Sponzorovaný odkaz

8362 Kvalita půdy

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN ISO 12782-4 - Kvalita půdy - Parametry pro geochemické modelování vyluhování a speciace složek v půdách a materiálech - Část 4: Extrakce huminových látek z pevných vzorků 
Katalogové číslo:  92223
ČSN EN ISO 12782-4 - Kvalita půdy - Parametry pro geochemické modelování vyluhování a speciace složek v půdách a materiálech - Část 4: Extrakce huminových látek z pevných vzorků
ČSN EN ISO 12782-4ČSN EN ISO 12782-4 Tato část ISO 12782 specifikuje metodu stanovení koncentrace huminových látek v půdě nebo v dalších materiálech. Další materiály zahrnují také odpady. Obsah hum
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 21268-4 - Kvalita půdy - Postupy vyluhování pro následné chemické a ekotoxikologické zkoušení půd a půdních materiálů - Část 4: Vliv hodnoty pH na vyluhování s počátečním přídavkem kyseliny/zásady 
Katalogové číslo:  509745
ČSN EN ISO 21268-4 - Kvalita půdy - Postupy vyluhování pro následné chemické a ekotoxikologické zkoušení půd a půdních materiálů - Část 4: Vliv hodnoty pH na vyluhování s počátečním přídavkem kyseliny/zásady
ČSN EN ISO 21268-4ČSN EN ISO 21268-4 This document specifies a test to obtain information on the short- and long-term leaching behaviour and characteristic properties of materials. The documen
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 21268-1 - Kvalita půdy - Postupy vyluhování pro následné chemické a ekotoxikologické zkoušení půd a půdních materiálů - Část 1: Vsádková zkouška při poměru kapalné a pevné fáze 2 I/kg 
Katalogové číslo:  509296
ČSN EN ISO 21268-1 - Kvalita půdy - Postupy vyluhování pro následné chemické a ekotoxikologické zkoušení půd a půdních materiálů - Část 1: Vsádková zkouška při poměru kapalné a pevné fáze 2 I/kg
ČSN EN ISO 21268-1ČSN EN ISO 21268-1 This document specifies a test providing information on leaching of soil and soil-like materials under the experimental conditions specified hereafter, and pa
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 14254 - Kvalita půdy - Stanovení výměnné acidity ve výluzích chloridem barnatým 
Katalogové číslo:  505553
ČSN EN ISO 14254 - Kvalita půdy - Stanovení výměnné acidity ve výluzích chloridem barnatým
ČSN EN ISO 14254ČSN EN ISO 14254 This document specifies a method for the determination of exchangeable acidity in barium chloride extracts of soil samples obtained according to ISO 11260. The pr
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 19258 - Kvalita půdy - Návod pro stanovení hodnot pozadí 
Katalogové číslo:  507234
ČSN EN ISO 19258 - Kvalita půdy - Návod pro stanovení hodnot pozadí
ČSN EN ISO 19258ČSN EN ISO 19258 Tento dokument uvádí zásady a hlavní metody stanovení hodnot pozadí anorganických a organických látek v půdách v místním/regionálním měřítku. Nezahrnuje měřítko mís
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 21268-3 - Kvalita půdy - Postupy vyluhování pro následné chemické a ekotoxikologické zkoušení půd a půdních materiálů - Část 3: Perkolační zkouška s cirkulací kapaliny zdola nahoru 
Katalogové číslo:  509298
ČSN EN ISO 21268-3 - Kvalita půdy - Postupy vyluhování pro následné chemické a ekotoxikologické zkoušení půd a půdních materiálů - Část 3: Perkolační zkouška s cirkulací kapaliny zdola nahoru
ČSN EN ISO 21268-3ČSN EN ISO 21268-3 This document specifies a test, which is aimed at determining the leaching behaviour of inorganic and organic substances from a soil and soil-like materials.
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 12782-5 - Kvalita půdy - Parametry pro geochemické modelování vyluhování a speciace složek v půdách a materiálech - Část 5: Extrakce huminových látek z vodných vzorků 
Katalogové číslo:  92222
ČSN EN ISO 12782-5 - Kvalita půdy - Parametry pro geochemické modelování vyluhování a speciace složek v půdách a materiálech - Část 5: Extrakce huminových látek z vodných vzorků
ČSN EN ISO 12782-5ČSN EN ISO 12782-5 Tato část ISO 12782 specifikuje metodu stanovení koncentrace huminových látek ve vodných vzorcích. Tyto vzorky mohou být získány jako takové nebo jako eluáty z
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 12782-1 - Kvalita půdy - Parametry pro geochemické modelování vyluhování a speciace složek v půdách a materiálech - Část 1: Extrakce amorfních oxidů a hydroxidů železa kyselinou askorbovou 
Katalogové číslo:  92226
ČSN EN ISO 12782-1 - Kvalita půdy - Parametry pro geochemické modelování vyluhování a speciace složek v půdách a materiálech - Část 1: Extrakce amorfních oxidů a hydroxidů železa kyselinou askorbovou
ČSN EN ISO 12782-1ČSN EN ISO 12782-1 Tato část ISO 12782 specifikuje stanovení obsahu "reaktivního" železa ve formě amorfních oxidů a hydroxidů v půdě a v dalších materiálech s použitím extrakce ky
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 13037 - Pomocné půdní látky a substráty - Stanovení pH 
Katalogové číslo:  91549
ČSN EN 13037 - Pomocné půdní látky a substráty - Stanovení pH
ČSN EN 13037ČSN EN 13037 Tato norma specifikuje instrumentální metodu pro rutinní stanovení pH v suspenzi pomocných půdních látek a substrátů. Tato metoda není použitelná pro materiály k vápnění pů
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 11265 - Kvalita půdy. Stanovení elektrické konduktivity 
Katalogové číslo:  20597
ČSN ISO 11265 - Kvalita půdy. Stanovení elektrické konduktivity
ČSN ISO 11265ČSN ISO 11265 Norma je identická s ISO 11265:1994. Určuje instrumentální metodu pro rutinní stanovení elektrické konduktivity ve vodním výluhu půd. Výsledky tohoto stanovení jsou in
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 18772 - Kvalita půdy - Návod pro vyluhování pro následné chemické a ekotoxikologické zkoušení půd a půdních materiálů 
Katalogové číslo:  97431
ČSN EN ISO 18772 - Kvalita půdy - Návod pro vyluhování pro následné chemické a ekotoxikologické zkoušení půd a půdních materiálů
ČSN EN ISO 18772ČSN EN ISO 18772 Tato norma poskytuje návod pro správné používání vyluhovacích zkoušek pro půdy a půdní materiály a slouží pro stanovení vyluhovatelnosti v rámci posuzování vlivů ne
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 12782-3 - Kvalita půdy - Parametry pro geochemické modelování vyluhování a speciace složek v půdách a materiálech - Část 3: Extrakce oxidů a hydroxidů hliníku oxalátem amonným a kyselinou šťavelovou 
Katalogové číslo:  92224
ČSN EN ISO 12782-3 - Kvalita půdy - Parametry pro geochemické modelování vyluhování a speciace složek v půdách a materiálech - Část 3: Extrakce oxidů a hydroxidů hliníku oxalátem amonným a kyselinou šťavelovou
ČSN EN ISO 12782-3ČSN EN ISO 12782-3 Tato část ISO 12782 specifikuje stanovení obsahu "reaktivního" hliníku ve formě amorfních oxidů a hydroxidů v půdě a v dalších materiálech s použitím extrakce o
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 13038 - Pomocné půdní látky a substráty - Stanovení elektrické konduktivity 
Katalogové číslo:  91551
ČSN EN 13038 - Pomocné půdní látky a substráty - Stanovení elektrické konduktivity
ČSN EN 13038ČSN EN 13038 Tato norma specifikuje instrumentální metodu pro rutinní stanovení elektrické konduktivity ve vodném výluhu pomocné půdní látky nebo substrátu. Toto stanovení se provádí, a
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 12782-2 - Kvalita půdy - Parametry pro geochemické modelování vyluhování a speciace složek v půdách a materiálech - Část 2: Extrakce krystalických oxidů a hydroxidů železa dithioničitanem 
Katalogové číslo:  92225
ČSN EN ISO 12782-2 - Kvalita půdy - Parametry pro geochemické modelování vyluhování a speciace složek v půdách a materiálech - Část 2: Extrakce krystalických oxidů a hydroxidů železa dithioničitanem
ČSN EN ISO 12782-2ČSN EN ISO 12782-2 Tato část ISO 12782 specifikuje stanovení obsahu "reaktivního" železa ve formě krystalických oxidů a hydroxidů v půdě a v dalších materiálech s použitím extrakc
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 10390 - Kvalita půdy - Stanovení pH 
Katalogové číslo:  88596
ČSN ISO 10390 - Kvalita půdy - Stanovení pH
ČSN ISO 10390ČSN ISO 10390 Tato mezinárodní norma určuje instrumentální metodu pro rutinní stanovení pH půdy s použitím skleněné elektrody. Měření se provádí v suspenzi půdy ve vodě (pH-H2O), v roz
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 21268-2 - Kvalita půdy - Postupy vyluhování pro následné chemické a ekotoxikologické zkoušení půd a půdních materiálů - Část 2: Vsádková zkouška při poměru kapalné a pevné fáze 10 I/kg 
Katalogové číslo:  509297
ČSN EN ISO 21268-2 - Kvalita půdy - Postupy vyluhování pro následné chemické a ekotoxikologické zkoušení půd a půdních materiálů - Část 2: Vsádková zkouška při poměru kapalné a pevné fáze 10 I/kg
ČSN EN ISO 21268-2ČSN EN ISO 21268-2 This document specifies a test providing information on leaching of soil and soil materials under the experimental conditions specified hereafter, and particu
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 23470 - Kvalita půdy - Stanovení kationtové výměnné kapacity (CEC) a výměnných kationtů za použití roztoku chloridu hexaamminkobaltitého 
Katalogové číslo:  506682
ČSN EN ISO 23470 - Kvalita půdy - Stanovení kationtové výměnné kapacity (CEC) a výměnných kationtů za použití roztoku chloridu hexaamminkobaltitého
ČSN EN ISO 23470ČSN EN ISO 23470 This document specifies a method for the determination of cation exchange capacity (CEC) and the content of exchangeable cations (Al, Ca, Fe, K, Mg Mn, Na) in soils
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 11260 - Kvalita půdy - Stanovení kationtové výměnné kapacity při pH půdy a výměnných kationtů za použití roztoku chloridu barnatého 
Katalogové číslo:  505554
ČSN EN ISO 11260 - Kvalita půdy - Stanovení kationtové výměnné kapacity při pH půdy a výměnných kationtů za použití roztoku chloridu barnatého
ČSN EN ISO 11260ČSN EN ISO 11260 This document specifies a method for the determination of the cation exchange capacity (CEC) at the pH of the soil and for the determination of the content of excha
Cena:  347,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE
8300 Vzorkování venkovního a pracovního ovzduší8301 Analytické metody detekční8304 Přístroje na zjišťování ovzduší8305 Odběr vzorků a rozbory vod8306 Jakost vod8307 Jakost vod8309 Ochrana vodních zdrojů8310 Biotechnologie8319 Bezpečnostní zařízení pro první pomoc8320 Pracovní a osobní ochrana8321 Ochrana hlavy, očí, uší aj.8322 Ochranné prostředky dýchacích orgánů8323 Ochrana rukou8324 Ochrana očí8325 Ochrana nohou8326 Ochranné pomůcky (pásy, chrániče apod.)8327 Ochranné oděvy8328 Ochranné oděvy8329 Zkoušení materiálů na ochranné oděvy, ochranné rukavice a ochrannou obuv8330 Bezpečnost strojních zařízení8332 Bezpečnostní hlediska u strojů8333 Bezpečnostní a ochranné systémy strojů8335 Ergonomie8336 Hodnocení expozice pracoviště8340 Zdroje znečišťování ovzduší. Všeobecně8344 Mobilní zdroje znečišťování ovzduší8345 Měření emisí8346 Metody a přístroje pro měření tuhých emisí8347 Metody a přístroje pro měření plynných emisí8348 Metody měření emisí z výrobků8350 Kvalita ovzduší. Názvosloví8355 Měření imisí8356 Metody a přístroje pro měření tuhých imisí a spadu8357 Metody a přístroje pro měření plynných imisí8358 Vnitřní ovzduší8361 Kvalita půdy8362 Kvalita půdy8363 Kvalita půdy8364 Kvalita půdy8365 Kvalita půdy8366 Kvalita půdy8367 Kvalita půdy8368 Kaly, upravený bioodpad a půdy8370 Ochrana přírody. Všeobecné požadavky8371 Ochrana přírody. Hydrosféra8380 Názvosloví odpadů8381 Kaly, upravený bioodpad a půdy8382 Biopaliva8383 Tuhá alternativní paliva8384 Biomasa8390 Sadovnictví a krajinářství
84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat