Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 1149-2 - Ochranné oděvy - Elektrostatické vlastnosti - Část 2: Zkušební metoda pro měření vnitřního odporu
Vydáno: 01.11.1998
ČSN EN 1149-2 - Ochranné oděvy - Elektrostatické vlastnosti - Část 2: Zkušební metoda pro měření vnitřního odporu

ČSN EN 1149-2

Ochranné oděvy - Elektrostatické vlastnosti - Část 2: Zkušební metoda pro měření vnitřního odporu

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
155 Kč
Označení normy:ČSN EN 1149-2
Třídící znak:832845
Počet stran:12
Vydáno:01.11.1998
Harmonizace:Norma je harmonizována
Katalogové číslo:53333
Popis

ČSN EN 1149-2

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1149-2:1997. Evropská norma EN 1149-2:1997 má status české technické normy. Tato evropská norma stanoví zkoušení metody pro měření vnitřního elektrického odporu materiálů ochranných oděvů. Poznámka: podrobnosti (vysvětlivky) k předmětu normy jsou obsaženy v informativní příloze A. Tato norma se nevztahuje na ochranu proti vysokému napětí. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 0 - Úvod, kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Termíny a definice, kapitolu 4 - Podstata zkoušky, kapitolu 5 - Zkušební zařízení, kapitolu 6 - Zkušební vzorky nebo součásti oděvů a klimatizování, kapitolu 7 - Zkušební postup, kapitolu 8 - Výpočet a vyjádření výsledků a kapitolu 9 - Protokol o zkoušce. Dále norma uvádí informativní Přílohu A a Přílohu ZA. V této Příloze ZA je uvedeno zejména: "Tato evropská norma byla vypracována, aby podpořila splnění podstatných požadavků Směrnice EU 89/686/EHS. Upozornění: Na výrobek (výrobky), který(é) je (jsou) předmětem této normy, se mohou vztahovat další požadavky a další směrnice EU. Následující články této normy podporují splnění podstatných požadavků obsažených ve Směrnici EU 89/686/EHS, příloze II, článku 3.8. Shoda s těmito ustanoveními této normy je jedním ze způsobů zajištění shody se specifickými podstatnými požadavky příslušné směrnice a přidružených předpisů ESVO (EFTA)." Jde tedy o evropskou harmonizovanou normu ČSN EN 1149-2 (83 2845) byla vydána v listopadu 1998.