Sponzorovaný odkaz

83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 13087-7 ZMĚNA A1 - Ochranné přilby - Zkušební metody - Část 7: Odolnost proti plameni 
Katalogové číslo:  65575
ČSN EN 13087-7 ZMĚNA A1 - Ochranné přilby - Zkušební metody - Část 7: Odolnost proti plameni
ČSN EN 13087-7 ZMĚNA A1
Cena:  73,- Kč
ČSN 83 4711-1 - Měření emisí oxidu siřičitého, oxidu sírového, kyseliny sírové a celkového obsahu oxidů síry ze zdrojů znečišťování ovzduší. Všeobecná část 
Katalogové číslo:  31792
ČSN 83 4711-1 - Měření emisí oxidu siřičitého, oxidu sírového, kyseliny sírové a celkového obsahu oxidů síry ze zdrojů znečišťování ovzduší. Všeobecná část
ČSN 83 4711-1ČSN 83 4711-1 Norma platí pro měření emisí v názvu uvedených kyslíkatých sloučenin síry ze stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší. Platí pro jednorázová i pro průběžná registračn
Cena:  95,- Kč
ČSN 83 4712-1 - Ochrana ovzduší. Stanovení emisí sirovodíku ze stacionárních zdrojů. Všeobecná část 
Katalogové číslo:  31799
ČSN 83 4712-1 - Ochrana ovzduší. Stanovení emisí sirovodíku ze stacionárních zdrojů. Všeobecná část
ČSN 83 4712-1ČSN 83 4712-1 Norma platí pro měření emisí sirovodíku ze stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší. Platí pro jednorázová i pro průběžná registrační měření. Z hlediska účelu platí p
Cena:  73,- Kč
ČSN 83 4713-2 - Ochrana ovzduší. Stanovení emisí sirouhlíku ze stacionárních zdrojů. Odběr vzorku pro manuální metody měření 
Katalogové číslo:  31804
ČSN 83 4713-2 - Ochrana ovzduší. Stanovení emisí sirouhlíku ze stacionárních zdrojů. Odběr vzorku pro manuální metody měření
ČSN 83 4713-2ČSN 83 4713-2 Norma platí pro odběr vzorků pro stanovení sirouhlíku metodou, normalizovanou v části 3 a 4 této normy. Při odběru je nutnost dodržovat ustanovení části 1 této normy.
Cena:  95,- Kč
ČSN 83 4713-4 - Ochrana ovzduší. Stanovení emisí sirouhlíku ze stacionárních zdrojů. Metoda jodometrická 
Katalogové číslo:  31806
ČSN 83 4713-4 - Ochrana ovzduší. Stanovení emisí sirouhlíku ze stacionárních zdrojů. Metoda jodometrická
ČSN 83 4713-4ČSN 83 4713-4 Norma platí pro stanovení sirouhlíku v odpadních plynech. Platí pro orientační a provozní měření. Při rozboru je nutno dodržet ustanovení části 1 a 2 ČSN 83 4713. Pods
Cena:  73,- Kč
ČSN 83 4728-1 - Ochrana ovzduší. Měření emisí amoniaku ze zdrojů znečišťování ovzduší. Všeobecná část 
Katalogové číslo:  31811
ČSN 83 4728-1 - Ochrana ovzduší. Měření emisí amoniaku ze zdrojů znečišťování ovzduší. Všeobecná část
ČSN 83 4728-1ČSN 83 4728-1 Norma platí pro měření emisí amoniaku ze stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší. Platí pro jednorázová i pro průběžná registrační měření. Z hlediska účelu platí pro
Cena:  73,- Kč
ČSN 83 4751-6 - Ochrana ovzduší. Stanovení emisí chloru a chlorovodíku ze stacionárních zdrojů. Stanovení chloru a chlorovodíku vedle sebe 
Katalogové číslo:  31823
ČSN 83 4751-6 - Ochrana ovzduší. Stanovení emisí chloru a chlorovodíku ze stacionárních zdrojů. Stanovení chloru a chlorovodíku vedle sebe
ČSN 83 4751-6ČSN 83 4751-6 Norma platí pro stanovení chlóru a chlorovodíku při současné přítomnosti v odpadních plynech. Při rozborech je nutno dodržet ustanovení ČSN 83 4751 část 1 a 2. Podstat
Cena:  95,- Kč
ČSN 83 4752-5 - Ochrana ovzduší. Stanovení emisí fluoru ze stacionárních zdrojů. Metoda odměrného stanovení 
Katalogové číslo:  31828
ČSN 83 4752-5 - Ochrana ovzduší. Stanovení emisí fluoru ze stacionárních zdrojů. Metoda odměrného stanovení
ČSN 83 4752-5ČSN 83 4752-5 Norma platí pro stanovení celkového obsahu fluoru v odpadních plynech, vázaného ve formě sloučenin, které jsou za podmínek odběru vzorků v plynném stavu. Je vhodná zej
Cena:  73,- Kč
ČSN 83 5711 - Ochrana ovzduší. Měření imisí amoniaku indofenolovou metodou 
Katalogové číslo:  31833
ČSN 83 5711 - Ochrana ovzduší. Měření imisí amoniaku indofenolovou metodou
ČSN 83 5711ČSN 83 5711 Touto normou se zavádí ST SEV 2599-80 jako ČSN, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR norma RVHP doplnila o 3 články, které se týkají zejména zdroje sání a odb
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 4643 - Tvářená plastová obuv. Obuv z polyvinylchloridu, s podšívkou nebo bez podšívky, pro všeobecné použití v průmyslu. Specifikace 
Katalogové číslo:  17018
ČSN ISO 4643 - Tvářená plastová obuv. Obuv z polyvinylchloridu, s podšívkou nebo bez podšívky, pro všeobecné použití v průmyslu. Specifikace
ČSN ISO 4643ČSN ISO 4643 Norma obsahuje ISO 4643:1992. Specifikuje požadavky na obuv pro všeobecné použití v průmyslu, vstřikovanou z polyvinylchloridové směsi. Obuv může být s textilní podšívko
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 364 - Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Zkušební metody 
Katalogové číslo:  18501
ČSN EN 364 - Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Zkušební metody
ČSN EN 364ČSN EN 364 Norma je identická s EN 364:1992. Specifikuje zkušební metody pro materiály, součásti a systémy ve spojení s ochrannými prostředky proti pádům z výšky takto: zkušební zaříze
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 464 - Ochranné oděvy. Ochrana proti kapalným a plynným chemikáliím, včetně kapalných aerosolů a pevných částic. Zkušební metoda. Stanovení těsnosti plynotěsných oděvů (Zkouška vnitřním přetlakem) 
Katalogové číslo:  19686
ČSN EN 464 - Ochranné oděvy. Ochrana proti kapalným a plynným chemikáliím, včetně kapalných aerosolů a pevných částic. Zkušební metoda. Stanovení těsnosti plynotěsných oděvů (Zkouška vnitřním přetlakem)
ČSN EN 464ČSN EN 464 Norma je identická s EN 464:1994. Specifikuje zkušební metodu stanovení odolnosti plynotěsného obleku vůči pronikání plynů, například velkými otvory, připevněními, švy, přek
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 381-5 - Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil. Část 5: Požadavky pro ochranu nohou 
Katalogové číslo:  21034
ČSN EN 381-5 - Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil. Část 5: Požadavky pro ochranu nohou
ČSN EN 381-5ČSN EN 381-5 Norma je identická s EN 381-5:1995. Tato norma je částí řady norem, které se týkají osobních ochranných pracovních prostředků, chránících proti rizikům vyplývajícím z po
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 8756 - Kvalita ovzduší - Používání údajů o teplotě, tlaku a vlhkosti 
Katalogové číslo:  21003
ČSN ISO 8756 - Kvalita ovzduší - Používání údajů o teplotě, tlaku a vlhkosti
ČSN ISO 8756ČSN ISO 8756 Norma obsahuje ISO 8756:1994. Specifikuje postupy pro přizpůsobení měření kvality ovzduší změnám teploty, tlaku a vlhkosti během vzorkovací doby. Specifikuje také refere
Cena:  95,- Kč
ČSN DIN 18 035-2 - Sportovní hřiště - Část 2: Závlaha trávníkových a mlatových ploch 
Katalogové číslo:  21895
ČSN DIN 18 035-2 - Sportovní hřiště - Část 2: Závlaha trávníkových a mlatových ploch
ČSN DIN 18 035-2ČSN DIN 18 035-2 Norma obsahuje DIN 18035-2, vydání 1979-01. DIN 18035 se skládá z následujících částí: 2 - Sportovní hřiště - závlaha trávníkových a mlatových ploch, 3 - Sportov
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 10694 - Kvalita půdy - Stanovení organického a celkového uhlíku po termickém rozkladu 
Katalogové číslo:  51740
ČSN ISO 10694 - Kvalita půdy - Stanovení organického a celkového uhlíku po termickém rozkladu
ČSN ISO 10694ČSN ISO 10694 Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 10694:1995. Mezinárodní norma ISO 10694:1995 má status české technické normy. Tato norma určuje metodu stanovení celko
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 7935 - Stacionární zdroje - Stanovení hmotnostní koncentrace emisí oxidu siřičitého - Charakteristiky automatických měřicích metod 
Katalogové číslo:  52205
ČSN ISO 7935 - Stacionární zdroje - Stanovení hmotnostní koncentrace emisí oxidu siřičitého - Charakteristiky automatických měřicích metod
ČSN ISO 7935ČSN ISO 7935 Norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 7935:1992. Mezinárodní norma ISO 7935:1992 má status české technické normy. Předepisuje úplný soubor hodnot charakteristik au
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 1826 - Biotechnologie - Velkovýroba a výroba - Postup řízení surovin 
Katalogové číslo:  51838
ČSN EN 1826 - Biotechnologie - Velkovýroba a výroba - Postup řízení surovin
ČSN EN 1826ČSN EN 1826 Tato norma poskytuje návod pro postupy řízení surovin používaných v biotechnologických procesech. Tato norma neuvádí jednotlivé materiály, ale poskytuje kritéria, podle nic
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 12075 - Biotechnologie - Velkovýroba a výroba - Postupy pro fermentaci a zpracování 
Katalogové číslo:  53816
ČSN EN 12075 - Biotechnologie - Velkovýroba a výroba - Postupy pro fermentaci a zpracování
ČSN EN 12075ČSN EN 12075 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12075:1997. Evropská norma EN 12075:1997 má status české technické normy. Tato evropská norma specifikuje zásady posuzování
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 175 - Osobní ochrana - Prostředky pro ochranu očí a obličeje při svařování a podobných postupech 
Katalogové číslo:  53400
ČSN EN 175 - Osobní ochrana - Prostředky pro ochranu očí a obličeje při svařování a podobných postupech
ČSN EN 175ČSN EN 175 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 175:1997. Evropská norma EN 175:1997 má status české technické normy. Tato evropská norma stanoví bezpečnostní požadavky a zkuše
Cena:  232,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE
8300 Vzorkování venkovního a pracovního ovzduší8301 Analytické metody detekční8304 Přístroje na zjišťování ovzduší8305 Odběr vzorků a rozbory vod8306 Jakost vod8307 Jakost vod8309 Ochrana vodních zdrojů8310 Biotechnologie8319 Bezpečnostní zařízení pro první pomoc8320 Pracovní a osobní ochrana8321 Ochrana hlavy, očí, uší aj.8322 Ochranné prostředky dýchacích orgánů8323 Ochrana rukou8324 Ochrana očí8325 Ochrana nohou8326 Ochranné pomůcky (pásy, chrániče apod.)8327 Ochranné oděvy8328 Ochranné oděvy8329 Zkoušení materiálů na ochranné oděvy, ochranné rukavice a ochrannou obuv8330 Bezpečnost strojních zařízení8332 Bezpečnostní hlediska u strojů8333 Bezpečnostní a ochranné systémy strojů8335 Ergonomie8336 Hodnocení expozice pracoviště8340 Zdroje znečišťování ovzduší. Všeobecně8344 Mobilní zdroje znečišťování ovzduší8345 Měření emisí8346 Metody a přístroje pro měření tuhých emisí8347 Metody a přístroje pro měření plynných emisí8348 Metody měření emisí z výrobků8350 Kvalita ovzduší. Názvosloví8355 Měření imisí8356 Metody a přístroje pro měření tuhých imisí a spadu8357 Metody a přístroje pro měření plynných imisí8358 Vnitřní ovzduší8361 Kvalita půdy8362 Kvalita půdy8363 Kvalita půdy8364 Kvalita půdy8365 Kvalita půdy8366 Kvalita půdy8367 Kvalita půdy8368 Kaly, upravený bioodpad a půdy8370 Ochrana přírody. Všeobecné požadavky8371 Ochrana přírody. Hydrosféra8380 Názvosloví odpadů8381 Kaly, upravený bioodpad a půdy8382 Biopaliva8383 Tuhá alternativní paliva8384 Biomasa8390 Sadovnictví a krajinářství
84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat