Sponzorovaný odkaz

8335 Ergonomie

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN ISO 15743 - Ergonomie tepelného prostředí - Chladná pracoviště - Posuzování a řízení rizika 
Katalogové číslo:  82407
ČSN EN ISO 15743 - Ergonomie tepelného prostředí - Chladná pracoviště - Posuzování a řízení rizika
ČSN EN ISO 15743ČSN EN ISO 15743 Tato mezinárodní norma je jednou z řady norem týkajících se tepelného prostředí určených k posuzování a řízení práce v chladném prostředí. Představuje strategii a p
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 24500 - Ergonomie - Funkční navrhování - Zvukové signály pro spotřební výrobky 
Katalogové číslo:  88086
ČSN EN ISO 24500 - Ergonomie - Funkční navrhování - Zvukové signály pro spotřební výrobky
ČSN EN ISO 24500ČSN EN ISO 24500 Tato mezinárodní norma specifikuje zvukové signály používané jako prostředky pro sdělení informace odpovídající zpětné vazbě činnosti nebo stavu výrobku, kdy uživat
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 1005-1+A1 - Bezpečnost strojních zařízení - Fyzická výkonnost člověka - Část 1: Termíny a definice 
Katalogové číslo:  83059
ČSN EN 1005-1+A1 - Bezpečnost strojních zařízení - Fyzická výkonnost člověka - Část 1: Termíny a definice
ČSN EN 1005-1+A1ČSN EN 1005-1+A1 Tato evropská norma je jednou z několika ergonomických norem pro bezpečnost strojních zařízení. Stanovuje terminy a definice pro pojmy a parametry použité v EN 1005
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 13732-1 - Ergonomie tepelného prostředí - Metody posuzování odezvy člověka na kontakt s povrchy - Část 1: Horké povrchy 
Katalogové číslo:  83056
ČSN EN ISO 13732-1 - Ergonomie tepelného prostředí - Metody posuzování odezvy člověka na kontakt s povrchy - Část 1: Horké povrchy
ČSN EN ISO 13732-1ČSN EN ISO 13732-1 Tato část ISO 13732 uvádí teplotní prahové hodnoty popálení, ke kterým dochází při kontaktu lidské kůže s horkým pevným povrchem. Popisuje metody posuzování riz
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 614-2+A1 - Bezpečnost strojních zařízení - Ergonomické zásady navrhování - Část 2: Interakce mezi konstrukcí strojního zařízení a pracovními úkoly 
Katalogové číslo:  83239
ČSN EN 614-2+A1 - Bezpečnost strojních zařízení - Ergonomické zásady navrhování - Část 2: Interakce mezi konstrukcí strojního zařízení a pracovními úkoly
ČSN EN 614-2+A1ČSN EN 614-2+A1 Tato evropská norma stanovuje ergonomické zásady a postupy, které mají být uplatňovány při postupu navrhování pracovních úkolů strojního zařízení a obsluhy. Zabývá se
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 894-2+A1 - Bezpečnost strojních zařízení - Ergonomické požadavky pro navrhování sdělovačů a ovládačů - Část 2: Sdělovače 
Katalogové číslo:  83241
ČSN EN 894-2+A1 - Bezpečnost strojních zařízení - Ergonomické požadavky pro navrhování sdělovačů a ovládačů - Část 2: Sdělovače
ČSN EN 894-2+A1ČSN EN 894-2+A1 Tato evropská norma se vztahuje k projektování, navrhování a umísťování sdělovačů s cílem omezit potenciální ergonomická rizika spojená s jejich používáním. Specifiku
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 9241-300 - Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 300: Úvod k požadavkům na elektronické zobrazovací displeje 
Katalogové číslo:  83609
ČSN EN ISO 9241-300 - Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 300: Úvod k požadavkům na elektronické zobrazovací displeje
ČSN EN ISO 9241-300ČSN EN ISO 9241-300 Tato část ISO 9241 poskytuje úvod k ostatním částem v dílčí řadě ISO 9241-300, a vysvětluje jeho standardní strukturu. Dílčí řada ISO 9241-300 stanovuje požad
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 15535 - Všeobecné požadavky na zakládání antropometrických databází 
Katalogové číslo:  93113
ČSN EN ISO 15535 - Všeobecné požadavky na zakládání antropometrických databází
ČSN EN ISO 15535ČSN EN ISO 15535 Tato mezinárodní norma specifikuje všeobecné požadavky na antropometrické databáze a jejich přidružené zprávy obsahující rozměry lidského těla měřené podle ISO 7250
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 7933 - Ergonomie tepelného prostředí - Analytické stanovení a interpretace tepelného stresu pomocí výpočtu předpovídané tepelné zátěže 
Katalogové číslo:  73108
ČSN EN ISO 7933 - Ergonomie tepelného prostředí - Analytické stanovení a interpretace tepelného stresu pomocí výpočtu předpovídané tepelné zátěže
ČSN EN ISO 7933ČSN EN ISO 7933 Tato mezinárodní norma je jednou z řady norem určených k posuzování tepelného prostředí. Stanovuje metodu pro analytické hodnocení a interpretaci tepelného stresu,
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 9241-15 - Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály - Část 15: Vedení dialogu pomocí povelových jazyků 
Katalogové číslo:  55159
ČSN EN ISO 9241-15 - Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály - Část 15: Vedení dialogu pomocí povelových jazyků
ČSN EN ISO 9241-15ČSN EN ISO 9241-15 Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 9241-15:1997. Evropská norma EN ISO 9241-15:1997 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 13731 - Ergonomie tepelného prostředí - Slovník a značky 
Katalogové číslo:  66087
ČSN EN ISO 13731 - Ergonomie tepelného prostředí - Slovník a značky
ČSN EN ISO 13731ČSN EN ISO 13731 Tato mezinárodní norma je částí řady norem určených pro posuzování vlivu tepelného prostředí na člověka. Obsahuje termíny, definice, značky a jednotky veličin pou
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 7726 - Ergonomie tepelného prostředí - Přístroje pro měření fyzikálních veličin 
Katalogové číslo:  64604
ČSN EN ISO 7726 - Ergonomie tepelného prostředí - Přístroje pro měření fyzikálních veličin
ČSN EN ISO 7726ČSN EN ISO 7726 Tato norma je jednou z řady norem určených k analýze tepelného působení prostředí, které se zabývají definováním odborných termínů, určováním technických podmínek a
Cena:  545,- Kč
ČSN EN ISO 12894 - Ergonomie tepelného prostředí - Zdravotnický dohled nad osobami vystavenými extrémně horkému nebo chladnému prostředí 
Katalogové číslo:  64946
ČSN EN ISO 12894 - Ergonomie tepelného prostředí - Zdravotnický dohled nad osobami vystavenými extrémně horkému nebo chladnému prostředí
ČSN EN ISO 12894ČSN EN ISO 12894 Tato mezinárodní norma je jednou ze skupiny norem, které specifikují metody pro měření a hodnocení horkého, mírného a chladného tepelného prostředí. Popisuje meto
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 6385 - Ergonomické zásady navrhování pracovních systémů 
Katalogové číslo:  501571
ČSN EN ISO 6385 - Ergonomické zásady navrhování pracovních systémů
ČSN EN ISO 6385ČSN EN ISO 6385 This International Standard establishes the fundamental principles of ergonomics as basic guidelines for the design of work systems and defines relevant basic terms.
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 9241-920 - Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 920: Směrnice pro dotykové a vizuální interakce 
Katalogové číslo:  501025
ČSN EN ISO 9241-920 - Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 920: Směrnice pro dotykové a vizuální interakce
ČSN EN ISO 9241-920ČSN EN ISO 9241-920 This part of ISO 9241 gives recommendations for tactile and haptic hardware and software interactions. It provides guidance on the design and evaluation of
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 9241-391 - Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 391: Požadavky, analýza a zkušební metody pro prokázání shody pro omezení negativních účinků fotosenzitivity 
Katalogové číslo:  500199
ČSN EN ISO 9241-391 - Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 391: Požadavky, analýza a zkušební metody pro prokázání shody pro omezení negativních účinků fotosenzitivity
ČSN EN ISO 9241-391ČSN EN ISO 9241-391 This part of ISO 9241 provides requirements and recommendations for reducing photosensitive seizures (PSS), while viewing images on electronic displays.
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 9241-220 - Ergonomie interakce člověk - systém - Část 220: Procesy umožňující, provádějící a posuzující design zaměřený na člověka v rámci organizací 
Katalogové číslo:  507923
ČSN EN ISO 9241-220 - Ergonomie interakce člověk - systém - Část 220: Procesy umožňující, provádějící a posuzující design zaměřený na člověka v rámci organizací
ČSN EN ISO 9241-220ČSN EN ISO 9241-220 This document describes the processes and specifies the outcomes by which human-centred design (HCD) is carried out within organizations. Human-centred desi
Cena:  803,- Kč
ČSN EN ISO 9241-5 - Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály - Část 5: Požadavky na uspořádání pracovního místa a na pracovní polohu 
Katalogové číslo:  57055
ČSN EN ISO 9241-5 - Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály - Část 5: Požadavky na uspořádání pracovního místa a na pracovní polohu
ČSN EN ISO 9241-5ČSN EN ISO 9241-5 Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 9241-5:1999. Evropská norma EN ISO 9241-5:1999 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mez
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 9241-420 - Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 420: Výběr fyzických vstupních zařízení 
Katalogové číslo:  90309
ČSN EN ISO 9241-420 - Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 420: Výběr fyzických vstupních zařízení
ČSN EN ISO 9241-420ČSN EN ISO 9241-420 Tato část ISO 9421 je vodítkem při výběru vstupních zařízení interaktivních systémů. Je založena na ergonomických faktorech a bere v úvahu omezení a schopnost
Cena:  803,- Kč
ČSN EN ISO 14505-2 - Ergonomie tepelného prostředí - Hodnocení tepelného prostředí ve vozidlech - Část 2: Stanovení ekvivalentní teploty 
Katalogové číslo:  79311
ČSN EN ISO 14505-2 - Ergonomie tepelného prostředí - Hodnocení tepelného prostředí ve vozidlech - Část 2: Stanovení ekvivalentní teploty
ČSN EN ISO 14505-2ČSN EN ISO 14505-2 Tato část ISO 14505 doplňuje normy týkající se tepelných prostředí. Dává vodítko pro posuzování tepelných podmínek uvnitř kabiny vozidla. Může se také použít na
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 1005-4+A1 - Bezpečnost strojních zařízení - Fyzická výkonnost člověka - Část 4: Hodnocení pracovních poloh a pohybů ve vztahu ke strojnímu zařízení 
Katalogové číslo:  83062
ČSN EN 1005-4+A1 - Bezpečnost strojních zařízení - Fyzická výkonnost člověka - Část 4: Hodnocení pracovních poloh a pohybů ve vztahu ke strojnímu zařízení
ČSN EN 1005-4+A1ČSN EN 1005-4+A1 Tato norma obsahuje pokyny pro posuzování možných zdravotních rizik souvisejících s polohami a pohyby u strojního zařízení během jeho montáže, instalace, provozu, s
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 13732-3 - Ergonomie tepelného prostředí - Metody posuzování odezvy člověka na kontakt s povrchy - Část 3: Chladné povrchy 
Katalogové číslo:  83057
ČSN EN ISO 13732-3 - Ergonomie tepelného prostředí - Metody posuzování odezvy člověka na kontakt s povrchy - Část 3: Chladné povrchy
ČSN EN ISO 13732-3ČSN EN ISO 13732-3 Tato evropská norma popisuje metody pro posuzování rizika poškození z chladu a dalších nepříznivých účinků dotyku holé kůže prstů rukou s chladným povrchem. Pos
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 547-2+A1 - Bezpečnost strojních zařízení - Tělesné rozměry - Část 2: Zásady stanovení rozměrů požadovaných pro přístupové otvory 
Katalogové číslo:  83244
ČSN EN 547-2+A1 - Bezpečnost strojních zařízení - Tělesné rozměry - Část 2: Zásady stanovení rozměrů požadovaných pro přístupové otvory
ČSN EN 547-2+A1ČSN EN 547-2+A1 Tato norma byla vypracována jako harmonizovaná norma ve smyslu směrnice EU, týkající se strojních zařízení a příslušných předpisů EFTA. Popisuje rozměry přístupových
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 842+A1 - Bezpečnost strojních zařízení - Vizuální signály nebezpečí - Všeobecné požadavky, navrhování a zkoušení 
Katalogové číslo:  83238
ČSN EN 842+A1 - Bezpečnost strojních zařízení - Vizuální signály nebezpečí - Všeobecné požadavky, navrhování a zkoušení
ČSN EN 842+A1ČSN EN 842+A1 Tato evropská norma popisuje kritéria pro vnímání vizuálních signálů nebezpečí v oblasti, kde je člověk schopen rozpoznat tyto signály a reagovat na ně. Stanovuje bezpečn
Cena:  232,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE
8300 Vzorkování venkovního a pracovního ovzduší8301 Analytické metody detekční8304 Přístroje na zjišťování ovzduší8305 Odběr vzorků a rozbory vod8306 Jakost vod8307 Jakost vod8309 Ochrana vodních zdrojů8310 Biotechnologie8319 Bezpečnostní zařízení pro první pomoc8320 Pracovní a osobní ochrana8321 Ochrana hlavy, očí, uší aj.8322 Ochranné prostředky dýchacích orgánů8323 Ochrana rukou8324 Ochrana očí8325 Ochrana nohou8326 Ochranné pomůcky (pásy, chrániče apod.)8327 Ochranné oděvy8328 Ochranné oděvy8329 Zkoušení materiálů na ochranné oděvy, ochranné rukavice a ochrannou obuv8330 Bezpečnost strojních zařízení8332 Bezpečnostní hlediska u strojů8333 Bezpečnostní a ochranné systémy strojů8335 Ergonomie8336 Hodnocení expozice pracoviště8340 Zdroje znečišťování ovzduší. Všeobecně8344 Mobilní zdroje znečišťování ovzduší8345 Měření emisí8346 Metody a přístroje pro měření tuhých emisí8347 Metody a přístroje pro měření plynných emisí8348 Metody měření emisí z výrobků8350 Kvalita ovzduší. Názvosloví8355 Měření imisí8356 Metody a přístroje pro měření tuhých imisí a spadu8357 Metody a přístroje pro měření plynných imisí8358 Vnitřní ovzduší8361 Kvalita půdy8362 Kvalita půdy8363 Kvalita půdy8364 Kvalita půdy8365 Kvalita půdy8366 Kvalita půdy8367 Kvalita půdy8368 Kaly, upravený bioodpad a půdy8370 Ochrana přírody. Všeobecné požadavky8371 Ochrana přírody. Hydrosféra8380 Názvosloví odpadů8381 Kaly, upravený bioodpad a půdy8382 Biopaliva8383 Tuhá alternativní paliva8384 Biomasa8390 Sadovnictví a krajinářství
84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat