro stolní příbory (např. nože, vidličky, lžíce, soupravy na porco
Cena:  347,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat