Sponzorovaný odkaz

83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN ISO 13849-1 - Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 1: Obecné zásady pro konstrukci 
Katalogové číslo:  501728
ČSN EN ISO 13849-1 - Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 1: Obecné zásady pro konstrukci
ČSN EN ISO 13849-1ČSN EN ISO 13849-1 Tato část ISO 13849 uvádí bezpečnostní požadavky a pokyny o zásadách návrhu a integrace bezpečnostních částí ovládacích systémů (SRP/CS), včetně návrhu softwa
Cena:  655,- Kč
ČSN EN ISO 6385 - Ergonomické zásady navrhování pracovních systémů 
Katalogové číslo:  501571
ČSN EN ISO 6385 - Ergonomické zásady navrhování pracovních systémů
ČSN EN ISO 6385ČSN EN ISO 6385 This International Standard establishes the fundamental principles of ergonomics as basic guidelines for the design of work systems and defines relevant basic terms.
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 14122-1 - Bezpečnost strojních zařízení - Trvalé prostředky přístupu ke strojním zařízením - Část 1: Volba pevných prostředků přístupu mezi dvěma úrovněmi a obecné požadavky na přístup 
Katalogové číslo:  502313
ČSN EN ISO 14122-1 - Bezpečnost strojních zařízení - Trvalé prostředky přístupu ke strojním zařízením - Část 1: Volba pevných prostředků přístupu mezi dvěma úrovněmi a obecné požadavky na přístup
ČSN EN ISO 14122-1ČSN EN ISO 14122-1 Tato část ISO 14122 uvádí obecné požadavky pro bezpečný přístup k pevně umístěným strojům a doporučení ke správné volbě prostředků přístupu, pokud nezbytný př
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 16175-1 - Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení rtuti - Část 1: Metoda atomové absorpční spektrometrie - technika chladných par (CV-AAS) 
Katalogové číslo:  501782
ČSN EN 16175-1 - Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení rtuti - Část 1: Metoda atomové absorpční spektrometrie - technika chladných par (CV-AAS)
ČSN EN 16175-1ČSN EN 16175-1 This European Standard specifies a method for the determination of mercury in aqua regia or nitric acid digests of sludge, treated biowaste and soil, obtained according
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 16909 - Kvalita ovzduší - Stanovení elementárního uhlíku (EC) a organického uhlíku (OC) zachyceného na filtrech 
Katalogové číslo:  502723
ČSN EN 16909 - Kvalita ovzduší - Stanovení elementárního uhlíku (EC) a organického uhlíku (OC) zachyceného na filtrech
ČSN EN 16909ČSN EN 16909 This European Standard is applicable for the measurement of elemental carbon (EC) and organic carbon (OC) following the requirement for all EU member states to measure EC
Cena:  545,- Kč
ČSN EN ISO 11272 - Kvalita půdy - Stanovení objemové hmotnosti po vysušení 
Katalogové číslo:  502940
ČSN EN ISO 11272 - Kvalita půdy - Stanovení objemové hmotnosti po vysušení
ČSN EN ISO 11272ČSN EN ISO 11272 This document specifies three methods for the determination of dry bulk density of soils calculated from the mass and the volume of a soil sample. The methods invol
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 17831-2 - Tuhá biopaliva - Stanovení mechanické odolnosti pelet a briket - Část 2: Brikety 
Katalogové číslo:  500331
ČSN EN ISO 17831-2 - Tuhá biopaliva - Stanovení mechanické odolnosti pelet a briket - Část 2: Brikety
ČSN EN ISO 17831-2ČSN EN ISO 17831-2 Tato část normy ISO 17831 určuje metodu pro stanovení mechanické odolnosti briket. Mechanickou odolností se měří odolnost slisovaných paliv vůči nárazům a/nebo
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 9241-391 - Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 391: Požadavky, analýza a zkušební metody pro prokázání shody pro omezení negativních účinků fotosenzitivity 
Katalogové číslo:  500199
ČSN EN ISO 9241-391 - Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 391: Požadavky, analýza a zkušební metody pro prokázání shody pro omezení negativních účinků fotosenzitivity
ČSN EN ISO 9241-391ČSN EN ISO 9241-391 This part of ISO 9241 provides requirements and recommendations for reducing photosensitive seizures (PSS), while viewing images on electronic displays.
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 17827-1 - Tuhá biopaliva - Stanovení rozdělení podle velikosti částic - Část 1: Metoda třídění oscilačním sítem s otvory o velikosti 3,15 mm a většími 
Katalogové číslo:  500407
ČSN EN ISO 17827-1 - Tuhá biopaliva - Stanovení rozdělení podle velikosti částic - Část 1: Metoda třídění oscilačním sítem s otvory o velikosti 3,15 mm a většími
ČSN EN ISO 17827-1ČSN EN ISO 17827-1 This part of ISO 17827 specifies a method for the determination of the size distribution of particulate biofuels by the horizontally oscillating screen method.
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 20471 ZMĚNA A1 - Oděvy s vysokou viditelností - Zkušební metody a požadavky 
Katalogové číslo:  502753
ČSN EN ISO 20471 ZMĚNA A1 - Oděvy s vysokou viditelností - Zkušební metody a požadavky
ČSN EN ISO 20471 ZMĚNA A1
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 16841-2 - Venkovní ovzduší - Stanovení pachových látek ve venkovním ovzduší terénním průzkumem - Část 2: Metoda sledování pachové stopy 
Katalogové číslo:  502092
ČSN EN 16841-2 - Venkovní ovzduší - Stanovení pachových látek ve venkovním ovzduší terénním průzkumem - Část 2: Metoda sledování pachové stopy
ČSN EN 16841-2ČSN EN 16841-2 This part of the European Standard describes the plume method for determining the extent of recognizable odours from a specific source using direct observation in the
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 14791 - Stacionární zdroje emisí - Stanovení oxidů síry - Standardní referenční metoda 
Katalogové číslo:  502264
ČSN EN 14791 - Stacionární zdroje emisí - Stanovení oxidů síry - Standardní referenční metoda
ČSN EN 14791ČSN EN 14791 This European Standard specifies the standard reference method (SRM) for the determination of the sulphuric oxide SO2 in flue gases emitted to the atmosphere from ducts a
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 15267-4 - Kvalita ovzduší - Certifikace automatizovaných měřicích systémů - Část 4: Měřítka výkonu a postupy zkoušení pro automatizované měřicí systémy pro periodická měření emisí ze stacionárních zdrojů 
Katalogové číslo:  502262
ČSN EN 15267-4 - Kvalita ovzduší - Certifikace automatizovaných měřicích systémů - Část 4: Měřítka výkonu a postupy zkoušení pro automatizované měřicí systémy pro periodická měření emisí ze stacionárních zdrojů
ČSN EN 15267-4ČSN EN 15267-4 This European Standard specifies the general performance criteria and test procedures for portable automated measuring systems (P-AMS) used for periodic measurements of
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 16171 - Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení prvků hmotnostní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS) 
Katalogové číslo:  503034
ČSN EN 16171 - Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení prvků hmotnostní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS)
ČSN EN 16171ČSN EN 16171 Tato norma popisuje metodu stanovení řady prvků po rozkladu kalů, upraveného bioodpadu a půd lučavkou královskou nebo kyselinou dusičnou. Pracovní rozsah závisí na matrici
Cena:  347,- Kč
ČSN 83 4711-1 - Měření emisí oxidu siřičitého, oxidu sírového, kyseliny sírové a celkového obsahu oxidů síry ze zdrojů znečišťování ovzduší. Všeobecná část 
Katalogové číslo:  31792
ČSN 83 4711-1 - Měření emisí oxidu siřičitého, oxidu sírového, kyseliny sírové a celkového obsahu oxidů síry ze zdrojů znečišťování ovzduší. Všeobecná část
ČSN 83 4711-1ČSN 83 4711-1 Norma platí pro měření emisí v názvu uvedených kyslíkatých sloučenin síry ze stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší. Platí pro jednorázová i pro průběžná registračn
Cena:  95,- Kč
ČSN 83 4712-1 - Ochrana ovzduší. Stanovení emisí sirovodíku ze stacionárních zdrojů. Všeobecná část 
Katalogové číslo:  31799
ČSN 83 4712-1 - Ochrana ovzduší. Stanovení emisí sirovodíku ze stacionárních zdrojů. Všeobecná část
ČSN 83 4712-1ČSN 83 4712-1 Norma platí pro měření emisí sirovodíku ze stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší. Platí pro jednorázová i pro průběžná registrační měření. Z hlediska účelu platí p
Cena:  73,- Kč
ČSN 83 4713-2 - Ochrana ovzduší. Stanovení emisí sirouhlíku ze stacionárních zdrojů. Odběr vzorku pro manuální metody měření 
Katalogové číslo:  31804
ČSN 83 4713-2 - Ochrana ovzduší. Stanovení emisí sirouhlíku ze stacionárních zdrojů. Odběr vzorku pro manuální metody měření
ČSN 83 4713-2ČSN 83 4713-2 Norma platí pro odběr vzorků pro stanovení sirouhlíku metodou, normalizovanou v části 3 a 4 této normy. Při odběru je nutnost dodržovat ustanovení části 1 této normy.
Cena:  95,- Kč
ČSN 83 4713-4 - Ochrana ovzduší. Stanovení emisí sirouhlíku ze stacionárních zdrojů. Metoda jodometrická 
Katalogové číslo:  31806
ČSN 83 4713-4 - Ochrana ovzduší. Stanovení emisí sirouhlíku ze stacionárních zdrojů. Metoda jodometrická
ČSN 83 4713-4ČSN 83 4713-4 Norma platí pro stanovení sirouhlíku v odpadních plynech. Platí pro orientační a provozní měření. Při rozboru je nutno dodržet ustanovení části 1 a 2 ČSN 83 4713. Pods
Cena:  73,- Kč
ČSN 83 4728-1 - Ochrana ovzduší. Měření emisí amoniaku ze zdrojů znečišťování ovzduší. Všeobecná část 
Katalogové číslo:  31811
ČSN 83 4728-1 - Ochrana ovzduší. Měření emisí amoniaku ze zdrojů znečišťování ovzduší. Všeobecná část
ČSN 83 4728-1ČSN 83 4728-1 Norma platí pro měření emisí amoniaku ze stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší. Platí pro jednorázová i pro průběžná registrační měření. Z hlediska účelu platí pro
Cena:  73,- Kč
ČSN 83 4751-6 - Ochrana ovzduší. Stanovení emisí chloru a chlorovodíku ze stacionárních zdrojů. Stanovení chloru a chlorovodíku vedle sebe 
Katalogové číslo:  31823
ČSN 83 4751-6 - Ochrana ovzduší. Stanovení emisí chloru a chlorovodíku ze stacionárních zdrojů. Stanovení chloru a chlorovodíku vedle sebe
ČSN 83 4751-6ČSN 83 4751-6 Norma platí pro stanovení chlóru a chlorovodíku při současné přítomnosti v odpadních plynech. Při rozborech je nutno dodržet ustanovení ČSN 83 4751 část 1 a 2. Podstat
Cena:  95,- Kč
ČSN 83 5711 - Ochrana ovzduší. Měření imisí amoniaku indofenolovou metodou 
Katalogové číslo:  31833
ČSN 83 5711 - Ochrana ovzduší. Měření imisí amoniaku indofenolovou metodou
ČSN 83 5711ČSN 83 5711 Touto normou se zavádí ST SEV 2599-80 jako ČSN, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR norma RVHP doplnila o 3 články, které se týkají zejména zdroje sání a odb
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 13087-7 ZMĚNA A1 - Ochranné přilby - Zkušební metody - Část 7: Odolnost proti plameni 
Katalogové číslo:  65575
ČSN EN 13087-7 ZMĚNA A1 - Ochranné přilby - Zkušební metody - Část 7: Odolnost proti plameni
ČSN EN 13087-7 ZMĚNA A1
Cena:  73,- Kč
ČSN EN 134 - Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Názvosloví součástí 
Katalogové číslo:  54021
ČSN EN 134 - Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Názvosloví součástí
ČSN EN 134ČSN EN 134 Tato evropská norma stanoví harmonizované názvosloví pro typické součásti dýchacích ochranných prostředků. Tato norma nestanoví, které a kolik takových součástek se má použít
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 9241-15 - Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály - Část 15: Vedení dialogu pomocí povelových jazyků 
Katalogové číslo:  55159
ČSN EN ISO 9241-15 - Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály - Část 15: Vedení dialogu pomocí povelových jazyků
ČSN EN ISO 9241-15ČSN EN ISO 9241-15 Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 9241-15:1997. Evropská norma EN ISO 9241-15:1997 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 143 - Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtry proti částicím - Požadavky, zkoušení a značení 
Katalogové číslo:  60775
ČSN EN 143 - Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtry proti částicím - Požadavky, zkoušení a značení
ČSN EN 143ČSN EN 143 Tato evropská norma stanoví požadavky, zkoušení a značení filtrů proti částicím. Požadavky na tyto filtry jsou stanoveny s ohledem na použití filtrů. Proto jsou rozděleny na
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 13091 - Biotechnologie - Kritéria účinnosti filtračních prvků a filtračních zařízení 
Katalogové číslo:  61035
ČSN EN 13091 - Biotechnologie - Kritéria účinnosti filtračních prvků a filtračních zařízení
ČSN EN 13091ČSN EN 13091 Tato evropská norma specifikuje kritéria účinnosti filtračních prvků a filtračních zařízení používaných v biotechnologických procesech se zřetelem na potenciální rizika
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 13095 - Biotechnologie - Kritéria účinnosti systémů na odstraňování odpadních plynů 
Katalogové číslo:  61036
ČSN EN 13095 - Biotechnologie - Kritéria účinnosti systémů na odstraňování odpadních plynů
ČSN EN 13095ČSN EN 13095 Tato evropská norma specifikuje kritéria účinnosti systémů na odstraňování odpadních plynů používaných v biotechnologických procesech se zřetelem na potenciální rizika p
Cena:  232,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE
8300 Vzorkování venkovního a pracovního ovzduší8301 Analytické metody detekční8304 Přístroje na zjišťování ovzduší8305 Odběr vzorků a rozbory vod8306 Jakost vod8307 Jakost vod8309 Ochrana vodních zdrojů8310 Biotechnologie8319 Bezpečnostní zařízení pro první pomoc8320 Pracovní a osobní ochrana8321 Ochrana hlavy, očí, uší aj.8322 Ochranné prostředky dýchacích orgánů8323 Ochrana rukou8324 Ochrana očí8325 Ochrana nohou8326 Ochranné pomůcky (pásy, chrániče apod.)8327 Ochranné oděvy8328 Ochranné oděvy8329 Zkoušení materiálů na ochranné oděvy, ochranné rukavice a ochrannou obuv8330 Bezpečnost strojních zařízení8332 Bezpečnostní hlediska u strojů8333 Bezpečnostní a ochranné systémy strojů8335 Ergonomie8336 Hodnocení expozice pracoviště8340 Zdroje znečišťování ovzduší. Všeobecně8344 Mobilní zdroje znečišťování ovzduší8345 Měření emisí8346 Metody a přístroje pro měření tuhých emisí8347 Metody a přístroje pro měření plynných emisí8348 Metody měření emisí z výrobků8350 Kvalita ovzduší. Názvosloví8355 Měření imisí8356 Metody a přístroje pro měření tuhých imisí a spadu8357 Metody a přístroje pro měření plynných imisí8358 Vnitřní ovzduší8361 Kvalita půdy8362 Kvalita půdy8363 Kvalita půdy8364 Kvalita půdy8365 Kvalita půdy8366 Kvalita půdy8367 Kvalita půdy8368 Kaly, upravený bioodpad a půdy8370 Ochrana přírody. Všeobecné požadavky8371 Ochrana přírody. Hydrosféra8380 Názvosloví odpadů8381 Kaly, upravený bioodpad a půdy8382 Biopaliva8383 Tuhá alternativní paliva8384 Biomasa8390 Sadovnictví a krajinářství
84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat