Sponzorovaný odkaz

8326 Ochranné pomůcky (pásy, chrániče apod.)

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 355 - Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Tlumiče pádu 
Katalogové číslo:  66563
ČSN EN 355 - Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Tlumiče pádu
ČSN EN 355ČSN EN 355 Tato evropská norma specifikuje požadavky, zkušební metody, značení, informace poskytované výrobcem a balení pro tlumiče pádu. Tlumiče pádu odpovídající této evropské normě j
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 813 - Prostředky ochrany osob proti pádu - Sedací postroje 
Katalogové číslo:  83041
ČSN EN 813 - Prostředky ochrany osob proti pádu - Sedací postroje
ČSN EN 813ČSN EN 813 Tato evropská norma specifikuje požadavky, zkušební metody, značení a informace poskytované výrobcem pro sedací postroje, které jsou použity v zadržení, pracovních polohovacích
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 364 - Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Zkušební metody 
Katalogové číslo:  18501
ČSN EN 364 - Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Zkušební metody
ČSN EN 364ČSN EN 364 Norma je identická s EN 364:1992. Specifikuje zkušební metody pro materiály, součásti a systémy ve spojení s ochrannými prostředky proti pádům z výšky takto: zkušební zaříze
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 360 - Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Zatahovací zachycovače pádu 
Katalogové číslo:  66564
ČSN EN 360 - Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Zatahovací zachycovače pádu
ČSN EN 360ČSN EN 360 Tato evropská norma specifikuje požadavky, zkušební metody, značení, informace poskytované výrobcem a balení pro zatahovací zachycovače pádu. Zatahovací zachycovače pádu odpo
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 795 - Prostředky ochrany osob proti pádu - Kotvicí zařízení 
Katalogové číslo:  92288
ČSN EN 795 - Prostředky ochrany osob proti pádu - Kotvicí zařízení
ČSN EN 795ČSN EN 795 Tato evropská norma stanovuje požadavky na provedení a příslušné zkušební metody pro jednouživatelská kotvicí zařízení, která jsou určena k tomu, aby byla odstranitelná z kon
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 1497 - Prostředky ochrany osob proti pádu - Záchranné postroje 
Katalogové číslo:  80803
ČSN EN 1497 - Prostředky ochrany osob proti pádu - Záchranné postroje
ČSN EN 1497ČSN EN 1497 Tato evropská norma specifikuje požadavky, zkušební metody, značení a informace dodávané výrobcem pro záchranné postroje. Záchranné postroje vyhovující této evropské normě js
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 1868 - Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Seznam ekvivalentních termínů 
Katalogové číslo:  52970
ČSN EN 1868 - Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Seznam ekvivalentních termínů
ČSN EN 1868ČSN EN 1868 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1868:1997. Evropská norma EN 1868:1997 má status české technické normy. Tato evropská norma je použitelná pro osobní ochranné
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 1496 - Prostředky ochrany osob proti pádu - Záchranná zdvihací zařízení 
Katalogové číslo:  502445
ČSN EN 1496 - Prostředky ochrany osob proti pádu - Záchranná zdvihací zařízení
ČSN EN 1496ČSN EN 1496 This European Standard specifies requirements, test methods, marking and information supplied by the manufacturer for rescue lifting devices. Rescue lifting devices conformin
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 363 - Prostředky ochrany osob proti pádu - Systémy ochrany osob proti pádu 
Katalogové číslo:  508267
ČSN EN 363 - Prostředky ochrany osob proti pádu - Systémy ochrany osob proti pádu
ČSN EN 363ČSN EN 363 Tento dokument specifikuje obecné vlastnosti a sestavy systémů ochrany osob proti pádu. Uvádí příklady konkrétních typů systémů ochrany osob proti pádu a popisuje, jakým způsob
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 353-1+A1 - Prostředky ochrany osob proti pádu - Pohyblivé zachycovače pádu včetně zajišťovacího vedení - Část 1: Pohyblivé zachycovače pádu včetně pevného zajišťovacího vedení 
Katalogové číslo:  505592
ČSN EN 353-1+A1 - Prostředky ochrany osob proti pádu - Pohyblivé zachycovače pádu včetně zajišťovacího vedení - Část 1: Pohyblivé zachycovače pádu včetně pevného zajišťovacího vedení
ČSN EN 353-1+A1ČSN EN 353-1+A1 Tato evropská norma specifikuje požadavky, zkušební metody, značení, informace poskytované výrobcem a balení pro pohyblivé zachycovače pádu včetně pevného zajišťovací
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 1498 - Prostředky ochrany osob proti pádu - Záchranné smyčky 
Katalogové číslo:  78903
ČSN EN 1498 - Prostředky ochrany osob proti pádu - Záchranné smyčky
ČSN EN 1498ČSN EN 1498 Tato evropská norma specifikuje požadavky, zkušební metody, značení a informace poskytované výrobcem pro záchranné smyčky. Záchranné smyčky odpovídající této evropské normě j
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 341 - Prostředky ochrany osob proti pádu - Slaňovací zařízení pro záchranu 
Katalogové číslo:  89908
ČSN EN 341 - Prostředky ochrany osob proti pádu - Slaňovací zařízení pro záchranu
ČSN EN 341ČSN EN 341 Tato evropská norma uvádí požadavky, metody zkoušení, značení a informace poskytované výrobcem pro slaňovací zařízení, která obsahují slaňovací vedení (dále zmiňována jako vede
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 358 - Osobní ochranné prostředky pro pracovní polohování a prevenci pádů z výšky - Pásy a spojovací prostředky pro pracovní polohování nebo zadržení 
Katalogové číslo:  507757
ČSN EN 358 - Osobní ochranné prostředky pro pracovní polohování a prevenci pádů z výšky - Pásy a spojovací prostředky pro pracovní polohování nebo zadržení
ČSN EN 358ČSN EN 358 Tato evropská norma se týká pásů a spojovacích prostředků určených pro pracovní polohování nebo zadržení. Specifikuje požadavky, zkoušky, značení a informace poskytované výrobc
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 354 OPRAVA 1 - Prostředky ochrany osob proti pádu - Spojovací prostředky 
Katalogové číslo:  93173
ČSN EN 354 OPRAVA 1 - Prostředky ochrany osob proti pádu - Spojovací prostředky
ČSN EN 354 OPRAVA 1
Cena:  0,- Kč
ČSN EN 12841 - Prostředky ochrany osob proti pádu - Systémy lanového přístupu - Nastavovací zařízení lana 
Katalogové číslo:  78414
ČSN EN 12841 - Prostředky ochrany osob proti pádu - Systémy lanového přístupu - Nastavovací zařízení lana
ČSN EN 12841ČSN EN 12841 Tato evropská norma platí pro nastavovací zařízení lana určených pro použití v systémech lanového přístupu. Norma specifikuje požadavky, zkušební metody, značení a informac
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 362 - Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Spojky 
Katalogové číslo:  73566
ČSN EN 362 - Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Spojky
ČSN EN 362ČSN EN 362 Tento dokument specifikuje požadavky, metody zkoušení, značení a informace poskytované výrobcem spojek. Spojky odpovídající tomuto dokumentu jsou používány jako spojovací prv
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 353-2 - Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Část 2: Pohyblivé zachycovače pádu včetně poddajného zajišťovacího vedení 
Katalogové číslo:  66559
ČSN EN 353-2 - Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Část 2: Pohyblivé zachycovače pádu včetně poddajného zajišťovacího vedení
ČSN EN 353-2ČSN EN 353-2 Tato evropská norma specifikuje požadavky, zkušební metody, značení, informace poskytované výrobcem a balení pro pohyblivé zachycovače pádu včetně poddajného zajišťovacíh
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 361 - Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Zachycovací postroje 
Katalogové číslo:  66576
ČSN EN 361 - Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Zachycovací postroje
ČSN EN 361ČSN EN 361 Tato evropská norma specifikuje požadavky, zkušební metody, značení, informace poskytované výrobcem a balení pro zachycovací postroje. Jiné typy podpory těla specifikované v
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 354 - Prostředky ochrany osob proti pádu - Spojovací prostředky 
Katalogové číslo:  87577
ČSN EN 354 - Prostředky ochrany osob proti pádu - Spojovací prostředky
ČSN EN 354ČSN EN 354 Tato evropská norma určuje požadavky, metody zkoušení, značení, informace poskytované výrobcem a balení pro spojovací prostředky. Spojovací prostředky odpovídající této evropsk
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 365 - Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Všeobecné požadavky na návody k používání, údržbě, periodické prohlídce, opravě, značení a balení 
Katalogové číslo:  73166
ČSN EN 365 - Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Všeobecné požadavky na návody k používání, údržbě, periodické prohlídce, opravě, značení a balení
ČSN EN 365ČSN EN 365 Tato evropská norma specifikuje minimální všeobecné požadavky na návody pro používání, údržbu, periodickou prohlídku, opravy, značení a balení OOP, které zahrnují zařízení dr
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 795 OPRAVA 1 - Prostředky ochrany osob proti pádu - Kotvicí zařízení 
Katalogové číslo:  94857
ČSN EN 795 OPRAVA 1 - Prostředky ochrany osob proti pádu - Kotvicí zařízení
ČSN EN 795 OPRAVA 1
Cena:  0,- Kč
ČSN EN 1891 - Osobní ochranné prostředky pro prevenci pádů z výšky - Nízko průtažná lana s opláštěným jádrem 
Katalogové číslo:  57662
ČSN EN 1891 - Osobní ochranné prostředky pro prevenci pádů z výšky - Nízko průtažná lana s opláštěným jádrem
ČSN EN 1891ČSN EN 1891 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1891:1998. Evropská norma EN 1891:1998 má status české technické normy. Norma se týká konstrukce nízko průtažných textilních l
Cena:  347,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE
8300 Vzorkování venkovního a pracovního ovzduší8301 Analytické metody detekční8304 Přístroje na zjišťování ovzduší8305 Odběr vzorků a rozbory vod8306 Jakost vod8307 Jakost vod8309 Ochrana vodních zdrojů8310 Biotechnologie8319 Bezpečnostní zařízení pro první pomoc8320 Pracovní a osobní ochrana8321 Ochrana hlavy, očí, uší aj.8322 Ochranné prostředky dýchacích orgánů8323 Ochrana rukou8324 Ochrana očí8325 Ochrana nohou8326 Ochranné pomůcky (pásy, chrániče apod.)8327 Ochranné oděvy8328 Ochranné oděvy8329 Zkoušení materiálů na ochranné oděvy, ochranné rukavice a ochrannou obuv8330 Bezpečnost strojních zařízení8332 Bezpečnostní hlediska u strojů8333 Bezpečnostní a ochranné systémy strojů8335 Ergonomie8336 Hodnocení expozice pracoviště8340 Zdroje znečišťování ovzduší. Všeobecně8344 Mobilní zdroje znečišťování ovzduší8345 Měření emisí8346 Metody a přístroje pro měření tuhých emisí8347 Metody a přístroje pro měření plynných emisí8348 Metody měření emisí z výrobků8350 Kvalita ovzduší. Názvosloví8355 Měření imisí8356 Metody a přístroje pro měření tuhých imisí a spadu8357 Metody a přístroje pro měření plynných imisí8358 Vnitřní ovzduší8361 Kvalita půdy8362 Kvalita půdy8363 Kvalita půdy8364 Kvalita půdy8365 Kvalita půdy8366 Kvalita půdy8367 Kvalita půdy8368 Kaly, upravený bioodpad a půdy8370 Ochrana přírody. Všeobecné požadavky8371 Ochrana přírody. Hydrosféra8380 Názvosloví odpadů8381 Kaly, upravený bioodpad a půdy8382 Biopaliva8383 Tuhá alternativní paliva8384 Biomasa8390 Sadovnictví a krajinářství
84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat