Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN ISO 16000-1 - Vnitřní ovzduší - Část 1: Obecná hlediska odběru vzorků
Vydáno: 01.02.2007
ČSN EN ISO 16000-1 - Vnitřní ovzduší - Část 1: Obecná hlediska odběru vzorků

ČSN EN ISO 16000-1

Vnitřní ovzduší - Část 1: Obecná hlediska odběru vzorků

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
315 Kč
Označení normy:ČSN EN ISO 16000-1
Třídící znak:835801
Počet stran:28
Vydáno:01.02.2007
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:77747
Popis

ČSN EN ISO 16000-1

Normy řady EN ISO 16000 jsou určeny pro měření kvality vnitřního ovzduší. EN ISO 16000-1 má sloužit při přípravě plánu měření znečištění vnitřního ovzduší. Norma uvádí zásady pro přípravu plánu odběru vzorků pro monitoring vnitřního ovzduší. : je nutné vyjasnit si jeho cíle, určit kde, kdy, jak často a v jakých časových intervalech se monitoring bude provádět. Příprava plánu závisí na řadě okolností určujících vnitřní prostředí, na cílech prováděného měření a konečně na prostředí samotném. Součástí plánu monitoringu vnitřního ovzduší je i určení místa, času četnosti a časového intervalu provádění monitoringu. Tato část EN ISO 16000 pojednává o významu uvedených faktorů a nabízí metody pro určení vhodného plánu odběru vzorků. Tuto část EN ISO 16000 lze použít pro vnitřní prostředí jako jsou byty s obývacími místnostmi, ložnicemi, domácími dílnami, rekreačními a sklepními místnostmi, kuchyněmi a koupelnami; dílny nebo pracoviště v budovách, které nespadají, co se týče kvality ovzduší, do působnosti orgánů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (například kanceláře, prodejny); veřejné budovy (například nemocnice, školy, mateřské školy, sportovní haly, knihovny, restaurace a bary, divadla, kina a další podobné místnosti) a rovněž kabiny vozidel. Obsáhlá přílohová část uvádí příklady zdrojů látek znečišťujících vnitřní ovzduší, hlavní znečišťující látky a přehled procesů a činností vedoucích k jejich vzniku. Normu doplňuje seznam literárních odkazů.