Sponzorovaný odkaz

8383 Tuhá alternativní paliva

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 15357 - Tuhá alternativní paliva - Terminologie, definice a popis 
Katalogové číslo:  88984
ČSN EN 15357 - Tuhá alternativní paliva - Terminologie, definice a popis
ČSN EN 15357ČSN EN 15357 Tato evropská norma vymezuje termíny a definice pro oblast výroby a obchodu s tuhými alternativními palivy, které jsou připravené z odpadů, které nejsou klasifikovány jako
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 15443 - Tuhá alternativní paliva - Metody přípravy laboratorního vzorku 
Katalogové číslo:  89977
ČSN EN 15443 - Tuhá alternativní paliva - Metody přípravy laboratorního vzorku
ČSN EN 15443ČSN EN 15443 Tato evropská norma specifikuje metody pro redukci celkových vzorků na laboratorní vzorky a laboratorní vzorky na podvzorky a obecné analytické vzorky. Metody popsané v t
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 15440 OPRAVA 1 - Tuhá alternativní paliva - Metody stanovení obsahu biomasy 
Katalogové číslo:  90031
ČSN EN 15440 OPRAVA 1 - Tuhá alternativní paliva - Metody stanovení obsahu biomasy
ČSN EN 15440 OPRAVA 1
Cena:  0,- Kč
ČSN P CEN/TS 15412 - Tuhá alternativní paliva - Metody pro stanovení kovového hliníku 
Katalogové číslo:  86872
ČSN P CEN/TS 15412 - Tuhá alternativní paliva - Metody pro stanovení kovového hliníku
ČSN P CEN/TS 15412
Cena:  232,- Kč
ČSN P CEN/TS 15639 - Tuhá alternativní paliva - Stanovení mechanické odolnosti pelet 
Katalogové číslo:  87326
ČSN P CEN/TS 15639 - Tuhá alternativní paliva - Stanovení mechanické odolnosti pelet
ČSN P CEN/TS 15639
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 15442 - Tuhá alternativní paliva - Metody vzorkování 
Katalogové číslo:  89978
ČSN EN 15442 - Tuhá alternativní paliva - Metody vzorkování
ČSN EN 15442ČSN EN 15442 Tato evropská norma specifikuje metody pro odběr vzorků tuhých alternativních paliv, například z výrobních závodů, z dodávek nebo ze skládek. Obsahuje ruční a mechanické me
Cena:  545,- Kč
ČSN P CEN/TS 15401 - Tuhá alternativní paliva - Stanovení sypné hmotnosti 
Katalogové číslo:  86876
ČSN P CEN/TS 15401 - Tuhá alternativní paliva - Stanovení sypné hmotnosti
ČSN P CEN/TS 15401
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 15403 - Tuhá alternativní paliva - Stanovení obsahu popela 
Katalogové číslo:  88454
ČSN EN 15403 - Tuhá alternativní paliva - Stanovení obsahu popela
ČSN EN 15403
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 15359 - Tuhá alternativní paliva - Specifikace a třídy 
Katalogové číslo:  90711
ČSN EN 15359 - Tuhá alternativní paliva - Specifikace a třídy
ČSN EN 15359ČSN EN 15359 Norma stanovuje klasifikační systém pro tuhá alternativní paliva (TAP) a požadavky na specifikaci jejich vlastností. TAP se vyrábějí z odpadů neklasifikovaných jako nebezpe
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 15440 - Tuhá alternativní paliva - Metody stanovení obsahu biomasy 
Katalogové číslo:  88987
ČSN EN 15440 - Tuhá alternativní paliva - Metody stanovení obsahu biomasy
ČSN EN 15440ČSN EN 15440 Tato evropská norma specifikuje tři normativní metody stanovení obsahu biomasy v tuhých alternativních palivech. Metoda selektivního rozpouštění je založena na reakci mater
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 15408 - Tuhá alternativní paliva - Metody stanovení obsahu síry (S), chloru (Cl), fluoru (F) a bromu (Br) 
Katalogové číslo:  88972
ČSN EN 15408 - Tuhá alternativní paliva - Metody stanovení obsahu síry (S), chloru (Cl), fluoru (F) a bromu (Br)
ČSN EN 15408ČSN EN 15408 Tato evropská norma specifikuje stanovení S, Cl, F a Br v tuhých alternativních palivech různého původu a složení po spálení v kyslíkové atmosféře. Tato metoda je použiteln
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 15413 - Tuhá alternativní paliva - Metody přípravy zkušebního vzorku z laboratorního vzorku 
Katalogové číslo:  90295
ČSN EN 15413 - Tuhá alternativní paliva - Metody přípravy zkušebního vzorku z laboratorního vzorku
ČSN EN 15413ČSN EN 15413 Tato evropská norma specifikuje správný sled operací pro zajištění reprezentativnosti zkušebních podílů, odebraných podle vzorkovacího plánu, před fyzikální a/nebo chemicko
Cena:  358,- Kč
ČSN P CEN/TS 15405 - Tuhá alternativní paliva - Stanovení hustoty pelet a briket 
Katalogové číslo:  87325
ČSN P CEN/TS 15405 - Tuhá alternativní paliva - Stanovení hustoty pelet a briket
ČSN P CEN/TS 15405
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 15402 - Tuhá alternativní paliva - Stanovení obsahu prchavé hořlaviny 
Katalogové číslo:  88450
ČSN EN 15402 - Tuhá alternativní paliva - Stanovení obsahu prchavé hořlaviny
ČSN EN 15402
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 15358 - Tuhá alternativní paliva - Systémy managementu kvality - Specifické požadavky pro jejich použití při výrobě tuhých alternativních paliv 
Katalogové číslo:  88986
ČSN EN 15358 - Tuhá alternativní paliva - Systémy managementu kvality - Specifické požadavky pro jejich použití při výrobě tuhých alternativních paliv
ČSN EN 15358ČSN EN 15358 Cílem této evropské normy je vývoj systému managementu kvality (QMS) pro výrobu TAP a jejich obchodování, který zajišťuje neustálé zlepšování požadavků kvality a zdůrazňová
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 15407 - Tuhá alternativní paliva - Metody stanovení obsahu uhlíku (C), vodíku (H) a dusíku (N) 
Katalogové číslo:  88985
ČSN EN 15407 - Tuhá alternativní paliva - Metody stanovení obsahu uhlíku (C), vodíku (H) a dusíku (N)
ČSN EN 15407ČSN EN 15407 Tato evropská norma specifikuje metody pro stanovení celkových obsahů uhlíku, vodíku a dusíku v tuhých alternativních palivech pomoci instrumentální techniky. Tato metoda
Cena:  232,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE
8300 Vzorkování venkovního a pracovního ovzduší8301 Analytické metody detekční8304 Přístroje na zjišťování ovzduší8305 Odběr vzorků a rozbory vod8306 Jakost vod8307 Jakost vod8309 Ochrana vodních zdrojů8310 Biotechnologie8319 Bezpečnostní zařízení pro první pomoc8320 Pracovní a osobní ochrana8321 Ochrana hlavy, očí, uší aj.8322 Ochranné prostředky dýchacích orgánů8323 Ochrana rukou8324 Ochrana očí8325 Ochrana nohou8326 Ochranné pomůcky (pásy, chrániče apod.)8327 Ochranné oděvy8328 Ochranné oděvy8329 Zkoušení materiálů na ochranné oděvy, ochranné rukavice a ochrannou obuv8330 Bezpečnost strojních zařízení8332 Bezpečnostní hlediska u strojů8333 Bezpečnostní a ochranné systémy strojů8335 Ergonomie8336 Hodnocení expozice pracoviště8340 Zdroje znečišťování ovzduší. Všeobecně8344 Mobilní zdroje znečišťování ovzduší8345 Měření emisí8346 Metody a přístroje pro měření tuhých emisí8347 Metody a přístroje pro měření plynných emisí8348 Metody měření emisí z výrobků8350 Kvalita ovzduší. Názvosloví8355 Měření imisí8356 Metody a přístroje pro měření tuhých imisí a spadu8357 Metody a přístroje pro měření plynných imisí8358 Vnitřní ovzduší8361 Kvalita půdy8362 Kvalita půdy8363 Kvalita půdy8364 Kvalita půdy8365 Kvalita půdy8366 Kvalita půdy8367 Kvalita půdy8368 Kaly, upravený bioodpad a půdy8370 Ochrana přírody. Všeobecné požadavky8371 Ochrana přírody. Hydrosféra8380 Názvosloví odpadů8381 Kaly, upravený bioodpad a půdy8382 Biopaliva8383 Tuhá alternativní paliva8384 Biomasa8390 Sadovnictví a krajinářství
84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat