Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 17503 - Půdy, kaly, upravený bioodpad a odpady - Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) plynovou chromatografií (GC) a vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií (HPLC)
Sponsored link
Vydáno: 01.12.2022
ČSN EN 17503 - Půdy, kaly, upravený bioodpad a odpady - Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) plynovou chromatografií (GC) a vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií (HPLC)

ČSN EN 17503

Půdy, kaly, upravený bioodpad a odpady - Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) plynovou chromatografií (GC) a vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií (HPLC)

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
446 Kč
Označení normy:ČSN EN 17503
Třídící znak:838029
Počet stran:48
Vydáno:01.12.2022
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:516230
Popis

ČSN EN 17503

Tento dokument specifikuje různé metody kvantitativního stanovení 16 polycyklických aromatických uhlovodíků v půdách, kalech, upraveném bioodpadu a odpadech s použitím plynové chromatografie nebo vysokoúčinné kapalinové chromatografie. Tato metoda může být používána také pro sedimenty, pokud uživatel ověřil její použitelnost. Mez detekce závisí na stanovovaných látkách, na použitém vybavení, na kvalitě chemikálií použitých pro extrakci vzorku a čištění extraktu. Za podmínek uvedených v tomto dokumentu je možné dosáhnout meze stanovitelnosti od 10 µg/kg (v sušině) pro půdy, kaly a bioodpad do 100 µg/kg (v sušině) pro pevné odpady. U některých specifických vzorků (např. bitumen) nelze dosáhnout meze 100 µg/kg.