Sponzorovaný odkaz

8367 Kvalita půdy

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN ISO 16703 - Kvalita půdy - Stanovení obsahu uhlovodíků C10 až C40 plynovou chromatografií 
Katalogové číslo:  89981
ČSN EN ISO 16703 - Kvalita půdy - Stanovení obsahu uhlovodíků C10 až C40 plynovou chromatografií
ČSN EN ISO 16703ČSN EN ISO 16703 Tato norma specifikuje metodu kvantitativního stanovení obsahu uhlovodíků C10 až C40 (minerálních olejů) ve vlhkých půdních vzorcích plynovou chromatografií. Metoda
Cena:  232,- Kč
ČSN P CEN ISO/TS 16558-2 - Kvalita půdy - Minerální uhlovodíky pro hodnocení rizik - Část 2: Stanovení alifatických a aromatických frakcí málo těkavých minerálních uhlovodíků s použitím plynové chromatografie s plamenoionizační detekcí (GC/FID) 
Katalogové číslo:  500997
ČSN P CEN ISO/TS 16558-2 - Kvalita půdy - Minerální uhlovodíky pro hodnocení rizik - Část 2: Stanovení alifatických a aromatických frakcí málo těkavých minerálních uhlovodíků s použitím plynové chromatografie s plamenoionizační detekcí (GC/FID)
ČSN P CEN ISO/TS 16558-2ČSN P CEN/TS 16558-2 This part of ISO 16558 specifies a method for the quantitative determination of the total extractable semi-volatile, aliphatic, and aromatic fractions
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 11063 - Kvalita půdy - Metoda přímé extrakce DNA z půdních vzorků 
Katalogové číslo:  93448
ČSN EN ISO 11063 - Kvalita půdy - Metoda přímé extrakce DNA z půdních vzorků
ČSN EN ISO 11063
Cena:  358,- Kč
ČSN P CEN ISO/TS 29843-2 - Kvalita půdy - Stanovení diverzity půdního mikrobiálního společenstva - Část 2: Metoda s použitím analýzy fosfolipidových mastných kyselin (PLFA) a jednoduché extrakce PLFA 
Katalogové číslo:  97499
ČSN P CEN ISO/TS 29843-2 - Kvalita půdy - Stanovení diverzity půdního mikrobiálního společenstva - Část 2: Metoda s použitím analýzy fosfolipidových mastných kyselin (PLFA) a jednoduché extrakce PLFA
ČSN P CEN ISO/TS 29843-2ČSN P CEN ISO/TS 29843-2 This part of ISO/TS 29843 specifies a simple method for the extraction of only phospholipid fatty acids (PLFA) from soils. ISO/TS 29843-1 specifie
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 17184 - Kvalita půdy - Stanovení uhlíku a dusíku blízkou infračervenou spektrometrií (NIRS) 
Katalogové číslo:  95975
ČSN EN ISO 17184 - Kvalita půdy - Stanovení uhlíku a dusíku blízkou infračervenou spektrometrií (NIRS)
ČSN EN ISO 17184ČSN EN ISO 17184 This International Standard specifies a method for the determination of carbon and nitrogen in soils by direct measurement of sample spectra in the near-infrared sp
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 15009 - Kvalita půdy - Stanovení obsahu těkavých aromatických uhlovodíků, naftalenu a těkavých halogenovaných uhlovodíků plynovou chromatografií - Metoda purge-and-trap s termální desorpcí 
Katalogové číslo:  500458
ČSN EN ISO 15009 - Kvalita půdy - Stanovení obsahu těkavých aromatických uhlovodíků, naftalenu a těkavých halogenovaných uhlovodíků plynovou chromatografií - Metoda purge-and-trap s termální desorpcí
ČSN EN ISO 15009ČSN EN ISO 15009 This International Standard specifies a method for quantitative gas-chromatographic determination of volatile aromatic hydrocarbons, naphthalene and volatile halo
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 23161 - Kvalita půdy - Stanovení vybraných organocíničitých sloučenin - Metoda plynové chromatografie 
Katalogové číslo:  507178
ČSN EN ISO 23161 - Kvalita půdy - Stanovení vybraných organocíničitých sloučenin - Metoda plynové chromatografie
ČSN EN ISO 23161ČSN EN ISO 23161 This document specifies a gas-chromatographic method for the identification and quantification of organotin compounds (OTCs) in soils as specified in Table 1.
Cena:  545,- Kč
ČSN P CEN ISO/TS 29843-1 - Kvalita půdy - Stanovení diverzity půdního mikrobiálního společenstva - Část 1: Metoda s použitím analýzy fosfolipidových mastných kyselin (PLFA) a fosfolipidových ether-lipidů (PLEL) 
Katalogové číslo:  97495
ČSN P CEN ISO/TS 29843-1 - Kvalita půdy - Stanovení diverzity půdního mikrobiálního společenstva - Část 1: Metoda s použitím analýzy fosfolipidových mastných kyselin (PLFA) a fosfolipidových ether-lipidů (PLEL)
ČSN P CEN ISO/TS 29843-1ČSN P CEN ISO/TS 29843-1 This part of ISO/TS 29843 specifies an extended method for the extraction and determination of both phospholipid fatty acids (PLFA) and phospholipid
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 22155 - Kvalita půdy - Stanovení těkavých aromatických a halogenovaných uhlovodíků a vybraných etherů plynovou chromatografií - Statická metoda headspace 
Katalogové číslo:  500457
ČSN EN ISO 22155 - Kvalita půdy - Stanovení těkavých aromatických a halogenovaných uhlovodíků a vybraných etherů plynovou chromatografií - Statická metoda headspace
ČSN EN ISO 22155ČSN EN ISO 22155 This International Standard specifies a static headspace method for quantitative gas chromatographic determination of volatile aromatic and halogenated hydrocarbo
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 11504 - Kvalita půdy - Hodnocení dopadu půd kontaminovaných ropnými uhlovodíky 
Katalogové číslo:  504556
ČSN EN ISO 11504 - Kvalita půdy - Hodnocení dopadu půd kontaminovaných ropnými uhlovodíky
ČSN EN ISO 11504ČSN EN ISO 11504 This document gives guidelines with regard to the choice of fractions and individual compounds when carrying out analysis for petroleum hydrocarbons in soils, soil
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 22892 - Kvalita půdy - Pokyny pro identifikaci cílových sloučenin plynovou chromatografií a hmotnostní spektrometrií 
Katalogové číslo:  89945
ČSN EN ISO 22892 - Kvalita půdy - Pokyny pro identifikaci cílových sloučenin plynovou chromatografií a hmotnostní spektrometrií
ČSN EN ISO 22892ČSN EN ISO 22892 Tato norma poskytuje kritéria pro stanovení cílových sloučenin v půdních vzorcích s použitím plynové chromatografie a hmotnostní spektrometrie (GC-MS). Tato norma s
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 16558-1 - Kvalita půdy - Ropné uhlovodíky pro hodnocení rizik - Část 1: Stanovení alifatických a aromatických frakcí těkavých ropných uhlovodíků s použitím plynové chromatografie (statická metoda headspace) 
Katalogové číslo:  503213
ČSN EN ISO 16558-1 - Kvalita půdy - Ropné uhlovodíky pro hodnocení rizik - Část 1: Stanovení alifatických a aromatických frakcí těkavých ropných uhlovodíků s použitím plynové chromatografie (statická metoda headspace)
ČSN EN ISO 16558-1ČSN EN 16558-1 Tato část ISO 16558-1 specifikuje metodu kvantitativního stanovení obsahu celkových extrahovatelných těkavých, těkavých alifatických a aromatických frakcí ropných u
Cena:  347,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE
8300 Vzorkování venkovního a pracovního ovzduší8301 Analytické metody detekční8304 Přístroje na zjišťování ovzduší8305 Odběr vzorků a rozbory vod8306 Jakost vod8307 Jakost vod8309 Ochrana vodních zdrojů8310 Biotechnologie8319 Bezpečnostní zařízení pro první pomoc8320 Pracovní a osobní ochrana8321 Ochrana hlavy, očí, uší aj.8322 Ochranné prostředky dýchacích orgánů8323 Ochrana rukou8324 Ochrana očí8325 Ochrana nohou8326 Ochranné pomůcky (pásy, chrániče apod.)8327 Ochranné oděvy8328 Ochranné oděvy8329 Zkoušení materiálů na ochranné oděvy, ochranné rukavice a ochrannou obuv8330 Bezpečnost strojních zařízení8332 Bezpečnostní hlediska u strojů8333 Bezpečnostní a ochranné systémy strojů8335 Ergonomie8336 Hodnocení expozice pracoviště8340 Zdroje znečišťování ovzduší. Všeobecně8344 Mobilní zdroje znečišťování ovzduší8345 Měření emisí8346 Metody a přístroje pro měření tuhých emisí8347 Metody a přístroje pro měření plynných emisí8348 Metody měření emisí z výrobků8350 Kvalita ovzduší. Názvosloví8355 Měření imisí8356 Metody a přístroje pro měření tuhých imisí a spadu8357 Metody a přístroje pro měření plynných imisí8358 Vnitřní ovzduší8361 Kvalita půdy8362 Kvalita půdy8363 Kvalita půdy8364 Kvalita půdy8365 Kvalita půdy8366 Kvalita půdy8367 Kvalita půdy8368 Kaly, upravený bioodpad a půdy8370 Ochrana přírody. Všeobecné požadavky8371 Ochrana přírody. Hydrosféra8380 Názvosloví odpadů8381 Kaly, upravený bioodpad a půdy8382 Biopaliva8383 Tuhá alternativní paliva8384 Biomasa8390 Sadovnictví a krajinářství
84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat