Sponzorovaný odkaz

8328 Ochranné oděvy

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN ISO 12402-8 - Osobní vztlakové prostředky - Část 8: Příslušenství - Požadavky na bezpečnost a metody zkoušení 
Katalogové číslo:  76291
ČSN EN ISO 12402-8 - Osobní vztlakové prostředky - Část 8: Příslušenství - Požadavky na bezpečnost a metody zkoušení
ČSN EN ISO 12402-8ČSN EN ISO 12402-8 Tato část ČSN EN ISO 12402 stanoví požadavky na bezpečnost a metody zkoušení pro příslušenství používané pro osobní vztlakové prostředky.
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 12402-2 - Osobní vztlakové prostředky - Část 2: Záchranné vesty, úroveň účinnosti 275 - Požadavky na bezpečnost 
Katalogové číslo:  78415
ČSN EN ISO 12402-2 - Osobní vztlakové prostředky - Část 2: Záchranné vesty, úroveň účinnosti 275 - Požadavky na bezpečnost
ČSN EN ISO 12402-2ČSN EN ISO 12402-2 Tato část ČSN EN ISO 12402 stanoví požadavky na bezpečnost pro záchranné vesty úrovně účinnosti 275, určené pro použití dospělými a dětmi na otevřeném moři za e
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 16689 - Ochranné oděvy pro hasiče - Požadavky na provedení ochranných oděvů pro technické zásahy 
Katalogové číslo:  502939
ČSN EN 16689 - Ochranné oděvy pro hasiče - Požadavky na provedení ochranných oděvů pro technické zásahy
ČSN EN 16689ČSN EN 16689 This European Standard specifies the minimum requirements for technical rescue clothing. Technical rescues involves work associated with the environments, and conditio
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 20471 ZMĚNA A1 - Oděvy s vysokou viditelností - Zkušební metody a požadavky 
Katalogové číslo:  502753
ČSN EN ISO 20471 ZMĚNA A1 - Oděvy s vysokou viditelností - Zkušební metody a požadavky
ČSN EN ISO 20471 ZMĚNA A1
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 13911 - Ochranné oděvy pro hasiče - Požadavky a zkušební metody pro kukly pro hasiče 
Katalogové číslo:  504452
ČSN EN 13911 - Ochranné oděvy pro hasiče - Požadavky a zkušební metody pro kukly pro hasiče
ČSN EN 13911ČSN EN 13911 Tato norma specifikuje minimální bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro kuklu pro hasiče nošenou během hasičských zákroků k ochraně proti teplu a plameni. Tato norma
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 1621-3 - Ochranné oděvy pro motocyklisty proti mechanickému nárazu - Část 3: Chrániče hrudníku pro motocyklisty - Požadavky a zkušební metody 
Katalogové číslo:  509365
ČSN EN 1621-3 - Ochranné oděvy pro motocyklisty proti mechanickému nárazu - Část 3: Chrániče hrudníku pro motocyklisty - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 1621-3ČSN EN 1621-3 Tato norma určuje minimální rozsah pokrytí, které mají poskytnout chrániče hrudníku pro motocyklisty. Obsahuje požadavky na užitné vlastnosti chráničů proti nárazu a podr
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 18640-2 - Ochranné oděvy pro hasiče - Fyziologický dopad - Část 2: Stanovení fyziologického tepelného zatížení způsobeného hasičským ochranným oděvem 
Katalogové číslo:  505732
ČSN EN ISO 18640-2 - Ochranné oděvy pro hasiče - Fyziologický dopad - Část 2: Stanovení fyziologického tepelného zatížení způsobeného hasičským ochranným oděvem
ČSN EN ISO 18640-2ČSN EN ISO 18640-2 This document specifies a method for evaluating the thermo-physiological impact of protective fabric ensembles and potentially protective clothing ensembles i
Cena:  358,- Kč
TNI CEN/CLC/TR 16832 - Výběr, používání, péče a údržba osobních ochranných prostředků pro předcházení elektrostatickým rizikům v prostorech s nebezpečím výbuchu (rizika výbuchu) 
Katalogové číslo:  99090
TNI CEN/CLC/TR 16832 - Výběr, používání, péče a údržba osobních ochranných prostředků pro předcházení elektrostatickým rizikům v prostorech s nebezpečím výbuchu (rizika výbuchu)
TNI CEN/CLC/TR 16832TNI CEN/CLC/TR 16832 Tato technická zpráva uvádí pokyny pro výběr, používání, péči a údržbu oděvů a souvisejících předmětů osobních ochranných prostředků určených k tomu, aby
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 1149-2 - Ochranné oděvy - Elektrostatické vlastnosti - Část 2: Zkušební metoda pro měření vnitřního odporu 
Katalogové číslo:  53333
ČSN EN 1149-2 - Ochranné oděvy - Elektrostatické vlastnosti - Část 2: Zkušební metoda pro měření vnitřního odporu
ČSN EN 1149-2ČSN EN 1149-2 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1149-2:1997. Evropská norma EN 1149-2:1997 má status české technické normy. Tato evropská norma stanoví zkoušení metody pr
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 15614 - Ochranné oděvy pro hasiče - Laboratorní metody zkoušení a technické požadavky na provedení oděvů pro likvidaci požárů v otevřeném terénu 
Katalogové číslo:  80379
ČSN EN 15614 - Ochranné oděvy pro hasiče - Laboratorní metody zkoušení a technické požadavky na provedení oděvů pro likvidaci požárů v otevřeném terénu
ČSN EN 15614ČSN EN 15614 Tato evropská norma specifikuje minimální technické požadavky a metody zkoušení pro ochranné oděvy určené pro dlouhodobé použití při likvidaci požárů v otevřeném terénu a s
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 1486 - Ochranné oděvy pro hasiče - Požadavky a zkušební metody pro reflexní oděvy pro speciální hašení ohně 
Katalogové číslo:  80755
ČSN EN 1486 - Ochranné oděvy pro hasiče - Požadavky a zkušební metody pro reflexní oděvy pro speciální hašení ohně
ČSN EN 1486ČSN EN 1486 Tato evropská norma stanoví minimální technické požadavky a zkušební metody pro reflexní ochranný oděv používaný při speciálním hašení požárů, který poskytuje vyšší stupeň oc
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 1149-1 - Ochranné oděvy - Elektrostatické vlastnosti - Část 1: Zkušební metoda pro měření povrchového měrného odporu 
Katalogové číslo:  77630
ČSN EN 1149-1 - Ochranné oděvy - Elektrostatické vlastnosti - Část 1: Zkušební metoda pro měření povrchového měrného odporu
ČSN EN 1149-1ČSN EN 1149-1 Tato norma specifikuje zkušební metodu pro materiály určené k použití na výrobu elektrostatických (rozptylu-jících elektrostatický náboj) ochranných oděvů (nebo rukavic),
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 12402-9 - Osobní vztlakové prostředky - Část 9: Metody zkoušení 
Katalogové číslo:  78409
ČSN EN ISO 12402-9 - Osobní vztlakové prostředky - Část 9: Metody zkoušení
ČSN EN ISO 12402-9ČSN EN ISO 12402-9 Tato část ČSN EN ISO 12402 stanoví metody zkoušení pro osobní vztlakové prostředky (záchranné vesty a plovací pomůcky).
Cena:  655,- Kč
ČSN EN ISO 20471 - Oděvy s vysokou viditelností - Zkušební metody a požadavky 
Katalogové číslo:  94009
ČSN EN ISO 20471 - Oděvy s vysokou viditelností - Zkušební metody a požadavky
ČSN EN ISO 20471ČSN EN ISO 20471 V této mezinárodní normě jsou stanoveny požadavky na oděv s vysokou viditelností, který je schopen vizuálně signalizovat přítomnost uživatele pro obsluhu vozidel ne
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 1621-2 - Ochranné oděvy pro motocyklisty proti mechanickým nárazům - Část 2: Chrániče zad pro motocyklisty - Požadavky a zkušební metody 
Katalogové číslo:  95518
ČSN EN 1621-2 - Ochranné oděvy pro motocyklisty proti mechanickým nárazům - Část 2: Chrániče zad pro motocyklisty - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 1621-2ČSN EN 1621-2 Tato evropská norma stanoví minimální rozsah pokrytí, které mají poskytnout chrániče zad pro motocyklisty. Norma obsahuje požadavky na užitné vlastnosti chráničů proti ná
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 20471 OPRAVA 1 - Oděvy s vysokou viditelností - Zkušební metody a požadavky 
Katalogové číslo:  96375
ČSN EN ISO 20471 OPRAVA 1 - Oděvy s vysokou viditelností - Zkušební metody a požadavky
ČSN EN ISO 20471 OPRAVA 1
Cena:  0,- Kč
ČSN EN ISO 18640-1 - Ochranné oděvy pro hasiče - Fyziologický dopad - Část 1: Měření spojeného přenosu tepla a vlhkosti pomocí figuríny pro pocení 
Katalogové číslo:  505733
ČSN EN ISO 18640-1 - Ochranné oděvy pro hasiče - Fyziologický dopad - Část 1: Měření spojeného přenosu tepla a vlhkosti pomocí figuríny pro pocení
ČSN EN ISO 18640-1ČSN EN ISO 18640-1 This document provides a test method for evaluating the physiological impact of protective fabric ensembles and potentially protective clothing ensembles in a
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 14225-2 - Potápěčské obleky - Část 2: Suché obleky - Požadavky a zkušební metody 
Katalogové číslo:  506438
ČSN EN 14225-2 - Potápěčské obleky - Část 2: Suché obleky - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 14225-2ČSN EN 14225-2 Tato evropská norma stanovuje požadavky na konstrukci a funkčnost suchých obleků oblékaných potápěči při činnostech pod vodou, kdy uživatel pod vodou dýchá. Tepelná poh
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 1073-1+A1 - Ochranné oděvy proti pevným částicím ve vzduchu včetně radioaktivní kontaminace - Část 1: Požadavky a zkušební metody pro oděvy s přívodem tlakového vzduchu chránící tělo a dýchací cesty 
Katalogové číslo:  506932
ČSN EN 1073-1+A1 - Ochranné oděvy proti pevným částicím ve vzduchu včetně radioaktivní kontaminace - Část 1: Požadavky a zkušební metody pro oděvy s přívodem tlakového vzduchu chránící tělo a dýchací cesty
ČSN EN 1073-1+A1ČSN EN 1073-1+A1 Tato evropská norma stanoví požadavky a zkušební metody pro ochranné oděvy provětrávané z nezávislého zdroje čistého vzduchu, které chrání tělo a dýchací cesty uživ
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 1149-5 - Ochranné oděvy - Elektrostatické vlastnosti - Část 5: Materiálové a konstrukční požadavky 
Katalogové číslo:  507365
ČSN EN 1149-5 - Ochranné oděvy - Elektrostatické vlastnosti - Část 5: Materiálové a konstrukční požadavky
ČSN EN 1149-5ČSN EN 1149-5 Tato evropská norma je součástí souboru norem se zkušebními metodami a požadavky pro elektrostatické vlastnosti ochranného oděvu. Tato část specifikuje požadavky na mater
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 1150 - Ochranné oděvy - Výstražné oděvy s vysokou viditelností pro neprofesionální použití - Metody zkoušení a požadavky 
Katalogové číslo:  57663
ČSN EN 1150 - Ochranné oděvy - Výstražné oděvy s vysokou viditelností pro neprofesionální použití - Metody zkoušení a požadavky
ČSN EN 1150ČSN EN 1150 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1150:1999. Evropská norma EN 1150:1999 má status české technické normy. Tato norma stanoví požadavky na optické vlastnosti na
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 12402-3 - Osobní vztlakové prostředky - Část 3: Záchranné vesty, úroveň účinnosti 150 - Požadavky na bezpečnost 
Katalogové číslo:  78406
ČSN EN ISO 12402-3 - Osobní vztlakové prostředky - Část 3: Záchranné vesty, úroveň účinnosti 150 - Požadavky na bezpečnost
ČSN EN ISO 12402-3ČSN EN ISO 12402-3 Tato část ČSN EN ISO 12402 stanoví požadavky na bezpečnost pro záchranné vesty úrovně účinnosti 150, určené pro použití dospělými nebo dětmi.
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 1073-2 - Ochranné oděvy proti radioaktivní kontaminaci - Část 2: Požadavky a zkušební metody pro ochranné oděvy bez nucené ventilace proti kontaminaci radioaktivními částicemi 
Katalogové číslo:  66355
ČSN EN 1073-2 - Ochranné oděvy proti radioaktivní kontaminaci - Část 2: Požadavky a zkušební metody pro ochranné oděvy bez nucené ventilace proti kontaminaci radioaktivními částicemi
ČSN EN 1073-2ČSN EN 1073-2 Tato evropská norma určuje požadavky a zkušební metody pro ochranné oděvy bez nucené ventilace chránící uživatele proti znečištění radioaktivními částicemi. Tento oděv
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 14225-1 - Potápěčské obleky - Část 1: Mokré obleky - Požadavky a zkušební metody 
Katalogové číslo:  506437
ČSN EN 14225-1 - Potápěčské obleky - Část 1: Mokré obleky - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 14225-1ČSN EN 14225-1 Tato evropská norma stanovuje požadavky na konstrukci a funkčnost včetně tepelněizolační funkce mokrých obleků oblékaných potápěči při činnostech pod vodou, kdy uživate
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 14225-3 - Potápěčské obleky - Část 3: Aktivně vyhřívané nebo ochlazované soustavy obleků a součásti obleků - Požadavky a zkušební metody 
Katalogové číslo:  506754
ČSN EN 14225-3 - Potápěčské obleky - Část 3: Aktivně vyhřívané nebo ochlazované soustavy obleků a součásti obleků - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 14225-3ČSN EN 14225-3 Tato evropská norma stanovuje požadavky na konstrukci a funkčnost aktivně vyhřívaných a aktivně ochlazovaných obleků nebo jejich součástí pro použití potápěči při činno
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 469 - Ochranné oděvy pro hasiče - Technické požadavky na ochranné oděvy pro hasiče 
Katalogové číslo:  97946
ČSN EN 469 - Ochranné oděvy pro hasiče - Technické požadavky na ochranné oděvy pro hasiče
ČSN EN 469ČSN EN 469 This European Standard specifies minimum levels of performance requirements for protective clothing to be worn during firefighting operations and associated activities such as
Cena:  545,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE
8300 Vzorkování venkovního a pracovního ovzduší8301 Analytické metody detekční8304 Přístroje na zjišťování ovzduší8305 Odběr vzorků a rozbory vod8306 Jakost vod8307 Jakost vod8309 Ochrana vodních zdrojů8310 Biotechnologie8319 Bezpečnostní zařízení pro první pomoc8320 Pracovní a osobní ochrana8321 Ochrana hlavy, očí, uší aj.8322 Ochranné prostředky dýchacích orgánů8323 Ochrana rukou8324 Ochrana očí8325 Ochrana nohou8326 Ochranné pomůcky (pásy, chrániče apod.)8327 Ochranné oděvy8328 Ochranné oděvy8329 Zkoušení materiálů na ochranné oděvy, ochranné rukavice a ochrannou obuv8330 Bezpečnost strojních zařízení8332 Bezpečnostní hlediska u strojů8333 Bezpečnostní a ochranné systémy strojů8335 Ergonomie8336 Hodnocení expozice pracoviště8340 Zdroje znečišťování ovzduší. Všeobecně8344 Mobilní zdroje znečišťování ovzduší8345 Měření emisí8346 Metody a přístroje pro měření tuhých emisí8347 Metody a přístroje pro měření plynných emisí8348 Metody měření emisí z výrobků8350 Kvalita ovzduší. Názvosloví8355 Měření imisí8356 Metody a přístroje pro měření tuhých imisí a spadu8357 Metody a přístroje pro měření plynných imisí8358 Vnitřní ovzduší8361 Kvalita půdy8362 Kvalita půdy8363 Kvalita půdy8364 Kvalita půdy8365 Kvalita půdy8366 Kvalita půdy8367 Kvalita půdy8368 Kaly, upravený bioodpad a půdy8370 Ochrana přírody. Všeobecné požadavky8371 Ochrana přírody. Hydrosféra8380 Názvosloví odpadů8381 Kaly, upravený bioodpad a půdy8382 Biopaliva8383 Tuhá alternativní paliva8384 Biomasa8390 Sadovnictví a krajinářství
84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat