Sponzorovaný odkaz

8347 Metody a přístroje pro měření plynných emisí

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN 83 4711-1 - Měření emisí oxidu siřičitého, oxidu sírového, kyseliny sírové a celkového obsahu oxidů síry ze zdrojů znečišťování ovzduší. Všeobecná část 
Katalogové číslo:  31792
ČSN 83 4711-1 - Měření emisí oxidu siřičitého, oxidu sírového, kyseliny sírové a celkového obsahu oxidů síry ze zdrojů znečišťování ovzduší. Všeobecná část
ČSN 83 4711-1ČSN 83 4711-1 Norma platí pro měření emisí v názvu uvedených kyslíkatých sloučenin síry ze stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší. Platí pro jednorázová i pro průběžná registračn
Cena:  95,- Kč
ČSN 83 4712-1 - Ochrana ovzduší. Stanovení emisí sirovodíku ze stacionárních zdrojů. Všeobecná část 
Katalogové číslo:  31799
ČSN 83 4712-1 - Ochrana ovzduší. Stanovení emisí sirovodíku ze stacionárních zdrojů. Všeobecná část
ČSN 83 4712-1ČSN 83 4712-1 Norma platí pro měření emisí sirovodíku ze stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší. Platí pro jednorázová i pro průběžná registrační měření. Z hlediska účelu platí p
Cena:  73,- Kč
ČSN 83 4713-2 - Ochrana ovzduší. Stanovení emisí sirouhlíku ze stacionárních zdrojů. Odběr vzorku pro manuální metody měření 
Katalogové číslo:  31804
ČSN 83 4713-2 - Ochrana ovzduší. Stanovení emisí sirouhlíku ze stacionárních zdrojů. Odběr vzorku pro manuální metody měření
ČSN 83 4713-2ČSN 83 4713-2 Norma platí pro odběr vzorků pro stanovení sirouhlíku metodou, normalizovanou v části 3 a 4 této normy. Při odběru je nutnost dodržovat ustanovení části 1 této normy.
Cena:  95,- Kč
ČSN 83 4713-4 - Ochrana ovzduší. Stanovení emisí sirouhlíku ze stacionárních zdrojů. Metoda jodometrická 
Katalogové číslo:  31806
ČSN 83 4713-4 - Ochrana ovzduší. Stanovení emisí sirouhlíku ze stacionárních zdrojů. Metoda jodometrická
ČSN 83 4713-4ČSN 83 4713-4 Norma platí pro stanovení sirouhlíku v odpadních plynech. Platí pro orientační a provozní měření. Při rozboru je nutno dodržet ustanovení části 1 a 2 ČSN 83 4713. Pods
Cena:  73,- Kč
ČSN 83 4728-1 - Ochrana ovzduší. Měření emisí amoniaku ze zdrojů znečišťování ovzduší. Všeobecná část 
Katalogové číslo:  31811
ČSN 83 4728-1 - Ochrana ovzduší. Měření emisí amoniaku ze zdrojů znečišťování ovzduší. Všeobecná část
ČSN 83 4728-1ČSN 83 4728-1 Norma platí pro měření emisí amoniaku ze stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší. Platí pro jednorázová i pro průběžná registrační měření. Z hlediska účelu platí pro
Cena:  73,- Kč
ČSN 83 4751-6 - Ochrana ovzduší. Stanovení emisí chloru a chlorovodíku ze stacionárních zdrojů. Stanovení chloru a chlorovodíku vedle sebe 
Katalogové číslo:  31823
ČSN 83 4751-6 - Ochrana ovzduší. Stanovení emisí chloru a chlorovodíku ze stacionárních zdrojů. Stanovení chloru a chlorovodíku vedle sebe
ČSN 83 4751-6ČSN 83 4751-6 Norma platí pro stanovení chlóru a chlorovodíku při současné přítomnosti v odpadních plynech. Při rozborech je nutno dodržet ustanovení ČSN 83 4751 část 1 a 2. Podstat
Cena:  95,- Kč
ČSN 83 4752-5 - Ochrana ovzduší. Stanovení emisí fluoru ze stacionárních zdrojů. Metoda odměrného stanovení 
Katalogové číslo:  31828
ČSN 83 4752-5 - Ochrana ovzduší. Stanovení emisí fluoru ze stacionárních zdrojů. Metoda odměrného stanovení
ČSN 83 4752-5ČSN 83 4752-5 Norma platí pro stanovení celkového obsahu fluoru v odpadních plynech, vázaného ve formě sloučenin, které jsou za podmínek odběru vzorků v plynném stavu. Je vhodná zej
Cena:  73,- Kč
ČSN EN 14412 - Kvalita vnitřního ovzduší - Difúzní vzorkovací systémy pro stanovení plynů a par - Pokyny pro výběr, použití a údržbu 
Katalogové číslo:  72956
ČSN EN 14412 - Kvalita vnitřního ovzduší - Difúzní vzorkovací systémy pro stanovení plynů a par - Pokyny pro výběr, použití a údržbu
ČSN EN 14412ČSN EN 14412 Norma uvádí návod k výběru, použití a údržbě difúzních vzorkovacích systémů používaných pro analýzu plynných znečišťujících látek ve vnitřním ovzduší včetně určení plánu
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 13211 - Kvalita ovzduší - Stacionární zdroje emisí - Manuální metoda stanovení celkové hmotnostní koncentrace rtuti 
Katalogové číslo:  63827
ČSN EN 13211 - Kvalita ovzduší - Stacionární zdroje emisí - Manuální metoda stanovení celkové hmotnostní koncentrace rtuti
ČSN EN 13211ČSN EN 13211 Norma uvádí manuální referenční metodu stanovení hmotnostní koncentrace rtuti v odpadních plynech. Norma je validována pro stanovení celkové hmotnostní koncentrace rtuti
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 1948-2 - Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace PCDD/PCDF a dioxinům podobných PCB - Část 2: Extrakce a čištění PCDD/PCDF 
Katalogové číslo:  77746
ČSN EN 1948-2 - Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace PCDD/PCDF a dioxinům podobných PCB - Část 2: Extrakce a čištění PCDD/PCDF
ČSN EN 1948-2ČSN EN 1948-2 Norma stanoví postup extrakce a čištění odebraných vzorků PCDD/PCDF, který je nedílnou součástí celkového postupu měření. Pro stanovení PCDD/PCDF je nezbytné použití dalš
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 15267-1 - Kvalita ovzduší - Certifikace automatizovaných měřicích systémů - Část 1: Obecné principy 
Katalogové číslo:  84192
ČSN EN 15267-1 - Kvalita ovzduší - Certifikace automatizovaných měřicích systémů - Část 1: Obecné principy
ČSN EN 15267-1ČSN EN 15267-1 Norma je určena pro certifikaci všech typů AMS pro kontinuální měření kvality ovzduší a emisí ze stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, pro něž jsou v evropských no
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 7935 - Stacionární zdroje - Stanovení hmotnostní koncentrace emisí oxidu siřičitého - Charakteristiky automatických měřicích metod 
Katalogové číslo:  52205
ČSN ISO 7935 - Stacionární zdroje - Stanovení hmotnostní koncentrace emisí oxidu siřičitého - Charakteristiky automatických měřicích metod
ČSN ISO 7935ČSN ISO 7935 Norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 7935:1992. Mezinárodní norma ISO 7935:1992 má status české technické normy. Předepisuje úplný soubor hodnot charakteristik au
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 19694-5 - Stacionární zdroje emisí - Stanovení emisí skleníkových plynů (GHG) energeticky náročných průmyslových odvětví - Část 5: Výroba vápna 
Katalogové číslo:  501040
ČSN EN 19694-5 - Stacionární zdroje emisí - Stanovení emisí skleníkových plynů (GHG) energeticky náročných průmyslových odvětví - Část 5: Výroba vápna
ČSN EN 19694-5ČSN EN 19694-5 This European Standard provides a harmonized methodology for calculating GHG emissions from the lime industry. It includes the manufacture of lime, and any downstream
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 14791 - Stacionární zdroje emisí - Stanovení oxidů síry - Standardní referenční metoda 
Katalogové číslo:  502264
ČSN EN 14791 - Stacionární zdroje emisí - Stanovení oxidů síry - Standardní referenční metoda
ČSN EN 14791ČSN EN 14791 This European Standard specifies the standard reference method (SRM) for the determination of the sulphuric oxide SO2 in flue gases emitted to the atmosphere from ducts a
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 15267-4 - Kvalita ovzduší - Certifikace automatizovaných měřicích systémů - Část 4: Měřítka výkonu a postupy zkoušení pro automatizované měřicí systémy pro periodická měření emisí ze stacionárních zdrojů 
Katalogové číslo:  502262
ČSN EN 15267-4 - Kvalita ovzduší - Certifikace automatizovaných měřicích systémů - Část 4: Měřítka výkonu a postupy zkoušení pro automatizované měřicí systémy pro periodická měření emisí ze stacionárních zdrojů
ČSN EN 15267-4ČSN EN 15267-4 This European Standard specifies the general performance criteria and test procedures for portable automated measuring systems (P-AMS) used for periodic measurements of
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 16909 - Kvalita ovzduší - Stanovení elementárního uhlíku (EC) a organického uhlíku (OC) zachyceného na filtrech 
Katalogové číslo:  502723
ČSN EN 16909 - Kvalita ovzduší - Stanovení elementárního uhlíku (EC) a organického uhlíku (OC) zachyceného na filtrech
ČSN EN 16909ČSN EN 16909 This European Standard is applicable for the measurement of elemental carbon (EC) and organic carbon (OC) following the requirement for all EU member states to measure EC
Cena:  545,- Kč
ČSN P CEN/TS 17198 - Stacionární zdroje emisí - Prediktivní systémy monitoringu emisí (PEMS) - Použití, provedení a prokazování kvality 
Katalogové číslo:  506161
ČSN P CEN/TS 17198 - Stacionární zdroje emisí - Prediktivní systémy monitoringu emisí (PEMS) - Použití, provedení a prokazování kvality
ČSN P CEN/TS 17198ČSN P CEN/TS 17198 This Technical Specification gives requirements for the certification of PEMS software and for the performance and quality assurance for a PEMS to prove suit
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 14385 - Kvalita ovzduší - Stacionární zdroje emisí - Stanovení celkových emisí As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl a V 
Katalogové číslo:  71093
ČSN EN 14385 - Kvalita ovzduší - Stacionární zdroje emisí - Stanovení celkových emisí As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl a V
ČSN EN 14385ČSN EN 14385 Norma uvádí manuální referenční metodu stanovení hmotnostní koncentrace As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl and V ve spalinách spaloven odpadů. Norma je validována pro
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 1948-4+A1 - Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace PCDD/PCDF a dioxinům podobných PCB - Část 4: Vzorkování a analýza dioxinům podobných PCB 
Katalogové číslo:  95365
ČSN EN 1948-4+A1 - Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace PCDD/PCDF a dioxinům podobných PCB - Část 4: Vzorkování a analýza dioxinům podobných PCB
ČSN EN 1948-4+A1ČSN EN 1948-4+A1 Tato evropská norma stanoví postup odběru vzorků ze stacionárních zdrojů, postupy extrakce, čištění, identifikace a stanovení dioxinům podobných PCB. Uvedený postup
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 15859 - Kvalita ovzduší - Certifikace automatizovaných měřicích systémů za odlučovači prachu stacionárních zdrojů - Měřítka výkonu a postupy zkoušení 
Katalogové číslo:  87011
ČSN EN 15859 - Kvalita ovzduší - Certifikace automatizovaných měřicích systémů za odlučovači prachu stacionárních zdrojů - Měřítka výkonu a postupy zkoušení
ČSN EN 15859ČSN EN 15859 Norma stanoví měřítka výkonu a postupy zkoušek automatizovaných měřicích systémů určených pro měření prachu za odlučovači a pro měření netěsností, kterých se používá pro ov
Cena:  358,- Kč
ČSN ISO 10849 - Stacionární zdroje - Stanovení hmotnostní koncentrace emisí oxidů dusíku - Charakteristiky automatických měřicích metod 
Katalogové číslo:  52206
ČSN ISO 10849 - Stacionární zdroje - Stanovení hmotnostní koncentrace emisí oxidů dusíku - Charakteristiky automatických měřicích metod
ČSN ISO 10849ČSN ISO 10849 Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 10849:1996. Mezinárodní norma ISO 10849:1996 má status české technické normy. Tato mezinárodní norma předepisuje zákla
Cena:  347,- Kč
ČSN 83 4711-2 - Měření emisí oxidu siřičitého, oxidu sírového, kyseliny sírové a celkového obsahu oxidů síry ze zdrojů znečišťování ovzduší. Odběr vzorku pro manuální metody měření 
Katalogové číslo:  31793
ČSN 83 4711-2 - Měření emisí oxidu siřičitého, oxidu sírového, kyseliny sírové a celkového obsahu oxidů síry ze zdrojů znečišťování ovzduší. Odběr vzorku pro manuální metody měření
ČSN 83 4711-2ČSN 83 4711-2 Tato část platí pro odběr vzorků pro stanovení kyslíkatých sloučenin síry, uvedených v částech 3 až 6. Při odběru je nutno dodržet ustanovení ČSN 83 4711, část 1. Je n
Cena:  95,- Kč
ČSN 83 4711-4 - Měření emisí oxidu siřičitého, oxidu sírového, kyseliny sírové a celkového obsahu oxidů síry ze zdrojů znečišťování ovzduší. Stanovení obsahu kyseliny sírové a celkového obsahu oxidu siřičitého a sírového 
Katalogové číslo:  31795
ČSN 83 4711-4 - Měření emisí oxidu siřičitého, oxidu sírového, kyseliny sírové a celkového obsahu oxidů síry ze zdrojů znečišťování ovzduší. Stanovení obsahu kyseliny sírové a celkového obsahu oxidu siřičitého a sírového
ČSN 83 4711-4ČSN 83 4711-4 Norma platí pro stanovení kyseliny sírové a celkového obsahu oxidu siřičitého a sírového v odpadních plynech. Při rozboru je nutno dodržet ustanovení ČSN 83 4711 části
Cena:  95,- Kč
ČSN 83 4712-2 - Ochrana ovzduší. Stanovení emisí sirovodíku ze stacionárních zdrojů. Odběr vzorku pro manuální metody měření 
Katalogové číslo:  31800
ČSN 83 4712-2 - Ochrana ovzduší. Stanovení emisí sirovodíku ze stacionárních zdrojů. Odběr vzorku pro manuální metody měření
ČSN 83 4712-2ČSN 83 4712-2 Norma platí pro stanovení sirovodíku metodami uvedenými v částech 3 a 4 této normy. Při odběru je nutno dodržet ustanovení části 1 ČSN 83 4712. Jsou normalizovány všeo
Cena:  95,- Kč
ČSN 83 4721-1 - Ochrana ovzduší. Stanovení emisí oxidů dusíku ze stacionárních zdrojů. Všeobecná část 
Katalogové číslo:  31807
ČSN 83 4721-1 - Ochrana ovzduší. Stanovení emisí oxidů dusíku ze stacionárních zdrojů. Všeobecná část
ČSN 83 4721-1ČSN 83 4721-1 Norma platí pro měření emisí oxidů dusíku ze stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší. Platí pro jednorázová i pro průběžná registrační měření. Z hlediska účelu platí
Cena:  95,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE
8300 Vzorkování venkovního a pracovního ovzduší8301 Analytické metody detekční8304 Přístroje na zjišťování ovzduší8305 Odběr vzorků a rozbory vod8306 Jakost vod8307 Jakost vod8309 Ochrana vodních zdrojů8310 Biotechnologie8319 Bezpečnostní zařízení pro první pomoc8320 Pracovní a osobní ochrana8321 Ochrana hlavy, očí, uší aj.8322 Ochranné prostředky dýchacích orgánů8323 Ochrana rukou8324 Ochrana očí8325 Ochrana nohou8326 Ochranné pomůcky (pásy, chrániče apod.)8327 Ochranné oděvy8328 Ochranné oděvy8329 Zkoušení materiálů na ochranné oděvy, ochranné rukavice a ochrannou obuv8330 Bezpečnost strojních zařízení8332 Bezpečnostní hlediska u strojů8333 Bezpečnostní a ochranné systémy strojů8335 Ergonomie8336 Hodnocení expozice pracoviště8340 Zdroje znečišťování ovzduší. Všeobecně8344 Mobilní zdroje znečišťování ovzduší8345 Měření emisí8346 Metody a přístroje pro měření tuhých emisí8347 Metody a přístroje pro měření plynných emisí8348 Metody měření emisí z výrobků8350 Kvalita ovzduší. Názvosloví8355 Měření imisí8356 Metody a přístroje pro měření tuhých imisí a spadu8357 Metody a přístroje pro měření plynných imisí8358 Vnitřní ovzduší8361 Kvalita půdy8362 Kvalita půdy8363 Kvalita půdy8364 Kvalita půdy8365 Kvalita půdy8366 Kvalita půdy8367 Kvalita půdy8368 Kaly, upravený bioodpad a půdy8370 Ochrana přírody. Všeobecné požadavky8371 Ochrana přírody. Hydrosféra8380 Názvosloví odpadů8381 Kaly, upravený bioodpad a půdy8382 Biopaliva8383 Tuhá alternativní paliva8384 Biomasa8390 Sadovnictví a krajinářství
84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat