Sponzorovaný odkaz

9403 Sportovní a tělocvičné náčiní, nářadí a potřeby

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 12503-5 - Sportovní žíněnky - Část 5: Stanovení tření základny 
Katalogové číslo:  62289
ČSN EN 12503-5 - Sportovní žíněnky - Část 5: Stanovení tření základny
ČSN EN 12503-5
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 12503-7 - Sportovní žíněnky - Část 7: Stanovení statické tuhosti 
Katalogové číslo:  62287
ČSN EN 12503-7 - Sportovní žíněnky - Část 7: Stanovení statické tuhosti
ČSN EN 12503-7
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 12503-1 - Sportovní žíněnky - Část 1: Žíněnky pro gymnastiku, bezpečnostní požadavky 
Katalogové číslo:  93881
ČSN EN 12503-1 - Sportovní žíněnky - Část 1: Žíněnky pro gymnastiku, bezpečnostní požadavky
ČSN EN 12503-1ČSN EN 12503-1 Tato evropská norma stanovuje bezpečnostní požadavky (včetně výkonnostních požadavků) pro 8 typů gymnastických žíněnek používaných ve škole, při tréninku a soutěžích, v
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 12197 - Gymnastické nářadí - Hrazda - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody 
Katalogové číslo:  62622
ČSN EN 12197 - Gymnastické nářadí - Hrazda - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody
ČSN EN 12197ČSN EN 12197 Tato evropská norma stanovuje specifické bezpečnostní požadavky (viz kapitola 4) pro hrazdy včetně všeobecných bezpečnostních požadavků v EN 913.
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 12503-6 - Sportovní žíněnky - Část 6: Stanovení tření povrchu 
Katalogové číslo:  62288
ČSN EN 12503-6 - Sportovní žíněnky - Část 6: Stanovení tření povrchu
ČSN EN 12503-6
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 12503-3 - Sportovní žíněnky - Část 3: Žíněnky pro judo, bezpečnostní požadavky 
Katalogové číslo:  63897
ČSN EN 12503-3 - Sportovní žíněnky - Část 3: Žíněnky pro judo, bezpečnostní požadavky
ČSN EN 12503-3ČSN EN 12503-3 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12503-3:2001. Evropská norma EN 12503-3:2001 má status české technické normy. Norma se skládá z následujících částí: Část
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 12503-2 - Sportovní žíněnky - Část 2: Žíněnky pro skok o tyči a skok vysoký, bezpečnostní požadavky 
Katalogové číslo:  500850
ČSN EN 12503-2 - Sportovní žíněnky - Část 2: Žíněnky pro skok o tyči a skok vysoký, bezpečnostní požadavky
ČSN EN 12503-2ČSN EN 12503-2 This European Standard specifies safety requirements (including performance requirements) for 3 types of high jump and pole vault mats used in school, training and co
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 913 - Gymnastické nářadí - Obecné bezpečnostní požadavky a metody zkoušení 
Katalogové číslo:  507461
ČSN EN 913 - Gymnastické nářadí - Obecné bezpečnostní požadavky a metody zkoušení
ČSN EN 913ČSN EN 913 This document specifies general safety requirements and test methods for all pieces of gymnastic and sports equipment and for all pieces of equipment for the use of physical ed
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 12432 - Gymnastické nářadí - Kladina - Funkční a bezpečnostní požadavky, zkušební metody 
Katalogové číslo:  62623
ČSN EN 12432 - Gymnastické nářadí - Kladina - Funkční a bezpečnostní požadavky, zkušební metody
ČSN EN 12432ČSN EN 12432 Tato evropská norma stanovuje funkční požadavky (viz kapitola 3) a specifické bezpečnostní požadavky pro volně stojící kladiny doplňující základní bezpečnostní požadavky
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 12503-4 - Sportovní žíněnky - Část 4: Stanovení tlumení nárazu 
Katalogové číslo:  500851
ČSN EN 12503-4 - Sportovní žíněnky - Část 4: Stanovení tlumení nárazu
ČSN EN 12503-4ČSN EN 12503-4 This European Standard specifies a method of test for the determination of shock absorption characteristics of sports mats types 1 to 8 of EN 12503-1:2013, 9 to 11 of E
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 12346 - Gymnastické nářadí - Žebřiny, průlezky a šplhací rámy - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody 
Katalogové číslo:  62472
ČSN EN 12346 - Gymnastické nářadí - Žebřiny, průlezky a šplhací rámy - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody
ČSN EN 12346ČSN EN 12346 Tato evropská norma specifikuje bezpečnostní požadavky pro žebřiny, průlezky a šplhací rámy doplňující základní bezpečnostní požadavky podle EN 913.
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 12655 - Gymnastické nářadí - Gymnastické kruhy - Funkční a bezpečnostní požadavky, zkušební metody 
Katalogové číslo:  62471
ČSN EN 12655 - Gymnastické nářadí - Gymnastické kruhy - Funkční a bezpečnostní požadavky, zkušební metody
ČSN EN 12655ČSN EN 12655 Tato norma specifikuje funkční požadavky (viz kapitola 4) a specifické bezpečnostní požadavky (viz kapitola 5) pro gymnastické kruhy včetně všeobecných bezpečnostních po
Cena:  171,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat