Sponzorovaný odkaz

8380 Názvosloví odpadů

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 12457-2 - Charakterizace odpadů - Vyluhování - Ověřovací zkouška vyluhovatelnosti zrnitých odpadů a kalů - Část 2: Jednostupňová vsádková zkouška při poměru kapalné a pevné fáze 10 l/kg pro materiály se zrnitostí menší než 4 mm (bez zmenšení velikosti částic, nebo s ním) 
Katalogové číslo:  67134
ČSN EN 12457-2 - Charakterizace odpadů - Vyluhování - Ověřovací zkouška vyluhovatelnosti zrnitých odpadů a kalů - Část 2: Jednostupňová vsádková zkouška při poměru kapalné a pevné fáze 10 l/kg pro materiály se zrnitostí menší než 4 mm (bez zmenšení velikosti částic, nebo s ním)
ČSN EN 12457-2ČSN EN 12457-2 Tato část EN 12457 určuje ověřovací zkoušku, která poskytuje informace o vyluhování zrnitých odpadů a kalů za specifikovaných podmínek, při poměru kapalné fáze k pevn
Cena:  347,- Kč
TNI CEN/TR 16130 - Charakterizace odpadů - Ověření na místě 
Katalogové číslo:  89633
TNI CEN/TR 16130 - Charakterizace odpadů - Ověření na místě
TNI CEN/TR 16130TNI CEN/TR 16130 Tato technická zpráva poskytuje návod pro ověření na místě a kontrolu kvality odpadu na skládkách. Popisuje metody vizuální kontroly, řízení dokumentů a výběru zkou
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 15216 - Charakterizace odpadů - Stanovení celkového obsahu rozpuštěných látek ve vodách a výluzích 
Katalogové číslo:  80753
ČSN EN 15216 - Charakterizace odpadů - Stanovení celkového obsahu rozpuštěných látek ve vodách a výluzích
ČSN EN 15216ČSN EN 15216 Tato evropská norma popisuje metodu stanovení celkového obsahu rozpuštěných látek (TDS) ve vodách a výluzích. Během stanovení musí být dodrženy specifické podmínky, při kte
Cena:  171,- Kč
ČSN P CEN/TS 16023 - Charakterizace odpadů - Stanovení spalného tepla a výpočet výhřevnosti 
Katalogové číslo:  95234
ČSN P CEN/TS 16023 - Charakterizace odpadů - Stanovení spalného tepla a výpočet výhřevnosti
ČSN P CEN/TS 16023ČSN P CEN/TS 16023 Tato technická specifikace popisuje zjednodušenou metodu stanovení spalného tepla odpadu při konstantním objemu a referenční teplotě 25 C v bombovém kalorimetru
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 15192 - Charakterizace odpadů a půd - Stanovení chromu(VI) v pevných materiálech alkalickým rozkladem a iontovou chromatografií se spektrofotometrickou detekcí 
Katalogové číslo:  78944
ČSN EN 15192 - Charakterizace odpadů a půd - Stanovení chromu(VI) v pevných materiálech alkalickým rozkladem a iontovou chromatografií se spektrofotometrickou detekcí
ČSN EN 15192ČSN EN 15192 Tato norma popisuje stanovení Cr(VI) v pevných odpadech a půdách za použití alkalického rozkladu a iontové chromatografie se spekrofotometrickou detekcí. Tato metoda se můž
Cena:  347,- Kč
TNI CEN/TR 15310-2 - Charakterizace odpadů - Vzorkování odpadů - Část 2: Pokyny pro výběr způsobu vzorkování 
Katalogové číslo:  79817
TNI CEN/TR 15310-2 - Charakterizace odpadů - Vzorkování odpadů - Část 2: Pokyny pro výběr způsobu vzorkování
TNI CEN/TR 15310-2TNI CEN/TR 15310-2 Tato technická zpráva popisuje výběr technického postupu, který může být použit k získání vzorku pro celou řadu různě vznikajících odpadů, představuje celou řad
Cena:  545,- Kč
ČSN 83 8034 - Skládkování odpadů - Odplynění skládek 
Katalogové číslo:  505693
ČSN 83 8034 - Skládkování odpadů - Odplynění skládek
ČSN 83 8034ČSN 83 8034 Tato norma stanoví zásady pro navrhování, výstavbu, zkoušení a provoz souborů plynového zařízení povrchových skládek odpadů, v nichž se tvoří skládkový plyn. Současně uvádí n
Cena:  232,- Kč
ČSN P CEN/TS 16675 - Charakterizace odpadů - Zkušební metody pro stanovení monolitického stavu odpadu a ukládání na skládky 
Katalogové číslo:  506391
ČSN P CEN/TS 16675 - Charakterizace odpadů - Zkušební metody pro stanovení monolitického stavu odpadu a ukládání na skládky
ČSN P CEN/TS 16675ČSN P CEN/TS 16675 This document provides methods, which can be used to assess the monolithic character of a stabilized/solidified waste, with respect to landfilling. Informatio
Cena:  232,- Kč
ČSN 83 8035 - Skládkování odpadů - Uzavírání a rekultivace skládek 
Katalogové číslo:  505125
ČSN 83 8035 - Skládkování odpadů - Uzavírání a rekultivace skládek
ČSN 83 8035ČSN 83 8035 Tato norma stanoví základní podmínky pro uzavírání a rekultivaci těles a skládek, jejichž technické provedení odpovídá ČSN 83 8030.
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 15875 - Charakterizace odpadů - Statická zkouška stanovení kyselinotvorného potenciálu a neutralizačního potenciálu sulfidických odpadů 
Katalogové číslo:  90478
ČSN EN 15875 - Charakterizace odpadů - Statická zkouška stanovení kyselinotvorného potenciálu a neutralizačního potenciálu sulfidických odpadů
ČSN EN 15875ČSN EN 15875 Tato norma specifikuje metody stanovení potenciálu materiálů obsahujících sulfidy k tvorbě kyselých výluhů. Jsou specifikovány metody stanovení kyselinotvorného potenciálu
Cena:  347,- Kč
TNI CEN/TR 15310-3 - Charakterizace odpadů - Vzorkování odpadů - Část 3: Pokyny pro získávání podvzorku v terénu 
Katalogové číslo:  79835
TNI CEN/TR 15310-3 - Charakterizace odpadů - Vzorkování odpadů - Část 3: Pokyny pro získávání podvzorku v terénu
TNI CEN/TR 15310-3TNI CEN/TR 15310-3 Tato technická zpráva poskytuje informace ke klíčovému kroku 2 plánu vzorkování, popisuje a rozpracovává výběr přístupu, který lze použít pro zmenšení velikosti
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 14345 - Charakterizace odpadů - Stanovení obsahu uhlovodíků gravimetrickou metodou 
Katalogové číslo:  73087
ČSN EN 14345 - Charakterizace odpadů - Stanovení obsahu uhlovodíků gravimetrickou metodou
ČSN EN 14345ČSN EN 14345 Tato norma specifikuje gravimetrickou metodu stanovení uhlovodíků v pevném odpadu. Metoda je použitelná pro stanovení koncentrací uhlovodíků vyšších než 0,5 % hmotnostníc
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 12457-3 - Charakterizace odpadů - Vyluhování - Ověřovací zkouška vyluhovatelnosti zrnitých odpadů a kalů - Část 3: Dvoustupňová vsádková zkouška při poměrech kapalné a pevné fáze 2 l/kg a 8 l/kg pro materiály s vysokým obsahem sušiny a zrnitostí menší než 4 mm (bez zmenšení velikosti částic, nebo s ním) 
Katalogové číslo:  67133
ČSN EN 12457-3 - Charakterizace odpadů - Vyluhování - Ověřovací zkouška vyluhovatelnosti zrnitých odpadů a kalů - Část 3: Dvoustupňová vsádková zkouška při poměrech kapalné a pevné fáze 2 l/kg a 8 l/kg pro materiály s vysokým obsahem sušiny a zrnitostí menší než 4 mm (bez zmenšení velikosti částic, nebo s ním)
ČSN EN 12457-3ČSN EN 12457-3 Tato část EN 12457 určuje ověřovací zkoušku, která poskytuje informace o vyluhování zrnitých odpadů a kalů za specifikovaných podmínek, při poměru kapalné fáze k pevn
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 15002 - Charakterizace odpadů - Příprava zkušebních podílů z laboratorního vzorku 
Katalogové číslo:  500316
ČSN EN 15002 - Charakterizace odpadů - Příprava zkušebních podílů z laboratorního vzorku
ČSN EN 15002ČSN EN 15002 Tato norma se používá pro přípravu reprezentativních zkušebních podílů z laboratorního vzorku, který byl odebrán podle plánu vzorkování. Zkušební podíly se připravují před
Cena:  446,- Kč
ČSN 83 8030 - Skládkování odpadů - Základní podmínky pro navrhování, výstavbu a provoz skládek 
Katalogové číslo:  505809
ČSN 83 8030 - Skládkování odpadů - Základní podmínky pro navrhování, výstavbu a provoz skládek
ČSN 83 8030ČSN 83 8030 Tato norma stanoví základní podmínky pro navrhování a výstavbu povrchových skládek odpadů. Pro odkaliště platí ČSN 75 3310.
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 15863 - Charakterizace odpadů - Základní charakterizační zkouška vyluhovatelnosti - Dynamická vyluhovací zkouška monolitických odpadů s pravidelně se opakující obnovou výluhu za stanovených zkušebních podmínek 
Katalogové číslo:  502841
ČSN EN 15863 - Charakterizace odpadů - Základní charakterizační zkouška vyluhovatelnosti - Dynamická vyluhovací zkouška monolitických odpadů s pravidelně se opakující obnovou výluhu za stanovených zkušebních podmínek
ČSN EN 15863ČSN EN 15863 Tato norma se používá pro stanovení vyluhovatelnosti monolitických odpadů za dynamických podmínek. Zkouška se provádí za experimentálních podmínek určených v tomto dokument
Cena:  545,- Kč
ČSN 83 8033 - Skládkování odpadů - Nakládání s průsakovými vodami ze skládek 
Katalogové číslo:  505126
ČSN 83 8033 - Skládkování odpadů - Nakládání s průsakovými vodami ze skládek
ČSN 83 8033ČSN 83 8033 Tato norma platí pro soustřeďování, odvádění, shromažďování a kontrolu jakosti průsakových vod ze skládek odpadů a pro konstrukce, které tyto činnosti zajišťují. Pro návrh dr
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 12457-4 - Charakterizace odpadů - Vyluhování - Ověřovací zkouška vyluhovatelnosti zrnitých odpadů a kalů - Část 4: Jednostupňová vsádková zkouška při poměru kapalné a pevné fáze 10 l/kg pro materiály se zrnitostí menší než 10 mm (bez zmenšení velikosti částic, nebo s ním) 
Katalogové číslo:  67132
ČSN EN 12457-4 - Charakterizace odpadů - Vyluhování - Ověřovací zkouška vyluhovatelnosti zrnitých odpadů a kalů - Část 4: Jednostupňová vsádková zkouška při poměru kapalné a pevné fáze 10 l/kg pro materiály se zrnitostí menší než 10 mm (bez zmenšení velikosti částic, nebo s ním)
ČSN EN 12457-4ČSN EN 12457-4 Tato část EN 12457 určuje ověřovací zkoušku, která poskytuje informace o vyluhování zrnitých odpadů a kalů za specifikovaných podmínek, při poměru kapalné fáze k pevn
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 14039 - Charakterizace odpadů - Stanovení obsahu uhlovodíků C10 až C40 plynovou chromatografií 
Katalogové číslo:  73088
ČSN EN 14039 - Charakterizace odpadů - Stanovení obsahu uhlovodíků C10 až C40 plynovou chromatografií
ČSN EN 14039ČSN EN 14039 Tato norma specifikuje metodu kvantitativního stanovení obsahu uhlovodíků (C10 až C40) v pevném odpadu plynovou chromatografií. Metoda je použitelná pro stanovení obsahu
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 15169 - Charakterizace odpadů - Stanovení ztráty žíháním v odpadech, kalech a sedimentech 
Katalogové číslo:  79397
ČSN EN 15169 - Charakterizace odpadů - Stanovení ztráty žíháním v odpadech, kalech a sedimentech
ČSN EN 15169ČSN EN 15169 Tato evropská norma specifikuje metodu stanovení ztráty žíháním. Tento postup je použitelný pro všechny druhy odpadů, kalů a sedimentů. Ztráta žíháním je často používán
Cena:  232,- Kč
TNI CEN/TR 15310-4 - Charakterizace odpadů - Vzorkování odpadů - Část 4: Pokyny pro balení vzorku, jeho skladování, konzervaci, dopravu a doručování 
Katalogové číslo:  79836
TNI CEN/TR 15310-4 - Charakterizace odpadů - Vzorkování odpadů - Část 4: Pokyny pro balení vzorku, jeho skladování, konzervaci, dopravu a doručování
TNI CEN/TR 15310-4TNI CEN/TR 15310-4 Tato technická zpráva popisuje omezující podmínky a postupy vhodné pro využití v terénu pro balení, konzervaci, krátkodobé skladování a dopravu vzorků a napomáh
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 14405 - Charakterizace odpadů - Zkoušky vyluhovatelnosti - Perkolační zkouška s průtokem zdola nahoru (za specifikovaných podmínek) 
Katalogové číslo:  502938
ČSN EN 14405 - Charakterizace odpadů - Zkoušky vyluhovatelnosti - Perkolační zkouška s průtokem zdola nahoru (za specifikovaných podmínek)
ČSN EN 14405ČSN EN 14405 This European Standard is applicable for determining the leaching behaviour of inorganic and non-volatile organic substances from granular waste (without or with size red
Cena:  446,- Kč
ČSN 83 8032 - Skládkování odpadů - Těsnění skládek 
Katalogové číslo:  505127
ČSN 83 8032 - Skládkování odpadů - Těsnění skládek
ČSN 83 8032ČSN 83 8032 Tato norma platí pro navrhování, výstavbu a kontrolu těsnicích systémů skládek odpadů při výstavbě nových skládek i při jejich provozu. Dále platí pro navrhování, výstavbu a
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 16457 - Charakterizace odpadů - Zásady pro přípravu a aplikaci programu zkoušení - Cíle, plánování a zpráva 
Katalogové číslo:  96057
ČSN EN 16457 - Charakterizace odpadů - Zásady pro přípravu a aplikaci programu zkoušení - Cíle, plánování a zpráva
ČSN EN 16457ČSN EN 16457 Tato norma specifikuje požadavky na program zkoušení odpadů, které se týkají převážně cílů, plánování a zprávy, se záměrem zajistit spolehlivé a porovnatelné výsledky při p
Cena:  347,- Kč
ČSN P CEN/TS 15364 - Charakterizace odpadů - Zkoušky vyluhovatelnosti - Zkouška kyselinové a zásadové neutralizační kapacity 
Katalogové číslo:  97482
ČSN P CEN/TS 15364 - Charakterizace odpadů - Zkoušky vyluhovatelnosti - Zkouška kyselinové a zásadové neutralizační kapacity
ČSN P CEN/TS 15364ČSN P CEN/TS 15364 This Technical Specification is applicable to determine the acid and/or base neutralization capacity of a material. The property is expressed in mol/kg. This Te
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 14429 - Charakterizace odpadů - Zkouška vyluhovatelnosti - Vliv pH na vyluhování s počátečním přídavkem kyseliny/zásady 
Katalogové číslo:  98180
ČSN EN 14429 - Charakterizace odpadů - Zkouška vyluhovatelnosti - Vliv pH na vyluhování s počátečním přídavkem kyseliny/zásady
ČSN EN 14429ČSN EN 14429 Tato norma specifikuje metodu stanovení vlivu pH na vyluhovatelnost anorganických složek z odpadů. Podmínek rovnováhy, definovaných v této normě, je dosaženo přídavkem před
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 16377 - Charakterizace odpadů - Stanovení bromovaných zpomalovačů hoření (BFR) v pevných odpadech 
Katalogové číslo:  95050
ČSN EN 16377 - Charakterizace odpadů - Stanovení bromovaných zpomalovačů hoření (BFR) v pevných odpadech
ČSN EN 16377ČSN EN 16377 Tato norma specifikuje metodu pro stanovení vybraných polybromovaných zpomalovačů hoření (BFR), chemicky označovaných jako polybromované difenylethery (BDE), v odpadech s
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 13965-2 - Charakterizace odpadů - Názvosloví - Část 2: Názvy a definice vztahující se k nakládání s odpady 
Katalogové číslo:  88091
ČSN EN 13965-2 - Charakterizace odpadů - Názvosloví - Část 2: Názvy a definice vztahující se k nakládání s odpady
ČSN EN 13965-2ČSN EN 13965-2 Tato evropská norma uvádí souhrn vybraných a aktualizovaných termínů a definic určených například pro výrobce, odpadový průmysl a pro osoby pověřené tvorbou předpisů v
Cena:  347,- Kč
TNI CEN/TR 15310-5 - Charakterizace odpadů - Vzorkování odpadů - Část 5: Pokyny pro přípravu plánu vzorkování 
Katalogové číslo:  79838
TNI CEN/TR 15310-5 - Charakterizace odpadů - Vzorkování odpadů - Část 5: Pokyny pro přípravu plánu vzorkování
TNI CEN/TR 15310-5TNI CEN/TR 15310-5 Tato technická zpráva uvádí pokyny při vytváření plánu vzorkování na základě cíle programu vzorkování. Zvlášť se zabývá potřebnými strategickými rozhodnutími
Cena:  232,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE
8300 Vzorkování venkovního a pracovního ovzduší8301 Analytické metody detekční8304 Přístroje na zjišťování ovzduší8305 Odběr vzorků a rozbory vod8306 Jakost vod8307 Jakost vod8309 Ochrana vodních zdrojů8310 Biotechnologie8319 Bezpečnostní zařízení pro první pomoc8320 Pracovní a osobní ochrana8321 Ochrana hlavy, očí, uší aj.8322 Ochranné prostředky dýchacích orgánů8323 Ochrana rukou8324 Ochrana očí8325 Ochrana nohou8326 Ochranné pomůcky (pásy, chrániče apod.)8327 Ochranné oděvy8328 Ochranné oděvy8329 Zkoušení materiálů na ochranné oděvy, ochranné rukavice a ochrannou obuv8330 Bezpečnost strojních zařízení8332 Bezpečnostní hlediska u strojů8333 Bezpečnostní a ochranné systémy strojů8335 Ergonomie8336 Hodnocení expozice pracoviště8340 Zdroje znečišťování ovzduší. Všeobecně8344 Mobilní zdroje znečišťování ovzduší8345 Měření emisí8346 Metody a přístroje pro měření tuhých emisí8347 Metody a přístroje pro měření plynných emisí8348 Metody měření emisí z výrobků8350 Kvalita ovzduší. Názvosloví8355 Měření imisí8356 Metody a přístroje pro měření tuhých imisí a spadu8357 Metody a přístroje pro měření plynných imisí8358 Vnitřní ovzduší8361 Kvalita půdy8362 Kvalita půdy8363 Kvalita půdy8364 Kvalita půdy8365 Kvalita půdy8366 Kvalita půdy8367 Kvalita půdy8368 Kaly, upravený bioodpad a půdy8370 Ochrana přírody. Všeobecné požadavky8371 Ochrana přírody. Hydrosféra8380 Názvosloví odpadů8381 Kaly, upravený bioodpad a půdy8382 Biopaliva8383 Tuhá alternativní paliva8384 Biomasa8390 Sadovnictví a krajinářství
84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat