Sponzorovaný odkaz

8310 Biotechnologie

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 13091 - Biotechnologie - Kritéria účinnosti filtračních prvků a filtračních zařízení 
Katalogové číslo:  61035
ČSN EN 13091 - Biotechnologie - Kritéria účinnosti filtračních prvků a filtračních zařízení
ČSN EN 13091ČSN EN 13091 Tato evropská norma specifikuje kritéria účinnosti filtračních prvků a filtračních zařízení používaných v biotechnologických procesech se zřetelem na potenciální rizika
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 13095 - Biotechnologie - Kritéria účinnosti systémů na odstraňování odpadních plynů 
Katalogové číslo:  61036
ČSN EN 13095 - Biotechnologie - Kritéria účinnosti systémů na odstraňování odpadních plynů
ČSN EN 13095ČSN EN 13095 Tato evropská norma specifikuje kritéria účinnosti systémů na odstraňování odpadních plynů používaných v biotechnologických procesech se zřetelem na potenciální rizika p
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 12685 - Biotechnologie - Uvádění modifikovaných organismů do prostředí - Návod pro strategie monitorování při záměrném uvolňování geneticky modifikovaných mikroorganismů včetně virů 
Katalogové číslo:  58165
ČSN EN 12685 - Biotechnologie - Uvádění modifikovaných organismů do prostředí - Návod pro strategie monitorování při záměrném uvolňování geneticky modifikovaných mikroorganismů včetně virů
ČSN EN 12685ČSN EN 12685 Norma je českou verzí evropské normy EN 12685:1998. Evropská norma EN 12685:1998 má status české technické normy. Tato evropská norma poskytuje návod týkající se faktorů
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 12885 - Biotechnologie - Kritéria účinnosti zařízení na rozrušování buněk 
Katalogové číslo:  58357
ČSN EN 12885 - Biotechnologie - Kritéria účinnosti zařízení na rozrušování buněk
ČSN EN 12885ČSN EN 12885 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12885:1999. Evropská norma EN 12885:1999 má status české technické normy. Tato evropská norma specifikuje kritéria účinnosti
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 12738 - Biotechnologie - Laboratoře pro výzkum, vývoj a analýzu - Pokyny pro izolovaný chov zvířat naočkovaných mikroorganismy pro pokusné účely 
Katalogové číslo:  59167
ČSN EN 12738 - Biotechnologie - Laboratoře pro výzkum, vývoj a analýzu - Pokyny pro izolovaný chov zvířat naočkovaných mikroorganismy pro pokusné účely
ČSN EN 12738ČSN EN 12738 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12738:1999. Evropská norma EN 12738:1999 má status české technické normy. Tato evropská norma, za účelem ochrany pracovníků
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 13312-6 - Biotechnologie - Kritéria funkční způsobilosti potrubních systémů a přístrojového vybavení - Část 6: Přístrojové sondy 
Katalogové číslo:  63594
ČSN EN 13312-6 - Biotechnologie - Kritéria funkční způsobilosti potrubních systémů a přístrojového vybavení - Část 6: Přístrojové sondy
ČSN EN 13312-6ČSN EN 13312-6 Tato evropská norma specifikuje kritéria funkční způsobilosti přístrojových sond používaných v biotechnologických procesech se zřetelem na potenciální nebezpečí před
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 13311-4 - Biotechnologie - Kritéria funkční způsobilosti nádob - Část 4: Bioreaktory 
Katalogové číslo:  64153
ČSN EN 13311-4 - Biotechnologie - Kritéria funkční způsobilosti nádob - Část 4: Bioreaktory
ČSN EN 13311-4ČSN EN 13311-4 Tato evropská norma specifikuje kritéria funkční způsobilosti bioreaktorů používaných v biotechnologických procesech se zřetelem na potenciální nebezpečí představova
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 13311-6 - Biotechnologie - Kritéria funkční způsobilosti nádob - Část 6: Chromatografické kolony 
Katalogové číslo:  64157
ČSN EN 13311-6 - Biotechnologie - Kritéria funkční způsobilosti nádob - Část 6: Chromatografické kolony
ČSN EN 13311-6ČSN EN 13311-6 Tato evropská norma specifikuje kritéria funkční způsobilosti chromatografických kolon, používaných v biotechnologických procesech se zřetelem na potenciální nebezpe
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 12460 - Biotechnologie - Velkovýroba a výroba - Pokyny pro výběr zařízení a jeho instalaci podle biologického rizika 
Katalogové číslo:  57054
ČSN EN 12460 - Biotechnologie - Velkovýroba a výroba - Pokyny pro výběr zařízení a jeho instalaci podle biologického rizika
ČSN EN 12460ČSN EN 12460 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12460:1998. Evropská norma EN 12460:1998 má status české technické normy. Tato evropská norma poskytuje pokyny pro výběr a a
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 1826 - Biotechnologie - Velkovýroba a výroba - Postup řízení surovin 
Katalogové číslo:  51838
ČSN EN 1826 - Biotechnologie - Velkovýroba a výroba - Postup řízení surovin
ČSN EN 1826ČSN EN 1826 Tato norma poskytuje návod pro postupy řízení surovin používaných v biotechnologických procesech. Tato norma neuvádí jednotlivé materiály, ale poskytuje kritéria, podle nic
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 12075 - Biotechnologie - Velkovýroba a výroba - Postupy pro fermentaci a zpracování 
Katalogové číslo:  53816
ČSN EN 12075 - Biotechnologie - Velkovýroba a výroba - Postupy pro fermentaci a zpracování
ČSN EN 12075ČSN EN 12075 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12075:1997. Evropská norma EN 12075:1997 má status české technické normy. Tato evropská norma specifikuje zásady posuzování
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 13441 - Biotechnologie - Laboratoře pro výzkum, vývoj a analýzu - Pokyny pro uzavřené nakládání s geneticky modifikovanými rostlinami 
Katalogové číslo:  65494
ČSN EN 13441 - Biotechnologie - Laboratoře pro výzkum, vývoj a analýzu - Pokyny pro uzavřené nakládání s geneticky modifikovanými rostlinami
ČSN EN 13441ČSN EN 13441 Tato evropská norma uvádí opatření navrhovaná pro uzavřené nakládání s geneticky modifikovanými rostlinami všude tam, kde je to požadováno. Popisované zásady uzavřeného n
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 13311-5 - Biotechnologie - Kritéria funkční způsobilosti nádob - Část 5: Inaktivační nádrže 
Katalogové číslo:  64152
ČSN EN 13311-5 - Biotechnologie - Kritéria funkční způsobilosti nádob - Část 5: Inaktivační nádrže
ČSN EN 13311-5ČSN EN 13311-5 Tato evropská norma specifikuje kritéria funkční způsobilosti inaktivačních nádrží používaných v biotechnologických procesech se zřetelem na potenciální nebezpečí př
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 1619 - Biotechnologie - Velkovýroba a výroba - Všeobecné požadavky na management a organizaci postupů pro konzervaci kmenů 
Katalogové číslo:  51840
ČSN EN 1619 - Biotechnologie - Velkovýroba a výroba - Všeobecné požadavky na management a organizaci postupů pro konzervaci kmenů
ČSN EN 1619ČSN EN 1619 Tato evropská norma specifikuje všeobecné požadavky na management a organizaci postupů pro konzervaci mikroorganismů používaných ve velkovýrobě a výrobě. Je určena k zajišt
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 12686 - Biotechnologie - Uvádění modifikovaných organismů do prostředí - Návod pro strategie vzorkování při záměrném uvolňování geneticky modifikovaných mikroorganismů včetně virů 
Katalogové číslo:  58173
ČSN EN 12686 - Biotechnologie - Uvádění modifikovaných organismů do prostředí - Návod pro strategie vzorkování při záměrném uvolňování geneticky modifikovaných mikroorganismů včetně virů
ČSN EN 12686ČSN EN 12686 Norma je českou verzí evropské normy EN 12686:1998. Evropská norma EN 12686:1998 má status české technické normy. Tato evropská norma poskytuje návod týkající se postupů
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 12689 - Biotechnologie - Návod pro posuzování čistoty, biologické aktivity a stability výrobků na bázi mikroorganismů 
Katalogové číslo:  58170
ČSN EN 12689 - Biotechnologie - Návod pro posuzování čistoty, biologické aktivity a stability výrobků na bázi mikroorganismů
ČSN EN 12689ČSN EN 12689 Norma je českou verzí evropské normy EN 12689:1998. Evropská norma EN 12689:1998 má status české technické normy. Tato evropská norma poskytuje návod pro posuzování tech
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 12884 - Biotechnologie - Kritéria účinnosti odstředivek 
Katalogové číslo:  58356
ČSN EN 12884 - Biotechnologie - Kritéria účinnosti odstředivek
ČSN EN 12884ČSN EN 12884 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12884:1999. Evropská norma EN 12884:1999 má status české technické normy. Tato evropská norma specifikuje kritéria účinnosti
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 12740 - Biotechnologie - Laboratoře pro výzkum, vývoj a analýzu - Pokyny pro nakládání s odpady, jejich zneškodňování a zkoušení 
Katalogové číslo:  59169
ČSN EN 12740 - Biotechnologie - Laboratoře pro výzkum, vývoj a analýzu - Pokyny pro nakládání s odpady, jejich zneškodňování a zkoušení
ČSN EN 12740ČSN EN 12740 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12740:1999. Evropská norma EN 12740:1999 má status české technické normy. Tato evropská norma poskytuje pokyny pro metody na
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 12469 - Biotechnologie - Kritéria účinnosti mikrobiologických bezpečnostních boxů 
Katalogové číslo:  61601
ČSN EN 12469 - Biotechnologie - Kritéria účinnosti mikrobiologických bezpečnostních boxů
ČSN EN 12469ČSN EN 12469 Tato evropská norma specifikuje základní požadavky na mikrobiologické bezpečnostní boxy (MBBy) se zřetelem na bezpečnost a hygienu. Tato evropská norma určuje minimální
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 12687 - Biotechnologie - Uvádění modifikovaných organismů do prostředí - Návod pro charakterizaci geneticky modifikovaného organismu na základě analýzy modifikace genomu 
Katalogové číslo:  58172
ČSN EN 12687 - Biotechnologie - Uvádění modifikovaných organismů do prostředí - Návod pro charakterizaci geneticky modifikovaného organismu na základě analýzy modifikace genomu
ČSN EN 12687ČSN EN 12687 Norma je českou verzí evropské normy EN 12687:1998. Evropská norma EN 12687:1998 má status české technické normy. Tato evropská norma poskytuje návod pro kroky, jimiž je
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 12690 - Biotechnologie - Kritéria účinnosti hřídelových těsnění 
Katalogové číslo:  58355
ČSN EN 12690 - Biotechnologie - Kritéria účinnosti hřídelových těsnění
ČSN EN 12690ČSN EN 12690 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12690:1999. Evropská norma EN 12690:1999 má status české technické normy. Tato evropská norma specifikuje kritéria účinnosti
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 12741 - Biotechnologie - Laboratoře pro výzkum, vývoj a analýzu - Pokyny pro biotechnologické laboratorní postupy 
Katalogové číslo:  59168
ČSN EN 12741 - Biotechnologie - Laboratoře pro výzkum, vývoj a analýzu - Pokyny pro biotechnologické laboratorní postupy
ČSN EN 12741ČSN EN 12741 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12741:1999. Evropská norma EN 12741:1999 má status české technické normy. Tato evropská norma poskytuje pokyny pro praxi při
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 12305 - Biotechnologie - Modifikované organismy pro použití v životním prostředí - Pokyny pro strategie vzorkování při záměrném uvolňování geneticky modifikovaných rostlin 
Katalogové číslo:  55012
ČSN EN 12305 - Biotechnologie - Modifikované organismy pro použití v životním prostředí - Pokyny pro strategie vzorkování při záměrném uvolňování geneticky modifikovaných rostlin
ČSN EN 12305ČSN EN 12305 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12305:1997. Evropská norma EN 12305:1997 má status české technické normy. Tato evropská norma dává pokyny pro zavedení strat
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 12347 - Biotechnologie - Kritéria účinnosti parních sterilizátorů a autoklávů 
Katalogové číslo:  55519
ČSN EN 12347 - Biotechnologie - Kritéria účinnosti parních sterilizátorů a autoklávů
ČSN EN 12347ČSN EN 12347 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12347:1998. Evropská norma EN 12347:1998 má status české technické normy. Tato evropská norma specifikuje kritéria účinnosti
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 12462 - Biotechnologie - Kritéria pro výkonové parametry čerpadel 
Katalogové číslo:  55060
ČSN EN 12462 - Biotechnologie - Kritéria pro výkonové parametry čerpadel
ČSN EN 12462
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 13312-1 - Biotechnologie - Kritéria funkční způsobilosti potrubních systémů a přístrojového vybavení - Část 1: Obecná kritéria funkční způsobilosti 
Katalogové číslo:  63599
ČSN EN 13312-1 - Biotechnologie - Kritéria funkční způsobilosti potrubních systémů a přístrojového vybavení - Část 1: Obecná kritéria funkční způsobilosti
ČSN EN 13312-1ČSN EN 13312-1 Tato evropská norma specifikuje kritéria funkční způsobilosti potrubních systémů a přístrojového vybavení používaných v biotechnologických procesech se zřetelem na p
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 13312-3 - Biotechnologie - Kritéria funkční způsobilosti potrubních systémů a přístrojového vybavení - Část 3: Zařízení pro odběr vzorků a inokulaci 
Katalogové číslo:  63597
ČSN EN 13312-3 - Biotechnologie - Kritéria funkční způsobilosti potrubních systémů a přístrojového vybavení - Část 3: Zařízení pro odběr vzorků a inokulaci
ČSN EN 13312-3ČSN EN 13312-3 Tato evropská norma specifikuje kritéria funkční způsobilosti zařízení pro odběr vzorků a inokulaci používaných v biotechnologických procesech se zřetelem na potenci
Cena:  232,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE
8300 Vzorkování venkovního a pracovního ovzduší8301 Analytické metody detekční8304 Přístroje na zjišťování ovzduší8305 Odběr vzorků a rozbory vod8306 Jakost vod8307 Jakost vod8309 Ochrana vodních zdrojů8310 Biotechnologie8319 Bezpečnostní zařízení pro první pomoc8320 Pracovní a osobní ochrana8321 Ochrana hlavy, očí, uší aj.8322 Ochranné prostředky dýchacích orgánů8323 Ochrana rukou8324 Ochrana očí8325 Ochrana nohou8326 Ochranné pomůcky (pásy, chrániče apod.)8327 Ochranné oděvy8328 Ochranné oděvy8329 Zkoušení materiálů na ochranné oděvy, ochranné rukavice a ochrannou obuv8330 Bezpečnost strojních zařízení8332 Bezpečnostní hlediska u strojů8333 Bezpečnostní a ochranné systémy strojů8335 Ergonomie8336 Hodnocení expozice pracoviště8340 Zdroje znečišťování ovzduší. Všeobecně8344 Mobilní zdroje znečišťování ovzduší8345 Měření emisí8346 Metody a přístroje pro měření tuhých emisí8347 Metody a přístroje pro měření plynných emisí8348 Metody měření emisí z výrobků8350 Kvalita ovzduší. Názvosloví8355 Měření imisí8356 Metody a přístroje pro měření tuhých imisí a spadu8357 Metody a přístroje pro měření plynných imisí8358 Vnitřní ovzduší8361 Kvalita půdy8362 Kvalita půdy8363 Kvalita půdy8364 Kvalita půdy8365 Kvalita půdy8366 Kvalita půdy8367 Kvalita půdy8368 Kaly, upravený bioodpad a půdy8370 Ochrana přírody. Všeobecné požadavky8371 Ochrana přírody. Hydrosféra8380 Názvosloví odpadů8381 Kaly, upravený bioodpad a půdy8382 Biopaliva8383 Tuhá alternativní paliva8384 Biomasa8390 Sadovnictví a krajinářství
84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat