Sponzorovaný odkaz

8358 Vnitřní ovzduší

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 16740 - Bezpečnost emisí hořlavých osvěžovačů vzduchu - Bezpečnostní informace pro uživatele 
Katalogové číslo:  99393
ČSN EN 16740 - Bezpečnost emisí hořlavých osvěžovačů vzduchu - Bezpečnostní informace pro uživatele
ČSN EN 16740ČSN EN 16740 This European Standard defines appropriate user safety labelling related to the emissions from combustible air fresheners.
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 16000-2 - Vnitřní ovzduší - Část 2: Odběr vzorků při stanovení formaldehydu 
Katalogové číslo:  77748
ČSN EN ISO 16000-2 - Vnitřní ovzduší - Část 2: Odběr vzorků při stanovení formaldehydu
ČSN EN ISO 16000-2ČSN EN ISO 16000-2 Normy řady EN ISO 16000 jsou určeny pro měření kvality vnitřního ovzduší. EN ISO 16000-2 má sloužit při přípravě plánu měření obsahu formaldehydu ve vnitřním ov
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 16000-7 - Vnitřní ovzduší - Část 7: Postup odběru vzorku při stanovení koncentrace azbestových vláken v ovzduší 
Katalogové číslo:  80883
ČSN EN ISO 16000-7 - Vnitřní ovzduší - Část 7: Postup odběru vzorku při stanovení koncentrace azbestových vláken v ovzduší
ČSN EN ISO 16000-7ČSN EN ISO 16000-7 Norma určuje postupy přípravy měření ovzduší při stanovení koncentrace azbestových vláken ve vnitřním ovzduší. Pečlivá příprava a realizace postupu měření má zá
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 16000-5 - Vnitřní ovzduší - Část 5: Postup odběru vzorků těkavých organických látek (VOC) 
Katalogové číslo:  79430
ČSN EN ISO 16000-5 - Vnitřní ovzduší - Část 5: Postup odběru vzorků těkavých organických látek (VOC)
ČSN EN ISO 16000-5ČSN EN ISO 16000-5 Normy řady EN ISO 16000 jsou určeny pro měření kvality vnitřního ovzduší. Tato část EN ISO 16000 uvádí základní hlediska, která je třeba zvažovat při vypracován
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 16000-34 - Vnitřní ovzduší - Část 34: Strategie měření koncentrace částic ve vzduchu 
Katalogové číslo:  509489
ČSN ISO 16000-34 - Vnitřní ovzduší - Část 34: Strategie měření koncentrace částic ve vzduchu
ČSN ISO 16000-34ČSN ISO 16000-34 Tento dokument specifikuje obecné strategie pro stanovení koncentrace částic ve vnitřním ovzduší v rozsahu velikostí od přibližně 1 nm do 100 µm, včetně frakcí čá
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 16739 - Bezpečnost emisí hořlavých osvěžovačů vzduchu - Metodika pro hodnocení výsledků zkoušek a aplikace doporučených emisních limitů 
Katalogové číslo:  99391
ČSN EN 16739 - Bezpečnost emisí hořlavých osvěžovačů vzduchu - Metodika pro hodnocení výsledků zkoušek a aplikace doporučených emisních limitů
ČSN EN 16739ČSN EN 16739 This European standard specifies the methodology for the assessment of test results from the emissions of a combustible air freshener, when tested according to EN 16738 and
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 16000-10 - Vnitřní ovzduší - Část 10: Stanovení emisí těkavých organických látek ze stavebních materiálů a nábytku - Metoda zkušební cely 
Katalogové číslo:  77743
ČSN EN ISO 16000-10 - Vnitřní ovzduší - Část 10: Stanovení emisí těkavých organických látek ze stavebních materiálů a nábytku - Metoda zkušební cely
ČSN EN ISO 16000-10ČSN EN ISO 16000-10 Normy řady EN ISO 16000 jsou určeny pro měření kvality vnitřního ovzduší. Tato část EN ISO 16000 uvádí obecnou laboratorní zkušební metodu pro stanovení emisí
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 16738 - Bezpečnost emisí hořlavých osvěžovačů vzduchu - Zkušební metody 
Katalogové číslo:  99392
ČSN EN 16738 - Bezpečnost emisí hořlavých osvěžovačů vzduchu - Zkušební metody
ČSN EN 16738ČSN EN 16738 This European standard specifies a test method for the determination of emissions resulting from the use of combustible air fresheners into indoor air by means of chamber
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 16000-9 - Vnitřní ovzduší - Část 9: Stanovení emisí těkavých organických látek ze stavebních materiálů a nábytku - Metoda zkušební komory 
Katalogové číslo:  77742
ČSN EN ISO 16000-9 - Vnitřní ovzduší - Část 9: Stanovení emisí těkavých organických látek ze stavebních materiálů a nábytku - Metoda zkušební komory
ČSN EN ISO 16000-9ČSN EN ISO 16000-9 Normy řady EN ISO 16000 jsou určeny pro měření kvality vnitřního ovzduší. Tato část EN ISO 16000 uvádí obecnou laboratorní zkušební metodu pro stanovení emisí t
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 16000-11 - Vnitřní ovzduší - Část 11: Stanovení emisí těkavých organických látek ze stavebních materiálů a nábytku - Odběr, uchovávání a úprava vzorků 
Katalogové číslo:  77744
ČSN EN ISO 16000-11 - Vnitřní ovzduší - Část 11: Stanovení emisí těkavých organických látek ze stavebních materiálů a nábytku - Odběr, uchovávání a úprava vzorků
ČSN EN ISO 16000-11ČSN EN ISO 16000-11 Normy řady EN ISO 16000 jsou určeny pro měření kvality vnitřního ovzduší. Tato část EN ISO 16000 uvádí postupy odběr vzorků, přepravy a uchovávání zkoušených
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 16000-19 - Vnitřní ovzduší - Část 19: Strategie odběru vzorků plísní 
Katalogové číslo:  96558
ČSN EN ISO 16000-19 - Vnitřní ovzduší - Část 19: Strategie odběru vzorků plísní
ČSN EN ISO 16000-19ČSN EN ISO 16000-19 This part of ISO 16000 describes the measurement strategy for the detection of fungi in indoor environments. It describes suitable sampling and analysis met
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 16000-15 - Vnitřní ovzduší - Část 15: Postup odběru vzorku při stanovení oxidu dusičitého (NO2) 
Katalogové číslo:  83418
ČSN EN ISO 16000-15 - Vnitřní ovzduší - Část 15: Postup odběru vzorku při stanovení oxidu dusičitého (NO2)
ČSN EN ISO 16000-15ČSN EN ISO 16000-15 Norma stanoví postup odběru vzorků oxidu dusičitého pro měření znečištění vnitřního ovzduší, tzn. obydlí sestávajících z obývacích pokojů, ložnic, domácích dí
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 16000-12 - Vnitřní ovzduší - Část 12: Postup odběru vzorků při stanovení polychlorovaných bifenylů (PCB), polychlorovaných dibenzo-p-dioxinů (PCDD), polychlorovaných dibenzofuranů (PCDF) a polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) 
Katalogové číslo:  85071
ČSN EN ISO 16000-12 - Vnitřní ovzduší - Část 12: Postup odběru vzorků při stanovení polychlorovaných bifenylů (PCB), polychlorovaných dibenzo-p-dioxinů (PCDD), polychlorovaných dibenzofuranů (PCDF) a polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH)
ČSN EN ISO 16000-12ČSN EN ISO 16000-12 Norma uvádí postup měření polychlorovaných bifenylů (PCB) a polychlorovaných dibenzo-p-dioxinů (PCDD), které jsou známé rovněž jako polychlorované oxanthren
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 16000-1 - Vnitřní ovzduší - Část 1: Obecná hlediska odběru vzorků 
Katalogové číslo:  77747
ČSN EN ISO 16000-1 - Vnitřní ovzduší - Část 1: Obecná hlediska odběru vzorků
ČSN EN ISO 16000-1ČSN EN ISO 16000-1 Normy řady EN ISO 16000 jsou určeny pro měření kvality vnitřního ovzduší. EN ISO 16000-1 má sloužit při přípravě plánu měření znečištění vnitřního ovzduší. Norm
Cena:  347,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE
8300 Vzorkování venkovního a pracovního ovzduší8301 Analytické metody detekční8304 Přístroje na zjišťování ovzduší8305 Odběr vzorků a rozbory vod8306 Jakost vod8307 Jakost vod8309 Ochrana vodních zdrojů8310 Biotechnologie8319 Bezpečnostní zařízení pro první pomoc8320 Pracovní a osobní ochrana8321 Ochrana hlavy, očí, uší aj.8322 Ochranné prostředky dýchacích orgánů8323 Ochrana rukou8324 Ochrana očí8325 Ochrana nohou8326 Ochranné pomůcky (pásy, chrániče apod.)8327 Ochranné oděvy8328 Ochranné oděvy8329 Zkoušení materiálů na ochranné oděvy, ochranné rukavice a ochrannou obuv8330 Bezpečnost strojních zařízení8332 Bezpečnostní hlediska u strojů8333 Bezpečnostní a ochranné systémy strojů8335 Ergonomie8336 Hodnocení expozice pracoviště8340 Zdroje znečišťování ovzduší. Všeobecně8344 Mobilní zdroje znečišťování ovzduší8345 Měření emisí8346 Metody a přístroje pro měření tuhých emisí8347 Metody a přístroje pro měření plynných emisí8348 Metody měření emisí z výrobků8350 Kvalita ovzduší. Názvosloví8355 Měření imisí8356 Metody a přístroje pro měření tuhých imisí a spadu8357 Metody a přístroje pro měření plynných imisí8358 Vnitřní ovzduší8361 Kvalita půdy8362 Kvalita půdy8363 Kvalita půdy8364 Kvalita půdy8365 Kvalita půdy8366 Kvalita půdy8367 Kvalita půdy8368 Kaly, upravený bioodpad a půdy8370 Ochrana přírody. Všeobecné požadavky8371 Ochrana přírody. Hydrosféra8380 Názvosloví odpadů8381 Kaly, upravený bioodpad a půdy8382 Biopaliva8383 Tuhá alternativní paliva8384 Biomasa8390 Sadovnictví a krajinářství
84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat